חפש

קטגוריות

סמינריון דיני בנקאות - עסקת אשראי, חשבון עובר ושב, גביית כספים ומסמכים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

59 עמודים.

עבודה אקדמית מס'  9745.

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש אוגוסט בשנת הלימודים הקודמת במכללת הגליל המערבי, אצל ד"ר אברהם. 

העבודה האקדמית נמכרה פעם אחת במאגר בחודש יוני השנה.  

 ציון:  93

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי דיני בנקאות?

תוכן

מבוא. 1

דיני בנקאות.. 1

המקורות המשפטיים בדיני הבנקאות.. 2

התוכן של המשפט הבנקאי העסקי 4

עסקת אשראי 4

מה מאפיין את העסקה הבנקאית ?. 5

העקרונות המשפטיים.. 6

חובות הבנק.. 6

חובת הנאמנות.. 7

פס"ד צבאח. 7

חובת הגילוי וחובת ההסבר. 7

פס"ד הרשקו  7

חובת הנאמנות בהקשרים שונים.. 9

חובות הנובעים מהחוקים הבנקאיים.. 9

סע' 2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) 9

סע' 3 לחוק.. 10

סע' 4 לחוק.. 10

סע' 5 לחוק.. 10

סע' 6 לחוק.. 11

סע' 6א לחוק.. 11

סע' 7 לחוק.. 11

פס"ד בוני התיכון 11

סע' 10-11 לחוק.. 11

סע' 12 לחוק.. 11

סע' 16 לחוק.. 11

בג"צ 5048/07 ארבל נ' בנק ישראל. 12

בג"צ 2472/09 שמואלי ואח' נ' המפקח על הבנקים. 12

סע' 17א לחוק.. 12

סע' 18 לחוק.. 12

חשבון עובר ושב. 12

ע"א 195/97 היועץ המשפטי לממשלה נ' בנק לאומי 12

פתיחת חשבון 13

החובות העיקריות הנובעות מפתיחת חשבון עו"ש.. 13

חובת הרישום.. 14

חובת ההודעה. 15

פס"ד שטאובר. 15

פרשת לויצמן נ' ברוקס  16

חובת הבנק לקבל הוראות תשלום.. 16

איבוד כספים.. 16

ע"א 6916/04 בנק לאומי נ' היועמ"ש  17

המודל של המרצה. 17

ע"א 550/66 שטאובר בע"מ נ' בנק מזרחי בע"מ.. 18

החוזה הבנקאי 19

גביית כספים ומסמכים. 19

חשבון משותף. 20

ע"א 7960/00 באומל משה בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ.. 20

