חפש

קטגוריות

סמינריון משרד החינוך רפורמות, רפורמת דוברת ועוד, הידרדרות החינוך בישראל


30 עמודים

עבודה אקדמית מספר 311

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

 

לשאלות נוספות: אילן, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת במסרון/ווטסאפ:

052-8673055  או במייל :

ilan.cohen.139@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת באונ' בן גוריון, אצל ד"ר אהרון

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  93

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי מדיניות עצירת דרדור מערכת החינוך בישראל לאור הרפורמות כמו רפורמת דוברת?

 

תוכן עניינים

מבוא

מטרות ויעדים

אופי העבודה בארגון

המצב הפיננסי :

מבנה ארגוני של משרד החינוך

שרשרת הערך : איך "מייצרים" חינוך ?

נתונים על משרד החינוך

רפורמת דברת – מגמות עולמיות בחינוך, רקע וסיבות ליישומה

אחריות משרד החינוך לאחר רפורמת דוברת:

הרפורמה והמנהל הציבורי החדש

תיאוריות הניהול הציבורי החדש (NPM )

עקרונות המנהל הציבורי החדש וביטויים ברפורמות בחינוך

1. ביזור (Decentralization)

2. ניהול מקצועי (עקרון משנה של המנהל הציבורי החדש)

3. הפרטה (Privatization)

4. ניהוליות (Managarialism )

סכום

מדיניות ויוזמות

המדען הראשי

המינהל למדע ולטכנולוגיה

ראמ"ה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך

סיכום

ביבליוגרפיה

 

משרד החינוך הנו גוף ממשלתי ותיק וממוסד על יסוד האגף לחינוך בארץ ישראל.

המבנה הארגוני (נספח א') כולל מטה גדול מאד המונה כ- 100 יחידות מקצועיות העוסקות בתכנון תוכניות הלימוד, פיקוח ובקרה. חלק מיחידות המטה מעורבות כיום גם בביצוע תוכניות הלימוד הלכה למעשה בשדה החינוכי.

המשרד מפעיל 6 מחוזות גיאוגרפיים שהם הדרג המפעיל הרישמי של מוסדות החינוך. מוסדות החינוך עצמם שייכים לשלטון המקומי ולרשתות החינוך. המורים והגננות הם עובדי משרד החינוך או עובדי הרשויות והרשתות.

בימים אלה הארגון עומד בפני מהפכה מהגדולות בתולדותיו כיוון הממשלה מחייבת אותו ליישם את הרפורמה במערכת החינוך (היא דוח דוברת). הרפורמה צפוייה להוביל לשינויים גדולים במבנה הארגון ובתהליכי העבודה שלו. ניתן לקרוא עוד על הרפורמה בהמשך פרק זה בסעיף "מידת החדשנות בארגון".

 

מטרות ויעדים

מטרות משרד החינוך נגזרות מחוק חינוך ממלכתי ואליהן מצטרפות מטרות שקובע שר החינוך או מנכ"ל המשרד בכל שנה.

משרד החינוך הוא בפירוש לא גוף עסקי, כתוצאה הוא אינו נוהג לזהות את ליבת הפעילות שלו ולהתמקד בה.

היעדים נקבעים ברמה שנתית (לעיתים רב שנתית כמו תוכנית חומש) ע"י המדען הראשי ומאושרים ע"י שר החינוך. היעדים יכולים להתייחס לרמה הארצית הנדרשת (לדוגמה : טיפוס לעשיריה הראשונה במבחני המתמטיקה הבינלאומיים, הקניית 100 מושגי הליבה שקבעה שרת החינוך לימור לבנת) או לתת קבוצה או נושא (לדוגמה : עמידה בהשגים מסויימים של תוכנית המחוננים, שיפור מספר הניגשים לבגרות בעדה האתיופית). ישנם גם יעדים איכותיים ולא כמותיים, כמו הוראת תוכנית לשיוויון בין המינים, למניעת אלימות או לחיי משפחה.

לסיכום פרק זה נשוב ונדגיש כי במשרד החינוך לא נקבעים מטרות ויעדים כמו בארגון עסקי, וגם כאשר נקבעים המשרד אינו חותר כגוף אחד להשגתם.

 

אופי העבודה בארגון

העבודה בארגון נחלקת לתחום הפדגוגי ולתחום המינהלי. משרד החינוך אחראי על "ייצור החינוך" לתלמידים מגן חובה ועד לכיתה י"ב. 

תרשים "שרשרת הערך" (נספח ב') מתאר את התהליך "המייצר" חינוך במשרד החינוך. תהליך המתחיל אצל "המדען הראשי" שקובע את המטרות והדגשים (כמובן שגם שר החינוך קובע את תוכנית הליבה שלו) ומשם הופכים העקרונות לתכנים לתוכניות לימודים מפורטות יועברו לתלמידים בבתי הספר או בפעילויות הנוער האחרות שבתחום אחריות המשרד.

מספר רב של יחידות תומכות בתהליך התכנון והביצוע, לבה של העבודה אמנם נעשה במינהל הפדגוגי ובמינהל חברה ונוער, אך יחידות כמו המינהל לחינוך דתי, מינהל התרבות ומינהל הספורט מעורבות גם הן בעיצוב תוכניות הלימודים. המטה נעזר גם ביחידות המספקות שירותים לוגיסטיים, כמו החשבות, מינהל כלכלה ותקציבים, משאבי אנוש, הלשכה המשפטית ומינהל תקשוב ומערכות מידע.

עיקר העברתן של תוכניות הלימוד אל השטח הוא באחריות המחוזות הגיאוגרפיים, אלה עומדים בקשר עם מחלקות החינוך ברשויות המקומיות ועם רשתות החינוך ביחד מנחים ומתקצבים את בתי הספר וגני הילדים.

במקביל לתהליך המתואר של תוכניות הלימוד מתקיים תהליך חשוב נוסף והוא הכשרת מורים ואח"כ הדרכתם ע"י מינהל הכשרה והשתלמות והטיפול בהם ע"י מינהל כח אדם בהוראה.

תהליכים נוספים באחריות המשרד הם רבים ומגוונים, כמו פיתוח מערכת החינוך – תכנון בניית מוסדות חדשים, תקצוב מוסדות ותקן, הסעות תלמידים, חינוך מבוגרים וגם תחומים שונים לגמרי כמו קיום חידון התנ"כ בשיתוף עם חיל החינוך של צה"ל וחלוקת פרסי ישראל.


המצב הפיננסי :

תקציב משרד החינוך הוא 24 מיליארד ₪ בקירוב והוא מקוצץ בשנים האחרונות פעם או פעמיים בכל שנה. עיקרו של התקציב משמש לתקצוב שעות ההוראה ושכר מורים. השימושים המלאים בתקציב הם רבים ומגוונים וניתן לקראם בפירוט בדוח התקציבי המפורט באתר משרד האוצר (משרד החינוך מופיע תחת סעיף תקציבי מספר 20).

התקציב של יחידת מערכות המידע (המינהל לתקשוב ומערכות מידע) הוא בקירוב 140 מיליון ₪.

 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


וינברגר יהודית, חינוך בעידן של אי-ודאות. הוצאת רסלינג, 2016.

גוטרמן, י. ( 2016). בדרך למנהיגות חינוכית: מנהל בית הספר כמנהיג של תהליכי הוראה ולמידה באמצעות צפייה ומשוב. החינוך וסביבו: שנתון מכללת סמינר הקיבוצים. 26-11.

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©