עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם
סמינריון העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם (8437)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חופש החוזים אל מול חופש העיסוק
סמינריון חופש החוזים אל מול חופש העיסוק, הגבלה חוזית של חופש העיסוק של עובד, משפט משווה, משפט עברי (8424)
‏390.00 ₪ |
סמינריון ברירת הדין בדיני חוזים התמקדות בחוזים אחידים
סמינריון ברירת הדין בדיני חוזים התמקדות בחוזים אחידים (8396)
‏290.00 ₪ |
סמינריון תנאי מקפח בחוזה אחיד
סמינריון חוזים אחידים, תנאי מקפח בחוזה אחיד, בית הדין לחוזים אחידים, חוק החוזים האחידים (8361)
‏290.00 ₪ |
סמינריון איך בית המשפט מתייחס לתום לב בחוזים
סמינריון איך בית המשפט מתייחס לתום לב בחוזים (8360)
‏290.00 ₪ |
סמינריון שיקולים מוסריים בדיני חוזים
סמינריון שיקולים מוסריים בדיני חוזים (8347)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עיקרון תום הלב בדיני חוזים לאור כללי פרשנות חוזים (8320)
‏290.00 ₪ |
סמינריון קודקס : פיצויים מוסכמים בקודכס האזרחי הצעת חוק דיני ממונות
סמינריון קודקס : פיצויים מוסכמים בקודכס האזרחי הצעת חוק דיני ממונות (8318)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מתנה קודקס - חוק דיני ממונות  קודכס אזרחי
סמינריון מתנה קודקס - חוק דיני ממונות קודכס אזרחי (8302)
‏290.00 ₪ |
סמינריון דיני מתנה והתחייבות חד צדדית דין רצוי
סמינריון דיני מתנה והתחייבות חד צדדית דין רצוי (8301)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עיונים בעוולת גרם הפרת חוזה
סמינריון גרם הפרת חוזה - עוולה נזיקית, עוולות פקודת הנזיקין (8228)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הצעת חוק תיקון חוק עבודת נשים
סמינריון הצעת חוק תיקון חוק עבודת נשים (8013)
‏150.00 ₪ |
סמינריון משך פעילותן של ועדות ממונות
עבודה אקדמית ועדה קרואה רשות מקומית, ועדות קרואות מוניציפליות, ועדות ממונות ע"י שר הפנים (8011)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ביקורת שיפוטית על חקיקה
סמינריון פסילת חוקים ע"י בית המשפט, ביקורת שיפוטית על חקיקה , אקטיביזם שיפוטי, ביטול חוקים (7596)
‏390.00 ₪ |
סמינריון שינוי מדיניות הסיוע בשכירות לטווח ארוך לעולים קשישים
סמינריון שינוי מדיניות הסיוע בשכירות לטווח ארוך לעולים קשישים (7543)
‏150.00 ₪ |
סמינריון עובדי קבלן מורים, העסקת ישירה מול עקיפה, עובדי קבלנים, עקיפת משרד החינוך דרך חברות כח אדם, העסקה ע"י קבלני כח אדם, משאב
סמינריון עובדי קבלן מורים, העסקת ישירה מול עקיפה, עובדי קבלנים, עקיפת משרד החינוך דרך חברות כח אדם, העסקה ע"י קבלני כח אדם, משאב (7468)
‏290.00 ₪ |
סמינריון סלולר רגולציה- שוק הטלפונים הניידים
סמינריון סלולר רגולציה,טלפונים ניידים,רפורמת כחלון,מפעילים וירטואלים,גולן,רמי לוי תקשורת,פרטנר,וואלה,פלאפון,הום,סלקום, 012, יו (7207)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית חוזים, הפחתת פיצויים מוסכמים ביהמ"ש, פיצוי מוסכם
עבודה אקדמית חוזים, הפחתת פיצויים מוסכמים ביהמ"ש, פיצוי מוסכם (6978)
‏290.00 ₪ |
סמינריון משק החשמל
סמינריון משק החשמל, רגולציה חברת החשמל, הגבלת מונופול ייצור חשמל, חוק משק החשמל (6914)
‏290.00 ₪ |
סמינריון יישום חוק פעוטות בסיכון הזכות למעון יום
סמינריון יישום חוק פעוטות בסיכון הזכות למעון יום (6196)
‏190.00 ₪ |
סמינריון סקר בנושא פעילות מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות בתחום הביטחון התזונתי
סמינריון סקר בנושא פעילות מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות בתחום הביטחון התזונתי (6174)
‏190.00 ₪ |
סמינריון תיאור וניתוח פערים ומרווחים של הריבית הבנקאית בישראל ובמדינות המפותחות
סמינריון תיאור וניתוח פערים ומרווחים של הריבית הבנקאית בישראל ובמדינות המפותחות (6166)
‏190.00 ₪ |
סמינריון המצב בישראל וסקירת פתרונות בכמה מדינות
סמינריון המצב בישראל וסקירת פתרונות בכמה מדינות (6161)
‏190.00 ₪ |
סמינריון סרבנות גט בישראל
סמינריון סרבנות גט בישראל (6152)
‏190.00 ₪ |
סמינריון כללי אתיקה לשופטים
סמינריון אתיקה של שופטים, מקצוע השיפוט, משפט משווה שפיטה בעולם, כללי אתיקה לשופטים (5863)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הליך קליטת מרצים באוניברסיטאות
