חפש

קטגוריות

סמינריון גיוס בני הישיבות, תורתם אמונתם, חופש הדת, הסטטוס קוו, החרדים והצבא


45 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 399 .


עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

[email protected]

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש אוגוסט בשנת הלימודים הקודמת באונ' העברית, אצל ד"ר אבני.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי גיוס חרדים לצה"ל לאור הועדות השונות כמו ועדת שקד וועדת פרי שעסקו בסוגיית השוויון בנטל של בני הישיבות?


תוכן עניינים 

הקדמה. 3

רקע תיאורטי- היסטוריה של חוק טל. 4

הקשיים ביישומו של חוק טל. 6

העתירות נגד חוק טל. 8

ועדת פרי 10

תקצוב תלמידי ישיבות שגיוסם נדחה. 11

סטטוס קוו 11

חופש הדת. 11

טענות העותרים והמדינה, הדיון בבג"צ והנמקת פסק הדין העתירות ותשובת המדינה. 14

הדיונים בפני בג"צ - הערות השופטים.. 15

בקשות השופטים להשלמת פרטים.. 16

הנמקת פסק הדין - בית המשפט ושיקולי מדיניות. 17

יישום תורת ההסדרים הראשוניים מתוך המהפכה. 18

החוקתית והשתנות הנסיבות. 18

שאלת הסעד : השעיית הבטלות ופנייה למחוקק. 21

פסק הדין והסעד כתוצר של "המהפכה החוקתית". 24

דעת השופט חשין 26

נתונים.. 28

נימוקי החרדים בזכות הסדר ״תורתו אומנותו״. 29

הסדר דחיית השירות לתלמידי ישיבות ״שתורתם אומנותם״- סקירה היסטורית. 31

הוועדה לבחינת הנהלים, אמות המידה ודרכי הפיקוח על הסדר דחיית גיוסם של תלמידי ישיבה ש״תורתם אומנותם״ (ועדת ישראלי) 33

עתירות לבג״צ נגד ההסדר. 36

הוועדה לגיבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס בני ישיבות (ועדת טל) 38

סיכום.. 42

ביבליוגרפיה. 43

 

 

בעבודה זו אדון בסוגיה שנויה במחלוקת: גיוס בחורי הישיבות וחוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותם. שאלת הסדר דחיית השירות בצה"ל של בחורי ישיבות מלווה את החברה הישראלית ואת המשפט הישראלי מזה עשרות שנים. תלמידי ישיבות אינם נקראים לשרות חובה ומילואים, על פי חוק המסמיך את שר הביטחון לפטור אותם. בעיית אי הגיוס מעצימה את השסע בין הציבור החילוני לחרדי. המחלוקת מתמקדת בשאלה , האם להמשיך לאפשר את שחרור בחורי הישיבה מהשרות כל עוד הם לומדים "תורתם אמונתם". המשתייכים לחברה החרדית רואים בלימודי התורה ערך עליון, הם רואים בניסיון לגייס אותם לצה"ל פגיעה באורח החיים החרדי, מאידך המשתייכים לחברה החילונית, המסורתית והדתית לאומית, מתנגדים להחלטה זו בטענה שתפקיד ההגנה על המדינה נופל כולו עליהם , כמו כן אי גיוס חרדים לצה"ל פוגע בעקרון השוויון הדמוקרטי. ישנם חרדים שמסכימים להתגייס למסלולים מיוחדים שהוקצו לחרדים המתגייסים לצה"ל ואילו אחרים בוחרים לתרום את חלקם בדרך של שירות לאומי. אולם, רבים מסרבים להתגייס בכל מחיר, גם אם ימלאו את בתי הסוהר, לא יסכימו לשרת בצה"ל. הדבר נגזר מכך שהם מאמינים שתרומתם הרבה למדינה והסיוע הממשי שלהם בעיתות מלחמה, נעשה על ידי תפילות הנעשות באופן בלתי פוסק.

 

הביקורת על יישומו של חוק טל התחילה מייד אחרי שנכנס החוק לתוקף, במקביל לעתירות נגדו שהוגשו לבג״צ. חוק טל הסמיך את שר הרווחה (אז: שר העבודה והרווחה) כאחראי על הפעלת השירות האזרחי. עליו לקבוע תקנות בתיאום עם השרים הנוגעים בדבר, שרי הביטחון, הבריאות, החינוך, המשפטים וביטחון פנים לצורך יישום סעיף החוק הנוגע לשירות האזרחי. הקמת מסלול השירות האזרחי לגברים חרדים היתה קריטית ליישומו של חוק טל.

