חפש

קטגוריות

הקריה האקדמית אונו הפקולטה למשפטים עבודות סמינריוניות - הרשימה הפתוחה, מרצים לא רצויים, חוברת נושאים אפשריים

  רשימה "שחורה" של מרצים 

א.  משפט מסחרי – ברק אתירם

ב.    משפט פלילי – לירון א' ליבמן – קשה! 

ג.     משפט ציבורי – עמוס ישראל  --- קשה!!! מזמין לשיחות אישיות בביתו בירושלים 

ד.    סדר דין אזרחי ואיכות הסביבה – חנן מנדל – קשה ביותר!

ה.   משפט פרטי – אלעד פינקלשטיין—קשה ,דרשן 

פרופ' עמיחי כהן מזמין לפגישות אצלו בחדר הדיקן

 

גלול עכבר מטה


₪ 0


ד"ר עמיחי דרזנר - קשה

פרופ בנדור אריאל - קשה ולא ברור

חיים גבאי מיסים - קשה דורשני ביותר, רגיש למקוריות

ד"ר אלקנה לייסט - דורש חשיבה יצירתית ושונא נושאים נדושים

עבודה סמינריונית - רשימת נושאים אפשריים - הרשימה הפתוחה

 

חוברת זו כוללת מבחר נושאים לדוגמא לעבודה סמינריונית (בתחומים שונים).  

 משפט פלילי

(דיני עונשין, סדר דין פלילי, דיני ראיות) 

 

פרופ' גבריאל הלוי

 

ספרי עזר בעברית בתחום המשפט הפלילי (המצויים בספרייה):

 

 • גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרכים א-ד (2009-2010)
 • גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי כרכים א-ד (2011)
 • גבריאל הלוי השותפות לדבר עבירה (2008)
 • גבריאל הלוי עבירות בניירות ערך (2002)

 

יש להדגיש, כי הנושאים המוצעים להלן הם ברמה כללית בלבד, כך שאין חובה להיצמד אליהם כלשונם וניתן לכתוב עבודה סמינריונית המדגישה ביטוי ספציפי של כל אחד מהנושאים. כמו כן ניתן לכתוב עבודת סמינר גם בנושאים אחרים מלבד הנושאים המוצעים. לאחר בחירת הנושא יש לפנות למנהל הסטודנטים לצורך קבלת הרשאה לאתר הקורס המתאים, ודרך האתר יש לפנות למנחה לצורך קבלת אישור לנושא העבודה.

 

 

נושאים מוצעים בדיני עונשין 

 

