עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מיסוי בינלאומי  מיסוי בישראל של תושבי חוץ
סמינריון מיסוי בינלאומי מיסוי בישראל של תושבי חוץ (1387)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מס שבח, מכירה ורכישה
סמינריון מס שולי: מס רכוש, מס שבח, מס מכירה, מס רכישה (1377)
‏390.00 ₪ |
מיסוי הכנסת עבודה בשווה כסף
עבודה סמינריונית מיסוי הכנסת עבודה בשווה כסף (1366)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מיסים -  היקף החיוב במע"מ
עבודה סמינריונית מיסים, היקף החיוב במע"מ, מס ערך מוסף בישראל ובעולם , מעמ, מע"מ (1365)
‏290.00 ₪ |
יחסים פארא חברתיים
עבודה אקדמית בחינם במדעי החברה, יחסים פארא חברתיים (1363)
‏0.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הזכות לקבלת דיבידנד בתאגיד
עבודה סמינריונית הזכות לקבלת דיבידנד בתאגיד (1360)
‏350.00 ₪ |
 סמינריון דיווח מיסים - רשויות המס דיווח וגביה שומה והשגה
סמינריון דיווח מיסים - רשויות המס דיווח וגביה שומה והשגה (1358)
‏250.00 ₪ |
ניירות ערך-אופציות, איגרות חוב, מניות בכורה
סמינריון ניירות ערך-אופציות, איגרות חוב, מניות בכורה (1357)
‏350.00 ₪ |
סמינריון גזירת המעמ – מהו המחיר הממוסה
סמינריון גזירת המעמ – מהו המחיר הממוסה (1355)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עבודה- מיסים ביטוח לאומי
סמינריון עבודה- מיסים ביטוח לאומי (1346)
‏350.00 ₪ |
מידע אקדמי בחינם דיסוננס קוגניטיבי
מידע אקדמי בחינם דיסוננס קוגניטיבי (1343)
‏0.00 ₪ |
סמינריון פירוק תאגידים מעמ שכר מער
סמינריון פירוק תאגידים מעמ שכר מער (1342)
‏350.00 ₪ |
סמינריון מיסים רישום עיסוק מע"מ "עוסק מורשה", "עוסק זעיר", "מלכ"ר
סמינריון מיסים רישום עיסוק מע"מ "עוסק מורשה", "עוסק זעיר", "מלכ"ר, מס ערך מוסף בישראל ובעולם , מעמ, מע"מ (1341)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיסים עקיפים חשבוניות
סמינריון מיסוי בני זוג לאחר כריתת הסכם ממון דירה, מיסים נדל"ן משפחה, חזקת התא המשפחתי, מיסוי הסכמי ממון (1339)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מעמ - מס תשומות
עבודה סמינריונית מעמ - מס תשומות (1338)
‏350.00 ₪ |
סמינריון עבודה אקדמית במיסים שיעור מס אפס ופטורים - מעמ
עבודה אקדמית מע"מ אפס, מיסים שיעור מס אפס, פטורים , מעמ 0 (1337)
‏290.00 ₪ |
סמיניריון עבודה מועד החיוב במעמ
סמיניריון עבודה מועד החיוב במעמ (1336)
‏250.00 ₪ |
תזה בחינם פרסום קהל יעד עולים רוסים פרסום מכוון
תזה בחינם - פרסום קהל יעד עולים רוסים פרסום מקוון (1189)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חברת משלח יד זרה
סמינריון חברת משלח יד זרה, תכנוני מס , מיסוי בינלאומי (1146)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיסוי מכשירים פיננסיים- מיסוי אופציות לעובדים
סמינריון מיסוי מכשירים פיננסיים- מיסוי אופציות לעובדים (1047)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ניהול הפרסום- איזו פלטפורמה של מדיה פרסומית עדיפה: הרדיו או העיתון
סמינריון ניהול הפרסום- איזו פלטפורמה של מדיה פרסומית עדיפה: הרדיו או העיתון (1045)
‏350.00 ₪ |
סמינריון מורשתה של השופטת מרים בן פורת בפרספקטיבה מקצועית, פמיניסטית והיסטורית
סמינריון מורשתה של השופטת מרים בן פורת בפרספקטיבה מקצועית, פמיניסטית והיסטורית (1044)
‏350.00 ₪ |
סמינריון יחסי ארה"ב וישראל בתקופת מלחמת יום הכיפורים
סמינריון מלחמת יום הכיפורים, יחסי ארה"ב ישראל בתקופת מלחמת יום כיפור, ברית אמריקנית ישראלית, סיוע צבאי ארצות הברית (1041)
‏390.00 ₪ |
סמינריון לקויות למידה
סמינריון ADHD שילוב חברתי, קשיים חברתיים, ליקוי למידה, סוגי לקוית הלמידה, תחושת הבידוד של לקויי למידה, בדידות, לקות למידה וקשיים (1040)
‏390.00 ₪ |
סמינריון התאמת הליך הגישור לסכסוכי לשון הרע
סמינריון התאמת הליך הגישור לסכסוכי לשון הרע (1036)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פעולתו של אוטו פון ביסמרק במסגרת המדיניות הלאומנית של גרמניה והשפעתו על מעמדם של היהודים
