חפש

קטגוריות

סמינריון חינוך רפורמות מדיניות החינוך פוליטיקה ומנהל ציבורי


25 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 310 .

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: ירדן, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

yarden.kaufman.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


עבודת הגמר הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת במכללת הגליל המערבי, אצל פרופ' לויתן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  93

 

תוכן עניינים

משרד החינוך - רקע
מבנה ארגוני של משרד החינוך
נתונים על משרד החינוך
רפורמת דברת – מגמות עולמיות בחינוך, רקע וסיבות ליישומה
אחריות משרד החינוך לאחר רפורמת דוברת:
תיאוריות הניהול הציבורי החדש (NPM  )
ביזור (Decentralization)
ניהול מקצועי (עקרון משנה של המנהל הציבורי החדש)
הפרטה (Privatization)
ניהוליות (Managarialism )

מטרות ויעדים

אופי העבודה בארגון

המצב הפיננסי :

מגמות עולמיות מרכזיות בחינוך – הסיס הרעיוני לרפורמה

רפורמת דוברת - רקע

הרפורמה והמנהל הציבורי החדש

סכום
ביבליוגרפיה


ההמלצה של ועדת דברת להקמת מינהלי חינוך אזוריים (מחא"ות) שיחליפו את מחוזות משרד

משרד החינוך הנו גוף ממשלתי ותיק וממוסד שהוקם ב- 1949 על יסוד האגף לחינוך בארץ ישראל.

המבנה הארגוני  כולל מטה גדול מאד המונה כ- 100 יחידות מקצועיות העוסקות בתכנון תוכניות הלימוד, פיקוח ובקרה. חלק מיחידות המטה מעורבות כיום גם בביצוע תוכניות הלימוד הלכה למעשה בשדה החינוכי.

המשרד מפעיל 6 מחוזות גיאוגרפיים שהם הדרג המפעיל הרישמי של מוסדות החינוך. מוסדות החינוך עצמם שייכים לשלטון המקומי ולרשתות החינוך. המורים והגננות הם עובדי משרד החינוך או עובדי הרשויות והרשתות.

בימים אלה הארגון עומד בפני מהפכה מהגדולות בתולדותיו כיוון הממשלה מחייבת אותו ליישם את הרפורמה במערכת החינוך (היא דוח דוברת). הרפורמה צפוייה להוביל לשינויים גדולים במבנה הארגון ובתהליכי העבודה שלו. ניתן לקרוא עוד על הרפורמה בהמשך פרק זה בסעיף "מידת החדשנות בארגון".

 

מטרות ויעדים

מטרות משרד החינוך נגזרות מחוק חינוך ממלכתי ואליהן מצטרפות מטרות שקובע שר החינוך או מנכ"ל המשרד בכל שנה.

משרד החינוך הוא בפירוש לא גוף עסקי, כתוצאה הוא אינו נוהג לזהות את ליבת הפעילות שלו ולהתמקד בה.

היעדים נקבעים ברמה שנתית (לעיתים רב שנתית כמו תוכנית חומש) ע"י המדען הראשי ומאושרים ע"י שר החינוך. היעדים יכולים להתייחס לרמה הארצית הנדרשת (לדוגמה : טיפוס לעשיריה הראשונה במבחני המתמטיקה הבינלאומיים, הקניית 100 מושגי הליבה שקבעה שרת החינוך לימור לבנת) או לתת קבוצה או נושא (לדוגמה : עמידה בהשגים מסויימים של תוכנית המחוננים, שיפור מספר הניגשים לבגרות בעדה האתיופית). ישנם גם יעדים איכותיים ולא כמותיים, כמו הוראת תוכנית לשיוויון בין המינים, למניעת אלימות או לחיי משפחה.

לסיכום פרק זה נשוב ונדגיש כי במשרד החינוך לא נקבעים מטרות ויעדים כמו בארגון עסקי, וגם כאשר נקבעים המשרד אינו חותר כגוף אחד להשגתם.

 

אופי העבודה בארגון

העבודה בארגון נחלקת לתחום הפדגוגי ולתחום המינהלי. משרד החינוך אחראי על "ייצור החינוך" לתלמידים מגן חובה ועד לכיתה י"ב. 

תרשים "שרשרת הערך" (נספח ב') מתאר את התהליך "המייצר" חינוך במשרד החינוך. תהליך המתחיל אצל "המדען הראשי" שקובע את המטרות והדגשים (כמובן שגם שר החינוך קובע את תוכנית הליבה שלו) ומשם הופכים העקרונות לתכנים לתוכניות לימודים מפורטות יועברו לתלמידים בבתי הספר או בפעילויות הנוער האחרות שבתחום אחריות המשרד.

מספר רב של יחידות תומכות בתהליך התכנון והביצוע, לבה של העבודה אמנם נעשה במינהל הפדגוגי ובמינהל חברה ונוער, אך יחידות כמו המינהל לחינוך דתי, מינהל התרבות ומינהל הספורט מעורבות גם הן בעיצוב תוכניות הלימודים. המטה נעזר גם ביחידות המספקות שירותים לוגיסטיים, כמו החשבות, מינהל כלכלה ותקציבים, משאבי אנוש, הלשכה המשפטית ומינהל תקשוב ומערכות מידע.

עיקר העברתן של תוכניות הלימוד אל השטח הוא באחריות המחוזות הגיאוגרפיים, אלה עומדים בקשר עם מחלקות החינוך ברשויות המקומיות ועם רשתות החינוך ביחד מנחים ומתקצבים את בתי הספר וגני הילדים.

במקביל לתהליך המתואר של תוכניות הלימוד מתקיים תהליך חשוב נוסף והוא הכשרת מורים ואח"כ הדרכתם ע"י מינהל הכשרה והשתלמות והטיפול בהם ע"י מינהל כח אדם בהוראה.

תהליכים נוספים באחריות המשרד הם רבים ומגוונים, כמו פיתוח מערכת החינוך – תכנון בניית מוסדות חדשים, תקצוב מוסדות ותקן, הסעות תלמידים, חינוך מבוגרים וגם תחומים שונים לגמרי כמו קיום חידון התנ"כ בשיתוף עם חיל החינוך של צה"ל וחלוקת פרסי ישראל.


המצב הפיננסי :

תקציב משרד החינוך הוא 24 מיליארד ₪ בקירוב והוא מקוצץ בשנים האחרונות פעם או פעמיים בכל שנה. עיקרו של התקציב משמש לתקצוב שעות ההוראה ושכר מורים. השימושים המלאים בתקציב הם רבים ומגוונים וניתן לקראם בפירוט בדוח התקציבי המפורט באתר משרד האוצר (משרד החינוך מופיע תחת סעיף תקציבי מספר 20).

התקציב של יחידת מערכות המידע (המינהל לתקשוב ומערכות מידע) הוא בקירוב 140 מיליון ₪.

 


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אברהמי, ג. א., חלפון, ש. ויובל, ע.  אסטרטגית פיתוח מערכות מידע . רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן אחיטוב, נ., נוימן, ז., צבירן, מ. מערכות מידע לניהול. תל-אביב: דיונון. 

 ישראל, סטנדרטים במידענות. ירושלים: משרד החינוך והתרבות המינהל למדע ולטכנולוגיה. 

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות
סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©