עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

מצגת ראיות שהושגו שלא כדין
מצגת ראיות שהושגו שלא כדין (9376)
‏99.00 ₪ |
סמינריון מעצר עד תום ההליכים המשפטיים
סמינריון מעצר עד תום ההליכים המשפטיים, שלילת חירות של נאשם או חשוד, דיני המעצר (9362)
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון הימנעות בעלי הדין מהבאת עד  והימנעות סנגור מהבאת עד מומחה מטעמו
עבודת סמינריון הימנעות בעלי הדין מהבאת עד והימנעות סנגור מהבאת עד מומחה מטעמו (9300)
‏290.00 ₪ |
עבודת סמינריון פומביות הדיון אל מול צנעת הפרט
עבודת סמינריון פומביות הדיון אל מול פרטיות בעידן המודרני, צנעת הפרט, זכות הציבור לדעת, סוב יודיצה, הגנת הפרטיות (9249)
‏390.00 ₪ |
עבודת סמינריון חשיבות העדים במעשי פשע פומבי
עבודת סמינריון עדות, עדים, סירוב להעיד, אלטרואיזם, סירוב עדות, כפיית עדות דיני ראיות, אלטרואיזם (9119)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית בגידת הבעל כעילה לכפיית גט
עבודה סמינריונית בגידת הבעל כעילה לכפיית גט (9059)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עבריינות קבוצתית ועבריינות מאורגנת
סמינריון עבריינות קבוצתית ועבריינות מאורגנת- פשע מאורגן (8484)
‏390.00 ₪ |
סמינריון כשלים בחקירה משטרתית שהשפיעו על ההליך המשפטי
סמינריון כשלים בחקירה משטרתית , חקירת המטשרה, מחדלים, סדר דין פלילי, דיני ראיות (8442)
‏390.00 ₪ |
סמינריון כשלים בחקירה משטרתית, מחדלי חקירה משטרה
סמינריון חקירה- כשלים בחקירה משטרתית, מחדלי חקירה משטרה (8436)
‏390.00 ₪ |
סמינריון ראיות בנוגע לעילות גירושין  המהוות פגיעה בצנעת הפרט וכבודו
סמינריון ראיות בנוגע לעילות גירושין המהוות פגיעה בצנעת הפרט וכבודו (8240)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חובת רישוי של בודקי פוליגרף
עבודה אקדמית מדע פורנזי, פוליגרף, מדע המשפטי, הפוליגראף היבטים פורנזיים (7619)
‏290.00 ₪ |
סמינריון חובת רישוי של בודקי פוליגרף
פרה-סמינריון מכונת אמת פוליגרף (7618)
‏290.00 ₪ |
סמינריון ביקורת שיפוטית על חקיקה
סמינריון פסילת חוקים ע"י בית המשפט, ביקורת שיפוטית על חקיקה , אקטיביזם שיפוטי, ביטול חוקים (7596)
‏390.00 ₪ |
עבודת סמינריון חסיון התחקיר הצבאי, תחקיר צבאי, חיסיון, דיני ראיות, חסיון חלקי, חיסיון מלא, משפט צבאי
עבודת סמינריון חסיון התחקיר הצבאי, תחקיר צבאי, חיסיון, דיני ראיות, חסיון חלקי, חיסיון מלא, משפט צבאי (6769)
‏390.00 ₪ |
סמינריון עדות קרובים
עבודה אקדמית דיני ראיות עדות קרובים, בני משפחה וראיות (6162)
‏290.00 ₪ |
סמינריון כללי אתיקה לשופטים
סמינריון אתיקה של שופטים, מקצוע השיפוט, משפט משווה שפיטה בעולם, כללי אתיקה לשופטים (5863)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הליך קליטת מרצים באוניברסיטאות
רשימת מרצים חביבים לסטודנטים בסמינריונים, לא דרשניים בכתיבת סמינריון, רשימה לבנה של מרצים, מרצים מומלצים (5797)
עבודה אקדמית הדלפה נגד תעמולה
עבודה אקדמית הדלפה עיתונאים, סוב יודיצה, עבירות של הדלפת חומרי חקירה, הדלפת צווארון לבן (4677)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מסדר זיהוי
עבודה סמינריונית מסדר זיה‏וי – דין רצוי ומצוי (4540)
‏290.00 ₪ |
עבודה אקדמית החוק לתיקון דיני הראיות
עבודה אקדמית החוק לתיקון דיני הראיות (3459)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית טענת אליבי - במקום אחר הייתי
עבודה סמינריונית אליבי, טענת הגנה אליבי, טענה מקדמית במקום אחר הייתי (3423)
‏390.00 ₪ |
סמינריון הבדיקה בפוליגרף כראיה בבית המשפט
סמינריון פוליגרף כראיה בבית המשפט (3335)
‏390.00 ₪ |
סמינריון כלל הראיה הטובה ביותר
סמינריון כלל הראיה הטובה ביותר (3313)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון עדות שמיעה
סמינריון עדות שמיעה, ראיות, פסילת עדות שמועה, בעד ונגד (3285)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון עדות שיטה כראיה מסייעת - מבחן שונה לקבילות
סמינריון בדיני ראיות, עדות שיטה, מעשים דומים, קבילות (3274)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
סמינריון ידיעה שיפוטית