 1. הגדרת האחריות הפלילית וביקורת ההגדרות הקיימות
 2. ההבחנה בין דין פלילי לדין משמעתי
 3. התפתחות היסטורית של דיני העונשין בעולם המערבי ובשיטות משפט שונות
 4. היסוד העובדתי באחריות הפלילית ורכיביו
 5. תורת המעשה (Actus Reus) וחלופותיה
 6. ההבחנה בין עבירות התנהגותיות לעבירות תוצאתיות בדיני העונשין – האם יש צורך בהבחנה זו?
 7. ההבחנה בין מעשה ומחדל – משחק מילים או הבחנה משמעותית?
 8. עבירות החזקה והחזקה קונסטרוקטיבית
 9. עבירות מיצב מודרניות
 10. הקשר הסיבתי לאור ההתפתחות הטכנולוגית
 11. הקשר הסיבתי ההסתברותי
 12. היסוד הנפשי באחריות הפלילית ורכיביו
 13. עקרון האשם והמחשבה הפלילית
 14. המודעות בדיני העונשין ומדרג אפשרי של מודעות
 15. ביטויו של הרצון ביסוד הנפשי
 16. ההבחנה בין כוונה לכוונה מיוחדת
 17. ההבחנה בין כוונה לפזיזות
 18. ההבחנה בין פזיזות לרשלנות
 19. החריגים לעקרון האשם
 20. הרשלנות בדיני העונשין
 21. האדם הסביר / האדם מן היישוב במשפט הפלילי
 22. אחריות קפידה ואחריות מוחלטת
 23. עקרון המזיגה בפלילים וביקורת
 24. עקרון החוקיות בפלילים
 25. הפרשנות במשפט הפלילי – פרשנות דווקנית או פרשנות תכליתית
 26. האחריות הפלילית הנגזרת במשפט הפלילי המודרני
 27. השידול לדבר-עבירה בדיני העונשין
 28. הסיוע לדבר-עבירה בדיני העונשין
 29. הביצוע בצוותא בדיני העונשין
 30. הביצוע באמצעות אחר בדיני העונשין
 31. ההכנה והניסיון לדבר-עבירה – מהו הגבול ביניהם?
 32. הניסיון לדבר-עבירה והמעשה המוגמר – מהו הגבול ביניהם?
 33. עבירות הכנה
 34. השותפות לדבר-עבירה והשוואתה למעוולים במשותף בדיני הנזיקין
 35. הקשר הפלילי ו/ או האחריות הסולידרית של הקושרים
 36. אחריות תאגידים ונושאי משרה בפלילים
 37. אחריות רואי-חשבון לעבירות פליליות של לקוחותיהם
 38. אחריות עורכי-דין לעבירות פליליות של לקוחותיהם
 39. אחריות בעלי מקצוע לעבירות פליליות של לקוחותיהם
 40. אחריות פלילית של קורבנות העבירה לעבירה שבוצעה כלפיהם
 41. אשם תורם במשפט הפלילי
 42. פטור עקב חרטה
 43. האחריות הנגררת המסתברת של השותפים
 44. פיתויו של העבריין על-ידי קורבן העבירה (בעיקר בעבירות מין, אך לא רק)
 45. מעמד ההסכמה במשפט הפלילי
 46. סאדו-מאזוכיזם – האם עבירה פלילית?
 47. עבירות פלילית ללא נזק לציבור
 48. פשיעה וסטייה חברתית
 49. קיום יחסי מין שלא כדרך הטבע
 50. השפעת התיאוריה הפמיניסטית על דיני העונשין (ניתן להתייחס גם לסוג ספציפי של עבירות בהקשר זה)
 51. השפעת התיאוריה הקווירית על דיני העונשין (ניתן להתייחס גם לסוג ספציפי של עבירות בהקשר זה)
 52. השפעת התיאוריה הביקורתית (CLS) על דיני העונשין (ניתן להתייחס גם לסוג ספציפי של עבירות בהקשר זה)
 53. השפעת תיאוריית ביקורת הגזע (CRT) על דיני העונשין (ניתן להתייחס גם לסוג ספציפי של עבירות בהקשר זה)
 54. סייגים לאחריות הפלילית
 55. הקטינות במשפט הפלילי
 56. היעדר שליטה בדיני העונשין
 57. אי-שפיות הדעת בדיני העונשין
 58. ההבחנה בין היעדר השליטה לאי-שפיות הדעת בדיני העונשין
 59. השכרות והשפעותיה בדיני העונשין
 60. התמכרויות קליניות בדיני העונשין (נרקומנים, אלכוהוליסטים וכו')
 61. הגנה עצמית
 62. הגנה עצמית של נשים מוכות ו/או של ילדים מוכים
 63. הגנת הבית
 64. ההגנה על הרכוש באמצעות שימוש בכוח במשפט הפלילי
 65. צורך
 66. ההבחנה בין הגנה עצמית לצורך בדיני העונשין
 67. כורח
 68. האם איום כלכלי על אדם מקנה לו הגנה מפני האיום
 69. צידוק
 70. הפקודה הבלתי חוקית בעליל בדיני העונשין ובדין המשמעתי
 71. הגנת הכבוד במשפט הפלילי/ הגנה על כבוד המשפחה
 72. נקמת הדם במשפט הפלילי
 73. טעות במצב הדברים ("טעות בעובדה")
 74. טעות במצב משפטי ("טעות בדין")
 75. זוטי דברים
 76. הגנה על רשות שופטת
 77. הכאת קטינים – חוסך שבטו שונא בנו?
 78. התחולה האקסטרא-טריטוריאלית של דיני העונשין הישראליים
 79. תחולת דיני העונשין בשטחים המוחזקים
 80. ניתוח רפואי של המחשבה הפלילית (גלי מוח, EEG וכו')
 81. ניתוח כלכלי של דיני עונשין ו/או של עבירות ספציפיות
 82. ניתוחים מודרניים של דיני עונשין ו/או של עבירות ספציפיות
 83. המתת החסד במשפט הישראלי – היבטים פליליים
 84. עבירות הרכוש – על מי ועל מה הן מגינות?
 85. ההבחנה בין הרצח לבין ההריגה
 86. ההבחנה בין ההריגה לגרימת המוות ברשלנות
 87. ענישה ומדיניות ענישה בישראל (הערה: ניתן להתייחס בנושא זה לסוג ספציפי של עבירות, לדוגמא: ענישה ומדיניות ענישה בעבירת האינוס בישראל)
 88. עונש המוות בישראל ובעולם
 89. דרכי ענישה במשפט הישראלי
 90. עבירות הצווארון הלבן
 91. עבירות מס בישראל
 92. ארגוני פשיעה בישראל ובעולם והפשע המאורגן
 93. הלבנת הון בישראל
 94. עבירות נגד בטחון המדינה – האם מוצדקות?
 95. עבירות הסתה וגזענות
 96. פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות
 97. מרי אזרחי – האם אסור בישראל?
 98. סחר בבני אדם
 99. הזנות – האם יש למסדה או לקבוע עבירה פלילית?
 100. עבירות מחשבים בישראל
 101. המלחמה בטרור באמצעות דיני העונשין
 102. החזקת תמונות במחשב כעבירה פלילית (פדופיליה)
 103. התאבדויות
 104. אחריות פלילית של נפטרים
 105. קניבליזם בעידן המודרני
 106. עבירות תעבורה
 107. היחס בין עבירות פליליות לעבירות מנהליות
 108. עבירות המין בישראל
 109. הטרדה מינית – היבטים פליליים
 110. עבירות בניירות-ערך
 111. עבירות אלימות בישראל
 112. חובת הצלת חיים בישראל
 113. אי-מניעת פשע
 114. עבירות צבאיות