סמינריון פעולתו של אוטו פון ביסמרק במסגרת המדיניות הלאומנית של גרמניה והשפעתו על מעמדם של היהודים (1033)
‏350.00 ₪ |
סמינריון הפער הדיגיטלי בין המורה לתלמיד והשפעותיו על תכנית התקשוב הלאומית
סמינריון הפער הדיגיטלי בין המורה לתלמיד , תכנית התקשוב הלאומית, תיקשוב, שילוב טכנולוגיה הוראה (1030)
‏390.00 ₪ |
סמינריון קריירה כפולה - האתגר שבהשתלבות נשים בשוק העבודה האמריקני במאה העשרים של שנות ה-60
סמינריון קריירה כפולה - האתגר שבהשתלבות נשים בשוק העבודה האמריקני במאה העשרים של שנות ה-60 (1029)
‏290.00 ₪ |
משטרה ומגדר
סמינריון איכותני מגדר והיררכיה -תפקידים בכירים וזוטרים בארגון היררכי - משטרה ומגדר - איכותני: ראיונות עם קציני וקצינות משטרה (1027)
‏390.00 ₪ |
סמינריון תקנת הציבור- מיסוי הכנסה בלתי חוקית
סמינריון תקנת הציבור- מיסוי הכנסה בלתי חוקית (952)
‏390.00 ₪ |
סמינריון השפעת המעבר לתקינה בינ"ל IFRSסמינריון על הדוחות הכספיים של חברות נדל"ן בישראל
סמינריון השפעת המעבר לתקינה בינ"ל IFRS סמינריון על הדוחות הכספיים של חברות נדל"ן בישראל (906)
‏290.00 ₪ |
סמינריון איסור על אפליה על פי אמנות המס
סמינריון איסור על אפליה על פי אמנות המס (905)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חיסכון פנסיוני, למה אנשים מעוניינים לחסוך
סמינריון חיסכון פנסיוני, למה אנשים מעוניינים לחסוך (892)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מיסים הכנסה בלתי חוקית מיסוי הכנסה לא חוקית
סמינריון מיסים הכנסה בלתי חוקית, מיסוי הכנסה לא חוקית (871)
‏390.00 ₪ |
סמינריון סחר בין-לאומי , אחריות מסוף מטענים בתובלה אווירית
סמינריון סחר בין-לאומי, אחריות מסוף מטענים בתובלה אווירית (799)
‏290.00 ₪ |
סמינריון שינוי מבנה ומיזוג
סמינריון מיסוי שינוי מבנה ומיזוג, מיסים של תאגיד,מיסוי חברות,העברת נכסים לתאגיד תמורת מניות,מיסוי אופציות לעובדים (783)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מס הכנסה שלילי, הדין המצוי והראוי
סמינריון מס הכנסה שלילי, הדין המצוי והראוי (769)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מגבלות הדיווח הכספי: מהותיות ועלות
סמינריון מגבלות הדיווח הכספי: מהותיות ועלות (653)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיסוי עסקאות באינטרנט
סמינריון מיסוי עסקאות באינטרנט, דיני מיסים מסחר אלקטרוני ברשת, מיסוי עסקים קטנים עד חברות ענק כמו גוגל,פייסבוק (612)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מיסים עקיפים וחוק המע"מ
סמינריון מיסים עקיפים וחוק המע"מ, מס ערך מוסף בישראל ובעולם , מעמ, מע"מ (440)
‏290.00 ₪ |
כיצד נמצא החומר הביביליוגרפי, איך מוצאים המקורות (426)
‏99.00 ₪ |
סמינריון עסקאות קומבינציה במקרקעין
סמינריון עסקאות קומבינציה במקרקעין, עסקת הקומבינציה נדל"ן, מיסים משפט משווה, מיסוי עסקה משולבת (320)
‏390.00 ₪ |
סמינריון עסקאות קומבינציה היבטי מס ומקרקעין
סמינריון עסקאות קומבינציה,מיסוי עסקאות קומבינציה,רפורמה מס שבח -2016 ,משפט משווה,היבטי מס ומקרקעין (291)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מקלטי מס - היבטים משפטיים וכלכליים
סמינריון מקלטי מס - היבטים משפטיים וכלכליים לגבי מקלטי מס כתופעה גלובלית ולגבי השקעות בחו"ל על ידי ישראלים, בפרט (284)
‏290.00 ₪ |
 חומר שלא קיים במאגר? התקשר אלינו ונתפור לך עבודה החל מ 700 ש"ח
חומר שלא קיים במאגר? התקשר אלינו ונתפור לך עבודה החל מ 700 ש"ח (241)
‏0.00 ₪ |
סמינריון הכנסה הונית ופירותית
סמינריון מיסוי הכנסה הונית, מס הכנסה פירותית, מיסים (235)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מיסוי שינוי מבנה בתאגיד (145)
‏290.00 ₪ |
חוזים אחידים ארועון
עבודת סמינריון המג'לה (הקודקס של האימפריה העותומנית המבוסס על המשפט המוסלמי), מג'אלה לעומת הקודקס האזרחי החדש (44)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית לדוגמא חינם - סמינריון תום הלב בדיני חוזים והשלכתו על דינים אחרים
עבודה אקדמית לדוגמא חינם - סמינריון תום הלב בדיני חוזים והשלכתו על דינים אחרים (39)
‏0.00 ₪ |