חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית הוצאה לפועל כבוד האדם, הזכות לחיים בכבוד,כבוד האדם והחייב בהוצאה לפועל, התפתחות בג"צ פרח, פשיטת רגל, מאסר והליכי הג


25 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2489.

צור קשר ישיר עם חן, כותב/עורך עבודה אקדמית ספציפית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל :

 idochen100@gmail.com

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודה אקדמית ערוכה בקובץ וורד פתוח , גופן דיויד 12רווח שורה וחצי.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת במכללת ספיר, אצל ד"ר לוין.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  91

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי כבוד האדם והוצאה לפועל?

 

תוכן עניינים

פתח דבר. 

ההיסטוריה החקיקתית והפסיקתית.

פסיקת בית המשפט העליון.

בג"צ פר"ח. 

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 19)

המצאה לפי תקנות סד"א

המצאה מלאה.. 

הברחת נכסים אינה עילה למאסר

ביטול הצורך בבחינת התועלת בהליכי עיקול לפני מתן צו מאסר. 

צמצום ההגנה לחייבים.. 

דרך נוספת למתן צו מאסר אף שלא ב"המצאה מלאה"

חופש היציאה מהארץ כזכות חוקתית

זכות הקניין של הזוכה מול זכויותיו החוקתיות של החייב. 

ההגנה על כבודם של זוכים וחייבים.

צווי מאסר כהליך מרתיע ויעיל.

ביקורת ערכית

מאסר חייבים במשפט המשווה

סיכום.

 

חוק ההוצאה לפועל נימנה על קבוצת החיקוקים שעניינה ביצוע פסקי-דין וחיובים אחרים שמתבצעים כמו פסקי-דין. מבין החיקוקים שבקבוצה וו נזכיר לדוגמא את פקודת בזיון בית-המשפט ; פקודת המסים (גבייה); תקנות ההוצאה לפועל נגד המדינה : חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים); חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי; חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות; חוק המזונות (הבטחת תשלום). ובכך לא מיצינו עריין את הרשימה במלואה. לחלק מהחיקוקים הללו יש נקודות חיכוך מירביות עם חוק-יסוד 2 כבוד-האדם וחירותו, מכיוון שחלק מהוראותיהם נוגד בעליל הוראות חוקתיות שנקבעו בחוק-היסוד.

רוב הסעיפים הבסיסיים והבולטים בחוק ההוצאה לפועל משיקים להוראות שבחוק-היסוד ומתנגשים בהן באורח חזיתי.

למשל: ההוראה שנקבעה בסעיף 13 לחוק ההוצאה לפועל עניינה בסמכויות מעצר, הנתונות לראש ההוצאה לפועל, לשם מניעת הפרעה בביצוע הליכים. הוראה זו מתנגשת בסעיף 5 לחוק-היסוד שכותרתו היא "חירות אישית", והוא קובע: "אין נוטלים ואין מגבילים את תירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת". סמכויות מעצר אלה שבסעיף 13 האמור, נוערו לקדם אפשרות של התנגדות אלימה לפעולות הוצאה לפועל, שעלולה לסכן את שלום הציבור בעת ביצוע הליכים מיוחדים ובלתי שגרתיים של הוצאה לפועל. הוראת הסעיף באה לתת בידי מערכת ההוצאה לפועל מכשיר יעיל, שנועד למנוע מחייבים ומדורשי טובתם להפריע בדרכי אלימות להליכים המתבצעים על-פי דין. בסעיף זה אין לעשות שימוש יומיומי ועל ראשי ההוצאה לפועל לייחד אותו להליכים בלתי שגרתיים ויוצאי-דופן במהותם ובהיקפם.

ההוראה שבסעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל, לעניין עיכוב יציאה מן הארץ, מתנגשת בסעיף 6(א) לחוק-היסוד, שקביעתו היא : "כל אדם חופשי לצאת מישראל", ועל כך ידובר בהמשך הדברים.

עריכת חיפוש מותרת, בחצריו של חייב ובחצרים של צד שלישי, לפי סעיף 15 לחוק ההוצאה לפועל, בעוד שההיתר הזה נוגד את ההוראה שבסעיף 7(ג) לחוק-היסוד, אשר קובעת כי אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.

סעיף 21 לחוק ההוצאה לפועל כולל הוראה המתירה עיקול נכסים אגב פריצה אליהם ושימוש בכוח סביר כאשר יש צורך בכך. הוראה זו פוגעת בשתי הוראות חוקתיות : (א) בהוראה החוקתית שמגינה על זכויות הקניין לפי סעיף 3 לחוק-היסוד: "אין פוגעים בקניינו של אדם" ; (ב) בהוראה החוקתית המגינה על הפרטיות וצנעת הפרט שבסעיף 7 לחוק-היסוד.

סעיף 70 לחוק ההוצאה לפועל יוצר בסיס חוקי למאסרו של חייב בשל בזיון ההוצאה לפועל, והרי גם הוא (סעיף 70) ניצב בניגוד להגנה החוקתית שניתנת, בסעיף 5 לחוק-היסוד, לחירותו האישית של החייב.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

פרופ' י' ויסמן "הגנה חוקתית לקניין" הפרקליט מב

 

 ש' שגב "על היחס שבין חוק-יסוד: כבוד-האדם וחירותו לבין תקנות סדר הדין האזרחי, בכלל, והסעדים הזמניים, בפרט" המשפט ב

 

 ד"ר ד' אבן-להב "כינוס נכסים לשם גביית חוב מס" המשפט א

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות
סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2018

 כשכתוב שהעבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת הכוונה לשנת 2017

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה

  היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

youbank ,skiratsafrut ,the-source ,professor, studenteam, smarter, MyBA, seminarionit, academit

  הם מאגרי עבודות אקדמיות שמציעים תנאים פחות טובים לסטודנטים מאשר מאגר זה

פשוט לשלוח העבודה האקדמית בקובץ וורד דרך המייל אלינו ונפרסם אותה במאגר למכירה לאחר שנבצע בה הגהות, נעדכן אותה

ונוסיף ביבליוגרפיה רלבנטית מהשנתיים האחרונות

 שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית

ktiva1234@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

avodot123@gmail.com

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר


avodot123@gmail.com

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©