חפש

קטגוריות

סמינריון יהודי פולין חיי היומיום ותפקוד לאחר מלחמת העולם השניה ותפקוד מנהיגיה


38 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 189

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל שלך בקובץ פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: ירדן, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

yarden.kaufman.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש אוקטובר בשנת הלימודים הקודמת במכללת הגליל המערבי, אצל פרופ' שוהם, הביבליוגרפיה עדכנית 

ציון:  91 

עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים. העבודה הסמינריונית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.


שאלת המחקר: 

כיצד באים לידי ביטוי חיי היומיום ותפקוד יהודי פולין לאחר מלחמת העולם השניה ותפקוד מנהיגיה?

 

ראשי פרקים

מבוא

פרק א': התפקוד היומיומי של יהודי פולין תחת המנהיגות היהודית על אדמת פולין במלחמת העולם השנייה

 • ההנהגה הפולנית-יהודית
 • המפלגות היהודיות ומפעלי החינוך שלהן
 • המנהיגים "היודנראטים" כתופעה ייחודית בגיטאות היהודים במלחמת העולם ה-2
 • גטו לודז', גטו ורשה : מקרה בוחן: היודנרטים צ'רניאקוב ורומקובסקי

פרק ב': התפקוד היומיומי של יהודי פולין תחת המנהיגות היהודית בשנים 1944-1968 בגולה ובישראל

יהודים פולנים שניצלו בשואה ונשארו על אדמת פולין

·         רקע: פולין הקומוניסטית בשליטה סובייטית.

 • פוגרומים אחרי מלחמת העולם השנייה
 • היהודים הפליטים במחנות העקורים
 • יהודי פולין – חזרה לשגרה לאחר המלחמה
 • יהדות פולין לאחר מלחמת ששת הימים
 • יהודים פולנים ששרדו את השואה ועלו לישראל
 • עליית "גומולקה"
 • מבצע "הבריחה" - הברחת יותר ממאה אלף יהודים לארץ ישראל

מקרה בוחן: מנהיגים יהודים פולנים במדינה ובגולה

השוואת תפקודם של המנהיגים לפני השואה לעומת תפקוד המנהיגים אחרי השואה

אחרית דבר - פולין משנות השמונים ועד ימינו

סיכום

ביבליוגרפיה


 

הטרגדיה מהווה חלק אינהרנטי בתודעת הזהות הקולקטיבית של עם מדינה בדור זה. הקשר החזק בין שואת יהודי אירופה לבין תקומת עם ישראל, הוצג כבר במגילת העצמאות[1]:

"...השואה שהתחוללה על עם ישראל... הוכיחה מחדש בבירור את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מהעדר המולדת והעצמאות על.-ידי גילוי המדינה היהודית בא"י..."

 

טרגדיית יהודי אירופה מהווה חוויה חזקה מנשוא בתולדות המדינה ובתולדות העם היהודי כולו במאה ה- 20.


רה"מ המנוח, יצחק רבין, בנאומו ההיסטורי באושוויץ אמר דברים אלו נכוחה:

"לכל מקום שאנחנו הולכים אליו במדינת ישראל, זיכרון השואה, מועקתה ולקחיה הולכים אתנו"[2].

עבודה זו עוסקת ברקע ההיסטורי והמאורעות אשר על תשתיתן נבנתה הטרגדיה של יהודי הגיטאות.

ובתופעה ייחודית בגיטאות והיא היודנראט. אסקור כיצד נוצרה הקרקע שיצרה את התנאים לצמיחת היודנרט. ההוראה הראשונה למינוי היודנראט, נכללה בהוראות היידריך (איגרת הבזק) . על פי ההוראות בכל קהילה חייב להיות יודנראט, אשר מימדו ישתנה בהתאם למימד הקהילה. שאיפתם של הגרמנים הייתה כי ביודנראט ישמשו בני אדם מכובדים המקובלים על הקהילה, אישי ציבור, רבנים וכדומה. עם זאת מרבית ההנהגה הקודמת של היהודים נמוגה, דוכאה, הושמדה או נמלטה לחו"ל. הנאצים לחצו בני אדם שונים אשר יקבלו את התפקיד אשר היה ברור כי עלול להיות בעיתי ביותר[3].

הפנומן הסוציולוי-היסטורי של יודנראטים מיוחד מאוד בדברי הימים. הפניית בני אדם מתוככי קבוצה אתנית מסויימת, שיפעלו לדיכוייה והשמדתה של אותה קבוצה ממנה הם באים, אין לה ורע. אין דבר יותר נורא מהפיכת בני אדם בולטים מתוך עם לבוגדים בעמם שלהם. גם אם אותם בני אדם פעלו מתוך כפיה או מתוך פיתוי לטובות הנאה בשעת דחק, אין בכך כדי להמעיט מגודל הזוועה.

החוקר רב הפעלים, ישעיהו טרונק[4], טוען שיש להתייחס לכל גטו ולכל יודנרט הניצב בראשה בצורה ייחודית, שכן ניכרים צבעים וגוונים שונים בכל מקום ומקום. אין להסתכל על היודנרטים בצורה אחידה רק בשל גורלם שנחרץ ברוב הפעמים לכליה. סופם הפטאלי המשותף של מרבית היודנרטים אינו גוזר גזירה שווה לכולם.

 

לפני התגבשות המונח "יודרנט" בגטו היה סוג אסירים שכונה "משתפי פעולה". בין משתפי הפעולה אפשר למצוא את ה"קאפוס". מתוך בורות ויתכן ערבוב מושגים, גם את הפוליציה היהודית, היו אשר הכלילו, במסגרת שלילית זו. גם תדמיתם של אנשי היודנרט, 'מועצת היהודים', הייתה פעמים רבות של משתפי"ם. אותו יודנרט אשר היה הגוף אשר כפו הגרמנים על לב החיים היהודים הקהילתיים.

 

בעבודה זו אערוך מחקר משווה ואעמוד על דמותם של 2 ממנהיגי היודנרט: צ' (שלפעמים יכונה צ') ור' (שלפעמים יכונה ר'). צ', ראש היודנרט של וורשה, נחשב בכמה אספקטים של פועלו כאציל נפש ובחר בסוף להתאבד. התנהגותו מלמדת אשר ניתן לשפוט או לפחות להעריך, גם את התנהגותם של ראשי יודנרטים אשר נהגו גם במוסריות. ר' נהג ביד ברזל והוא דוגמא להתנגדות למרי המזוין לעומת הנציגות היודנרט בקובנה ומינסק אשר הביעו עמדה חיובית להתנגדות להשמדת הגטו[5].

במסגרת העבודה אקדיש רבות לויכוח המחקרי בין הילברג לישעיהו טרונק על הערכת פועלם ודמותם של ראשי היודנראט.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


 חנה שלומי, "ההתארגנות של שרידי היהודים בפולין לאחר מלחמת העולם השנייה, ‫ קיום ושבר א  523-547.

 

אייזנברג, י . היבטים היסטוריים של השואה בפולין ובוורשה. מכלול: עיונים ביהדות, בחינוך ובמדע , 18: 67-89

 

חנה שלומי, "ראשית התארגנות של יהודי פולין בשלהי מלחמת העולם השניה", ב-חנה שלומי, אסופת מחקרים לתולדות שארית הפליטה היהודית בפולין, תל אביב , יט-סד.

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות
סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©