ה"פ (מחוזי י-ם) 3086/85 טייטלבוים נ' בנק צפון אמריקה. 21

ע"א 1967/90 גיברשטיין נ' גיברשטיין 21

ת"א (י-ם) 29/81 תורן נ' הבנק הבינלאומי הראשון 23

פס"ד Brown. 24

חשבון לקטין 24

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.. 24

זהות הקטין 24

מתי מותר לומר שהבנק יכול לפתוח חשבון בנק ?. 24

פנקסי שיקים.. 24

אשראי 25

עיקולים וקיזוזים. 26

עיקולים.. 26

ע"א 323/80 אלתית בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ. 26

עיקול על אשראי 27

עיקולים בחשבון משותף. 28

פס"ד רביב. 28

עיקולים בחשבונות נאמנות.. 28

קיזוזים.. 29

מהי זכות הקיזוז ?. 29

הודעת הקיזוז. 30

האם הלקוח מעוניין בקיזוז ?. 30

זכות הקיזוז בכספים שהופקדו מטבע זר. 30

סודיות בנקאית. 31

Tournier v. National Provincial and Union Bank of England. 31

פס"ד צבאח. 32

הביסוס המשפטי של חובת הסודיות.. 32

מתי מתחילה חובת הסודיות.. 32

חובת הסודיות על מידע צד ג' 32

חובת הסודיות מול חובת הנאמנות.. 33

פס"ד צבאח. 33

ההשוואה בין הפסיקה והחקיקה. 33

חוקים המגלים סודיות.. 33

חוק ההוצל"פ. 33

חוק שיקים ללא כיסוי 34

פקודת הראיות.. 34

פקודת הפרוצדורה הפלילית.. 34

פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) 34

פקודת מס הכנסה. 34

מס ערך מוסף. 34

עניין ציבורי 34

עניין כשר של הבנק.. 35

כשהלקוח מסכים לגילוי 35

חשבונות ממסופרים.. 35

אמנת שטרסבורג  35

סיכום.. 36

ערבות, משכון ומשכנתא. 36

עסקת אשראי 36

אוברדראפט – משיכת יתר. 36

ההסדר החוקי 36

שינוי מעסקת אשראי 37

הפחתה ממסגרת האשראי 37

מתן אשראי נוסף ללא רצון הלקוח. 38

ערבות.. 38

טענת "לא נעשה דבר". 39

הערבות.. 39

חוזה הערבות.. 40

סוגי ערבים.. 40

היקף הערבות.. 42

זכות שינוי בתנאי הערבות.. 42

חובת הגילוי 43

קיום החיוב ע"י הערב. 43

החזרה על החייב. 44

סע' 13 - ריבוי ערבים.. 45

שחרור ערב. 45

סע' 29 - ריבוי ערבים מוגנים.. 45

תחולה. 45

סע' 57 לפקודת השטרות - ערבות שטרית.. 45

זיוף חתימה בשטר. 47

משכון על נכסים נדים וני"ע. 47

המשכון הרשום והמשכון המופקד. 48

 

דיני בנקאות זה הצד המשפטי של הבנקאות.

בדיני הבנקאות יש 2 תחומים:

1.         התחום הארגוני – הקמת המערכת הבנקאית והתפקוד הפנימי של המערכת והיחסים בין המערכת לבנק המרכזי ופיקוח הבנק המרכזי על מערכת כולה. מדובר בצד המנהלי של הבנקאות. בנק ישראל והמבנה שלו.

2.         התחום העסקי – יחסי בנק-לקוח. כאן לא מדובר במאקרו אלא במיקרו. היחסים הפרטיים בין הבנק ובין כל לקוח.

 

בנוסף לכך, צריך לדעת שבתחום דיני הבנקאות התפתח פרק הנוגע לסדר דין בנקאי. כלומר, יש חוק והוראות הנוגעות לתובענות יצוגיות נגד בנקים ונגד גופים אחרים. אלו הוראות מיוחדות של "סדר דין בנקאי".

וכן התפתח גם מיני-פרק מאד חשוב שהוא פלילי. דינים בנקאיים פליליים. "משפט בנקאי פלילי". כלומר, החקיקה הארגונית (ובעיקר חוק הבנקאות-רישוי) יש שם פרק מסויים של עבירות פליליות. זה מאד חריג שבתחום העסקי, החוק העיקרי שעוסק בפרק על חוזים עסקיים (חוק הבנקאות שירות ללקוח) כולל גם הוראות פליליות. זה חריג שכן בדיני חוזים יש חוק החוזים תרופות ושם נקבעים התרופות של פיצוי, אכיפה וכו'.

בתחום הבנקאות יש מצב של סנקציות פליליות בתחום של דיני חוזים.

 

לסיכום, בדיני הבנקאות יש משפט ציבורי, פרטי, סדר דין מיוחד וגם משפט פלילי.

הנטיה היא להוסיף חוקים מעין פטרנליזם מסויים שכן הוכח שאם "הכל מותר" זה לא הולך ולא צריך להתפלא שהמחוקק מתערב וקובע סנקציות פליליות בתחום שבמהותו הוא תחום חוזי.

 

הכוונה בקורס היא לשים דגש על התחום העסקי ולא על התחום המינהלי.

 

התחום העסקי עוסק ביחסי בנק-לקוח. וכן שמדובר בבנק מסחריים (להלן:"בנק") שהוא הסוג החשוב ביותר במשק מבין סוגי התאגידים הבנקאיים.

תחום פעילותו של בנק ישראל הוגדר בסע' 10 וסע' 25 לחוק הבנקאות-רישוי.

 

הקשר שבין לקוח ובין בנק הוא קשר חוזי. לעתים מדובר בחוזים עצמאיים ולעתים בפעולות בתוך המסגרת החוזית.

