חפש

קטגוריות

סמינריון סמים סינטתיים


88 עמ'.

עבודה אקדמית מס' 63

 

צור קשר ישיר עם דימה, כותב עבודה אקדמית ספציפית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל עם בקשה לקבל חלק מעבודת הסמינריון:  dima.muller.rus@gmail.com

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודה סמינריונית חדשה, לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון מעולם.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת באונ'  אריאל, אצל פרופ' חצרוני

ציון:  89 

עבודת הסמינריון ממצה אקטואלית ומעודכנת, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים להיום.

עבודה אקדמאית שמעולם לא נמכרה במאגר העבודות הסמינריוניות בכלל.


שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי סמים סינטתיים?

 

תוכן העניינים

תוכן העניינים                                                                                          2

& שער ראשון : תופעת השימוש והסחר בסמים                                                4

מבוא                                                                                                    4

מבנה העבודה                                                                                        4

סמים ואלכוהול בראי היסטוריה                                                                 6

תופעת הסמים כתופעה חברתית בת זמננינו                                                   6

תופעת ההתמכרות לסמים                                                                         7

שימוש בסמים בקרב הנוער                                                                        7

סחר בסמים                                                                                            7

סמים מסוכנים                                                                                        9

סמים הזיוניים                                                                                      10

סמים מעוצבים                                                                                      11

האקסטזי                                                                                             12

חומרים פסיכואקטיביים חוקיים ומסוכנים בישראל                                        19

"באזז"                                                                                                20

אקסטה XTA                                                                                        22

האקספלור                                                                                           23

חומרים נדיפים                                                                                      24

צמחים בעלי השפעה על התודעה                                                               24

תוספים וחומרים מסוכנים נוספים                                                              25

& שער שני : הרקע לרעיון שבבסיס העבודה                                                 28

רקע של הצעת החוק                                                                               30

הפסיקה                                                                                              31

השאלה למחקר                                                                                     32

פקודת הסמים המסוכנים הישראלית                                                           33

הליכי החקיקה להוספת חומרים אסורים                                                     33

& שער שלישי : משפט משווה                                                                   39

המשפט הקנדי                                                                                       39

המשפט ההולנדי                                                                                   40

המשפט הניו-זילנדי                                                                                41

המשפט האנגלי                                                                                     41

המשפט האמריקני                                                                                  45

חוק החומרים האנלוגיים                                                                         48

המשפט האמריקני בהשוואה לאנגלי והישראלי:                                           51

& שער רביעי : הדין הרצוי בישראל                                                           52

המשפט הישראלי: הגדרה כללית לסם סינטתי – דין מצוי ורצוי                         52

האם חוק ישראלי כזה יעמוד בביקורת בג"צ (השאלה החוקתית):                      56

עמדה לגבי השאלה החוקתית                                                                   60

תשובה לשאלה למחקר                                                                           61

סיכום                                                                                                 61

נספחים                                                                                               63

 

חדשות לבקרים יוצאים לשוק סמים סינתטיים (בעיקר מסוג אקסטזי) בעלי תרכובות כימיות חדשות שאינן מוכרות בפקודת הסמים המסוכנים. לפי מבנה פקודת הסמים המסוכנים יש לנקוב בכל סם אסור בשמו הכימי המדוייק.

יצרני הסמים מפתחים במעבדות איזומרים[1] ע"י תהליך פשוט וכך מנפיקים חומרים נרקוטיים "מותרים".

המודל המוצע בעבודה: בעבודה זו אציע פתרון לבעיה ע"י אימוץ מודל של החוק האמריקאי לפקודת הסמים הישראלית. חוק החומרים האנאלוגיים האמריקאי קובע כי חומר שהינו אנלוגי לסם אסור יחשב כסם אסור בעצמו. החומרים ה"מותרים" שיסקרו בעבודה יבדקו לאור השאלה האם מודל כזה יצליח לאכוף את שלילתם.


[1] איזומר הינו חומר בעל תרכובת זהה אך מבנה כימי מרחבי שונה.

השימוש בחומרים כימיים המשנים את מצבי התודעה ידוע לנו מימי בראשית.

המלומד אוסטין[1] מציין שקיימים ממצאים ארכיאולוגיים שכבר בשנת 3000 לפנה"ס נעשה שימוש בחומרים פסיכואקטיביים בעיקר ביין וכנראה באופיום.

 

השימוש באלכוהול: התנ"ך, המשנה והגמרא מתארים את השפעתו של האלכוהול על האדם. יש כתבים שמתארים גם ניסיונות לפיקוח חברתי על מידת הצריכה של משקאות אלה. מרבית התיאורים מתייחסים לטוב שבאלכוהול ומהללים את היתרונות הרבים הטמונים בשתייתו.

אלכוהול ביהדות: היהדות הכירה את פניו הרבים של המשקה האלכוהולי ובעיקר את היין, ששימש במסורת היהודית כחלק מהפולחן הדתי באוהל מועד ולאחר מכן בבית המקדש, וכחלק מהמנהגים שליוו חגים ואירועים אחרים.

 

חז"ל (ובהם בלט הרב זלמנוביץ') מיינו את המתמכרים לאלכוהול לסוגים הבאים: כשלון שכרות חד פעמי, כשלון שכרות לעיתים, שותה מתחיל, שתיין כרוני (השלב האובססיבי), המשתכר הקשה (מתואר ע"י הרב זלמנוביץ כעובד עבודה זרה).

תופעת הסמים כתופעה חברתית בת זמננינו

 במאה העשרים ואחת הפכו הסמים לתופעה כה נרחבת עד כי הענין הציבורי בהם אינו סב רק סביב הלגאליות שלהם אלא על השפעותיהם על ז'אנרים שלמים של מוסיקה, אמנות, פילוסופיה ולמעשה בכל הקשר תרבותי שניתן להעלות על הדעת. הסמים לא תופסים דווקא מקום באוואנגרד ובמחתרת ומוצאים מקומם אחר כבוד גם במיין סטרים התרבותי. רק כדי לסבר את האוזן על נרחבות התופעה, כשרושמים את המילה 'סמים' במנוע החיפוש 'אלטה ויסטה' מקבלים למעלה משישה מיליון אתרים![2]. מגמה זו מלמדת שלסמים הקשר תרבותי חשוב ולכן אני צופה שחומרים "מותרים" יתפסו מקום נרחב יותר בעתיד ובכך יהוו נחמה פורטא לבני אדם מהוגנים מן היישוב שיבקשו להשתמש בחומרים נרקוטיים מבלי להחשב "עבריינים".

 

 

=================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה האקדמית מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש+ בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2018

 כשכתוב שהעבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת הכוונה לשנת 2017

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

  היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

youbank ,skiratsafrut ,the-source ,professor, studenteam, smarter, MyBA, seminarionit, academit

  הם מאגרי עבודות אקדמיות שמציעים תנאים פחות טובים לסטודנטים מאשר מאגר זה

פשוט לשלוח העבודה האקדמית בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנבצע בה הגהות, נעדכן אותה

ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

 שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית

ktiva1234@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

avodot123@gmail.com

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר


avodot123@gmail.com

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©