עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון ניסויים בבני אדם הדין המצוי והרצוי
סמינריון ניסויים בבני אדם, ועדות הלסינקי בישראל ובעולם הדין המצוי והרצוי (8431)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מדוע ההתנהלות של מנהלת סלע לא אתית
סמינריון מדוע ההתנהלות של מנהלת סלע לא אתית (8393)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מדוע במשרד איכות הסביבה הייתה התנהלות אתית לא תקינה
סמינריון מדוע במשרד איכות הסביבה הייתה התנהלות אתית לא תקינה (8389)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ההתנהלות האתית של מועצה אזורית קדימה צורן
סמינריון ההתנהלות האתית של מועצה אזורית קדימה צורן (8388)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מדוע רשות המים מתנהלת בצורה לא אתית בנוגע לאספקת המים
סמינריון רשות המים התנהלות אתית, אתיקה אספקת מים (8383)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מדוע חלה בעייתיות בהתנהלות האתית של עירית כפר סבא
סמינריון מדוע חלה בעייתיות בהתנהלות האתית של עירית כפר סבא (8370)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מדוע במשרד החקלאות התעוררו פרשות שחיתות רבות לאחרונה
סמינריון מדוע במשרד החקלאות התעוררו פרשות שחיתות רבות לאחרונה (8357)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מדוע ארגון מגן דוד אדום פועל בצורה לא אתית
סמינריון מגן דוד אדום הארגון והפעילות האתית (8356)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו
סמינריון הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו (8353)
‏290.00 ₪ |
סמינריון מדוע רווחה בעשור האחרון התופעה של עובדי רשות המיסים שהורשעו בפלילים
סמינריון רשות המיסים אתיקה, עובדי מס הכנסה, מע"מ שסרחו, שחיתות פקידי מיסוי, פקידי שומה, מפקחי מס שהורשעו בפלילים (8352)
‏290.00 ₪ |
סמינריון שיקולים מוסריים בדיני חוזים
סמינריון שיקולים מוסריים בדיני חוזים (8347)
‏290.00 ₪ |
סמינריון התנהלות אתית בעייתית במנהלת פרוייקט הלביא
סמינריון לביא אתיקה - התנהלות אתית בעייתית במנהלת פרוייקט מטוס הלביא (8344)
‏390.00 ₪ |
סמינריון מדוע ההתנהלות האתית של חברת מקורות כחברה ארצית לאספקת מים לעיתים בעייתית
סמינריון מדוע ההתנהלות האתית של חברת מקורות כחברה ארצית לאספקת מים לעיתים בעייתית (8339)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הסתמכות על מייצג כטענת הגנה
סמינריון הסתמכות על מייצג כטענת הגנה, עצת עורך דין רואה חשבון, סייג לאחריות פלילית (8338)
‏290.00 ₪ |
סמינריון סמכותה של ועדת האתיקה בבית חולים פסיכיאטרי
סמינריון סמכותה של ועדת האתיקה בבית חולים פסיכיאטרי (8336)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חובת רישוי של בודקי פוליגרף
עבודה אקדמית מדע פורנזי, פוליגרף, מדע המשפטי, הפוליגראף היבטים פורנזיים (7619)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ביקורת שיפוטית על חקיקה
סמינריון פסילת חוקים ע"י בית המשפט, ביקורת שיפוטית על חקיקה , אקטיביזם שיפוטי, ביטול חוקים (7596)
‏390.00 ₪ |
סמינריון קריטריונים להקצאת תיקי הסניגוריה הציבורית לעורכי-דין פרטיים
סמינריון סיוע משפטי ע"י המדינה, גישה לערכאות, מינוי עורך דין מסובסד, סניגוריה ציבורית, שירות לאזרח, הליך פלילי (7053)
‏390.00 ₪ |
סמינריון פיטורי נשים הרות ונשים העוברות טיפולי פוריות
סמינריון ברירת מין העובר, בחירה זכר/נקבה, בחירת מין היילוד, הנדסה גנטית תינוק בן או בת, משפט משווה (6977)
‏390.00 ₪ |
סמינריון תרומת זרע בישראל
תרומת זרע בישראל ובעולם בנק הזרע, IVF סמינריון פריון והפריה היבטים חברתיים ומשפטיים (6530)
‏290.00 ₪ |
סמינריון נוכחות עורך-דין בחקירת חשוד
עבודה אקדמית נוכחות עורך-דין בחקירת חשוד, זכות ההיוועצות בעורך דין של חשוד עצור (6233)
‏290.00 ₪ |
סמינריון התיישנות עבירות משמעת של עורכי-דין - גם משפט משווה
סמינריון התיישנות עבירות משמעת של עורכי-דין - גם משפט משווה (6132)
‏150.00 ₪ |
סמינריון הליכים משמעתיים נגד עורכי-דין
סמינריון הליכים משמעתיים נגד עורכי-דין (5980)
‏150.00 ₪ |
סמינריון כללי אתיקה לשופטים
סמינריון אתיקה של שופטים, מקצוע השיפוט, משפט משווה שפיטה בעולם, כללי אתיקה לשופטים (5863)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הליך קליטת מרצים באוניברסיטאות
