חפש

קטגוריות

סמינריון פסיכולוגיה בעלי חיים, ייחוס תכונות בע"ח לבני אדם, מחקר כמותני


29 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 20

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח שורה וחצי.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודת הסמינריון עברה הגהה אקדמית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

לשאלות נוספות: עידו, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

idochen100@gmail.com

גלול עכבר מטה

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 290


עבודה אקדמית זו הוגשה פעם אחת בלבד בחודש אוקטובר בשנת הלימודים הקודמת במכללת גבעת ושינגטון, אצל ד"ר רוזנברג

העבודה האקדמאית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש אותה! (וגם האחרונים אם תרכשו בלעדיות)

ציון: 88

1. מבוא. 3

2. דיון - החיות ותכונות אנושיות. 3

3. חוות החיות. 3

עלילת הסיפור. 3

המהפכה. 3

תחילת שלטון העריצות. 3

המהפך בשלטון ותחילת הקשרים עם בני האדם.. 3

התגברות שלטון העריצות. 3

שווים, שווים יותר. 3

4. שיטה. 3

א. המחקר הכמותני 3

ב. מושגים במחקר הכמותי 3

ג. נבדקים:. 3

5. שאלת המחקר ודרכיו 3

א. המשתנה הבלתי תלוי 3

ב. הבניית התנהגותנו – המשתנה התלוי 3

6. תוצאות המחקר. 3

ביבליוגרפיה:. 3

נספח א' 3

 

משחר ההיסטוריה התקיימה מערכת יחסים מורכבת בין בני האדם לחיות שבסביבתן. עוד בתנ"ך, נמסרות חיות העולם למרותו של האדם, והוא ניצב מעליהן בהיררכית הבריאה. עם-זאת, ניתן לראות כיום את מערכת היחסים המוזכרת כמורכבת והדדית. האדם הינו יצור תבוני שיכולותיו והתקדמותו עולות על אלה של החיות, אך מאז ומתמיד הסתמך ונעזר בחיות לצורך קיומו. יתכן אף כי במהלך השנים, החל לייחס האדם תכונות מסוימות לחיות, אשר יוצרות זיקה אינטואיטיבית בין בעל חיים כלשהי, למאפיין התנהגותי.

בתקופה הקדומה חיו בני האדם בטבע, מתוך זיקה הדוקה לבעלי החיים ששימשו אותם לצורכיהם השונים, ואשר עמם למדו להתמודד. ציורי המערות הקדמוניים שצייר האדם הקדמון מלמדים על הרושם העז שעוררו בעלי החיים בנפשו של האדם, ומבטאים את ההתרגשות העמוקה שבמפגש בין האדם ובעל החיים, שהיה לעיתים מסוכן ומאיים .

עם התפתחות הציוויליזציה התרחק האדם מעולם החי והצומח, אולם עדיין קיים קשר בל ינותק בינו ובין בעלי החיים: האדם תלוי בבעלי החיים בתחומים רבים ובעיקר בתחום המזון. מאידך, בעלי חיים אחרים בויתו, והפכו להיות חלק מעולמו האינטימי והחוויתי של האדם, ושותפים מלאים במהלך חייו חיות מסייעות לאדם בעבודתו ומשמשות למחקר, ולשעשוע.

עבודה זו תבקש לעמוד על ביטוי אחד של מערכת היחסים המורכבת שבין אדם לחיות. היא תבחן אספקט פסיכולוגי של הקשר בין בני אדם לחיות. בעזרת כלי המחקר הכמותני, נבחן האם בני אדם מאמצים לעצמם תכונות התנהגות בעלות ביטוי חיצוני, רק לאור המחשבה אודות חיה מסוימת. השערתנו היא כי לאור הקשר ההדוק בין אדם לחיה, ולאור יחוס תכונות "אנושיות" באופן מובהק לחייה מסוימת, ימצא קשר חיובי בין עצם החשיבה על חיה, לאימוץ וביטוי התנהגות המתאימה לייחוס זה. 

נבחן את התפיסה של בני אדם אודות חיות. בהקשר זה, נראה כיצד השפה, דרך הספרות, מסייעת להתגבשות של עמדות אצל בני אדם ביחס לחיות. עמדות אלו הן שמקשרות בין בעל-חיים מסויים, להתנהגות אנושית. התרבות והשפה הן שמשפיעות על התכונות שאנו מייחסים לחיות. דוגמאות לכך הן – הסוס האציל, השועל הערמומי, השה התמים וכד'. יצירה קאנונית המרכזת תחת קורת גג ספרותית אחת יחוסים של תכונות בני אדם לחיות, תוצג ותנותח. כמו-כן, נבחן את מערכת היחסים הזו מן הכיוון ההפוך – האם התכונה שאנו מייחסים לחיות יכולה לפעול גם בכיוון הנגדי. נבדוק באמצעות כלים אמפירים את הקשר המוזכר לעיל בין חשיבה על חייה לאימוץ התנהגות אנושית נוספת, המתקשרת עם החיה.

בעבודה זו ניתן דגש על מושג ההטרמה (PRIMING) על התרשמותו העוקבת של האינדיבידואל את האחר. המושג הטרמה מתייחס להפעלה המזדמנת של מבני ידע, כמו תפיסות של מאפיינים וסטראוטיפים, בידי הקשר בסיטואציה קיימת. בעבודה נביא את ממצאי החוקר בראצ' שהוא ואחרים הראו כי שימוש שנעשה לאחרונה במבני ידע או בסטראוטיפים, אפילו בסיטואציה קודמת שלא קשורה לנוכחית, ממשיך להשפיע באופן בלתי מכוון ופסיבי על הפירוש להתנהגות. (Bragh et. Al 1996).

ההקשר ההפוך, בו תיאור מסויים או העלאת תפיסה כלשהי בדמיון גוררת שינוי בהתנהגות מוכרת בניסויים שבוצעו בעבר. מחקרים בעבר הראו כי תפיסות של מאפיינים וסטראוטיפים מופעלות באופן אוטומטי בנוכחות של התנהגות רלוונטית או קבוצה הסובלת מסטראוטיפים. כך, משתתפים בניסוי שהוצג להם הקונספט של גסות רוח הפריעו לחוקר יותר מהר ובתדירות גבוהה יותר מאשר משתתפים שהוצג להם 'גירוי אדיב'. בניסוי אחר, משתתפים שהוצג להם סטראוטיפ של זקנה הלכו לאט יותר במורד המסדרון בסוף הניסוי מאשר משתתפי הבקרה, בהתאם לתוכן הסטראוטיפ. בנוסף, משתתפים שהוצג להם הסטראוטיפ האפרו-אמריקני הגיבו באופן תת הכרתי ביתר עוינות לבקשותיו המטרידות של החוקר. הניסוי שבוצע יציג טכניקה דומה, השפעת המידע שניתן למשתתפים בניסוי (הטרמה) על ההתנהגותם.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


 לביא, צ. , עיונים בחינוך עכשווי, הוצאת 'אח'.

 ג' אורוול , תרגום: אברהם יבין  חוות החיות עם עובד .

  1. The Chimpanzee’s Service Economy: Food for Grooming. in Evolution and Human Behavior, Vol. 18, No. 6, pages 375–386; 

=================

 

ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית, מעודכנת מלפני כחודש, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים להיום.

העבודה הסמינריונית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

 סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©