חפש

קטגוריות

סמינריון ברגולציה, רגולטור של שידורי הספורט, פיקוח רגולטיבי של תקשורת הספורט


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

39 עמ'.

עבודה אקדמית מספר 398.

עבודה אקדמית חדשה לגמרי, לא נמכרה מעולם במאגר העבודות האקדמיות.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים לשנה זאת.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים.

ישנה אפשרות לשלוח לכותב עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

freeacademic1@gmail.com

גלול עכבר מטה

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 290


עבודת הגמר הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת במכללת הגליל המערבי, אצל פרופ' לויתן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  93


שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי רגולטור של שידורי הספורט?


תוכן עניינים

מבוא

רגולציה חדשה לשידורי הספורט: שידורים בתשלום יותנו בהעברת משחקים לערוצים הפתוחים
מה "מגיע" לציבור לראות?
דילמות
מתי בג"ץ ייכנס לתמונה?
שידורי "יהלומים" ישראליים
ערוץ 1: להחשיך שידורי האולימפיאדה ויורו
מועצת הכבלים והרשות השנייה מעוניינת לבצע רגולציה מחמירה על שידורי טלוויזיה באינטרנט

 

רגולציה, המדינה הרגולטורית ורפורמה רגולטורית

סיכום

ביבליוגרפיה 

 

תחומים רבים במדינת ישראל עוברים בשנים האחרונות תהליכים מואצים של הפרטה, ליברליזציה ומסחור המובלים על ידי קברניטי המדינה. שיפור, עדכון וחיזוק של המשטרים הרגולטורים האחראים על האינטרס הציבורי הם כמובן מהלך שניתן היה לצפות לו, זאת על סמך מהלכים דומים המבוצעים כיום ברחבי העולם. בעולם נתפסת כיום הרגולציה מאז שנות התשעים, כפעולה מאזנת להפרטה וכתשובה לסיכונים הנובעים מטכנולוגיות חדשות. משטר רגולטורי יעיל נתפס לעיתים קרובות כאמצעי המסייע לקיום הפרטה, ליברליזציה ומסחור תקינים תוך מקסום של היכולת לקדם ולשמר את ההפרטה במקביל לשמירה על האינטרס הציבורי. מאז ומתמיד מעצבי המדיניות הישראלים עוקבים אחרי הנעשה בעולם בתחום הרפורמות הכלכליות והמגמות השונות שמספקת האופנה הפיננסית. על כן, ניתן היה לצפות שבמקביל לתהליכי ההפרטה יאומצו גם שינויים במבנה הממשל וכן שיפור המשטר הרגולטורי. באופן אבסורדי ומצער זהו אינו המקרה[2].

בעבודה זו אטען שישראל הזניחה את הפונקציות הרגולטוריות שלה ועל כן היא מתאפיינת ב-'גרעון רגולטורי'. גרעון זה פוגע ביכולת הממשל והחברה הישראלית לקדם את רווחת האזרחים וביטחונם והוא מתכון לכישלון מתמשך בקידום האינטרס הציבורי בכל תחומי החיים. לא בכל המקרים מסוגלת רגולציה[3] לאזן את הבעיות הישירות והעקיפות הכרוכות לעיתים בתהליכים של הפרטה וליברליזציה.כישלונות ההפרטה והליברליזציה של כלכלת ישראל מתווספים לקיפאון בפיתוח מוסדות, כלי מדיניות, מומחיות וידע רגולטורי הולם.

מאז שנות השבעים נמצאת בירידה תפיסת העולם הסוציאל-דמוקרטיית שעל פיה עוצבה המדיניות הכלכלית של ישראל מאז תקומתה. את נקודת המפנה המכרעת בתפיסת העולם הכלכלית ניתן לסמן במשבר הפיננסי העולמי . כיום מסתמנת תקופה חדשה של שינויים עמוקים ביחס הציבורי והפוליטי המייחס למדינה את היכולת לתפקד כמוקד הסדר החברתי, הכלכלי והפוליטי, ובכלל זה שינוי היחס למעורבות מדינתית, לסיכון, להפרטה ולרגולציה. ייתכן, וייתכן שלא כך: נותר לנו להמתין ולראות. בינתיים, מוקדש חיבור זה לדיון במקומה של הרגולציה בסדר הכלכלי-פוליטי החדש שהתגבש בעולם כולו ובישראל בשלושת העשורים האחרונים. אחדים מהמאפיינים החשובים של סדר חדש זה הם ההפרטה, הליברליזציה, והמסחור של החיים החברתיים והתרבותיים, בצד התחזקות מגמות של חשיבה תועלתנית ביחס לבינוי וארגון תחומי חיים כמו המשפט, השירות הציבורי, הביטחון הפנימי והחיצוני והזהות הקולקטיבית. במקביל, ניתן לזהות כי בתקופה זו התערער הקונצנזוס הישן סביב מדינת הרווחה, נחלש הלהט החברתי והפוליטי לתיקון חברתי, וגברו הספקות מימין ומשמאל בדבר יכולתה של מדינת-האומה להבטיח רווחה כלכלית, פיתוח בר-קיימא, אזרחות מכילה (inclusive) ואתוס קולקטיבי ולגיטימי.

