חפש

קטגוריות

סמינריון התנהגות ארגונית, הצלחה ארגונית, בתי חולים, מערכת הבריאות


49 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 31


עבודה אקדמית חדשה לגמרי, לא נמכרה מעולם במאגר העבודות האקדמיות.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים לשנה זאת.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים.

ישנה אפשרות לשלוח לכותב עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

freeacademic1@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 190


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת באונ' בן גוריון, אצל ד"ר אבני.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  93

ראשי פרקים: 

 

1.      התנהגות ארגונית ובתי חולים 

1.1     בתי חולים

1.1.1   מאפייני העבודה בבתי חולים

1.2     המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (מרת"א) כארגון

1.3     התנהגות ארגונית

1.3.1   גישות ותאוריות

1.4     הנעה בעבודה

1.4.1   גישות בהנעת עובדים

1.4.2    תיאוריות בהנעת עובדים

2.  תעסוקה ותעסוקה מגדרית

 

2.1 עמדות לגבי עבודה: עבודה כעול מול עבודה כהגשמה

2.2 אסכולות הנוגעות לשוק העבודה

2.3 הפרדת עיסוקים מגדרית

2.4 תעסוקת נשים

3.  סביבת העבודה ושביעות רצון  

 

3.1 השפעת סביבת העבודה על שביעות רצון

3.2 שביעות רצון של נשים בעולם העבודה המודרני

3.3.1 גורמים המשפיעים על שביעות הרצון מהעבודה בבתי החולים, נשים לעומת גברים

3.3. הקשר בין שחיקה בעבודה ושביעות רצון

  • 3.5 השפעת פרופיל ומצב פסיכולוגי על שביעות רצון ממקום העבודה

 

4.  מקצוע הרנטגנאות- מי הולך למקצוע

 

מאפייני המקצוע

הבדל בהתייחסות למקצוע בין נשים לגברים

חשיבות שביעות הרצון במקצוע הרנטגנאות

גורמים המשפיעים על שביעות רצון אצל עובדי בתי חולים בכלל ורנטגניים בפרט         

סיכום

ביבליוגרפיה


כעובדים אחרים גם רנטגנאים מושפעים מסביבת עבודתם. הם עובדים בסביבה מנוכרת בדרך כלל, במרתף ותחת אורות ניאון, כשמכשירי רנטגן וMRI אימתניים מקיפים אותם. 

 

עבודה זו עוסקת בשני משתנים : שביעות רצון (משתנה תלוי) ועבודה ברנטגן (משתנה בלתי תלוי). תחילה ניתחתי מהי התנהגות ארגונית וספיציפית בבתי חולים: הגדרתי מהם בתי חולים ומאפייני העבודה בבתי חולים. התמקדתי בעיקר במרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (מרת"א) כארגון.  נושא אחר שהרחבתי עליו הראיה הוא "הנעה בעבודה". הפאקטור של המוטיבציה לעבוד נחקר רבות והשלכותיו על רנטגנאות הוא עצום.

בעבודה זו נתתי דגש על  תעסוקה ותעסוקה מגדרית (הבדלים בין גברים לנשים). הגדרתי עמדות לגבי עבודה: עבודה כעול מול עבודה כהגשמה, אסכולות הנוגעות לשוק העבודה, הפרדת עיסוקים מגדרית ותעסוקת נשים

 

פרק נוסף הוא סביבת העבודה ושביעות רצון , התמקדתי בגורמים המשפיעים על שביעות הרצון מהעבודה בבתי החולים, נשים לעומת גברים. ולבסוף ניתחתי את  מקצוע הרנטגנאות- ניסיתי לבדוק מי הולך למקצוע? הראיתי ההבדל בהתייחסות למקצוע בין נשים לגברים, והבאתי מחקר עדכני ומעניין של ההסתדרות הרפואית על גורמים המשפיעים על שביעות רצון אצל עובדי בתי חולים בכלל ורנטגניים בפרט.                                             

שביעות הרצון של עובדים ממקום עבודתם הינה גורם קריטי בעולם העבודה המודרני. ארגונים שונים משקיעים משאבים ומאמצים על מנת לשפר את שביעות רצון עובדיהם.