בעבר פנה היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז לראש הממשלה אריאל שרון, וקרא לו לפעול ליישום חוק טל. היועץ המשפטי מזוז קבע כי שני החידושים שנקבעו בחוק לעומת המצב שקדם לו -״שנת הכרעה״ והשירות האזרחי לא הביא לשינוי של ממש בנושא.

במכתב ששלחה שרת המשפטים ציפי לבני לראש הממשלה אריאל שרון , כתבה השרה: ״יישומו של חוק טל אינו משביע רצון, בלשון המעטה״. לדברי השרה, חלקים בחוק ובעיקר נושא השירות האזרחי, אינם מיושמים, וגם שיעור המתגייסים לאחר שנת ההכרעה נמוך מהצפוי. לדבריה, מלבד מסלול הנח״ל החרדי ומסלול נוסף למורים-חיילים חרדים, הנותנים פתרון למספר מועט של מתגייסים, אין מסלולים מיוחדים בעבור חרדים. גם הנחיות מינהל הגיוס, הקובעות את אורך השירות לתלמידי הישיבות המסיימים את שנת ההכרעה, ״יוצרות חסם משמעותי לגיוס חרדים לצבא״.

השרה טענה עוד במכתבה, כי התוצאה היא שחוק טל, שביקש ליצור שוויון בין המתגייסים, יצר למעשה ״חוסר שוויון גדול יותר, ולכך יש להוסיף את הנזק החברתי והכלכלי הכרוך בהמשך המצב הקיים״.

הסיבה לעיכוב בהתקנת תקנות השירות האזרחי והקמת מינהלת השירות האזרחי היא, לדברי השרה לבני במכתבה, מחלוקת בין משרדי האוצר והרווחה באשר לתשלומים שיקבלו המשרתים בשירות אזרחי. השרה הטילה את האחריות לאי יישומו של חוק טל על משרד האוצר וצה״ל. לדבריה, צה״ל בוחן האפשרות לעבוד אחרי שעות הלימודים ניתנה לתלמידי הישיבות כנראה כפיצוי על הקיצוצים בתמיכה בהם בתוכנית החירום הכלכלית. בדיון בקריאה השנייה והשלישית של הצעת חוק התוכנית הכלכלית להבראת ישראל, אמר ח״כ אילן ליבוביץ את הדברים הבאים: ״במסגרת התוכנית הכלכלית שהוגשה לממשלה הציע משרד האוצר לקצץ 50% מהתמיכה לתלמידי ישיבות מעל גיל 23, ובתמורה לאפשר להם לצאת לעבודה אחרי שעות הלימודים.״ לדבריו, מפלגת שינוי דרשה כי בתקופה זו של קיצוצים כואבים, יקצצו גם בכספי התמיכות לישיבות ובכספים שמועברים לתלמידי הישיבות. כדי שהדבר יתבצע ״וכדי שלא יאמרו עלינו שאנחנו מבקשים להביא את תלמידי הישיבות לפת לחם, הסכמנו לתקופת ביניים, עד לביטול חוק טל, לאפשר את הפגיעה הנוספת הזאת בעקרון השוויון, ואת הפגיעה בחוק טל, ולאפשר לאותם תלמידים שמקצצים להם בתמיכה שהם התרגלו לקבל מהמדינה, לצאת לעבודה אחרי שעות הלימודים״.

את עניין גיוסם של תלמידי הישיבות מתוך ראייה צרה של צורכי הצבא. ״מדובר בהחלטה המחייבת ראיית רוחב חברתית כוללת... על הדרג המדיני להנחות את הצבא לקבל החלטות מתוך ראיית יישום עקרון השוויון כאלמנט מרכזי וחיוני בראייה כלל-חברתית, ולא רק בראייה של צורכי הצבא״.