נטען כי תהליכי ההפרטה, הליברליזציה והמסחור הנרחבים שישראל עברה בתחומים רבים בשנים האחרונות עוגנו באבחנה הפשטנית משהו בין כלכלה למדינה ובין ציבורי לפרטי, תוך כדי התעלמות מהקשר ההדוק בין מבנה המדינה למבנה הכלכלה, וכן תוך התעלמות מהאופן שבו הפרטי והציבורי שזורים זה בזה. השינויים הנדרשים בתפקיד המדינה נתפסו במונחים של 'צמצום תפקידה', 'ביטול מחסומים בירוקראטיים' ותהליכים של 'דה-רגולציה'. אלא ששינוי כללי המשחק הכלכליים, קידום כלכלה תחרותית, קידום זכויות קניין פרטיות ותהליך/מגמת המסחור, מחייבים משטרים רגולטוריים מתוחכמים ומורכבים יותר. חיבור זה, כמו גם הקובץ כולו, מדגים כיצד תפיסה מוגבלת של מבנה המדינה ותפקידה מעצימה את החולשות הקיימות בלאו-הכי בתהליכי ההפרטה, הליברליזציה והמסחור. בחינה של תהליכי הפרטה בשני סקטורים של הכלכלה והחברה הישראלית: שוק ההון, ומערכת החינוך, מצביעה על כשלון מתמשך לעצב משטרים רגולטוריים אשר בכוחם לאזן את תהליכי ההפרטה, הליברליזציה והמסחור. הכישלון הרגולטורי מקושר כאן לתפיסה בעייתית של תחרות ותוצאותיה בשני המקרים הנבדקים. תפיסה זו, כפי שמתבטאת בציטטה מדבריו של שר האוצר דאז ורה"מ כיום, מר בנימין נתניהו, רואה בתחרות אמצעי בלעדי להורדת מחירים ולשיפור השירות. התפיסה הזאת מבטאת קו מדיניות חשוב במדיניות הכלכלית והחברתית בעשורים האחרונים, וכפי שנראה כאן גם היא נושאת אחראיות לתוצאות הבעייתיות בהסדרת הביטחון הסוציאלי של אזרחי המדינה ובהסדרת מערכת החינוך.

חיבורי פותח בהצגת מערכת המושגים הבסיסית הכרוכה בדיון ברגולציה, מקורותיה והשלכותיה. לשם כך מגדיר החלק הראשון של ה חיבור את המושג 'רגולציה', ומבחין בין מרכיבים שונים של הפעולה הרגולטורית, דוגמת קביעת סטנדרטים, פיקוח, ניטור ואכיפה. שני החלקים הבאים בוחנים התפתחויות רגולטוריות בהקשר של קידום 'תחרות מלמעלה' של תהליכי מסחור, הפרטה וליברליזציה כלכלית בתחומי שוק ההון ובהקשר של התפתחות של 'תחרות מלמטה' המובילה לתהליכי הפרטה ומסחור במערכת החינוך. נסקור את תהליכי ההפרטה והליברליזציה ונבחן באיזו מידה מבטא המשטר הרגולטורי הקיים בתחומים אלו איזון בין מטרות רגולטוריות שונות, שחקנים שונים וכללי החלטה חדשים.? החלק הרביעי של ה חיבור משווה את ההתפתחויות בשוק ההון ומערכת החינוך. החלק החמישי מסכם את הטיעונים העיקריים סביב השאלה הראשית שהועלתה כאן ומצביע על מספר כיוונים לחקירה ולדיון שעדיין נשארו פתוחים ושעשויים לשפוך אור נוסף על יתרונות הרגולציה וחסרונותיה כתרופה לחוליי ההפרטה, הליברליזציה והמסחור.


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אהרוני יאיר, הכלכלה הפוליטית בישראל, עם עובד, מכון אשכול.

ארבל-גנץ, אורי. 'רגולציה – הרשות המפקחת', המכון הישראלי לדמוקרטיה, נייר עמדה 37.

בן בסט אבי (עורך), ממעורבבות ממשלתית לכלכלת שוק: המשק הישראלי , תל אביב וירושלים, עם עובד ומכון פאלק.

בן פורת יורם, "המהפך שלא היה: אידיאולוגיה ומדיניות כלכלית ", רבעון לכלכלה, כרך כ"ט ,עמודים 333-325.

Stigler, G. J. "The Theory of Economic Regulation." Bell Journal of Economics,  pp. 3-21.

Stigler, George J. "The Origin of the Sherman Act." The Journal of Legal Studies, Vol. 14, No. 1  pp. 1-12.

Wilson, James Q.,ed.,  The Politics of Regulation. New York: Basic Book

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


 

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©