חפש

קטגוריות

סמינריון מאפייני מעמד הביניים בישראל - מחקר כמותני על נתוני מאקרו


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

35 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 7189

צור קשר ישיר עם רננה, עורכת עבודה אקדמית ספציפית זאת, בנייד:

052-8690210 או במייל עם בקשה לקבל חלק מעבודת הסמינריון:

renana.adler.1234@gmail.com

עבודה אקדמית ערוכה בקובץ וורד פתוח , גופן דיויד 12רווח שורה וחצי.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים.


גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בחודש פברואר בשנת הלימודים הקודמת באונ' העברית בירושלים, אצל ד"ר שלו

היו אתם הראשונים לרכוש אותה! (וגם האחרונים אם תרכשו בלעדיות)

ציון:  94

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי שחיקתו של מעמד הביניים בישראל?


תוכן העניינים

 

חלק א': מבוא....................................................3

           הקדמה........................................................................3

           מבנה העבודה....................................................................4

רקע תיאורטי.......................................................................4

           מעמד הביניים.................................................4

           מעמד הביניים בישראל...............................................6

           משתנה הכנסה או הוצאה..............................................7

מתודולוגיה...........................................................................9

           מגבלות המחקר......................................................11

חלק ב': ממצאים.......................................................... 13

           הוצאה הכנסה ומה שבינהן ...................................................13

           מגזר ערבי............................................16

           יחס הוצאה הכנסה.................................................18

חלק ג': דיון..............................................20  

סיכום...............................................................................23

ביביליוגרפיה...............................................................25

נספחים.....................................................................................27

 

 

מעמד הביניים עורר עניין רב בקרב חוקרים רבים במהלך השני העשורים האחרונים. לאור ההתעוררות החברתית בקיץ שעבר, בחרנו לשים במוקד את התנאים הכלכליים-חברתיים אשר קדמו למחאה והיוו לטענת המוחים סיבה לאותה "יצאה המונית לרחובות".

בעבודה זאת, ברצוננו לבדוק את המצב החברתי-כלכלי של האוכלוסייה בישראל בעשור האחרון על פי מספר פרמטרים שונים מן המקובל, ולבדוק מהי נקודת המבט שמציע פילוח וניתוח מעמדי מחודש שאיננו מתבצע על פי משתנה הכנסה הרווח כיום, וזאת על מנת להאיר באור נוסף את המרקם החברתי בישראל ואת מידת אי השוויון בארץ.

לצורך כך, אתגרנו את הטענה הרווחת בדבר היות מדד ההכנסה, המדד המהימן והמשקף ביותר את הרווחה של משק בית ובחנו כיצד אמצעי מדידה אחרים שופכים אור על המצב הכלכלי חברתי היחסי בישראל ומי באמת נכלל במעמד הנושא על גבו את  מירב הנטל- מעמד הביניים. לצורך כך, בחרנו שני פרמטרים נוספים, שישמשו אותנו במחקר זה והם: משתנה ההוצאה למשק בית ומשתנה יחס אותו כינינו "שיעור צריכה"  המשקף את היחס הוצאה למשק בית חלקי הכנסתו. כיוון שמטרתנו במחקר זה הינה בחינת השינויים שעבר מעמד הביניים במהלך 10 השנים האחרונות, מידת הרווחה בה הוא  חי ואת אי השוויון  הקיים בישראל בהשוואה לשאר המעמדות, שאלות המחקר שלנו הן:

  1. האם מעמד הביניים הצטמק בעשר השנים האחרונות, כאשר הוגדר על פי הוצאה בהשוואה להגדרתו על פי משתנה הכנסה?
  2. מה היא החלוקה של מעמד הביניים על פי הוצאה במגזר הערבי?
  3. מהו היחס הוצאה- הכנסה של מעמד הביניים וכיצד הוא השתנה לאורך זמן, והאם הוא שופך אור חדש על גודלו ואופיו של מעמד הביניים בישראל?

למה מעמד ביניים? 

בעוד המחאה נדמתה לרגעים כקונצנזוס ישראלי, מן גשר המחבר סטודנטים מבוססים מן המרכז לאמהות חד הוריות מהדרום, ואף גררה תתי מחאות אינסטרומנטליות ספציפיות (מחאת העגלות, מחאת נהגי המוניות, וכדומה). עובדת היותו מעמד הביניים המעמד "המוחה" המרכזי איננה מוטלת בספק, והיא שהובילה אותנו לשים אותו במוקד מחקרינו. יחד עם זאת, גילינו- כי ישנם הסברים נוספים בספרות המייחסים חשיבויות נוספות למעמד הביניים מבחינת בריאות ואיתנות חברתית, כלכלית ואפילו פוליטית. לאור כל אלה, ובמלוא שנה למחאה – אנחנו מוצאים את נושא המחקר מאוד רלוונטי דווקא כעת.

