חפש

קטגוריות

עבודה סמינריונית יחסי ממון בין בני-זוג בפשיטת רגלו של אחד מהם


46 עמודים.

עבודה אקדמית מס'  3491.

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודת הסמינריון עברה הגהה אקדמית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

לשאלות נוספות: עידו, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

idochen100@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד באוטובר לפני שנה באונ' ת"א, אצל פרופ' בלכר.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  91

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי יחסי ממון בין בני-זוג בפשיטת רגלו של אחד מהם?

תוכן עניינים

א. מבוא.

 ב. בני-זוג שנישאו לפני כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני-זוג.

 ב.1. כללי.

ב.2. היחסים הפנימיים שבין החייב לבן-זוגו.

ב.1.2. האם השיתוף נלמד מראיות פוזיטיביות על קיום הסכם או מחזקה הנובעת מחיי נישואין תקינים ?

ב.2.2. מושאי השיתוף.

 ב.3.2. חלקיהם היחסיים של בני-הזוג במושאי השיתוף.

ב.3. נכסים שהוצאו מן המאסה על-ידי בן-זוגו של החייב.

ב.1.3. כללי.

ב.2.3. כוחו של בן-הזוג להקנות זכויות לצדדים שלישיים : כללי.

ב.3.3. קנוניה בין בן-הזוג המקנה לבין הצד השלישי.

ב.4.3. לאילו צדדים שלישיים ניתן להקנות זכויות נקיות בנכסים משותפים ?

ב.4. נכסי בן-הזוג שניתן לצרפם למאסה.

ב.1.4. כללי. ב.2.4. בעלות נחזית.

ב.3.4. ייחוס אחורה (relation back).

ב.4.4. ביטול מתן דין בכורה במרמה.

ב.5.4. ביטול הענקות.

ב.6.4. ביטול המחאות חיובים.

ב.7.4. החוק של אליזבט.

ב.5. בן-זוגו של פושט הרגל כשותף לחובותיו.

ב.1.5. כללי. ב.2.5. ערבותו של בן-הזוג במצבים רגילים.

ב.3.5. ערבותו של בן-הזוג במצבים מיוחדים.

ב.6. השפעת חוק יחסי ממון בין בני-זוג על מי שנישא לפני כניסתו לתוקף.

ב.1.6. הצגת הבעיה. ב.2.6. הפיתרון : המשך הסטטוס קוו.

ג. בני-זוג שנישאו אחרי כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני-זוג.

ג.1. כללי.

ג.2. באיזו מידה ביטל החוק את סממני השיתוף ששררו לפני כניסתו לתוקף ?

ג.3. דינים קודמים שימשיכו לחול אחרי כניסתו של החוק לתוקף.

ג.4. השפעת פקיעת הנישואין בגירושין על יחסי ממון בין פושט הרגל לבן-זוגו.

ג.1.4. כללי. ג.2.4. פשיטת הרגל של בן-זוג כמכשיר לאיזון לפני פקיעת הנישואין.

ג.3.4. איזון משאבים בין פושט רגל לבן-זוגו הגרוש.

ג.5. איזון משאבים causa mortis בין אדם לבו-זוגו פושט הרגל.

 

 

בפשיטת רגלו של החייב עובר הקניין בנכסיו לנאמן בפשיטת הרגל1. תפקידו המהותי הראשון של הנאמן הינו לברר לעצמו מהם אותם נכסים. פשיטא, שבכפוף לחריגים המוכרים על-ידי החוק, הנאמן אינו רשאי לשים ידו על נכסיהם של צדדים שלישיים לשם חלוקתם בין נושי החייב. בעיה מיוחדת עשויה להתעורר בהקשר זה כאשר החייב הוא אדם נשוי. דרך העולם היא, שהחייב ובן-זוגו אינם נוהגים להגדיר את יחסי הממון ביניהם באמצעות מסמכים משפטיים ברורים. פועל יוצא מכך הוא, שעשויה להווצר אי-וודאות בשאלת קניינם של בני-הזוג בנכסים שבשליטתם2. על הנאמן להכריע בשאלה אילו נכסים השייכים לבני המשפחה נמצאים בבעלותו הייחודית של החייב ; אילו נכסים כפופים לבעלות משותפת של החייב ובז-זוגו ; ואילו נכסים נתונים לבעלותו הייחודית של בן-הזוג3.

למרות שהאספקט המענין אותנו ביותר הוא האספקט של דיני פשיטת הרגל, חלקים ניכרים מרשימתנו מוקדשים לבירור סוגיות המשתייכות לדיני הקניין, החוזים, המשפחה והירושה. תופעה זו טעונה הסבר קצר. במצב של אינסולבנטיות אין בכוחו של החייב או של מי שירש את הזכות לנהל את ענייניו, לספק את תביעותיהם של כל הנושים. חלק מן התביעות חייב להדחות מפני מתחרותיהן העדיפות מהן. דיני פשיטת הרגל במובנם הצר קובעים מפתחות וקריטריונים לסדרי עדיפות בין התביעות המתחרות. ואולם דינים אלה אינם קובעים את מהות התביעות המתחרות עצמה. לכן כדי שניתן יהיה להפעיל את אמות-המידה הללו, ולקבוע מי מן הנושים יבוא על סיפוקו המלא, מי יאלץ להסתפק בפרעון חלקי, ומי לא יקבל ולא כלום, על המשפטן להכריע תחילה במהות התביעות המתחרות. 

לינק למצגת אקדמית ספיציפית ב-99 שח


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ת"א  חרמון נ' חרמון, פ"מ פ"א 206.

ע"א  גלובה נ' גלובה, פד"י כ"ו (2) 574.

ע"א  דוד נ' דוד, פד"י כ"ו (2) 457.

ע"א  מזרחי נ' חוסיין, פד"י כ"ג (2) 206.

 

(.C.A) 863 .E.R All 2 [] Rimmer .v Rimmer E.g.

 

 () 252 .Ed .L 75 ,127 .U.S 282 Pfaff v Bender .E.g.

 

 , Morris Lord per ,(H.L.) 225 .W.L.R 3 [] Gissing .v Gissing

261 .p at Borth-y-Gest of.

 690 .E.R All 2 [] MacDonald .v MacDonald.

,() 7 ,"?Possesses He Than Title Better a Confer Spouse a Can" ,Weisman

302 .L. Rev .Isr. 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ספיציפית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2018

 כשכתוב שהעבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת הכוונה לשנת 2017

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

  היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

youbank ,skiratsafrut ,the-source ,professor, studenteam, smarter, MyBA, seminarionit, academit

  הם מאגרי עבודות אקדמיות שמציעים תנאים פחות טובים לסטודנטים מאשר מאגר זה

פשוט לשלוח העבודה האקדמית בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנבצע בה הגהות, נעדכן אותה

ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

 שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית

ktiva1234@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

avodot123@gmail.com

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר


avodot123@gmail.com

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©