החוזים הבנקאיים מיוחדים במספר דברים:

1.         בדרך כלל החוזה הוא חוזה אחיד וכפוף לחוק החוזים האחידים תשנ"ב-1982. הסיכון הגדול בחוזה שכזה הוא שהספק ישתמש לרעה בכוחו בשלב הכנת ההצעה החוזית ויכניס תנאים מקפחים ובזה עוסקים סע' 3 וסע' 4 לחוק החוזים האחידים.[1]

            בשנים האחרונות בית המשפט העליון התערב לפחות פעמיים בחוזים כאלו.

א.         כאשר בית המשפט לחוזים אחידים מצא יותר מ-20 תנאים מקפחים בחוזה פתיחת חשבון של בנק לאומי. בית המשפט העליון קיבל את רוב ההחלטות של בית המשפט לחוזים אחידים.

ב.         בית המשפט לחוזים אחידים מצא תנאים מקפחים בעניין מתן משכנתאות והלוואות, הדבר נמצא עדיין בערעור בבית המשפט העליון.

2.         חוזה מאד מורכב מבחינה משפטית. כל אחד פותח חשבון עו"ש, מקבל הלוואה וכו'. החוזה עצמו הוא מורכב, ארוך ומסובך. למצב כזה יש השלכות משפטיות לעניין חובת הנאמנות של הבנקים לגלות ולהסביר.

3.         החוזים נשארים בתוקף לתקופות ארוכות. לפעמים 20 שנה ואף יותר. במצב זה, יש סיכונים שינבעו כתוצאה משינויים בחקיקה, שינויים בתוכן החוזה.

4.         אין חוקים מיוחדים העוסקים בחוזים הבנקאיים. יש סוגים שונים של חוזים בנקאיים, אולם אין חוק העוסק בכלל החוזים הבנקאיים. לכן צריך לדעת שיש הרבה חוקים הנוגעים לעסקאות השונות.

5.         למרות שהחוזה הבנקאי הוא חוזה אחיד, בחוזה הבנקאי יש משהו מיוחד שכן לעתים יש משהו אישי בקשר בין הבנק ללקוח למרות היות החוזה חוזה אחיד. ויש מעין מערכת יחסים אישית. החוזה הוא intuitus persone.

החוזה  למרות היותו חוזה אחיד לוקח בחשבון את אישיותו של הלקוח. בפס"ד סבאח השופט שמגר קבע שיש חובת נאמנות בין בנק ללקוח וכן שאם הבנק עומד מול אדם שלא מבין, רמת הנאמנות הנדרשת מהבנק תהיה יותר גבוהה. כלומר, היחס האישי משפיע למרות שמדובר בחוזה אחיד.

חוק היעוץ קובע שעל הבנק להתייחס גם להיבטים אישיים של הלקוח.

6.         החוזים הבנקאיים הם חוזים מסוכנים, לעתים קרובות, שכן הם יכולים לסכן את הבנק, לסכן את הלקוח, יכולים לסכן צדדים שלישיים.

 

כאשר מנסים לסווג אלו חוקים מתייחסים לחוזים השונים, מגיעים למסקנה שכל חוזה הוא מאד מיוחד במינו.  לדוגמא- חוזה בכספת, מאד דומה לחוק השומרים אבל לא בדיוק.

לכן, לרוב, החוזים הבנקאיים הם מיוחדים במינם.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ע"א רשות הפיתוח נ' "הכח", פ"מ תשל"ט (ב) 51.

ע"א זילברשטיין נ' מדינת ישראל פ"ד מד(2) 814. עמ' 819

 

חוק הגנת הדייר [נוסח משולב]

חוק המקרקעין

חוק ההוצאה לפועל

 

Hansen, Zeynep K., and Gary D. Libecap. "Small Farms, Externalities, and the Dust Bowl of the ". - Journal of Political Economy. - Volume: 112(3). - pp.665-94. - November 21,  at p 687

General references:

McElroy, Wendy . "The Free-Soil Movement, Part 1". The Future of Freedom Foundation p 65, at p 81.

American Jurisprudence – Homestead – Am Jur d2  p 25, at p 27

The Bankruptcy Reform Act of Pub.L. 95-598, 92 Stat. 2549

U.S.C.A 11 ,The Act of Reform Bankruptcy .sec (1)(d)522 p 35 

 

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט דיני בנקאות פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©