חפש

קטגוריות

סמינריון גיוס בני הישיבות


35 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 399 .

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר!

 עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: דוד, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית: 

0909david0909@gmail.com

פרטים נוספים


₪ 290


עבודת הגמר הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' אריאל, אצל ד"ר לייבה.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  93

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי גיוס בני הישיבות?


ראשי פרקים


  1. מבוא

חופש הדת

2. טענות העותרים והמדינה, הדיון בבג"צ והנמקת פסק הדין

3. הנמקת פסק הדין - בית המשפט ושיקולי מדיניות

4. תורת ההסדרים הראשוניים (The Nondelegation Doctrine): האמנם נימוק מספק

5. שאלת הסעד : השעיית הבטלות ופנייה למחוקק

6. פסק הדין והסעד כתוצר של "המהפכה החוקתית"

7. דעת השופט חשין

                השוואה לכת האיימיש

8. גישת ד"ר ג' ספיר

9. סיכום


בעבודה זו אדון בסוגיה שנויה במחלוקת: גיוס בחורי הישיבות. פסק הדין המרכזי אליו אתייחס הוא בג"צ 3267/97 רובינשטין נ' שר הביטחון[1].


מאז ראשית שנות השבעים של המאה העשרים מתגלגלות אל פתחו של בית המשפט העליון עתירות נגד אי גיוסם לצה״ל של בחורי ישיבות ש׳תורתם אומנותם״, וליתר דיוק, נגד דחיית שירותם למשך תקופת לימודיהם. דחייה זו מסתיימת לרוב בגיוס לתקופה קצרה, מתוך התחשבות במצבם המשפחתי, או אף בפטור מלא.' הדיון בעתירות הציג בפני בית המשפט העליון כמה אתגרים. ראשית, בית המשפט נדרש להתמודד עם התוויית גבולות השפיטות ולהחליט האם יאות לרון בנושא בעל היבטים פוליטיים כה רגישים. שנית, ולגופו של עניין, העתירות עימתו את בית המשפט, אם כי לא במישרין, עם שאלות הנוגעות בתפישת האזרחות בישראל. אכן, באופן פורמאלי, שירות בצבא אינו מוגדר כתנאי לאזרחות ישראלית, ולהלכה, החובה לשרת בצבא אינה מותנית באזרחות וחלה גם על חושבים קבועים. אולם מבחינה תרבותית וחברתית, התפתח בישראל קשר אמיץ בין השירות בצבא לבין התפישה של אזרחות מלאה. לקשר זה יש גם ביטויים משפטיים מסוימים, כגון קביעתו של חוק האזרחות, כי שירות צבאי מהווה בסים להענקת אזרחות, תוך ויתור על התנאים הרגילים הנדרשים להתאזרחות. ביטויים אחרים לכך הם התמריצים וההטבות הניתנים למי ששירתו בצבא. על כן, כל הכרעה של בית המשפט בעניין חובת השירות הצבאי של בחורי הישיבות, או הפטור דהפאקטו שלהם מחובו; זו, צפויה להיות משמעותית לעיצובה של תפיסת האזרחות בישראל.
עבודה זו עוקבת אחר ההתדיינות בחובת השירות של בחורי הישיבות, במטרה לבחון באיזה אופן התמודד בית המשפט עם אתגרים אלו, וכיצד, אם בכלל, השפיעו התמורות שחלו בתחום השפיטות על התפתחותו של הדיון בתפיסת האזרחות. לצורך כך, החיבור מתקדם במקביל לאורכם של שני צירים: האחד מתמקד בהיקפן של חובות השירות בצבא מבחינת הזיקה שבין השירות הצבאי לתפיסת האזרחות הנוהגת בישראל, והאחר עוסק בהשלכותיה של פסיקת בג׳יץ בנושא על עיצוב גבולותיה של ההתערבות השיפוטית במחלוקות ציבוריות ופוליטיות.

שאלת הסדר דחיית השירות בצה"ל של בחורי ישיבות מלווה את החברה הישראלית ואת המשפט הישראלי מזה עשרות שנים[2]בדברים הבאים אין בכוונתי לדון בשאלת הרצוי והמצוי בעניין זה כמו גם לא להוסיף על הדיון הנוגע למשמעויותיו החברתיות והמשפטיות של הסדר דחיית השירות. משום כך, לא אדון גם בהתפתחויות השונות והבלתי נפסקות בעניין זה מאז מתן פסק הדין, הנוגעות ברובן לתוכן ההסדר הרצוי. עיקר החיבור הוא הארת פן אחד, מצומצם, של אופי הביקורת השיפוטית וההנמקה השיפוטית כפי שעולים מפסק הדין. עניינם של מקצת מהדברים יהא תיאור פוזיטיבי של התנהלות העתירה והדיונים בבג"צ. תיאור זה ישמש בסיס לעיקר: דיון נורמטיבי-ביקורתי הנוגע לאופי הביקורת השיפוטית העולה מפסק הדין. כאמור, הביקורת לא תעסוק בנימוקים המחייבים או שוללים את הסדר דחיית השירות כפי שקיים כיום ולא בתוצאת פסק הדין כשלעצמה, אם רצויה היא אם לאו. עניינה של הביקורת הוא טכניקת הביקורת השיפוטית ודרכי ההנמקה של פסק הדין.