 

 

נושאים מוצעים בסדר דין פלילי

 

 1. עונש המאסר בישראל
 2. עונשי גוף בישראל
 3. הענישה הכלכלית
 4. הקובלנה הפלילית הפרטית
 5. עסקאות טיעון – שיקולים, מגמות וביקורת
 6. הערעור הפלילי על ממצאים עובדתיים
 7. המשפט החוזר בישראל
 8. הדיון הנוסף הפלילי בישראל
 9. השימוש בבג"צ בהליך הפלילי בישראל
 10. אלטרנטיבות להליך הפלילי
 11. ניתוחים כמותיים, אמפיריים וסטטיסטיים של ההליך הפלילי
 12. השפעת התקשורת על ההליך הפלילי
 13. אלטרנטיבות לסדרי הדין הישראליים
 14. הכרעות במותב
 15. קביעת הרכבים במשפט הפלילי
 16. מי ישפוט את השופטים? שפיטה פלילית של שופטים
 17. העמדה לדין של אנשי ציבור
 18. הגנה מן הצדק במשפט הישראלי
 19. משפטי זוטא בישראל
 20. מאגר DNA לצרכים פליליים – האם פגיעה בזכות לפרטיות
 21. סירוס ועיקור כאמצעי ענישה
 22. היחס בין הערעור לבג"ץ בהליך הפלילי
 23. דרכי תקיפת פסקי דין
 24. העמדה לדין של חולי נפש
 25. חלופות מעצר
 26. בתי הסוהר בישראל
 27. הפרטת בתי הסוהר
 28. הסמכויות הפליליות של שירות הביטחון הכללי (שב"כ)
 29. הסמכויות הפליליות של גופי חקירה לא משטרתיים (רשות המיסים, רשות ניירות-ערך וכו')
 30. עיכוב על-ידי אדם פרטי
 31. חנינה על-ידי נשיא המדינה
 32. חסינויות בהליך הפלילי
 33. ההתיישנות בהליך הפלילי
 34. המרשם הפלילי בישראל
 35. הגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת מגוריו של הנפגע
 36. שירות המבחן בישראל (למבוגרים/ לנוער)
 37. התביעה האזרחית הנגררת
 38. פיצויים לנאשם/ לעצור
 39. פיצויים לקורבן במשפט הפלילי
 40. טענת אין להשיב לאשמה במשפט הפלילי ("No Case to Answer")
 41. טענת אליבי במשפט הפלילי
 42. הגישור הפלילי
 43. הטרדה מאיימת ומניעתה
 44. מעמדו של עורך-הדין בהליך הפלילי
 45. זכות הייצוג על-ידי עורך-דין במשפט הפלילי
 46. העמדה לדין של קטינים
 47. טיפול שיקומי במכורים לסמים
 48. טיפול שיקומי במבצעי אלימות במשפחה
 49. הסגרת עבריינים
 50. נשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר
 51. אכיפת המשפט הפלילי בשטחים המוחזקים
 52. העמדה לדין פלילי של שוטרים/ חיילים
 53. פסלות שופטים בישראל
 54. מדיניות אכיפה
 55. סגירת תיקים במשטרה
 56. עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה
 57. חקירה פלילית של עורכי-דין ביחס לעבירות שבוצעו על-ידי לקוחותיהם
 58. הסניגוריה הציבורית בישראל
 59. מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה כראש התביעה בישראל
 60. השפעת בית המשפט על עסקאות טיעון – האם השפעה ראויה?

