חפש

קטגוריות

סמינריון תוכנית התערבות שילוב בחינוך : אינטגרציה בין תלמידים עם קשיים לשאר תלמידי הכיתה


130 עמ'.

עבודה אקדמית מס' 4763.

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


 

העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש אוקטובר לפני שנה באונ' ת"א, אצל פרופ' הלפרין. 

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות).  

 ציון:  91

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי אינטגרציה בין תלמידים עם קשיים לשאר תלמידי הכיתה?

תוכן העניינים

 

הפרק                                                          עמודים

 

1. מבוא.......................................................................................3

2. הערכת מצב...........................................................................4-19

          2.1. התחום הלימודי                                          4-7

          2.2. התחום החברתי                                          8-11

          2.3. ילדים עם קשיים                                         11-19

3. מטרות המחקר........................................................................20

4. סקירת ספרות.........................................................................21-29

          4.1. A.D.H.D                                                  21-26

          4.2. A.D.D                                                     26-27

          4.3. אסטרטגיות למידה                                       27-29

5. מתודולוגיה.............................................................................30-36

          5.1. אוכלוסיית המחקר                                       30

          5.2. סוג המחקר                                                30-32

          5.3. כלי המחקר                                                32-34

          5.4. עיבוד נתוני המחקר                                      34

          5.5. אתיקה מקצועית                                         35

6. תוכנית ההתערבות.................................................................37-111

          6.1. רציונאל תוכנית ההתערבות                           37-40

          6.2. פריסת תוכנית ההתערבות                             41-44

          6.4. פירוט הפעילויות ורפלקציות                           45-106

          6.5. אירועי מחקר מזדמנים                                  107-111

7. ממצאים ודיון.........................................................................112-124

8. סיכום.....................................................................................125-128

 

ביבליוגרפיה                                                  129-130

תיק נספחים

 

 

 

1. מבוא

"ראשית מחקר פליאה" (אריסטו) 

 

          משפטו של אריסטו מתאר היטב את מהות מחקר הפעולה בכלל ואת התהליך שהוביל למחקר זה בפרט. אל כיתת ההתנסות, הנחקרת במסגרת עבודה זו, הצטרפתי בתחילת שנת הלימודים תשס"ד. במהלך התקופה ועד לכתיבת מילים אלו, צברתי בעזרת התלמידים, המורים והמערכת הבית-ספרית בכללה, מגוון חוויות שהובילו, בסופו של תהליך, לכתיבת מחקר זה.

 

          מחקר הפעולה, הדן באינטראקציה בין קבוצה בת ארבעה תלמידים עם קשיים לימודיים וחברתיים, לשאר תלמידי הכיתה, החל לרקום עור וגידים בשלב הערכת המצב שערכתי בכיתה. הערכה זו, או ה"פליאה" לדברי אריסטו, הובילה אותי למחשבה כי ניתן וכדאי לטפח מיומנויות הוראה אשר ישפרו את מערכות היחסים בין התלמידים השונים בכיתה. המחשבה שהדריכה אותי לאורך כל המחקר היא כי לכל ילד יש מן הצד האחד קשיים ובעיות ומן הצד השני אהבות וכישורים הייחודיים רק לו. מטרתה העיקרית של תוכנית ההתערבות שבניתי הייתה לעודד את התלמידים לקבלת השונות ולהביא להתייחסות מכבדת, מעריכה, דמוקרטית ובלתי-שיפוטית, זה כלפי זה.

 

הקשיים השונים של קבוצת תלמידי המחקר, והמחשבה כי הרצון לעזור צריך לעבור דרך הבנת הבעיה, הובילו אותי לקריאת ספרות מקצועית בנושא הלקויות השונות והרחבת הדעת לגבי הגורמים, המאפיינים ודרכי הטיפול השונות בקשיים אלו. קריאת הספרות תרמה רבות לבניית תוכנית ההתערבות ולעיצוב מערכות היחסים ביני לבין התלמידים.

 

          הבחירה בספרות כתחום דעת במסגרתו אנסה לשפר את האינטראקציות החברתיות בכיתה, נבעה מהתחושה כי יצירות ספרותיות הן הכלי הטוב ביותר לשוחח על אנשים ואל אנשים בדרך בלתי-ישירה. הספרות, בעיני, היא ראי אישי וחברתי נפלא, אשר באמצעותו אפשר להניע תהליכים פנימיים וחיצוניים חשובים.

