חפש

קטגוריות

סמינריון מדיניות ענישה - פנולוגיה


27 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 64


עבודת הסמינריון נבדקה בקפדנות עם הגהה לשונית ואקדמית לפי כללי ה- APA.

עבודה סמינריונית שמעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון.

העבודה האקדמית מכילה ביבליוגרפיה חדשה נכון להיום.

אפשר לשלוח לכותב עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

 publish999@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


עבודת הגמר הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת באונ' אריאל, אצל ד"ר לבל.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  89


ראשי פרקים
  
פרק א. מבוא
א.1. מהי פנולוגיה?:
א.2. מהם מטרות הענישה?
א. 3 גישת המרקסיסטיים:
א.4. גישות
גישת מודל הקונפליקט:
גישת מישל פוקו:
גישת האנרכיסיסטים (שלילת צידוק) :
א.5 החוק בחברה מודרנית –
א.6. אחידות או סלקטיביות בענישה –
א.7. מיון מטרות הענישה
א.8. בסיס פילוסופי / מוסרי לתגמול: 
פרק ב' : מהי גניבה במשפט הפלילי? 
ב.1.נוטל ונושא
ב2. מה דינו של גנב? :
ב.3. מהי נטילה שאינה גניבה?
פרק ג' : ענישה פלילית ישראלית בכלל ובעבירות רכוש בפרט
ג.1. ענישה במשפט הישראלי
ג.2. הסיטואציה המשפטי הקיים בתחום הענישה במדינת מדינה :.
ג.3. ההלכה הישראלית
ג.4. היעדר אחידות בענישה
פרק ד. ענישה בעבירת התפרצות
מוצא
 החמרה? הקלה? והשימוש במאסר
 פרק ה. המלצות ועדת גולדברג
ה. 1.    כללי
ה. 2.     המלצות המיעוט בוועדת גולדברג ובעיקר קביעת עונשים מזעריים
(עונשי מינימום)
ה. 3.     המלצות הרוב בוועדת גולדברג ובעיקר קביעת "עונשי מוצא"
ה.4. הצעת החוק הנוכחית – יתרונות מול חסרונות
ביביליוגרפיה 
בעבודה זו אנסה להציב אג'נדה מסויימת הנובעת מסיון חיי הקצר ומהיותי אזרח שומר חוק המעורה בחברה הישראלית ומודע לתחלואיה. לדעתי, הסיטואציה הקיים במדינה בתחום הענישה הפלילית אינו טוב. התחום פרוץ לחלוטין; אין המחוקק מדריך את השופטים; אפילו בית-המשפט העליון אינו מדריך ממש את הערכאות הנמוכות; שופט הישר בעיניו יעשה; אין אחידות בענישה; אין ודאות; עקרון החוקיות נרמס יום יום. הבעיה חריפה בייחוד על רקע חוק העונשין המנדטורי הקיים, שהעבירות הקבועות בו מוגדרות באופן רחב מאוד ומדי, ועונשיהן המרביים ("עונשי המכסימום"), שגם אותם ירשנו מן המנדט הבריטי על ארץ ישראל, הם מופרזים בעליל, ולכן אין בכוחם להדריך את השופטים.
       אין כמעט כתיבה משפטית סדורה בנושא הפנולוגיה של עבירות גניבה והתפרצות. חסין וקרמניצר פרסמו חיבור חשוב בשם "עבירת ההתפרצות – המשתנים המשפיעים על מידת האחידות בענישה" בכתב העת משפטים. כמו כן נכתבה ביקורת על חיבור זה ע"י א' טננבוים "על האחידות בענישה (הערות למחקרם של חסין וקרמניצר)" באותו כתב עת.
א.1. מהי פנולוגיה?:
 פנולוגיה היא "תורת הענישה". העונש צריך לחנך, לשנות דפוסי התנהגות, אולי אפילו לסייע לנענש. העונש נועד גם לספק לציבור איזה שהיא תחושה של בטחון. הפנולוגיה עוסקת בפעולות נגד העבריין. בשנת 1880 בארה"ב התחילו לבדוק את הנושא מבחינה מדעית וניסו לבדוק איזה צורת ענישה טובה לכל פשע[2]. מה זה עונש? בעונש יש מרכיבים של גרימת סבל. כמו" כאב (אב שמחנך את בנו ע"י מכות). ישנם גם סוגים שונים של סבל – סבל פיזי – לדוגמא כלא, סבל כלכלי – לדוגמא קנס, סבל נפשי – כלא. הגדרה ע"פ מילון אבן שושן- "גמול על חטא, קנס כסף או שלילת זכויות או גרימת כאב וצער למישהו על עברה שעבר".מהם מרכיבי העבירה הפלילית? 1. נקבעת מדינית – הכנסת מחוקקת אותה וקובעת מהי עבירה ומהי לא עבירה. כמו כן היא קובעת את הענישה. החקיקה מייצגת, בדרך כלל, את רצון החברה והציבור. 2. מפורש וברור – החוק חייב להיות כתוב בצורה ברורה ומפורסמת לכל. כל מה שלא כתוב בחוק, מותר לעשייה. 3. אחידות –כל אדם שווה בפני החוק (למעט מקרים של חסינות דיפלומטית). 4. ענישה – בכל עבירה חייבת להיות אפשרות לנתינת עונש. מהם מרכיבי העונש? 1. גורם סבל גופני, נפשי וכלכלי. 2. ניתן בעקבות הרשעה פלילית. 3. ניתן מתוך כוונה לגרום סבל (ע"י אחר). 4. מוטל על עובר העבירה(למעט אצל קטינים כאשר לעיתים ההורים מקבלים את העונש). 5. ניתן ע"י רשות מוסמכת.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק העונשין, פרק עבירות הרכוש
 פלר, ש"ז, יסודות בדיני עונשין , א, ירושלים: המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי באוניברסיטה העברית, תשמ"ד
 "קווים מנחים לחוקרים, לתובעים ולדוברים בעניין פרסומים מחקירות", הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס' 4.1003
  1. קלכהיים, ח', "עובדי‑ציבור החושפים מעשי שחיתויות בראי נציבות תלונות הציבור", עיונים בביקורת המדינה 52, עמ' 40‑22
 
=================
ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:
לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית
עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית, מעודכנת מלפני כחודש, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים להיום.
העבודה הסמינריונית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.
  
מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.
הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:
לינק למצגת אקדמית ב-99 שח
לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:
לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית
לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:
קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©