מבנה העבודה

חוקרים שונים אמצו פרמטרים שונים למדידת רווחתו ועושרו של מעמד הביניים. מחקרים אלה הובילו, מטבע הדברים, לממצאים ומסקנות שונות. בסקירה התיאורטית, נדגום מספר מחקרים שהאירו סוגיות סוציולוגיות שונות, ונציג מחקרים הקשורים למעמד הביניים. ביניהם כאלו המתייחסים להיבטים כלכלים – חברתיים סטנדרטים כגון הרכבים דמוגרפים של מעמדות, וחלקם מתייחסים לאספקטים יותר מפתיעים, הנוגעים לאושר אישי ומשפחתי במעמד הביניים, וחשיבותו המדינית. בהמשך הסקירה, נרחיב על הפרמטרים השונים למדידת עושר, רווחה אישית ומעמדית, שאף הם, יתרונותיהם וחסרונותיהם היו נתונים ללא מעט מחקרים וזאת על מנת לנסות להציג את מצב המחקר בתחום, המגמות המקובלות ולראות את הבסיס התיאורטי עמו עבדנו וממנו קבלנו השראה לביצוע המחקר שלנו. לאחר מכן, בפרק המתודולוגיה, נציג את שיטת המחקר שנבחרה, ואת הסיבות לבחירתה, תוך דיון קצר באלטרנטיבות. עוד נזכיר בפרק זה את המגבלות הטמונות בעבודה, וזה בין היתר עקב גודלו המצומצם של המחקר שלנו וגודלו האינסופי של התחום הנחקר על  רבדיו השונים. בחלקה השני של העבודה, נציג את הממצאים העיקריים והמשמעותיים ביותר שעלו במהלך המחקר, וזאת על מנת לנתחם, לדון בהם ולהציע מענה לשאלת המחקר – בחלק הדיון והמסקנות.

 

אריסטו היה כנראה בין הראשונים להתייחס למעמד הביניים – והוא מסביר בחיבורו 
"הפוליטיקה" שהדבר המומלץ ביותר עבור פוליס הוא להיות במצב שווה ודומה בין כל חברה, באמצעות "הממוצעים" , כלומר, המצב האידיאלי הינו מתקיים כאשר המשאבים מחולקים סביב הממוצע.  בעוד שהמעמד הנמוך סובל מחוסר גדול, העלול לגרור פשיעה, והמעמד הגבוה נהנה משפע העשוי לעורר קנאה, במעמד הביניים חל איזון חיובי המחזק את איתנות הפוליס לטענת אריסטו (שם).  אריסטו גם מתייחס גם לחשיבות הפוליטית-דמוקרטית של גודלמעמד הביניים על מנת שיהיה ניתן לייצר איזון, ולהימנע מהחלטות ומהלכים קיצוניים.

דו"ח של מכון אדווה[1] מגדיר את המעמד הבינוני כעמוד התווך של הכלכלה בעצם היותו מספק את המסה הגדולה ביותר לשני צדי ההתנהלות הכלכלית: עובדים וצרכנים. במאמר עוד מצוין, כי השתייכות למעמד הביניים נתפסת על ידי האוכלוסייה כמצב העניינים הנורמלי – ולכן ככל שיותר אנשים מרגישים חלק ממצב זה, ישנה יותר שביעות רצון באוכלוסייה.

 החוקר Cashell  מרחיב על נושא זה ומציג את הנחת ההכנסה היחסית – והאופן שהיא משפיעה על אושר האדם. למעשה, הוא טוען שלהכנסה האבסולוטית של אדם ישנה כמובן השפעה על האושר שלו ובמיוחד על אי האושר שלו במצבי מחסור קיצוניים,  אך הוא מושפע באופן רציני מאוד גם מן ההכנסה היחסית שלו, למשל- הוא מציג מחקר בו נמצא כי עליית משכורת של שכן של פרט, שוות ערך להורדת משכורת של הפרט עצמו מבחינת אושר. עוד הוא מצא כי המעבר בין מעמד תחתון לבינוני – מסב אושר רב יותר מהמעבר מן המעמד הבינוני לגבוה Cashell מציג מן תאוריית "אושר נשחק" כלומר, העלייה באושר הנגרמת מן העלייה ברמת החיים נשחקת. כלומר על מנת להשיג רמת "אושר" מקסימלית בחברה יש למצע את הכנסת הפרטים השונים.

 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

דוח מרכז אדווה – הצטמקותו של המעמד הבינוני בישראל

מקס וובר. "מעמד, סטטוס, מפלגה". בתוך: דניאל רוט-הלר וניסן נוה (עורכים), היחיד והסדר החברתי, תל אביב: עם עובד, 332-345.

 

Atkinson, Anthony B., and Thomas Piketty (eds.). Top Incomes Over the 20th

Century. A Contrast Between Continental European and English-Speaking Countries,

Oxford: Oxford University Press.

 

Atkinson, Anthony B., and Thomas Piketty (eds.) . Top Incomes. A Global Perspective,Oxford: Oxford University Press.

=================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©