סמינריון ידיעה שיפוטית, חזקת ידיעה של שופט, הידיעה השיפוטית ומלאכת השפיטה (3261)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ענישת ניסיון לא צליח
עבודה סמינריונית ענישת ניסיון לא צליח (3182)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה אקדמית ראיות פירות העץ האסור
עבודה אקדמית ראיות פירות העץ המורעל, דוקטרינת העץ האסור (3145)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית פסלות שופט
עבודה סמינריונית פסלות שופט - משפט ישראלי, אמריקני ואנגלי, משפט משווה (3137)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית שימוע - השימוע לפני הגשת כתב אישום בדגש על עבירות תעבורה (3016)
‏390.00 ₪ |
עבירות שוחד בספורט כפי שמוצאות את ביטויין בחוק העונשין
עבירות שוחד בספורט כפי שמוצאות את ביטויין בחוק העונשין (2971)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית אמרה של עד מחוץ לכתלי בית המשפט חיזוק
עבודה סמינריונית אמרה של עד מחוץ לכתלי בית המשפט חיזוק (2957)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
ראיות חסויות, חובת ההנמקה וחופש הביטוי
עבודה סמינריונית ראיות חסויות, חובת ההנמקה וחופש הביטוי (2913)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
האזנת-סתר ומעקבים אלקטרוניים נסתרים כאמצעים לקידומה של חקירה פלילית ובטחונית
עבודה סמינריונית האזנת-סתר ופרטיות, מעקבים אלקטרוניים נסתרים כאמצעים לקידומה של חקירה פלילית ובטחונית (2890)
‏290.00 ₪ |
פוליגרף (מכונת-אמת) בשירות המשפט - סוגיות מדעיות ומשפטיות
עבודה סמינריונית פוליגרף (מכונת-אמת) בשירות המשפט - פוליגראף: סוגיות מדעיות, פורנזיות, משפטיות,פרשת בוכריס (2843)
‏390.00 ₪ |
חקירה משטרתית
עבודה סמינריונית חקירה משטרתית, עבודת המשטרה, נזקים ראייתיים, מחדלים - פאשלות (2832)
‏390.00 ₪ |
האזנת סתר ופגיעה בפרטיות
עבודה סמינריונית האזנת סתר, האזנת סתר ופגיעה בפרטיות (2812)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הנטל ובעיית האונס והסיכול
עבודה סמינריונית הנטל ובעיית האונס והסיכול (2811)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
קבילות האזנת סתר
עבודה סמינריונית האזנות סתר, דיני ראיות, קבילות האזנת סתר (2778)
‏290.00 ₪ |
האזנת סתר בין בני-זוג
עבודה סמינריונית האזנת סתר בין בני-זוג (2764)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
גרסת נאשם דיני ראיות
עבודה סמנריונית גרסת נאשם דיני ראיות (2737)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית עדות קטין וקטינה בעבירות מין
עבודה סמינריונית עבירות מין ראיות - עדויות קטינים (2734)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית כלים ראיה משפטית
עבודה סמינריונית כלים ראיה משפטית (2725)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה אקדמית בקשת רשות ערעור
עבודה אקדמית הערעור, בקשת רשות ערעור, סדר דין של עירעור, בר"ע, משפט משווה ארה"ב (2685)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית זירת העבירה - נוכחות הנאשם וטענת אליבי
עבודה סמינריונית זירת העבירה - נוכחות הנאשם וטענת אליבי (2658)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית סעיף 10א לפקודת הראיות נאשמים במשותף
עבודה סמינריונית סעיף 10א לפקודת הראיות, מלכת הראיות, הכלל הפוסל עדות-שמיעה, ניהול סיכונים דיני ראיות (2646)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית פירסום שמות בפסקי-דין
עבודה סמינריונית פירסום שמות בפסקי-דין (2634)
‏290.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית פיברוק ראיות
עבודה אקדמית פיברוק ראיות (2609)
‏190.00 ₪ | העבודה האקדמית נמחקה מהמאגר
עבודה סמינריונית סעיף 10א לפקודת הראיות - פרשנות ופסיקה של בית-המשפט העליון
עבודה סמינריונית סעיף 10א לפקודת הראיות, חריג לכלל הפוסל עדות שמיעה, אמרת חוץ של עד (2556)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית סעיף 10א לפקודת הראיות שיקולי מדיניות משפטית
עבודה סמינריונית סע' 10א פקודת הראיות, הדין הרצוי והמצוי, פס"ד פינטו, דיני ראיות (2546)
‏350.00 ₪ |