 

 

נושאים מוצעים בדיני ראיות

 

לתשומת לב: ניתן להגיש סמינריון בדיני ראיות גם במישור האזרחי ולא רק במישור הפלילי.

 

 1. התפתחות היסטורית של דיני הראיות בישראל
 2. נטל ההוכחה במשפט הישראלי
 3. השוואת נטל ההוכחה בפלילים לנטל האזרחי ו/ או לנטל המנהלי
 4. הספק הסביר בישראל
 5. המעבר מכללי קבילות לסטנדרטים של משקל
 6. הראיה החפצית
 7. דרישות הכתב הראייתיות
 8. ראיות DNA
 9. אמצעי זיהוי (מסדרי זיהוי, טביעות אצבע, זיהוי ע"י בעלי חיים)
 10. הודאות שווא
 11. הודאה "חופשית ומרצון"
 12. זכות השתיקה ברשות החוקרת ו/ או בבית המשפט
 13. הראיה החסויה
 14. חסיון עו"ד – לקוח בפן הראייתי
 15. חסיון כוהן דת
 16. חסיון רופא – מטופל
 17. חסיון פסיכולוג – מטופל
 18. חסיון עובד סוציאלי
 19. חסיון מפני הפללה עצמית
 20. תוספות ראייתיות
 21. הוכחת הדין במשפט
 22. חקירת עדים בבית המשפט – טכניקות ורטוריקה
 23. הקורפוס דליקטי במשפט הפלילי
 24. הערכת משקל של ראייות
 25. ניתוח כלכלי של דיני ראיות
 26. ניתוח חברתי של דיני ראיות
 27. חזקות עובדתיות במשפט
 28. חזקות משפטיות במשפט
 29. פסילה חוקתית של ראיות
 30. ראיות שהושגו שלא כדין
 31. עדות קטינים ועדויות ילדים
 32. עדות חולי נפש
 33. ראיות במשפטים חוזרים
 34. סעיף 10א לפקודת הראיות
 35. שיטת המושבעים – האם יש לה מקום בישראל?
 36. ראיות ממוחשבות
 37. אמרות נפטרים
 38. אזהרת עדים ושבועת עדים
 39. גביית עדות מחוץ למשטרה
 40. ייצוג ע"י בשלבי החקירה
 41. העיקוב המשטרתי
 42. ראיות מחו"ל וחיקורי דין – גבייה והערכה
 43. ראיות בבג"ץ
 44. ראיות בהליך המנהלי
 45. השימוש בחקירה הנגדית בישראל
 46. מעמדן של ראיות מטעם בית המשפט
 47. התערבות ערכאת הערעור בקביעת ממצאים עובדתיים

 

כאמור, עבודות בנושאים אחרים בתחומים דיני עונשין, סדר דין פלילי ודיני ראיות תתקבלנה גם כן. 

 

קניין רוחני

 

נושאים שהוצעו על-ידי עו"ד עופר טור-סיני 

 

רשימת נושאים מוצעים לעבודה סמינריונית:

 

