עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון ביקורת שיפוטית על חקיקה
סמינריון פסילת חוקים ע"י בית המשפט, ביקורת שיפוטית על חקיקה , אקטיביזם שיפוטי, ביטול חוקים (7596)
‏390.00 ₪ |
סמינריון נוכחות עורך-דין בחקירת חשוד
עבודה אקדמית נוכחות עורך-דין בחקירת חשוד, זכות ההיוועצות בעורך דין של חשוד עצור (6233)
‏290.00 ₪ |
סמינריון כללי אתיקה לשופטים
סמינריון אתיקה של שופטים, מקצוע השיפוט, משפט משווה שפיטה בעולם, כללי אתיקה לשופטים (5863)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הליך קליטת מרצים באוניברסיטאות
רשימת מרצים חביבים לסטודנטים בסמינריונים, לא דרשניים בכתיבת סמינריון, רשימה לבנה של מרצים, מרצים מומלצים (5797)
סמינריון מעצר מינהלי
סמינריון מעצר מינהלי השוואה לעולם (5234)
‏150.00 ₪ |
עבודה סמינריונית חקירה צלובה
עבודה סמינריונית משטרה, אמון הציבור, נזק ראייתי חקירה משטרתית, כשלים בחקירת משטרה, מחדלי חקירה , משטרה, הרשעת חפים מפשע, חקירה צ (4698)
‏390.00 ₪ |
סמינריון התערבות ייצוגית
סמינריון תובענות יצוגיות, תניית בוררות כפויה, איסור הגשת תביעות ייצוגיות בתנאי השימוש של חוזים צרכניים (4216)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית פסק-דין פלילי כראיה במשפט אזרחי (3463)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הוכחת הדין הזר במשפט האנגלו-אמריקאי ובמשפט הישראלי
סמינריון הוכחת הדין הזר במשפט האנגלו-אמריקאי ובמשפט הישראלי (3319)
‏290.00 ₪ |
סמינריון עשיית עושר ולא במשפט
סמינריון עשיית עושר ולא במשפט , שיערוך (3286)
‏290.00 ₪ |
סמינריון הרשעה פלילית במשפטים אזרחיים חברת הביטוח
סמינריון הרשעה פלילית במשפטים אזרחיים חברת הביטוח (3260)
‏250.00 ₪ |
עבודה סמינריונית פתיחת הליך אזרחי
עבודה סמינריונית פתיחת הליך אזרחי (3186)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ברירת דין יחסי ממון בין בני זוג
עבודה סמינריונית ברירת דין יחסי ממון בין בני זוג (3180)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית פסלות שופט
עבודה סמינריונית פסלות שופט - משפט ישראלי, אמריקני ואנגלי (3137)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית המצאת כתב בי-דין אל מחוץ לתחום השיפוט
עבודה סמינריונית המצאת כתב בי-דין אל מחוץ לתחום השיפוט (3131)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית רשם בענינים אזרחיים
עבודה אקדמית רשם בענינים אזרחיים (3037)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית שימוע - השימוע לפני הגשת כתב אישום בדגש על עבירות תעבורה (3016)
‏390.00 ₪ |
ראיות חסויות, חובת ההנמקה וחופש הביטוי
עבודה סמינריונית ראיות חסויות, חובת ההנמקה וחופש הביטוי (2913)
‏290.00 ₪ |
הוראות לא-כספיות של בתי-משפט
עבודה סמינריונית הוראות לא-כספיות של בתי-משפט (2903)
‏290.00 ₪ |
שידול במחדל דיני עונשין
עבודה סמינריונית שידול במחדל דיני עונשין, עבירה נגזרת, צדדים לעבירה (2900)
‏390.00 ₪ |
פוליגרף (מכונת-אמת) בשירות המשפט - סוגיות מדעיות ומשפטיות
עבודה סמינריונית פוליגרף (מכונת-אמת) בשירות המשפט - פוליגראף: סוגיות מדעיות, פורנזיות, משפטיות,פרשת בוכריס (2843)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית סוב יודיצה
עבודה סמינריונית סוב יודיצה, תקשורת ומשפט, איסור פרסום על ענין התלוי ועומד בבית משפט (2813)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הנטל ובעיית האונס והסיכול
עבודה סמינריונית הנטל ובעיית האונס והסיכול (2811)
‏290.00 ₪ |
גרסת נאשם דיני ראיות
עבודה סמנריונית גרסת נאשם דיני ראיות (2737)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית עדות קטין וקטינה בעבירות מין
עבודה סמינריונית עבירות מין ראיות - עדויות קטינים (2734)
‏390.00 ₪ |
עבודה אקדמית בקשת רשות ערעור
עבודה אקדמית הערעור, בקשת רשות ערעור, סדר דין של עירעור, בר"ע, משפט משווה ארה"ב (2685)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית סעיף 10א לפקודת הראיות נאשמים במשותף
