עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:


תוכן אקדמי בחינם - מקראה בדיני מיסים חברת בחינה לאה פסרמן-יוזפוב עבודות, מבחנים, שיעורים
תוכן אקדמי בחינם - מקראה בדיני מיסים מחברת בחינה לאה פסרמן-יוזפוב עבודות, מבחנים, שיעורים (12362)
‏0.00 ₪ |

130 עמודים בחינם

עבודה אקדמית מספר 12362
עבודה אקדמית ביטוח תמ"א 38, היבטים ביטוחיים בתמא 38, ביטוח מבנים, ביטוח מקרקעין, פוליסה נדל"ן, ארוע ביטוחי רעידות אדמה
עבודה אקדמית ביטוח תמ"א 38, היבטים ביטוחיים בתמא 38, ביטוח מבנים, ביטוח מקרקעין, פוליסה נדל"ן, ארוע ביטוחי רעידות אדמה (12140)
‏390.00 ₪ |

26 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12140
מצגת ביטוח, פרשנות ביטוח - פרשנות נגד המנסח, פוליסה (12080)
‏99.00 ₪ |
מצגת ביטוח לאומי, מיקרו טראומה,דיני בטוח-לאומי, קצבת נכות, שיקום מקצועי, הלכת המיקרוטרואמה (12004)
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית התיישנות ביטוח, התישנות בדיני ביטוח (11982)
‏390.00 ₪ |

25 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11982
'ביבליוגרפיה ביטוח, סילבוס דיני הביטוח- ביבל (11706)
‏99.00 ₪ |

רשימה ביבליוגראפית עדכנית, 40 פריטי מקורות

מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד

עבודה אקדמית בחינם נוער בסיכון, ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל
עבודה אקדמית בחינם נוער בסיכון, ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל (11674)
‏0.00 ₪ |

15 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11674
עבודה אקדמית ביטוחים רפואיים משלימים, ביטוחי בריאות פרטיים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ביטוח בריאות משלים מול ממלכ (11671)
‏390.00 ₪ |

30 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11671
עבודה אקדמית ביטוח אחריות דירקטורים, ביטוח נושאי משרה בתאגיד
עבודה אקדמית ביטוח אחריות דירקטורים, ביטוח נושאי משרה בתאגיד (11634)
‏290.00 ₪ |

18 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11634
עבודה אקדמית פנסיה ביטחון סוציאלי, רפורמות במערכת הפנסיה השפעה עמיתים, גימלאים- יכולת שימור רמת חיים
עבודה אקדמית פנסיה ביטחון סוציאלי, רפורמות במערכת הפנסיה השפעה עמיתים, גימלאים- יכולת שימור רמת חיים (11501)
‏390.00 ₪ |

33 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11501
עבודה אקדמית חובת גילוי מבטחת חברת ביטוח, חוזה ביטוח גילוי נאות בחוזה ביטוח, דיני ביטוח
עבודה אקדמית חובת גילוי מבטחת חברת ביטוח, חוזה ביטוח גילוי נאות בחוזה ביטוח, דיני ביטוח (11349)
‏390.00 ₪ |

20 עמודים

עבודה אקדמית מספר 11349
עבודה אקדמית שוק הביטוח הישראלי, ביטוח ישיר, מודל פורטר, ענף הביטוח
עבודה אקדמית שוק הביטוח הישראלי, ביטוח ישיר, מודל פורטר, ענף הביטוח (11288)
‏290.00 ₪ |

14 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 11288
מצגת שכר בכירים,החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח 2016, רגולציה משכורות המנהלים הבכירים (11037)
‏99.00 ₪ |
עבודה אקדמית בדיני ביטוח, ביטוח כפל יתר, חוק חוזה הביטוח (10969)
‏290.00 ₪ |

28 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10969
עבודה אקדמית מערכת בינה עסקית לטיפול התפעולי בתביעות ביטוח רכב מקיף, מערכות מידע תחרותיות אסטרטגיות, חברת ביטוח ישיר
עבודה אקדמית מערכת בינה עסקית לטיפול התפעולי בתביעות ביטוח רכב מקיף בביטוח ישיר, מערכות מידע תחרותיות אסטרטגיות, חברת ביטוח ישיר (10716)
‏290.00 ₪ |