במסגרת זו הדיון יתרכז בארבעה נושאים : ראשית, עימות הנמקת פסק הדין עם טענות העותרים ותשובת המדינה, בעל פה ובכתב. חוסר התאמה כמעט מוחלט בין הנמקת פסק הדין לבין הטענות שנטענו בכתב ונדונו בעל פה, יסמן את נקודת המוצא לדיון שמטרתו להסביר נתון זה. שנית, ראיית פסק הדין כ"סיפור" הבא לשכנע כלפי חוץ וכתוצר של פשרה כלפי פנים. שלישית, שלילת נימוק "ההסדרים הראשוניים" (The Nondelegation Doctrine) המהווה את הכסות המשפטית לתוצאת פסק הדין. רביעית, ביקורת הסעד שניתן, תוך ניסיון להסביר מדוע ניתן.

בסופו של יום, הטענה אותה אנסה לבסס, ובזהירות המתבקשת, היא זו : הנמקת פסק הדין אינה יותר מאשר פיקציה משפטית. היא אינה מבוססת מבחינה משפטית, היא אינה משקפת את טיעוני הצדדים ואת מהלך הדיונים בעתירה, נדמה שהיא אינה משקפת את דעות חלק ניכר מהשופטים וסותרת, ללא הנמקה מספקת, הלכות קודמות. כל כולה נובעת מתוך שיקולי מדיניות - שיקולים אסטרטגיים חיצוניים ופנימיים. אותם שיקולי אסטרטגיה חיצונית ושיקולי פשרה פנימיים השפיעו גם על סוג הסעד ותוכנו.ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


  • הצעת חוק שירות ביטחון (דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם) (הוראת שעה), ה"ח 2889.
  • א' רובינשטיין וב' מדינה המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל (מהדורה חמישית, כרך א) 347-336.
  • ג' ספיר "גבולות מיסוד הדת" משפט וממשל ח 155.
  • בג"צ 601/63 שטרייט נ' הרב הראשי לישראל, פ"ד יח (1) 598, 639.
  • דנ"פ 7048/97 פלונים נ' שר הביטחון, פ"ד נד (1) 721
  • T.J. Lowi The End of Liberalism: Ideology, Policy and the Crisis of Public Authority 125-126;


 

=================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית, מעודכנת מלפני כחודש, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים להיום.

העבודה הסמינריונית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

طُلَّاب ، طَلَبَة

עזרה מיוחדת למגזר הערבי בעבודות אקדמיות בעברית ובאנגלית

 

 

עבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 077-9555017

052-77-33-400

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה: פרסמו את עבודותיכם שקיבלו מעל ציון 88 במאגר

 ותרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של העבודות נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית שקיבלה ציון מאושר מעל 88 לפרסם כאן עבודותיהם תמורת תמלוגים. אנו נבדוק העבודה ואם היא . טובה נפרסמה כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

 פשוט לשלוח העבודה בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנעבור עליה, נבצע בה

הגהות, נעדכן אותה ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של עבודתך

free.papers.2u@gmail.com


מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

למעט דיינרס

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

------

 

  

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

 

 

 

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

כתיבת סמינריונים בהתאמה אישית עם התחייבות על ציון גבוה

www.0528690210.info


פורום להמלצה על כותבים

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : כתיבת סמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

כתיבת עבודות סמינריון, כתיבת עבודות אקדמיות מקוריות שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com 


כותב מומלץ: כתיבת סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בכתיבת עבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, ואף כתיבת סמינריון

אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

מפתח לעבודות גמר, מחקרים, מאמרים וכתבי-עת אקדמיים בעברית

maamaracademi.blogspot.co.il

המאגר האקדמי הכי גדול ברשת ללא תשלום וללא דרישות רישום

 

 

 

 077-9555017

     

052-77-33-400

בפניה טלפונית או במייל נא לציין 

  מספר העבודה המבוקשת 

paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©