עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הקודקס האזרחי ירושה - ירושה לאור הצעת חוק דיני ממונות
סמינריון הקודקס האזרחי ירושה - ירושה לאור הצעת חוק דיני ממונות (1566)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הקצאת קרקע חקלאית
עבודה סמינריונית מקרקעין - הקצאת קרקע חקלאית, דיני קניין, מקרקעי ישראל (1558)
‏390.00 ₪ |
סמינריון זכות העכבון בחוזה מכר מסחרי הדין הרצוי בדגש על עכבון בנקאי
סמינריון זכות העכבון בחוזה מכר מסחרי הדין הרצוי בדגש על עכבון בנקאי (1557)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית תביעות ייצוגיות
עבודה סמינריונית תביעות ייצוגיות, עוולות המוניות, תובענות יצוגיות (1542)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית עיכבון בדיני קניין
עבודה סמינריונית עיכבון בדיני קניין (1518)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית עוולת גרם הפרת חוזה –  חידושים ומשפט משווה
עבודה סמינריונית עוולת גרם הפרת חוזה – חידושים ומשפט משווה (1500)
‏290.00 ₪ |
תניות שיפוט זר משפט בינלאומי פרטי דיני חוזים בינלאומיים
סמינריון תניות שיפוט זר משפט בינלאומי פרטי דיני חוזים בינלאומיים (1497)
‏99.00 ₪ |
סמינריון בחוזים בחינם ! תניות שיפוט זר משפט בינלאומי פרטי דיני חוזים בינלאומיים
סמינריון בחוזים בחינם! תניות שיפוט זר משפט בינלאומי פרטי דיני חוזים בינלאומיים (1495)
‏0.00 ₪ |
יחסים פארא חברתיים
עבודה אקדמית בחינם במדעי החברה, יחסים פארא חברתיים (1363)
‏0.00 ₪ |
עבודה סמינריונית החוזה המגביל והשעבוד
עבודה סמינריונית החוזה המגביל והשעבוד (1362)
‏390.00 ₪ |
מידע אקדמי בחינם דיסוננס קוגניטיבי
מידע אקדמי בחינם דיסוננס קוגניטיבי (1343)
‏0.00 ₪ |
תזה בחינם פרסום קהל יעד עולים רוסים פרסום מכוון
תזה בחינם - פרסום קהל יעד עולים רוסים פרסום מקוון (1189)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דיני מכרזים-הצעה תכסיסנית
סמינריון דיני מכרזים - הצעה תכסיסנית, משפט מנהלי, מכרז הוגן, משפט משווה, פסיקה, חקחקה (1010)
‏390.00 ₪ |
סמינריון עסקאות מכר- עיכבון בנקאי
סמינריון עסקאות מכר- עיכבון בנקאי (959)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עיקרון הגולגולת הדקה בשלושת התחומים:פלילים נזיקין וחוזים
סמינריון עיקרון הגולגולת הדקה בשלושת התחומים:פלילים נזיקין וחוזים (912)
‏290.00 ₪ |
סמינריון רשם המשכונות –  דין רצוי ומצוי בישראל
סמינריון רשם המשכונות – דין רצוי ומצוי בישראל (790)
‏390.00 ₪ |
סמינריון תקנת השוק והשוואה למשפט העברי
סמינריון תקנת השוק והשוואה למשפט העברי (775)
‏290.00 ₪ |
סמינריון תום לב, צורניות דרישת הכתב
סמינריון תום לב, דיני חוזים, צורניות דרישת הכתב (774)
‏290.00 ₪ |
סמינריון במכרזים - שינוי חקיקה-  התקנות לחוק חובת המכרזים
סמינריון במכרזים - שינוי חקיקה- התקנות לחוק חובת המכרזים, משפט וכלכלה, ניתוח כלכלי (605)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מישכון שטרות
סמינריון מישכון שטרות (577)
‏550.00 ₪ |
סמינריון דיני תובענות יצוגיות - ניתוח כלכלי
סמינריון דיני תובענות יצוגיות - ניתוח כלכלי (451)
‏290.00 ₪ |
סמינריון משכון כלי שיט כבטוחה לאשראי, מאפיינים והיבטים משפטיים
סמינריון משכון כלי שיט כבטוחה לאשראי, מאפיינים והיבטים משפטיים (441)
‏390.00 ₪ |
סמינריון עסקאות מימון מימון של עסקאות מיזוג- היבטים משפטיים
סמינריון עסקאות מימון של עסקאות מיזוג תאגידים, מימון רכישת חברות ומיזוג (436)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עקרון תום הלב בראי העולם העסקי, תום לב חברות תאגידים (428)
‏390.00 ₪ |
כיצד נמצא החומר הביביליוגרפי, איך מוצאים המקורות (426)