רשימת מרצים חביבים לסטודנטים בסמינריונים, לא דרשניים בכתיבת סמינריון, רשימה לבנה של מרצים, מרצים מומלצים (5797)
סמינריון יישום חוק מידע גנטי
סמינריון אבטחת מידע, גנטיקה, חוק מידע גנטי, ייעוץ גנטי, תוצאות בדיקה גנטית, סודיות רפואית (5262)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית הדלפה נגד תעמולה
עבודה אקדמית הדלפה עיתונאים, סוב יודיצה, עבירות של הדלפת חומרי חקירה, הדלפת צווארון לבן (4677)
‏390.00 ₪ |
סמינריון אתיקה בחינוך וייעוץ למחוננים
סמינריון מייצג מיסים, נאמנות כפולה רואה חשבון, עורך דין, יועץ מס, הנאמנות הכפולה של המייצג כלפי הלקוח וכלפי רשויות המס (4272)
‏390.00 ₪ |
דילמות אתיות במחקר איכותני במדעי החברה
סמינריון דילמות אתיות במחקר איכותני במדעי החברה (3776)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית אחריות עורך דין ניהול סיכונים וביטוח
עבודה סמינריונית אחריות עורך דין ניהול סיכונים וביטוח (3119)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
הליכי לשכת עורכי הדין
עבודה סמינריונית הליכי לשכת עורכי הדין (2848)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
פוליגרף (מכונת-אמת) בשירות המשפט - סוגיות מדעיות ומשפטיות
עבודה סמינריונית פוליגרף (מכונת-אמת) בשירות המשפט - פוליגראף: סוגיות מדעיות, פורנזיות, משפטיות,פרשת בוכריס (2843)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית תרומת איברים, אברים כנכסים
עבודה סמינריונית תרומת איברים, אברים כנכסים (2784)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ארכיון הרופא וזכות המטופל
עבודה סמינריונית ארכיון הרופא וזכות המטופל (2783)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה אקדמית בקשת רשות ערעור
עבודה אקדמית הערעור, בקשת רשות ערעור, סדר דין של עירעור, בר"ע, משפט משווה ארה"ב (2685)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית זכות הייצוג במשפט האמריקני ופיתוח המשפט הישראלי
עבודה סמינריונית זכות הייצוג המשפטי בפלילים - משפט אמריקני מול משפט ישראלי (2622)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית האתיקה של המשפטן
עבודה סמינריונית האתיקה של המשפטן (2582)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
עבודה אקדמית בחינם - כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד, המהפיכה החוקתית (2474)
‏0.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית עריכת-דין למען מטרה ציבורית
עבודה אקדמית פרו בונו, מתן סיוע משפטי נזקקים, ייצוג משפטי, גישה לערכאות, שירותי רווחה, עריכת-דין למען מטרה ציבורית (2302)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מקצוע המשפטנות
עבודה אקדמית מקצוע המשפטנות (2295)
‏190.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית חובת עורך הדין לא להטעות את בית-המשפט
עבודה סמינריונית אתיקה עורך דין כקצין בית משפט וכמי שאסור לו להטעות את בית-המשפט (2040)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
לשכת עורכי הדין בישראל דין רצוי ומצוי
סמינריון לשכת עורכי הדין בישראל, גילדה מקצועית של עו"ד, סגירת המקצוע, דין רצוי ומצוי (2001)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית בחינם, חוק המתנה
עבודה אקדמית בחינם, חוק המתנה (1991)
‏0.00 ₪ |
תהליך מינוי שופטים, הליכים ואמות מידה1
עבודה סמינריונית הליך מינוי שופטים- נהלים וקריטריונים (1899)
‏390.00 ₪ |
חסינות תחת אש, חסינות המדינה
חסינות תחת אש, חסינות המדינה (1872)
‏290.00 ₪ |
זכויות האדם
עבודה סמינריונית זכויות האדם והאזרח, היסטוריה של זכויות אדם (1865)
‏290.00 ₪ |
רשלנות בייצוג של עורכי-דין בבית משפט
עבודה סמינריונית רשלנות בייצוג של עורכי-דין בבית משפט (1846)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית אתיקה של עורכי-דין בבית משפט
עבודה סמינריונית אתיקה של עורכי-דין בבית משפט (1845)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית אתיקה של הסנגור הפלילי (1837)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון כיצד קובעים כללים להתנהגות שופטים
סמינריון כיצד קובעים כללים להתנהגות שופטים (1810)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר