חפש

קטגוריות

עבודת גמר אמפירית כמותנית - הפער בעמדות לגבי ילדים בעלי דיסלקציה בין אמהות לאבות


48 עמודים. 

עבודה אקדמית מס' 8545


עבודה סמינריונית מעולה. מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

העבודה האקדמית מכילה ביבליוגרפיה חדשה נכון להשנה.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד וה- APA.

ניתן לשלוח לכותב עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

avi.barak.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 290


עבודה אקדמית ממצה ואקטואלית, מעודכנת מלפני כחודש, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים להיום.

מעולם לא נמכרה באתר זה או באינטרנט בכלל.

העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד במרכז אקדמי כרמל, אצל ד"ר שלום

ציון: 96 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הפער בעמדות לגבי ילדים בעלי דיסלקציה בין אמהות לאבות?

תוכן עניינים:

 

הקדמה אישית ..................................................................................... 3

מבוא.................................................................................................... 4

רקע תיאורטי/  סקירת ספרות

פרק א'- הורות................................................................................... 5- 8

פרק ב'- אבות................................................................................... 9- 11

פרק ג'- אמהות............................................................................... 12- 13

פרק ד'- עמדות................................................................................ 14- 15

פרק ה'- ליקויי למידה............................................................................ 16

פרק ו'- דיסלקציה............................................................................ 17- 18

פרק ז'- מאמר מקשר: הורים לילדים עם דיסלקציה............................ 19- 20

סיכום הרקע התיאורטי..................................................................... 22-23

עבודת שדה

מבוא לעבודת השדה......................................................................... 24-25

שיטת המחקר................................................................................. 26- 27

ריכוז תוצאות "המסכים"...................................................................... 28

הצגת הממצאים............................................................................. 29- 34

דיון ומסקנות................................................................................. 35- 37

סיכום............................................................................................ 38-39

ביבליוגרפיה.................................................................................. 40- 41

נספחים.............................................................................................. 42

 

סמינריון כמותני + שאלונים + נספחים.

בעבודתי בחרתי לעסוק בעמדות לגבי ילדים בעלי ליקויי למידה בקרב הורים לילדים ליקויי למידה שהם אבות ואמהות, בשנות ה-30 לחייהם.

הנושא שבחרתי לעסוק בו הוא נושא שנחשפתי אליו עוד בילדותי מאחר ואימו עובדת "בשרות הפסיכולוגי", מקום זה עזר לי מאוד במהלך עבודתי ואחר וערכתי את המחקר שאותו התבקשתי לבצע.

תחום זה בעתיד יהיה משמעותי עבורי היות והוא מעניק לי רקע כללי על ילדים בעלי ליקויי למידה שאיתם אני אעסוק במהלך שרותי.

בעבודה זו הרחבתי את הידע שלי בנוגע לתחום בו עוסקת העבודה והן בתחום הטכני של כתיבת עבודת גמר.

 

 

הנושא עליו אכתוב בעבודה הוא בדיקת הפער בעמדות לגבי ילדים ליקויי למידה מסוג דיסלקציה בין אבות לבין אמהות, נושא זה הינו מאוד אקטואלי בחברה מאחר והאינטראקציה בין ילד לאב או אם שונים בנקודת מבטם ובתפיסת תפקידם.

            הדיון על הנושא הדן בהבדל בין אמהות לאבות לגבי ילדים בעלי דיסלקציה החל בשנים האחרונות, והינו מאוד פופולארי בקרב שיחות של הורים בשנות השלושים, נושא זה מאוד משמעותי בקרב הורים לילדים עם דיסלקציה.

בעבודה זו אני אחקור האם יש הבדל בין אבות לבין אמהות לגבי עמדות על ילדיהם, לקויי למידה בעלי דיסלקציה, כאשר ההשערה היא שהאמהות יגלו עמדות חיוביות יותר מאבות לילדים בעלי ליקויי למידה.

שאלת המחקר תיבדק באמצעות איסוף נתונים, תיאוריות ומחקרים על עמדות לגבי דיסלקציה, כאשר כלי המחקר יהיה שאלונים. על מנת לחקור שאלה זו אשתמש בשאלון לדיווח עצמי, כאשר אסטרטגית המחקר היא מחקר כמותי.

בחרתי בנושא זה משום שבחברה בימינו גברה המודעות לסייע לשונה, זאת ניתן לראות בכלים שהתפתחו ברבות השנים בכדי לסייע ולהדביק את הפערים בין הילדים הרגילים לבין ילדים ליקויי למידה. במחקר זה אני אדון בסוגיה כיצד נתפסים ילדים בעלי דיסלקציה בחברה, והאם ילד לקויי למידה במשפחה נתפס כחריג מצריך מיקוד שונה ביחס אליו.

 

בעבודתי אני בודקת אוכלוסיית מחקר המורכבת מאבות ואמהות בשנות ה 30- 40 לחייהם. ראשית, אסביר על תקופת הבגרות בה הם נמצאים. שנית, אסביר מהי הורות ולאחר מכן אפרט את מאפייני כל קבוצה בנפרד.

 המעבר לבגרות:

תקופת הבגרות הצעירה, נמשכת מגיל הבגרות ועד לגיל 40 -45. ניתן לחלקה לתקופות משנה: שנות העשרים, שנות השלושים ותקופת המעבר שלפניהן. בשנים הראשונות של תקופת הבגרות הצעירה נמצא הצעיר בתקופת מעבר, ומשימתו העיקרית היא עדיין להמשיך בעיצוב הזהות ולהשיג עצמאות מההורים. הצעיר בשלב המעבר מנסה לתפוס את מקומו בעולם המבוגרים על בסיס הזהות האישית שנבנתה בתקופת ההתבגרות. בתקופת המעבר הצעירים נעים בין הרצון לעשות את המצופה מהם לבין הדחף להתנסות ולחוות (בר אל ונוימאיר, 1996).

המעבר לשלושים:

בסוף שנות העשרים ובתחילת שנות השלושים נכנס האדם לתקופת מעבר, שבה הוא עורך מאזן אישי, "מה  עשיתי עד כה ומה רצוני לעשות". בתקופה זו האדם מעריך לא רק את מטרותיו הקודמות ואת מעשיו, אלא גם את נישואיו. "מעבר גיל ה-30" מתרחש בדרך כלל בגיל 28 -30, כאשר מתעורר אצל האדם הספק לגבי התבונה בבחירותיו ובהחלטותיו בשנות העשרים לחייו. בגיל זה מתעורר בו כוח פנימי שהוזנח עד כה ומתעקש לבוא לידי ביטוי. זה הזמן של שינוי בחירות ומחויבויות. האדם כאילו אומר לעצמו: "אם אני רוצה לשנות משהו בחיי, עכשיו הוא הזמן לעשות זאת, בטרם יהיה מאוחר מדי". בעקבות זאת הוא מעריך מחדש את בחירותיו והחלטותיו, בתחושה שאם ברצונו לשנותן עתה הוא המועד האחרון. ישנם בני אדם שהמעבר הזה מתנהל אצלם בקלות יחסית, אבל אצל רבים אחרים הוא מלווה במשבר, העלול לעיתים להוביל לגירושין או לשינויים בעבודה ובתחומים אחרים. זוגות הנשואים שנים אחדות בוחנים את חיי הנישואין שלהם ועשויים להגיע תוך כדי כך להחלטות חשובות, כגון תכנון ילד או ארגון מחדש של חיי הנישואין.

  שנות השלושים:

לאחר "מעבר גיל ה-30" אנו יכולים סוף- סוף להתרווח בנחת ב"כורסת" שנות השלושים. החיים נעשים יותר מסודרים, "מרובעים", קבועים ורציונאליים. מביאים ילדים לעולם, רוכשים בית ומתקדמים בסולם העבודה, מעמיקים במחויבויות (למשפחה,לעבודה) ושואפים להתבסס ולהתקדם במקום העבודה. אנו הולכים ומשתחררים מתלותנו בהורים או בחברים שקודם השפיעו יותר על חיינו, וצועדים לקראת עצמאות בוגרת (בר אל ונוימאיר, 1996).

מאפייני ההורות:

הורות היא בראש ובראשונה מקצוע התלוי במידת הסיפוק וההנאה המלווים בעת ביצוע התפקיד. הקשיים שבהם נתקלים הורים בעת ביצוע תפקידם בולטים בגיל ההתבגרות ובדרך כלל מתנגשים בנושאים הקשורים לתלות, עצמאות ולקבלת מרות.  הורות נחשבת ע"י רבים כאחד מביטויי המימוש העצמי של האדם. הן אנשים שאינם חיים במסגרת זוגית פורמלית והן זוגות בני אותו המין מחפשים את הדרך המתאימה להיות הורים.

ישנם ארבעה סגנונות של הורות: סגנון הורות סמכותי: ההורים מציבים סטנדרטים ברורים להתנהגות ילדיהם, והם אסרטיביים אך לא חודרניים או מגבילים. יש להם קני מידה וציפיות והם מצליחים להעבירן בצורה ברורה לילדיהם. הסגנון ההורי הסמכותי כולל את המרכיבים הבאים: מתן חום, קביעת כללים ותמיכה באוטונומיה של ילדיהם. סגנון הורות זה מעודד ביותר אוטונומיה ואינדיבידואציה; סגנון הורות שתלטני: ההורים מבססים את סמכותם על דרשנות ומתן הוראות אך אינם נענים באותה מידה לדורכי ילדיהם. הילד נדרש לציית ולהיענות להורה בשל הסטאטוס שלו כהורה, ואילו ההורים מצפים כי הוראותיהם ימולאו מבלי שיחושו חייבים למתן הסבר; סגנון הורות מתירני: ההורים נענים במידה רבה מאוד לצורכי ילדיהם וממעיטים להציב בפניהם דרישות. לעיתים סגנון הורות זה נובע מקושי ומהימנעות של ההורים לעמוד במשימותיהם ההוריות, כגון התמודדות עם קונפליקטים; סגנון הורות דוחה: ההורים המאמצים לעצמם סגנון זה מזניחים את ילדיהם. ההורים אינם קובעים כללי התנהגות ולא מפקחים על מילוים 

