חפש

קטגוריות

עבודת סמינריון הקודקס האזרחי החדש


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

31 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 44

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דניאל, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

daniel.berkovich.tlv@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש נובמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' העברית, אצל פרופ' חופרי.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  91


שאלת המחקר:

כיצד בא לידי ביטוי השינוי המשפטי של הקודקס האזרחי החדש בדין האזרחי הישראלי?

 

תוכן עניינים

 

מבוא. 3

קודיפיקציה אירופית  4

קודקס ישראלי 6

המג'לה כקודקס אזרחי וביטולה במשפט הישראלי 13

תוכן המג'לה  13

מעמדה של המג'לה באימפריה  14

המג'לה בארץ ישראל ובמדינת ישראל  14

המג'לה כקודקס אזרחי מן התקופה העותמנית. 16

ביטול קודקס המג'לה  17

השוואה בין המג'לה להצעת חוק דיני ממונות. 22

קווי השוואה. 22

סיכום.. 28

ביבליוגרפיה. 30

 

עבודה זו תעסוק בהשוואה בין המג'לה (הקודקס של האימפריה העותומנית המבוסס על המשפט המוסלמי) לבין מפעל הקודיפיקציה הנוכחי במשפט הישראלי. 

 

המג'לה שהייתה ירושה מהאימפריה העותומנית המשיכה להיות בתוקף גם בשנות המנדט הבריטי בארץ וגם עם כינון המדינה עד  שבשנת 1984 בוטלה  המג'לה סופית, כאשר כנסת ישראל חוקקה את חוק "חוק ביטול המג'לה".

הצעת חוק דיני ממונות, שהיא הקודקס האזרחי העתידי של המשפט הישראלי, עומדת להפך לחוק. 

קיים הבדל עצום בין קודקס לבין אסופת חוקים, אף אם מבחינה תוכנית כל פרקי האסופה כלולים בקודקס, או להפך - כל מה שיש בקודקס קיבל ביטוי סטטוטורי עוד לפני שהקודקס נעשה. אז מהו בדיוק ההבדל? כדי להשיב על השאלה נבחן תחילה את האידיאל שהוביל למבול הקודקסים ביבשת האירופית בשעה שנעשו. דובריו של אידיאל זה דיברו בקול רם, צלול וברור, ואין ספק כי מעשה ידיהם נועד להגשים את האידיאל שהם האמינו בו. אמירה צלולה זו גם מבהירה מדוע לא היה אפשר להגשים את האידיאל על-ידי חקיקה "שגרתית" של חוקים ספציפיים. כדי לעבור אל האידיאל שהנחה את אבות הקודקס הישראלי, עלינו לדלג על-פני כמאה שנה במנהרת-הזמן - מסוף המאה התשע-עשרה, כאשר קדחת הקודקסים  החדשים שככה ביבשת האירופית, ועד לתחילתה של המאה העשרים ואחת, כאשר היא שבה וגאתה במקומותינו. למרבית ההפתעה, הרטוריקה של אז והרטוריקה של היום אינן שונות זו מזו בקווי-המתאר הכלליים שלהן. מי שהכינו את חוק דיני ממונות עודם משתמשים בכלֵי שיח שאינם נבדלים באופן מהותי מאלה שאפיינו את המאמינים באידיאל הקודקסי שהציף את אירופה לפני כמאתיים שנה. אנו יוצאים מנקודת-הנחה כי הם מתכוונים למה שהם אומרים, וכי הם שואפים עדיין לאותם אידיאלים טובים ונושנים.

עבודה זו תשווה הקודקס של המג'לה להצעת חוק דיני ממונות הישראלי.

 

המג'לה היא קובץ דינים אזרחיים עות'מאני, שהיווה את הקוד האזרחי של האימפריה העות'מאנית בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. חקיקת המג'לה הייתה הניסיון הראשון להביא לקודיפיקציה של הדינים האזרחיים הלקוחים מן השריעה במדינה מוסלמית. בארץ ישראל הייתה המג'לה בתוקף בעת שלטון האימפריה העות'מאנית, ונותרה בתוקף עוד שנים רבות לאחר מכן. גם בתקופת המנדט הבריטי, ואף לאחר קום מדינת ישראל נותרו חלק מהוראות המג'לה בתוקף, והן חדלו מלחול במסגרת המשפט בישראל רק בשנת 1984.

להלכה, עם קום המדינה נשלט המשפט האזרחי שלנו על ידי קודקס אזרחי – המג'לה. המג'לה, שבוססה על הדין המוסלמי ועל קודקסים קונטיננטליים, נקבעה בקודקס האזרחי של האימפריה העותמנית בעשור השביעי ובעשור השמיני של המאה התשע-עשרה.

היא נקלטה אל תוך המשפט של ארץ ישראל המנדטורית והושארה בו בלא שינוי: המחוקק המנדטורי פעל בעיקר בתחום המשפט המסחרי. לאחר-מכן היא נקלטה גם אל תוך המשפט של מדינת ישראל . עם זאת, למעשה, מעמדה של המג'לה נפגע פגיעה אנושה עוד בשלב מוקדם לחלותה בארץ ישראל - עם כיבוש הארץ על ידי בריטניה: הקהילה המשפטית המקומית נותקה מחוגי המשפט העות'מני ומשפת המג'לה - השפה התורכית - ותחת זאת עברה לתחום ההשפעה של המשפט האנגלי . יתר על כן: בתורכיה עצמה המג'לה הוחלפה בשנת 1926 בקוד האזרחי השווייצרי . בכך נסתם הגולל על הסיכוי של המשך פיתוחה בכור מחצבתה. בחלוף השנים, המג'לה נתפשה כמיושנת מבחינת מידת ההתאמה של הסדריה למציאות הכלכלית והחברתית של ישראל ומבחינת דרך הניסוח הקזואיסטית שלה . הפסיקה בתקופת המנדט ובתקופת המדינה, החילה אפוא בתחום המשפט האזרחי, באורח נרחב, הלכות של המשפט האנגלי, כהשלמה להוראות המג'לה. החקיקה האזרחית החדשה נועדה להחליף זיקה כפולה זו למקורות משפט זרים בהסדר ישראלי מקורי וחדיש.

לינק למצגת אקדמית ספיציפית ב-99 שח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ג' טדסקי, "ביטול המג'לה - רקעו ומועדו" עיוני משפט ב 458.

ג' טדסקי וא' רוזנטל, פקודת הנזיקין לאור תולדות התהוותה ותיקוניה, IV-V.

ג' טדסקי, "מאה שנה למג'לה" הפרקליט כה 1.

ג' פרוקצ'יה "חוק יסודות המשפט," עיוני משפט י 147.

ג' טדסקי, "ביטול סימן 46 לדבר המלך במועצתו וכוח פעולתו" משפטים ח 180, נהיה אקדמי בלבד לאחר קבלת החוק.

===========================

ניתן לקבל בלעדיות ומחיקה מהאתר לנצח על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ספיציפית ב-99 שח


ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


לינק : סרטון על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית באשראי/פאיפאל


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©