עבודה סמינריונית סעיף 10א לפקודת הראיות, מלכת הראיות, הכלל הפוסל עדות-שמיעה, ניהול סיכונים דיני ראיות (2646)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית זכות הייצוג במשפט האמריקני ופיתוח המשפט הישראלי
עבודה סמינריונית זכות הייצוג המשפטי בפלילים - משפט אמריקני מול משפט ישראלי (2622)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ערעורים על פסק בורר
עבודה סמינריונית דיני בוררות,הליכי ביטול בוררות, עירעור על פסק בוררות, הנמקת פסק בורר (2575)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית החלטות ביניים  -אי סופיות
עבודה סמינריונית החלטות ביניים - אי סופיות, סדר דין בבית משפט (2554)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית   שיקול דעת מוחלט וסמכות הביקורת של בית-המשפט הגבוה לצדק
עבודה אקדמית שיקול דעת מוחלט וסמכות הביקורת של בית-המשפט הגבוה לצדק (2543)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית מעצר מינהלי בשטחים ובישראל
עבודה סמינריונית מעצר מינהלי בשטחים, דיני כיבוש, מעצר מנהלי של תושבי יהודה ושומרון (2525)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית דיני ערבות
עבודה אקדמית דיני ערבות (2521)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית עיקול זמני תובע והחזקה
עבודה סמינריונית עיקול זמני תובע והחזקה (2490)
‏290.00 ₪ |
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
עבודה אקדמית בחינם - כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד, המהפיכה החוקתית (2474)
‏0.00 ₪ |
עבודה סמינריונית סעיף 10א לפקודת הראיות - דין רצוי
עבודה אקדמית סעיף 10א לפקודת הראיות - דין רצוי,שינוי ושיפור הכלל המכשיר עדות שמיעה של אמרת חוץ (2465)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית  ממצאי ערכאת ערעור  - אי התערבות
עבודה אקדמית ממצאי ערכאת ערעור - אי התערבות (2451)
‏290.00 ₪ |
סמכות פרקליט מחוז
עבודה אקדמית סמכות פרקליט מחוז (2438)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ערבויות בבגצ
עבודה אקדמית בג"צ וסדרי דין - ערבויות בבג"צ (2421)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הוכחות בבג"ץ
עבודה אקדמית הוכחות בבג"ץ (2358)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית פרישת שופטים משיפוט
עבודה אקדמית פרישת שופטים משיפוט (2356)
‏190.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ראיות שהושגו שלא כדין
עבודה אקדמית ראיות שהושגו שלא כדין, פירות העץ המורעל, מירנדה, פרות העץ האסור, ראיה פסולה (2336)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית הזכויות הדיוניות של החשוד כבוד האדם וחירותו
עבודה אקדמית הזכויות הדיוניות של החשוד כבוד האדם וחירותו (2265)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית  הבטחה שלטונית של הפרקליטות שהופרה פרשת כלא 6
עבודה סמינריונית הבטחה שלטונית של הפרקליטות שהופרה פרשת כלא 6 (2183)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית פסילת ראיות שהושגו תוך פגיעה בזכות חוקתית
עבודה סמינריונית פסילת ראיות שהושגו תוך פגיעה בזכות חוקתית (2180)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית התביעה הנגזרת בחוק החברות
עבודה אקדמית סמינריון תביעה נגזרת עידוד תביעה נגזרת, תיקון 16 לחוק החברות, תובענה נגזרת (2166)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית בית המשפט במחזה נוטות החסד של אייסכילוס
עבודה אקדמית נוטות החסד, בית המשפט במחזה נוטות החסד של אייסכילוס, תורת המשפט (2149)
‏390.00 ₪ |
עבודה סמינריונית סמכות מקבילה בגצ דיני עבודה
עבודה סמינריונית סמכות מקבילה בגצ דיני עבודה (2142)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית ערעור על החלטת ביניים
עבודה סמינריונית ערעור על החלטת ביניים (2130)
‏290.00 ₪ |
עבודה סמינריונית עסקאות טיעון
עבודה סמינריונית עסקאות טיעון, הסדרי טיעון דיני עונשין, סוגיות במשפט פלילי (2074)
‏290.00 ₪ |