ועדת פרי  

לאחר הקמת ממשלת נתניהו השלישית, הוקמה ועדת שרים בראשותו של יעקב פרי, שהמליצה על תוכנית גיוס אשר לפיה יהיו פטורים מגיוס רק 1,800 "מתמידים" בכל שנתון. הוועדה קבעה כי יוטלו סנקציות כלכליות על ישיבות שלא יעמדו ביעדי הגיוס, ואילו ישיבות בעלות אחוזי גיוס גבוהים יתוגמלו כספית. כמו כן המליצה הוועדה כי אם יעדי הגיוס לא יתממשו, ייפתחו הליכים פליליים כנגד המסרבים להתגייס. בעבר הניחה הממשלה על שולחן הכנסת שתי הצעות חוק: להסדרת גיוסם של בני ישיבות לצה"ל ולשילובם בשירות אזרחי‏.

לאחר שוועדת פרי הגישה את מסקנותיה, ולאחר שהחוק עבר בכנסת בקריאה ראשונה, קמה הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה, ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות בראשות חברת הכנסת איילת שקד מהבית היהודי ("ועדת שקד"), שתפקידה לגבש את טיוטת החוק שיוגש לכנסת. בוועדה נכחו נציגי החרדים שהשמיעו את התנגדותם לחובת גיוס תלמידי ישיבות, בשאר המפלגות נתגלעו ויכוחים שונים, הבולט מביניהם היה מחלוקת בין סיעת "יש עתיד" לסיעת "הבית היהודי", האם יש להטיל על המשתמטים מגיוס סנקציות כלכליות או פליליות. לאחר התערבותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אישרה ועדת שקד את סעיף הסנקציות הפליליות בחוק השוויון בנטל‏. בתגובה לאישור המלצות ועדת שקד, התקיים כינוס של מנהיגי כל הפלגים של הציבור החרדי, ובו הוחלט להכריז מלחמה נגד המלצות הוועדה. אז הוצג בכנסת חוק הגיוס של ועדת שקד‏ ואושר בקריאה שנייה ושלישית ברוב גדול מול מתנגד אחד (ח"כ יוני שטבון)‏.


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס״ב


הצעת חוק שירות ביטחון (דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם) (הוראת שעה),  ה"ח 2889


א' רובינשטיין וב' מדינה המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל (מהדורה חמישית, תשנ"ז, כרך א) 347-336.

ג' ספיר "גבולות מיסוד הדת" משפט וממשל ח 155 

בג"ץ הופמן נ' הממונה על הכותל המערבי, פ"ד מח(2) 265 

בג"צ  רסלר נ' שר הביטחון, פ"ד מב(2) 441, 451-449 


===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


סמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותם,סמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריון גיוס תלמידי ישיבות לצהל,  סמינריון גיוס חרדים צהל, סמינריון שוויון בנטל, סמינריון ישיבות צהל, סמינריון חוק טל, סמינריון חוק דחיית שירות לתלמידי ‏ישיבות שתורתם אומנותםסמינריון ‏ישיבות, סמינריוסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

  תוצאת תמונה עבור פייפאל

 מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך- בחינם

 המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2017 , כשכתוב שהעבודה האקדמית הוגשה

בשנת הלימודים הקודמת הכוונה לשנת 2016

  

   ‏‏‏39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך


 ‏99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- שקט נפשי בכסף

 

 300 שח-מחיקת עבודה ל-צמיתותבלעדיות לנצח

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח


 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 400 ש"ח

 

עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-60 ש"ח לעמוד

 


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

  היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

youbank ,skiratsafrut ,the-source ,professor, studenteam, smarter, MyBA, seminarionit, academit

  הם מאגרי עבודות אקדמיות שמציעים תנאים פחות טובים לסטודנטים מאשר מאגר זה

פשוט לשלוח העבודה האקדמית בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנבצע בה הגהות, נעדכן אותה

ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

 שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית

[email protected]

 ווטסאפ/SMS/שיחה

 

052-8673055

 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

Français   አማርኛ

 

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

 ווטסאפ/SMS/שיחה

 

052-8673055

 077-9555017

[email protected]

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 למעט דיינרס

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

 

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

כתיבת סמינריונים בהתאמה אישית עם התחייבות על ציון גבוה

www.0528690210.info

פורום להמלצה על כותבי עבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : כתיבת סמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

כתיבת עבודות סמינריון, כתיבת עבודות אקדמיות מקוריות שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: כתיבת סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בכתיבת עבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, ואף כתיבת סמינריון

אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 ווטסאפ/SMS/שיחה

 

052-8673055

בשליחת מסרון, בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש


[email protected]

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©