להרגיש טוב כהורים כל הורה מכיר מניסיונו האישי, במיוחד אם הוא הורה לילדים בגיל הרך, את החוויה הנפלאה להרגיש טוב כהורה. כמו בכל מקצוע כך גם בהורות, שהיא אולי המקצוע הקשה מכולם, היכולת לבצע היטב את התפקיד תלויה במידת הסיפוק וההנאה שמלווים את ביצועו. אין ספק שמשימתה הראשונה של ההורות היא לתת לאחרים לטפח צרכים של ילדים. מי שמרגיש מתוסכל בתהליך הנתינה יתקשה להתמיד בו לאורך זמן, ואיכות נתינתו תהיה ירודה. הורה שמאוכזב מיחסו עם בן/בת זוגו או מתוסכל מגורמים סביבתיים יתקשה לפתח יחסים רגועים ומטיבים עם ילדיו. ככל שההורה נינוח יותר בהורותו בטוח יותר בעצמו ורגוע ניתן לשער שיקל עליו להיות הורה טוב יותר לילדיו. מכאן ניתן להסיק שהורה טוב הוא הורה שטוב לו, שצרכיו הרגשיים כאדם בוגר מסופקים. אי אפשר להיות הורים כלאחר יד או כבדרך אגב. כל עוד ההורים משקיעים מעצמם פיזית או רגשית בתחומי חיים אחרים קשה להתפנות להשקעה בהורות. המושג "זמן איכות",מבטא תכופות את הדרך הלא יעילה בה הורים מנסים להתמודד עם רגשות אשמה, הנוצרים עקב רצונם לשלב הורות עם מימוש עצמי. יש הורים שנמצאים בבית שעות ספורות, אבל מצליחים לתת הרבה מעצמם לילדיהם. לעומתם יש הורים שנמצאים בבית רוב היום, אך אינם מצליחים לתת מעצמם ולו במעט לילדיהם. לעיתים, זמן קצר עשוי להספיק לקשר אמיתי בין הורה לבין ילד בעוד שלעיתים גם זמן ארוך לא יועיל, כאשר ההורה אינו יכול להניח בצד את לחצי עבודתו, כשהוא עם ילדו. הצבת גבולות להשקעה בהורות, במיוחד בגיל הרך, הכרחית לשמירת שפיות דעתם של ההורים, ולהבטחת איכות הנתינה הרגשית לילדים. בשלב זה או אחר להורותם, כשמתברר להם שאינם יודעים להציב גבולות להשקעתם, חשים ההורים תחושות קשות בקשר ליחסיהם עם ילדיהם. אכן יש פה פרדוקס. אחד מהפרדוקסים הרבים המלווים את ההורות. התרבות הפסיכולוגית-חינוכית בדורנו ממריצה הורים לשאוף למושלמות בהורות. הורים מודעים לכך שאינם מושלמים, אך רבים מהם שואפים, בכל זאת, לתפקד כמו הורים מושלמים. ההורים מפתחים דימוי נוקשה של הורה אידיאלי, כל יכול-חזק, מבין, סבלן ולא כועס. דימוי זה רחוק מאוד מהמציאות. הדבר העיקרי והחשוב בהורות הוא שטעויות ושגיאות הן בלתי נמנעות. קבלת עובדה זו חיונית להתפתחות בריאה של ילדים ושל הורים. לסיכום, ניתן לראות שהנאה בהורות אפשרית, רצויה ואף חשובה להתפתחות הילד וההורה כאחד. בנוסף ניתן ליהנות בהורות, על אף הקשיים. מודעות לגורמים המקשים עלינו ליהנות בהורות תסייע להתמודד עם קשיים אלה.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


בר-אל, צ', נוימאיר, מ'. מפגש עם פסיכולוגיה,(מפגש שני), אבן יהודה: רכס הוצאה לאורפרויקטים חינוכיים בע"מ.

בר-אל, צ'; נורמאיר, מ' . מפגשים עם הפסיכולוגיה (מפגש שלישי). אבן יהודה: רכס.

בלגור, ר' .הבהרות והשגות בנושא הדיסלקציה. מגמות , ל"ד (2), 301- 306.

=================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה בבלעדיות הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת עבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמית באתר מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת מרהיבה עם גרפיקה וצלילים, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי הכללים. כל זה תמורת 99 שח נוספים שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר) בתחום זה על ידי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות אקדמיות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות והמלצה על כותבי סמינריונים ומאגרים להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות ומאגרים של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2018

 כשכתוב שהעבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת הכוונה לשנת 2017

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

  היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

youbank ,skiratsafrut ,the-source ,professor, studenteam, smarter, MyBA, seminarionit, academit

  הם מאגרי עבודות אקדמיות שמציעים תנאים פחות טובים לסטודנטים מאשר מאגר זה

פשוט לשלוח העבודה האקדמית בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנבצע בה הגהות, נעדכן אותה

ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

 שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית

ktiva1234@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

avodot123@gmail.com

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר


avodot123@gmail.com

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©