חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית הוצאה לפועל כבוד האדם, הזכות לחיים בכבוד,כבוד האדם והחייב בהוצאה לפועל, התפתחות בג"צ פרח, פשיטת רגל, מאסר והליכי הג


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

25 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 2489.

צור קשר ישיר עם חן, כותב/עורך עבודה אקדמית ספציפית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל :

 idochen100@gmail.com

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודה אקדמית ערוכה בקובץ וורד פתוח , גופן דיויד 12רווח שורה וחצי.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת במכללת ספיר, אצל ד"ר לוין.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 ציון:  91

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי כבוד האדם והוצאה לפועל?

 

תוכן עניינים

פתח דבר. 

ההיסטוריה החקיקתית והפסיקתית.

פסיקת בית המשפט העליון.

בג"צ פר"ח. 

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 19)

המצאה לפי תקנות סד"א

המצאה מלאה.. 

הברחת נכסים אינה עילה למאסר

ביטול הצורך בבחינת התועלת בהליכי עיקול לפני מתן צו מאסר. 

צמצום ההגנה לחייבים.. 

דרך נוספת למתן צו מאסר אף שלא ב"המצאה מלאה"

חופש היציאה מהארץ כזכות חוקתית

זכות הקניין של הזוכה מול זכויותיו החוקתיות של החייב. 

ההגנה על כבודם של זוכים וחייבים.

צווי מאסר כהליך מרתיע ויעיל.

ביקורת ערכית

מאסר חייבים במשפט המשווה

סיכום.

 

חוק ההוצאה לפועל נימנה על קבוצת החיקוקים שעניינה ביצוע פסקי-דין וחיובים אחרים שמתבצעים כמו פסקי-דין. מבין החיקוקים שבקבוצה וו נזכיר לדוגמא את פקודת בזיון בית-המשפט ; פקודת המסים (גבייה); תקנות ההוצאה לפועל נגד המדינה : חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים); חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי; חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות; חוק המזונות (הבטחת תשלום). ובכך לא מיצינו עריין את הרשימה במלואה. לחלק מהחיקוקים הללו יש נקודות חיכוך מירביות עם חוק-יסוד 2 כבוד-האדם וחירותו, מכיוון שחלק מהוראותיהם נוגד בעליל הוראות חוקתיות שנקבעו בחוק-היסוד.

רוב הסעיפים הבסיסיים והבולטים בחוק ההוצאה לפועל משיקים להוראות שבחוק-היסוד ומתנגשים בהן באורח חזיתי.

למשל: ההוראה שנקבעה בסעיף 13 לחוק ההוצאה לפועל עניינה בסמכויות מעצר, הנתונות לראש ההוצאה לפועל, לשם מניעת הפרעה בביצוע הליכים. הוראה זו מתנגשת בסעיף 5 לחוק-היסוד שכותרתו היא "חירות אישית", והוא קובע: "אין נוטלים ואין מגבילים את תירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת". סמכויות מעצר אלה שבסעיף 13 האמור, נוערו לקדם אפשרות של התנגדות אלימה לפעולות הוצאה לפועל, שעלולה לסכן את שלום הציבור בעת ביצוע הליכים מיוחדים ובלתי שגרתיים של הוצאה לפועל. הוראת הסעיף באה לתת בידי מערכת ההוצאה לפועל מכשיר יעיל, שנועד למנוע מחייבים ומדורשי טובתם להפריע בדרכי אלימות להליכים המתבצעים על-פי דין. בסעיף זה אין לעשות שימוש יומיומי ועל ראשי ההוצאה לפועל לייחד אותו להליכים בלתי שגרתיים ויוצאי-דופן במהותם ובהיקפם.

ההוראה שבסעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל, לעניין עיכוב יציאה מן הארץ, מתנגשת בסעיף 6(א) לחוק-היסוד, שקביעתו היא : "כל אדם חופשי לצאת מישראל", ועל כך ידובר בהמשך הדברים.

עריכת חיפוש מותרת, בחצריו של חייב ובחצרים של צד שלישי, לפי סעיף 15 לחוק ההוצאה לפועל, בעוד שההיתר הזה נוגד את ההוראה שבסעיף 7(ג) לחוק-היסוד, אשר קובעת כי אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.

סעיף 21 לחוק ההוצאה לפועל כולל הוראה המתירה עיקול נכסים אגב פריצה אליהם ושימוש בכוח סביר כאשר יש צורך בכך. הוראה זו פוגעת בשתי הוראות חוקתיות : (א) בהוראה החוקתית שמגינה על זכויות הקניין לפי סעיף 3 לחוק-היסוד: "אין פוגעים בקניינו של אדם" ; (ב) בהוראה החוקתית המגינה על הפרטיות וצנעת הפרט שבסעיף 7 לחוק-היסוד.

סעיף 70 לחוק ההוצאה לפועל יוצר בסיס חוקי למאסרו של חייב בשל בזיון ההוצאה לפועל, והרי גם הוא (סעיף 70) ניצב בניגוד להגנה החוקתית שניתנת, בסעיף 5 לחוק-היסוד, לחירותו האישית של החייב.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

פרופ' דוד האן דיני חדלות פירעון (מהדורה שנייה, לשכת עורכי הדין) ( 2018)

גבריאל הלוי דיני אכיפת חיובים: הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות, הוצאת בורסי (2017)

דוד בר-אופיר הוצאה לפועל הליכים והלכות הוצאת פרלשטיין גינוסר, מהדורה שביעית מעודכנת (2017)

סלים ג'ובראן וחגי קלעי "תחולתה של הזכות החוקתית לקיום מינימלי בכבוד על אנשים החיים בעוני - פרשנותם הראויה של דיני ההוצאה לפועל לאחר פסק-הדין בבג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי" עיוני משפט ל"ז (1) 195

 

Rodriguez, Philippe-Andre (2015). "Human dignity as an essentially contested concept". Cambridge Review of International Affairs 28 (2): 3

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©