23 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10716
מצגת בנושא קודקס, הקודקס האזרחי החדש הצעת חוק דיני ממונות, מג
מצגת בנושא קודקס, הקודקס האזרחי החדש הצעת חוק דיני ממונות, מג'אלה (10676)
‏99.00 ₪ |
סמינריון בחינם הקשר בין היעדר סמכות הורית להתנהגות אנטי סוציאלית
סמינריון התנהגות אנטי סוציאלית והיעדר סמכות הורית (10571)
‏190.00 ₪ |

14 עמודים

עבודה אקדמית מספר 10571
סמינריון בנושא העברת נטל הראייה ברשלנות רפואית, נטל ההוכחה על הנתבע פקודת הנזיקין
סמינריון בנושא העברת נטל הראייה ברשלנות רפואית, נטל ההוכחה על הנתבע פקודת הנזיקין (10442)
‏290.00 ₪ |

34 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10442
סמינריון העתקה של עבודות אקדמיות , טוהר בחינות, תופעת הדלפת בחינות הבגרות, אתיקה באקדמיה ובמערכת החינוך
סמינריון העתקה של עבודות אקדמיות, טוהר בחינות, תופעת הדלפה של בחינות הבגרות, אתיקה באקדמיה ובמערכת החינוך העתקת (10344)
‏290.00 ₪ |

35 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10344
רשימת כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מכללות, אוניברסיטאות, סמינרים למורים
רשימת כל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מכללות, אוניברסיטאות, סמינרים למורים (10270)

עבודה אקדמית מרמה בביטוח, הונאת ביטוח סעיף 25
עבודה אקדמית הונאת ביטוח, רמאות של המבוטח, מרמה בדיני ביטוח (10123)
‏290.00 ₪ |

29 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10123
עבודה אקדמית בחינם מיעוטים - זכויות משפטיות של ערביי ישראל לעומת המיעוט דובר הצרפתית בקנדה , קוואבק
עבודת דוקטורט לדוגמא בחינם זכויות ערביי ישראל לעומת המיעוט דובר הצרפתית בקנדה, מיעוטים, קוואבק (10038)
‏0.00 ₪ |

116 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 10038
הקריה האקדמית אונו הפקולטה למשפטים, עבודות סמינריוניות - הרשימה הסגורה, הרשימה הפתוחה, מרצים דרשניים, רשימת נושאים
הקריה האקדמית אונו הפקולטה למשפטים, רשימה של מרצים, עבודות סמינריוניות - הרשימה הסגורה, הרשימה הפתוחה, רשימת מרצים (9912)

 עבודה אקדמית
עבודה אקדמית כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד כבהא"ח, המהפיכה החוקתית של זכויות אדם (9870)
‏390.00 ₪ |

38 עמודים.

רשימה שחורה של מרצים - מרצים קשים ודרשניים - סמינריונים
רשימה של מרצים - מרצים קשים ודרשניים - סמינריונים, חוות דעת סטודנטים על מרצים עבודות אקדמיות (9855)

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית בחינם
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית, בחינם (9854)
‏0.00 ₪ |

15 עמ'.

הוראות לכתיבת עבודה אקדמאית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית בחינם
הוראות לכתיבת עבודה אקדמאית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית בחינם (9853)
‏0.00 ₪ |
עבודה אקידימית - איך לכתוב ? הנחיות לכתיבת עבודות אקדמיות
עבודה אקידימית - איך לכתוב ? הנחיות לכתיבת עבודות אקדמיות (9852)
‏0.00 ₪ |
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית, הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית (9851)
‏0.00 ₪ |
הנחיות לכתיבת עבודות סמינריוניות, הנחיות איך לכתוב עבודה אקדמית
הנחיות סימינריון, הנחיות איך לכתוב עבודה אקדמית (9850)
‏0.00 ₪ |
עבודה סמינריונית בנושא כלשהו- הנחיות כלליות לגשת לעבודה אקדמית
עבודה סמינריונית בנושא כלשהו- הנחיות כלליות לגשת לעבודה אקדמית (9848)
‏0.00 ₪ |
עבודה אקדמית פוליסה בנקאית וכיסוייה
עבודה אקדמית פוליסה בנקאית וכיסוייה (9777)
‏290.00 ₪ |

28 עמודים.

