חפש

קטגוריות

סמינריון הגבלים עסקיים ומונופולים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

45 עמ'.

מספר עבודה אקדמית: 317.

עבודה אקדמית חדשה לגמרי, לא נמכרה מעולם במאגר העבודות האקדמיות.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים לשנה זאת.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים.

ישנה אפשרות לשלוח לכותב עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

freeacademic1@gmail.com

גלול עכבר מטה

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד באוטובר לפני שנה באונ' ת"א, אצל פרופ' בלכר.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  91

שאלת המחקר: 
כיצד באים לידי ביטוי הגבלים עסקיים ומונופולים?
תוכן עניינים:
 
 

 

 

 

פתח דבר

 מבוא                                                                                                              

פרק ראשון – השינויים בחקיקה ביחס למונופולין                                               

פרק שני – הגדרת המונופולין

חלק ראשון-חלופה ראשונה-שליטה ביותר מ- % 50 מהשוק

חלק שני-חלופה שנייה-שליטה מעל אחוז מסוים שמגדיר שר התעשייה והמסחר

חלק שלישי- חלופה שלישית- קבוצת ריכוז                                                                        

פרק שלישי – הכרזת מונופולין

פרק רביעי – אמצעי הפיקוח על בעל המונופולין

פרק חמישי סמכויות הממונה בתחום המונופולין    

פרק שישי –התנהגות פסולה של מונופולים

חלק ראשון – סירוב מונופולין לסחור, לספק סחורות או לתת שירותים

חלק שני- ניצול הכוח המונופוליסטי לרעה 

חלק שלישי– התניית אספקתו של מוצר באי מכירת מוצר מתחרה                                                                

חלק רביעי- ניצול לרעה באמצעות טקטיקות שיווקיות שונות                                                                              

פרק שביעי – הדרכים לאכוף תחרות הוגנת  

חלק ראשון-אכיפה ציבורית-מנהלית

חלק שני-אכיפה פלילית

חלק שלישי-אכיפה פרטית

פרק שמיני – סיכום העבודה                                                                         

ביבליוגרפיה

נספח

                                                                                           

הפיקוח על הגבלים עסקיים מחולק לשני תחומים עיקריים:
פיקוח על המבנה הענפי- שמטרתו למנוע היווצרותם של גופים בעלי עוצמה מונופוליסטית או לפרק את אלה שכבר צברו עוצמה כזו.

פיקוח על התנהגות מונופוליסטית-שמטרתו הגדרת ההתנהגות שמותרת או אסורה לגוף בעל עוצמה מונופוליסטית.


בסמינריון זה אתמקד בתחום השני, דהיינו, פיקוח על התנהגות מונופוליסטית.

ועדת דברת מציעה לאמץ את מודל הבחירה המבוקרת שפירושה הוא, בחירה של ההורים בשלוב עם איזון חברתי מוכתב ע"י הרשות. בכל מקרה, לא בית הספר בוחר את תלמידיו אלא הרשות היא הבוחרת עבורם את בית הספר תוך שמירה על פרופורציות מתאימות. [1]. שיטת הבחירה המבוקרת משלבת בין יכולת בחירה לצורך בויסות ושמירה על אינטגרציה חברתית.

המתנגדים לבחירה מבוקרת (פרופסור דן ענבר, למשל) הם אלו המעדיפים להשאיר את השיטה הקיימת של "אזורי רישום" וגם אלו הרואים בכך "חצי הריון" וקוראים להרחיב את הבחירה לא רק בין מוסדות החינוך אלא גם בתוך בית הספר.

מגמה נוספת שדו"ח דברת מעצים אותה היא הדגשתם של שינויים ארגוניים מתוך הנחה שאלה יובילו לשינויים בגרעין החינוכי של בית הספר.

מגמת הביזור במערכות חינוך היא מגמה כלל עולמית. מגמה זו נובעת מתהליכי דמוקרטיזציה, ומחוסר שביעות רצון של ההורים מאופן ההתנהלות של מערכות חינוך ריכוזיות ומהישגי התלמידים. הממצאים המגיעים מהמדינות השונות שיישמו רפורמות ביזוריות, מצביעים על דואליזם ביחס כלפי הביזור. זהו תהליך הנמצא עדיין בשלבים של גיבוש וחיפושי דרך. יש להבחין בין מדינות המבזרות את מערכות החינוך שלהן מתוך מגמה להביא ליותר גמישות בחינוך, לבין מדינות שמשתמשות בביזור כאמצעי לצמצום האחריות המינהלית, ובעיקר הפיננסית של הממשלה

על פי תכנית דברת יעודד המשרד את הפיכתם של בתי הספר למעין עסקים כלכליים שיפעלו בתנאי שוק חופשי.  למנגנון "מעין שוק" בחינוך יש היבטים מסחריים ברורים והשפעות דומיננטיות על המערכת החינוכית.

המונחים המזוהים עם הגישה הארגונית – עסקית מעבירים עמם מסרים של קרטלים חזקים, מניפולציות, הטעיות והשפעות שליליות ובהיותם כאלה אינם עולים בקנה אחד עם ערכים פדגוגיים ומטרות חינוכיות. יתר על כן, בהעתקת דפוסיה של כלכלת השוק למערכות החינוך הציבוריות עלולה להיות משום שחיקה של מנגנוני הסולידאריות החברתית.

מחקר, שבדק את השפעת ה"ניהוליות" על מורים (O'brein &Down) מצא, שהמורים אינם מרגישים בנוח עם שיטות הניהול החדשות, בעיקר משום שהם חשים שדפוסי ניהול חדשים אלה מערערים את ערכיהם הפדגוגיים. בעיניהם רפורמות דוגמת אלה שתוארו בעבודה, פועלות בניגוד לאינטרסים שלהם ושל תלמידיהם. בעיני המורים רפורמות אלה מונעות ממניעים פוליטיים ומהרצון לקצץ בהוצאות. תרבות הניהול החדש מתוארת ע"י המורים כמאופיינת בסגנון קבלת החלטות של Top – Down וגורמת לפחות שיתופי פעולה ויותר תחרותיות ודאגה לקידום אישי. המורים טוענים שעקב הצורך לעמוד בכללי האחריותיות יש להם פחות זמן לתלמידים, לשתף איש את רעהו בידע וללמידת עמיתים (שם).

לסיכום, חינוך מטבעו אינו מוצר שיווקי, ולכן צריך להיזהר כאשר באים להחיל עליו את שיטות הניהול הציבורי החדש ואת  כללי השוק החופשי. חשיפה של שירותי החינוך לכוחות השוק ואמוץ מלא של המודל העסקי עלולים לסכן את היסודות הערכיים הפדגוגיים עליהם נשען התהליך החינוכי.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

C.C. Hood and Jackson 'The New Public Management': a Recipe for Disaster' Canberra Bulletin of Public Administration, no. 64 May  pp. 16-24 

Enterman, W.  Managerialism: The Emergence of a New Ideology, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


במבצע-לא מקבל קופון
₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©