 1. שמות מתחם (domain names) באינטרנט
 2. דוקטרינת ההפרה התורמת בדיני הפטנטים
 3. אחריות עקיפה להפרות זכות יוצרים
 4. אחריות ספקי שירותים באינטרנט
 5. הגנת דיני הפטנטים על תוכנות מחשב
 6. הגנת דיני הפטנטים על שיטות עסקיות
 7. היחס בין דיני הקניין הרוחני לבין דיני עשיית עושר ולא במשפט
 8. שימוש הוגן למטרות הוראה כהגנה מפני הפרת זכות יוצרים
 9. רישיונות כפיה בדיני הפטנטים
 10. הדינים החלים על יוצרים במשותף של יצירה 
 11. דוקטרינת הדילול בדיני סימני המסחר
 12. דרישת החדשנות בדיני הפטנטים
 13. דרישת הקיבוע בדיני זכויות היוצרים
 14. קו התפר בין דיני ההגבלים העסקיים לבין דיני הקניין הרוחני
 15. הגנת זכות היוצרים על יצירה אדריכלית
 16. הגנת זכות היוצרים על תוכנות מחשב
 17. הגנת זכות יוצרים על אירועי ספורט
 18. הגנה משפטית על מאגרי מידע (databases)
 19. פיצויים סטטוטורים בדיני זכות יוצרים
 20. סוגיית האמצעים החדשים (פרשנות רשיונות)
 21. ההבחנה בין רעיון לביטוי בדיני זכות יוצרים
 22. דרישת המקוריות בדיני זכות יוצרים
 23. גיבוי משפטי להגנות טכנולוגיות בפני הפרת זכות יוצרים
 24. ברירת הדין בקניין רוחני (נושא משולב עם משפט בינלאומי פרטי)
 25. סוגיות מיוחדות הנוגעות להגנה על זכויות יוצרים באינטרנט, או באופן כללי, להתאמת דיני זכויות היוצרים לעידן הדיגיטלי; ניתן ורצוי למקד מעט יותר את השאלה בה תעסוק העבודה לאחר מחקר ראשוני בנושא – למשל:

א.      איזה מן הזכויות הכלכליות מופרת כאשר יצירה מועלית לאינטרנט או מופצת ברשת האינטרנט והאם ראוי ליצור זכות חדשה שתחול על מצבים אלה

ב.      דינם של עותקים זמניים של תוכנות

ג.        דינם של עותקים זמניים של קבצי אינטרנט

ד.      כיצד צריכה להשתנות מדיניות זכויות היוצרים בעידן האינטרנט – הידוק ההגנה או החלשתה (או זניחתה)?

ה.      סוגיות משפטיות המתעוררות לנוכח טכניקות כדוגמת קישוריות ומיסגור (linking and framing)

 1. זכות המבצעים – השוואה לזכות היוצרים
 2. הגנת העיצוב התעשייתי והיחס בין דיני זכויות היוצרים לדיני המדגמים
 3. הגנה משפטית על דגמי אופנה
 4. זכויות משדרים
 5. זכויות של מטפחים של זני צמחים
 6. חוזים אלקטרוניים
 7. שעבוד נכסי קניין רוחני


 

נושאים שהוצעו על-ידי ד"ר יואב מזא"ה

 

 

 

הגנה על צילומים photographs

יצירה דרמטית

הגנת קניין רוחני על יצירות מאסף

התקדמות המצאתית

סימן מסחר מוכר היטב

היקף הגנת סימן מסחר, מבחינת סוגי הטובין המוגנים

סוד מסחרי

גניבת עין

קניין רוחני וחופש העיסוק

הגנה על פרטיות

הגנה על מדגמים

חפיפה בין דינים שונים בקניין רוחני (לדוג' זכויות יוצרים ופטנטים, זכויות יוצרים וסימני מסחר, זכויות יוצרים ומדגמים, סימני מסחר וגניבת עין).

 

חומר העזר הבסיסי מצוי בסילבוס.

 

 


דיני קניין 

הנושאים הוצעו על-ידי ד"ר אמל ג'בארין 

 

 

 1. על ההבחנה בין הזכות האובליגטורית לזכות הקניינית בפסיקה.
 2. הזכות האובליגטורית כנכס.
 3. חיות מחמד כנכס.
 4. איברים בגוף האדם החי כנכס.
 5. גוויית האדם כנכס.
 6. תוקפה של תניית שימור בעלות: הדין המצוי והרצוי.
 7. ביטול זיקת הנאה.
 8. זכות קדימה במיטלטלין ובמקרקעין.
 9. תקנת השוק במקרקעין.
 10. תקנת השוק במיטלטלין.
 11. משכון זכויות חוזיות.
 12. שעבוד צף על נכסי היחיד.
 13. שעבוד צף  על נכסי החברה.
 14. זכות העיכבון.
 15. הערת אזהרה בעסקאות קומבינציה.
 16. השינוי בדיני הפקעות מקרקעין בפסיקה לאחר חוקי היסוד.
 17. מעמדה של זכות בן הזוג, בנכסים המשותפים, מכוח הלכת השיתוף.
 18. מעמדה של זכות בן הזוג מכוח חוק יחסי ממון בין בני הזוג.
 19. הגנת בן הזוג בנכס מקרקעין מול תביעת צד שלישי.
 20. קניין שביושר.
 21. מעמדו של משכון אובליגטורי.
 22. העברת קניין מכוח חוזה פסול.
 23. זכות הנאמנות.
 24. תמורות בפסיקה בדיני עסקאות נוגדות.
 25. חידושים בקודקס האזרחי בסוגיית העסקאות הנוגדות.
 26. הסכם קיזוז כמשכון.
 27. היחס בין קיזוז לבין שעבוד קבוע.
 28. היחס בין קיזוז לבין שעבוד צף.
 29. מעמדן של הזכויות במקרקעין של המושבים והקיבוצים.
 30. האשם בדיני הקניין.