רשימת מרצים חביבים לסטודנטים בסמינריונים, לא דרשניים בכתיבת סמינריון, רשימה לבנה של מרצים, מרצים מומלצים (5797)
עבודה אקדמית חוזים, תרופות, סעד אכיפה בית משפט, משפט משווה דין אמריקאי
עבודה אקדמית חוזים, תרופות, סעד אכיפה בית משפט, משפט משווה דין אמריקאי (5546)
‏290.00 ₪ |
סמינריון פונדקאות בישראל ופונדקאות של ישראלים בחו״ל
עבודת סמינריון פונדקאות בישראל ופונדקאות של ישראלים בחו״ל (5166)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הוראת הממונה על הביטוח במשרד האוצר בנושא הביטוח הסיעודי הקבוצתי
סמינריון הוראת הממונה על הביטוח במשרד האוצר בנושא הביטוח הסיעודי הקבוצתי (5163)
‏190.00 ₪ |
סמינריון ניתוח השפעות השינויים בהיטל ההשבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש״ע-2010
סמינריון ניתוח השפעות השינויים בהיטל ההשבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה (5069)
‏190.00 ₪ |
סמינריון הישגי ספורטאים ישראלים ותקצוב ציבורי של ענפי ספורט
סמינריון הישגי ספורטאים ישראלים ותקצוב ציבורי של ענפי ספורט (5053)
‏190.00 ₪ |
סמינריון חזרת עולים לארצות מוצאם
סמינריון חזרת עולים לארצות מוצאם (5000)
‏290.00 ₪ |
סמינריון אפשרות התקנת משאבות חום לחימום מים בבתי מגורים
סמינריון אפשרות התקנת משאבות חום לחימום מים בבתי מגורים (4991)
‏190.00 ₪ |
סמינריון החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה -ניתוח הצעת התקציב לשנת 2012
סמינריון החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה -ניתוח הצעת התקציב לשנת 2012 (4968)
‏190.00 ₪ |
סמינריון תגי חניית נכים לחולים אונקולוגיים
סמינריון תגי חניית נכים לחולים אונקולוגיים (4960)
‏190.00 ₪ |
סמינריון הפקת נפט מפצלי שמן בשפלת יהודה מעקב
סמינריון הפקת נפט מפצלי שמן (4945)
‏190.00 ₪ |
סמינריון זכויות חברתיות ושירותי הרווחה האישיים בישראל
סמינריון זכויות חברתיות ושירותי הרווחה האישיים בישראל (4931)
‏190.00 ₪ |
סמינריון מאבקם של עובדים המועסקים בשירות המדינה באמצעות חוזים אישיים להקמת ארגון עובדים יציג
סמינריון מאבקם של עובדים המועסקים בשירות המדינה באמצעות חוזים אישיים להקמת ארגון עובדים יציג (4930)
‏190.00 ₪ |
סמינריון הגבלות על מכירת קרקע פרטית לזרים
סמינריון נדל"ן ודירות בבעלות משקיעים זרים, סייגים על מכירת קרקע פרטית לזרים, הגבלות על מכירת קרקע פרטית לצרפתים ולזרים (4864)
‏290.00 ₪ |
סמינריון השפעת כניסתה של פרטנר לרשתות החברתיות על נאמנות לקוחות ותפיסת המותג.
סמינריון השפעת כניסתה של פרטנר לרשתות החברתיות על נאמנות לקוחות ותפיסת המותג. (4816)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עבירות הקשורות בפשיטת רגל ופירוק
סמינריון פשיטת רגל ופלילים, עבירות הקשורות בפשיטת רגל, פירוק, הברחת נכסים, עבירות בטרם כניסה להליך, עבירות של מפרקים כונסי נכסים (4736)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית טעות בכדאיות העסקה
עבודה סמינריונית טעות בכדאיות העסקה, טעות בחוזים, הטעיה, דיני חוזים (4498)
‏290.00 ₪ |
סמינריון התערבות ייצוגית
סמינריון תובענות יצוגיות, תניית בוררות כפויה, איסור הגשת תביעות ייצוגיות בתנאי השימוש של חוזים צרכניים (4216)
‏390.00 ₪ |
 חוזים אחידים עבודה אקדמית ארועון
חוזים אחידים עבודה אקדמית ארועון (4107)
‏190.00 ₪ |
עבודה סמינריונית המחאת חיובים
עבודה סמינריונית המחאת חיובים (3488)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מג
עבודה סמינריונית מג'לה (3481)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מצג שווא המגיע לידי טעות
עבודה סמינריונית מצג שווא המגיע לידי טעות (3479)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית אדם שלישי שפרע את החוב
עבודה סמינריונית אדם שלישי שפרע את החוב (3475)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית אשם בחוזה
עבודה סמינריונית אשם בחוזה (3471)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית יזהר הקונה
סמינריון יזהר המוכר, ייזהר הקונה, חוק המכר, חוזים, משפט משווה, משפט אנגלו-אמריקני, ייזהר המוכר, יישמר הקונה (3467)
‏390.00 ₪ |