חפש

קטגוריות

מצגת ראיות שהושגו שלא כדין


19 שקפים .

עבודה מספר 9376.

צור קשר ישיר עם אבי, עורך המצגת וכותב עבודה אקדמית ספציפית זאת, בנייד

 052-8673055 או במייל עם בקשה לקבל חלק מהעבודה האקדמית: avi.barak.1234@gmail.com

עבודת הסמינריון נבדקה בקפדנות עם הגהה לשונית ואקדמית לפי כללי ה- APA.

עבודה סמינריונית שמעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון.

העבודה האקדמית מכילה ביבליוגרפיה חדשה נכון להיום.

גלול עכבר מטה


₪ 99


עבודת המחקר הוגשה פעם אחת ביולי לפני שנה וחצי במרכז טכנולוגי חולון , אצל ד"ר יצחקי.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  89

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי ראיות שהושגו שלא כדין?


תוכן עניינים

 

א. מבוא

 

 1. כללי

 

 2. הדילמה

 

3. הדין הקיים בישראל

 

 ב. משפט משווה

 

 1. אנגליה

 

 2. קנדה

 

3. גרמניה

 

 ג. כללים הפוסלים ראיות שהושגו שלא כדין: נימוקים בעד ונגד

 

 ד. השפעת חוק-היסוד: כבוד האדם וחירותו

 

 1. כללי

 

 2. התרופות על הפרות של זכויות חוקתיות

 

 (א) "פסקת הכיבוד"

 

 (ב) הרציונלים של כלל הפסילה והיעדים של חוק-היסוד

 

 3. היש לצפות למפנה בהלכה הפסוקה או שדרושה התערבות המחוקק

 

 ה. סיכום

 

 

מאז שנתקבלו בישראל חוקי-היסוד על זכויות האדם, הולכת וגוברת המודעות להשפעתם האפשרית בענפי משפט רבים. ההתייחסות להתפתחות חדשה זו בולטת בייחוד בתחום סדר הדין הפלילי. האם גם בעניין ראיות שהושגו שלא כדין נשתנה המצב המשפטי בעקבות חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (להלן: חוק-היסוד)? השאלה הזאת תיבדק בהמשך. תחילה יוצג המצב המשפטי בארץ, שהתגבש קודם לקבלת חוק-היסוד, וכן תבוא סקירה קצרה של התפתחויות בלתי שגרתיות בנושא זה בכמה מדינות אחרות, תוך כדי ניתוח הרציונלים שבעד ונגד פסילת ראיות שהושגו שלא כדין.

 

נקיטת עמדה כלפי ראיות, שהושגו שלא כדין, מעוררת לעתים קרובות שאלות אשר הן מעיקריה של כל שיטה משפטית: מהו תפקידו של ההליך הפלילי, וכיצד על בתי המשפט לנהוג? האם בירור האמת והענשת העבריין הן מטרות כה חשובות, שהן מקדשות את כל האמצעים לשם השגת הראיות? או שמא עצם השימוש באמצעים בלתי חוקיים או בלתי הוגנים נחשב לעניין כה חמור שהוא מצדיק פסילה מוחלטת של אותן ראיות, גם אם אין כל חשש בדבר אמִתות תוכנן? ואולי ניתן להתגבר על הדילמה על-ידי מציאת דרכי ביניים, אשר תאפשרנה להילחם בעבריינות ביעילות סבירה, תוך שמירה על סטנדרטים מינימליים של זכויות האדם ובלי לוותר על הגינות בסיסית באכיפת המשפט הפלילי?

אכן זו סוגיה בעלת חשיבות משפטית וחברתית רבה; סוגיה הנוגעת "בשָרשיו ובעצביו של ההליך הפלילי".

 

בארץ אין הסדר סטטוטורי כללי בעניין ראיות שהושגו שלא כדין, זולת סעיף 12 לפקודת הראיות [נוסח חדש],  על קבילות הודאות. אמנם המחוקק קבע שיש לפסול דברים שנקלטו בדרך האזנת סתר בניגוד לחוק, וכן חומר שהושג תוך פגיעה אחרת בפרטיות. אולם בית המשפט העליון פירש את הפגיעה בפרטיות על דרך הצמצום ושני כללי הפסילה האלה נחשבים כיוצאים מן הכלל. הכלל הרחב הוא שאין מקום לפסול ראיה רלוונטית אך ורק בגלל האמצעים שננקטו לשם השגתה, אף אם היו האמצעים אלימים או משפילים או שפגעו בצורה אחרת בזכות יסודית; גילוי האמת העובדתית הוא העיקר. לעתים קרובות נאמר כי כלל הפסילה מבוסס על התאוריה של "פירות העץ המורעל" (או תורת "פרי הבאושים של העץ המורעל"), ובית המשפט העליון דחה בעקביות כל ניסיון לאמץ תאוריה זו. אין גם שום נכונות לקלוט את הרעיון הצנוע יותר, שבנסיבות קיצוניות תהיה לבית המשפט הסמכות לפסול, על-פי שיקול דעתו, ראיה אשר הושגה שלא כדין.

אולם כל הפסיקה הזאת ניתנה קודם שנתקבל חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. האם שינה חוק-היסוד את המצב המשפטי?

לפני שנתמקד בחוק-היסוד, נראה כי רצוי להתבונן בכמה התפתחויות דרמטיות שחלו במדינות אחרות.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

י' שחר "סדר-דין פלילי" ספר השנה של המשפט בישראל

 

א' ברק "המהפכה החוקתית: זכויות יסוד מוגנות" משפט וממשל א

 

ברק שיקול דעת שיפוטי 

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©