 

עבודה זו תציג את שלביו השונים של המחקר: הערכת המצב, סקירת ספרות מקצועית, פריסת תוכנית ההתערבות, פירוט הפעילויות השונות ודיון לגבי הממצאים. התהליך, לכל אורכו, נעשה תוך הסתכלות אישית-רפלקטיבית ושיחות עם המדריכה.

 

2. הערכת מצב

 

          האינטראקציה שלי עם כיתה ו', הנחקרת במסגרת עבודה זו, החלה בשבוע הראשון ללימודים ונמשכה על בסיס פגישות קבוע של יומיים בשבוע.  מסגרת זו, אשר כללה - העברת פעילויות, תצפיות פתוחות על הילדים במהלך שיעורים של המורה המחנכת, מורות מקצועיות ובהפסקות, תצפיות ממוקדות על תלמידים מסוימים, ראיונות שערכתי עם תלמידים, מורות וגורמים אחרים בבית-הספר, אפשרה לי להתרשם מן הכיתה ולהעריך את מצבה בתחומים שונים. הערכת מצב זו היא שהובילה אותי להחלטה על נושא מחקר הפעולה. בפרק זה אתייחס למצב הכיתה בתחומים הבאים: התחום הלימודי, התחום החברתי, ומבט מעמיק ואישי יותר על קבוצת תלמידים עם קשיים.

 

2.1. התחום הלימודי

          בתחום הלימודי בחנתי 3 מיומנויות יסוד – אוריינות, אנגלית ומתמטיקה. כמו כן בדקתי נהלי עבודה שגורים בכיתה בעיקר בשיעורי המחנכת.

גרף מספר אחד מתאר את חלוקת הכיתה לרמות השונות במיומנויות היסוד כפי שהתרשמתי מהאינטראקציה עם הכיתה ומן המיפויים שערכו המורות. הגרף משקף את מצב הכיתה לקראת סוף המחצית הראשונה. לאחר הגרף יובא הסבר מילולי.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


  • אלפרט, ברכה.  אתנוגרפיה בהכשרה הפדגוגית כלים להתבוננות וחקירה. בתוך: רפלקציה בחינוך, הוצאת מופת.
  • אמן ג., דניאל. ריפוי A.D.D. נתניה: שמעוני הוצאה לאור בע"מ.
  • אשכנזי, מ. שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. תל אביב:הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
  • בירנבוים, מנוחה. חלופות בהערכת הישגים. תל-אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.

 

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח


 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 400 ש"ח


 המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2017 , כשכתוב שהעבודה האקדמית הוגשה

בשנת הלימודים הקודמת הכוונה לשנת 2016

 

   ‏‏‏39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך


 ‏99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- שקט נפשי בכסף

 

 300 שח-מחיקת עבודה ל-צמיתותבלעדיות לנצח

 

עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

  היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

youbank ,skiratsafrut ,the-source ,professor, studenteam, smarter, MyBA, seminarionit, academit

  הם מאגרי עבודות אקדמיות שמציעים תנאים פחות טובים לסטודנטים מאשר מאגר זה

פשוט לשלוח העבודה האקדמית בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנבצע בה הגהות, נעדכן אותה

ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

 שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית

ktiva1234@gmail.com

 ווטסאפ/SMS/שיחה

 

052-8673055

 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

Français   አማርኛ

 

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

 ווטסאפ/SMS/שיחה

 

052-8673055

 077-9555017

ktiva1234@gmail.com

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 למעט דיינרס

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

 

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

כתיבת סמינריונים בהתאמה אישית עם התחייבות על ציון גבוה

www.0528690210.info

פורום להמלצה על כותבי עבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : כתיבת סמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

כתיבת עבודות סמינריון, כתיבת עבודות אקדמיות מקוריות שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: כתיבת סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בכתיבת עבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, ואף כתיבת סמינריון

אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 ווטסאפ/SMS/שיחה

 

052-8673055

בשליחת מסרון, בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש


ktiva1234@gmail.com

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 
אתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©