 

דיני נזיקין 

הנושאים הוצעו על-ידי ד"ר אמל ג'בארין 

 

 1. דיני האחריות המקצועית של עורכי הדין.
 2. אחריות עורך הדין כלפי צד שלישי.
 3. דיני האחריות המקצועית של שמאי מקרקעין (כלפי הלקוח וכלפי מי שאינו לקוחו).
 4. רשלנות רפואית (לרבות תתי נושאים).
 5. פיצוי בגין פגיעה בסיכוי.
 6. דוקטרינת הנזק הראייתי.
 7. העברת נטלת הראיה.
 8. הולדה בעוולה.
 9. אחריותם של סרבני הגט בנזיקין.
 10. אחריות ליקויי הדעת בנזיקין.
 11. אחריות קטינים בנזיקין.
 12. הלכת השנים האבודות.
 13. הגנת הצורך בדיני הנזיקין.
 14. הקטנת הנזק בדיני הנזיקין.
 15. דיני הנזיקין כמכשיר לצדק חלוקתי.
 16. הגישה הכלכלית לדיני הנזיקין.
 17. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות.
 18. פיצויים עונשיים בדיני הנזיקין.
 19. חסינות למציל בדיני הנזיקין.
 20. תמורות בחקיקה ובפסיקה בנושא אחריות עובדי הציבור.
 21. האחריות בנזיקין של ראש ההוצאה לפועל.
 22.  חידושים בדיני הנזיקין בקודקס האזרחי.
 23. הסכמת הנפגע בדיני הנזיקין. 
 24. האחריות הקיבוצית.
 25. עוולות המוניות.
 26. אחריות אישית בנזיקין של נושאי משרה בתאגיד.
 27. אחריות אישית של תאגיד.
 28. אחריות הורה לנזק שנגרם על ידי בנו לצד שלישי.
 29. מעוולים יחד: הדין המצוי והרצוי.
 30. עוולות חוקתיות.
 31. תמורות בדיני נזק לא ממוני.
 32.  עוולות מסחריות.

 

 

 

  

דיני בנקאות 

הנושאים הוצעו על-ידי ד"ר אמל ג'בארין 

 

 1. חוק שיקים ללא כיסוי.
 2. הסודיות הבנקאית.
 3. מערכת יחסים בנק-לקוח בין חוזים לנזיקין.
 4. מעמדו של ערב מוגן.
 5. היבטים משפטיים של חשבון משותף.
 6. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות.
 7. ערבות בנקאית אוטונומית.
 8. היבטים משפטיים של האשראי הדוקומנטארי.
 9. פיקדון בנק והטיב המשפטי של היחס בין הבנק ללקוחו.
 10. מעמדם הראייתי של רישומים בנקאיים.
 11. התניית שירות בשירות.
 12. היבטים משפטיים של חשבון לקטין.
 13. עיקול על חשבון בנק מול קיזוז.
 14. קיזוז בין חשבון יחיד לחשבון משותף.
 15. עיקול על חשבון בנק מול קיזוז.
 16. הסודיות הבנקאית והמלחמה בהלבנת הון.
 17. החוזה הבנקאי כחוזה אחיד.
 18. היבטים משפטיים של מכשירים פיננסיים מתקדמים (עסקאות פרורוורד...).
 19. ההשלכות של הקודקס האזרחי על דיני הבנקאות.
 20. בנקאות מקוונת באינטרנט. 


סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2018

 כשכתוב שהעבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת הכוונה לשנת 2017

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

  היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

youbank ,skiratsafrut ,the-source ,professor, studenteam, smarter, MyBA, seminarionit, academit

  הם מאגרי עבודות אקדמיות שמציעים תנאים פחות טובים לסטודנטים מאשר מאגר זה

פשוט לשלוח העבודה האקדמית בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנבצע בה הגהות, נעדכן אותה

ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

 שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית

ktiva1234@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

avodot123@gmail.com

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר


avodot123@gmail.com

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©