סמינריון בנושא העתקת עבודות אקדמיות
סמינריון טוהר אקדמי, תופעת העתקת עבודות אקדמיות, אתיקה מערכת החינוך, מחקר אמפירי (9747)
‏290.00 ₪ |

35 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9747
עבודת סמינריון נטל קריאת פוליסת הביטוח
עבודת סמינריון פוליסה - נטל קריאת פוליסת הביטוח (9235)
‏250.00 ₪ |

38 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9235

סמינריון פרוייקט תגלית מסע ועוד תוכניות סיור חינוכיות בישראל לבני נוער וסטודנטים מהתפוצות
סמינריון פרוייקט תגלית מסע ועוד תוכניות סיור חינוכיות בישראל לבני נוער וסטודנטים מהתפוצות (8419)
‏290.00 ₪ |

43 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 8419
סמינריון ביקורת שיפוטית על חקיקה
סמינריון פסילת חוקים ע"י בית המשפט, ביקורת שיפוטית על חקיקה , אקטיביזם שיפוטי, ביטול חוקים (7596)
‏390.00 ₪ |

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 7596
סמינריון לימודי רפואת שיניים בישראל
סמינריון לימודי רפואת שיניים בישראל (6225)
‏190.00 ₪ |

33 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 6225
סמינריון מועצת המוסד לביטוח לאומי
סמינריון מועצת המוסד לביטוח לאומי (6222)
‏190.00 ₪ |

16 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 6222
סמינריון ביטול גמלת ילד נכה בתקופת אשפוז הילד בבית- חולים פסיכיאטרי
סמינריון אישפוז ילדים בבית- חולים (6180)
‏290.00 ₪ |

23 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 6180

סמינריון כללי אתיקה לשופטים
סמינריון אתיקה של שופטים, מקצוע השיפוט, משפט משווה שפיטה בעולם, כללי אתיקה לשופטים (5863)
‏290.00 ₪ |

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 5863
סמינריון הליך קליטת מרצים באוניברסיטאות
רשימת מרצים חביבים לסטודנטים בסמינריונים, לא דרשניים בכתיבת סמינריון, רשימה לבנה של מרצים, מרצים מומלצים (5797)

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הכללת תרופות מצילות חיים במסגרת שירותי בריאות נוספים), התשס״ט-2009
עבודה אקדמית ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות ממלכתי בסיעוד בראי חוק כבוד האדם וחירותו, השוואה ביטוחים סיעודיים ממשלתיים בעולם, אובמה (5758)
‏390.00 ₪ |

44 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 5758
סמינריון השינויים הראויים במנגנון הקפיטציה
סמינריון חוק ביטוח בריאות ממלכתי מנגנון הקפיטציה (5378)
‏390.00 ₪ |

45 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 5378
סמינריון תשלומי המוסד לביטוח לאומי למשפחות שבהן הורה יחיד
סמינריון תשלומי המוסד לביטוח לאומי למשפחות שבהן הורה יחיד (5178)
‏190.00 ₪ |

14 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 5178
סמינריון ביטוח נזקים ברכוש ממשלתי עקב רעידת אדמה - תמונת מצב
סמינריון ביטוח רעידות אדמה, ביטוח אסונות המוניים, ביטוח משנה, שיפוי על ידי המדינה במקרה אסון (5021)
‏290.00 ₪ |

24 עמודים.

סמינריון טיפולי שיניים לאנשים עם מוגבלות
סמינריון טיפולי שיניים לאנשים עם מוגבלות (4860)
‏190.00 ₪ |

18 עמודים.

סמינריון הסעת מטופלים לאשפוז פסיכיאטרי
סמינריון הסעת מטופלים לאשפוז פסיכיאטרי (4859)
‏190.00 ₪ |

6 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 4859
סמינריון הסעת מטופלים לאשפוז פסיכיאטרי
סמינריון הסעת מטופלים לאשפוז פסיכיאטרי (4858)
‏90.00 ₪ |

עמודים.

עבודה אקדמית מס'  .

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

עבודה סמינריונית תת ביטוח
עבודה סמינריונית תת ביטוח (3473)
‏290.00 ₪ |

 34 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3473
סמינריון אינטרס בר ביטוח
סמינריון אינטרס בר ביטוח (3304)
‏290.00 ₪ |

22 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 3304