‏99.00 ₪ |
סמינריון תביעות קטנות דיני חוזים והגנת הצרכן ביהמ"ש לתביעות קטנות
סמינריון תביעות קטנות דיני חוזים והגנת הצרכן ביהמ"ש לתביעות קטנות (413)
‏290.00 ₪ |
חוזים עיכבון
סמינריון חוזים עיכבון (406)
‏490.00 ₪ |
סמינריון גישור טרנספורמטיבי
סמינריון גישור טרנספורמטיבי (380)
‏390.00 ₪ |
סמינריון הגבלים עסקיים ומונופולים
סמינריון הגבלים עסקיים ומונופולים (317)
‏290.00 ₪ |
סמינריון שופט בית המשפט העליון דנציגר - משנה משפטית
סמינריון שופט בית המשפט העליון דנציגר - משנה משפטית, השופט יורם דנציגר (299)
‏390.00 ₪ |
סיכומי שיעור דיני חוזים ד"ר גדעון פרחומובסקי וד"ר משה גלברד
סיכומי שיעור בחינם דיני חוזים ד"ר גדעון פרחומובסקי וד"ר משה גלברד (274)
‏0.00 ₪ |
 חומר שלא קיים במאגר? התקשר אלינו ונתפור לך עבודה החל מ 700 ש"ח
חומר שלא קיים במאגר? התקשר אלינו ונתפור לך עבודה החל מ 700 ש"ח (241)
‏0.00 ₪ |
סמינריון השפעת חוקי היסוד על דיני העבודה
סמינריון בחינם השפעת חוקי היסוד על דיני העבודה (240)
‏0.00 ₪ |
סמינריון דיני עיקולים, דיור חלופי
סמינריון דיני עיקולים, דיור חלופי, עיקול קנין (93)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חוזה השלום עם מצריים
סמינריון בחינם מו"מ לכריתת חוזה בינ"ל,פרמטרים משפטיים,תפקיד המתווך באסטרטגיה של מו"מ דיפלומטי, חוזה השלום עם מצריים (90)
‏0.00 ₪ |
סמינריון זרמים וגישות במחשבה משפטית בת זמנינו
עבודה אקדמית זרמים וגישות במחשבה משפטית בת זמנינו (79)
‏90.00 ₪ |
זכות עיכבון, קיזוז וחוזים אחידים
סמינריון זכות עיכבון, קיזוז , חוזים אחידים (69)
‏190.00 ₪ |
סמינריון תום הלב בדיני חוזים והשלכתו על דינים אחרים
סמינריון תום לב בדיני חוזים וההשלכה של עקרון תום הלב על דינים אחרים חיצוניים (59)
‏290.00 ₪ |
מפורמליזם להלכת אפרופים
סמינריון אפרופים-ביטול הלכת אפרופים,פרשנות בדיני חוזים,תיקון חוק החוזים,פורמליזם (58)
‏390.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
 עבודה אקדמית חינם הטעייה תום לב כלל יזהר הקונה
עבודה אקדמית חינם הטעייה תום לב כלל יזהר הקונה (48)
‏0.00 ₪ |
סמינריון פרשנות משפטית , דיני חוזים, הלכת אפרופים, פרופ
סמינריון פרשנות משפטית, דיני חוזים, הלכת אפרופים, פרופ' מאוטנר, פורמליזם, תיקון נוב' 2019 הלכת אפרופים (47)
‏390.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון תום לב בדינים אחרים סעיף61 ב
סמינריון תום לב בדינים אחרים והשלכתו על דינים אחרים, סעיף61ב לחוק החוזים חלק כללי (45)
‏290.00 ₪ |
חוזים אחידים ארועון
עבודת סמינריון המג'לה (הקודקס של האימפריה העותומנית המבוסס על המשפט המוסלמי), מג'אלה לעומת הקודקס האזרחי החדש (44)
‏290.00 ₪ |
ארועון הפרה צפויה
עבודה אקדמית הפרה צפויה, הקודקס, הצעת דיני חוזים, משפט משווה, ההפרה הצפויה של חוזה (43)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מבוא לדיני חוזים, סעיפים 1,2,5,12 לחוק החוזים חלק כללי, מושגים
סמינריון מבוא לדיני חוזים, סעיפים 1,2,5,12 לחוק החוזים חלק כללי, מושגים (42)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חוזים, כריתה, קיבול והצעה, גמירת דעת תום לב
סמינריון סיכול חוזה, השוואה בין הסיכול לטעות בדיני חוזים (41)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מתנות בין בני זוג לאחר גירושין, פירוד או התפרקות המשפחה
סמינריון מתנות בין בני זוג לאחר גירושין, פירוד או התפרקות המשפחה (40)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית לדוגמא חינם - סמינריון תום הלב בדיני חוזים והשלכתו על דינים אחרים
עבודה אקדמית לדוגמא חינם - סמינריון תום הלב בדיני חוזים והשלכתו על דינים אחרים (39)
‏0.00 ₪ |