שביעות רצונם של עובדי הארגון מגבירה אפקטיביות, תפוקות, הזדהות עם מקום העבודה, איכות מקצועית ועוד. מידת שביעות הרצון קשורה באופן הדוק למצבו הרגשי של העובד ולרמת תחושת השייכות שלו אל מקום העבודה.

על אף זאת, בכל מערכת ארגונית גדולה קיימים פרטים, נישות ולעיתים אף תתי-גופים שלמים שאופיי עיסוקם ומומחיותם, אופן הממשק שלהם עם שאר תתי-הגופים במערכת ולעיתים אף הגדרות מעמדיות פנים-ארגוניות, נותנים להם נופך חריג בתוך המערכת הארגונית הכוללת. ענף הרנטגנאות במערכת הרפואית נמצא ללא ספק בתוך קטגוריה זו.

אופי פעילותם של רופאי הרנטגן, שחולל מהפכה במדע וברפואה בסוף המאה ה-19 , שונה באופן ניכר כמעט מכל ענף רפואי אחר: מחלקות הרנטגן מהוות כיום את אחת מאבני היסוד של כמעט כל גוף או אבחון רפואי, הרנטגנאי מתפקד למעשה "כספק שירותים" לכל מחלקות בית החולים האחרות, עובדה שיוצרת עומס אדיר במחלקות הללו על הציוד וכוח האדם העומדים לרשותן.

שנית, יש שיאמרו כי אופי עבודתם של אנשי הרטנגן הוא "סיזיפי" ו"טכני" לעומת זה של ענפי רפואה אחרים: הרנטגנאי אינו מרפא, הוא אינו מבצע הליכים טיפוליים, תפקידו הוא לספק עזר ויזואלי ברור ומדויק ככל הניתן בכדי לסייע לרופא המטפל להגיע לאבחנה. כמובן שהרטגנאי מוסר את חוות דעתו המקצועית על ממצאי הצילום שביצע, אך הקביעה הסופית בדבר פירוש הממצאים הללו, תהיה של הרופא המטפל בלבד. השלכותיה החברתיות הפוטנציאליות של חלוקת עבודה שכזו בסביבה הבנויה על חתירה למורכבות ויוקרה מקצועית, ברורות.

שלישית, וזהו השוני הבולט ביותר בין אנשי הרנטגן לעמיתיהם: רמת הסיכון הבריאותי הכרוך בעבודתם של אנשי הרנטגן גבוהה בהרבה מזו של כל ענף רפואי אחר. הרטנגנאים נחשפים באופן קבוע לקרני X אשר מחקרים הוכיחו כי הן מעלות באופן ניכר את הסיכוי לחלות בסרטן. על הסיכון המחושב הזה   מקבלים אנשי הרטנגן "תוספת סיכון" של כמעט חמישים אחוזים משכרם הבסיסי.

בכדי לאפיין בצורה מיטבית את רמת שביעות הרצון של עובדי הרנטגן במרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (מרת"א), בתוך המערכת הארגונית הכוללת של בית החולים, ראשית יש לעמוד על מאפייניו של תחום ההתנהגות הארגונית בכלל ועל ביטויו של תחום זה בבית החולים בפרט.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 ניסים לוי, פרקים בתולדות הרפואה בארץ ישראל ‏, הוצאת הקיבוץ המאוחד., אתר המרכז הרפואי איכילוב

יוגב, צ' דרוקמן, ג' .  איכות חיים בעבודה והשפעתה על הנכונות לעבוד במפעלים תעשייתיים. המכון לפריון העבודה והייצור.

דייויס, ד. ר' ושקלטון, ו.ג' . פסיכולוגיה ועבודה. תל-אביב: צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מ.

 

Locke, E. A. The nature and causes of job satisfaction. In M. Bunnete (Ed.), Handbook

Rafaeli, A. & Vilnai-Yavetz, I.. (a). Emotion as a connection of physical artifacts and

 

 

=================

 

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית, מעודכנת מלפני כחודש, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים להיום.

העבודה הסמינריונית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©