חפש

קטגוריות

סמינריון בחינם לדוגמא (מתוך מאות עבודות אקדמיות בחינם ברחבי המאגר) רצח נשים אתיופיות ורצח נשים ישראליות


21 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 1486

עבודת סמינריון בחינם,הורדה מעל 10 פעמים במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך.

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: ירדן, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

yarden.kaufman.1234@gmail.com


גלול עכבר מטה


₪ 0


זוהי עבודה בחינם לדוגמא מתוך מאות עבודות אקדמיות בחינם ברחבי המאגר.

נא לעלעל בחלון התכלת של הקטגוריות השונות שבצד שמאל למעלה  

ולחפש לכם עבודה אקדמית או סמינריון בחינם ממאגר העבודות האקדמיות והתזות. תזהו עבודות כאלו לפי מחירן: 0 ש"ח. העבודות בחינם הן עבודות שהיו בהתחלה במחיר רגיל אך נרכשו מעל 10 פעמים ולכן כבר בחינם. אם אין עבודה אקדמית בחינם בנושא שלכם או שאתם רוצים עבודה אקדמית טובה שמעולם לא הוגשה או הוגשה רק פעם אחת במוסד אקדמי שונה משלכם, שיקלו לרכוש עבודה אקדמית במחיר של כ- 290 ש"ח המופיעות ברחבי המאגר בקטגוריות השונות.


העבודה האקדמית בחינם הזאת על רצח אתיופיות, הוגשה בשנת הלימודים 2014 באונ' העברית, אצל ד"ר  ויצטום. ואח"כ נמכרה כמה וכמה פעמים במאגר עד שהורד מחירה ל- 0 ש"ח.

 

שאלת המחקר 

כיצד בא לידי ביטוי רצח נשים אתיופיות לעומת רצח נשים ישראליות בסקירה התקשורתית? 

תוכן עניינים

ראש פרק / עמוד מס'

מבוא.. 3

שאלת המחקר. 4

כיצד בא לידי ביטוי רצח נשים אתיופיות ורצח נשים ישראליות בסקירה התקשורתית?. 4

סקירת הספרות.. 5

תפקידם של כלי התקשורת בעיצוב המציאות.. 5

ייצוג מיעוטים בתקשורת.. 7

שסעים בחברה הישראלית.. 8

הסיקור התקשורתי של קבוצות המיעוט בתקשורת הישראלית.. 11

קהילת יוצאי אתיופיה בישראל. 13

סטריאוטיפים והיחס לעדה האתיופית בתקשורת הישראלית.. 14

סיקור אלימות במשפחה בתקשורת הישראלית.. 15

סיכום.. 19

ביבליוגרפיה. 21

 

 

עבודה אקדמית זו תעסוק בנושא חשוב בשיח האקדמי, בעל אספקטים מעניינים.
בעבודה זו יהיה ניסיון להקיף את האספקטים של התופעה הנחקרת על פי כללים מקובלים באקדמיה. 
בעבודה זו עסקנו בנושא סקירה תקשורתית כלפי רצח נשים אתיופיות ורצח נשים ישראליות.
מדינת ישראל הוגדרה מאז הקמתה כמדינת העם היהודי וסמליה וערכיה כוננו בהתאם. אזרחיה הערבים של מדינת ישראל, הפכו בעקבות הקמת מדינת מרוב למיעוט ילידי.

אך גם בקרב הלאום הדומיננטי קיים ריבוד המורכב מקבוצה דומיננטית וקבוצות פריפריה. מי מרכיב את אותה קבוצה דומיננטית? קבוצה זו, זכתה לכינוי "קבוצת המייסדים" על ידי בן רפאל או אחוסלים על ידי קימרלינג .  קבוצה זו הגיעה לארץ לפני קום המדינה ומזוהה עם דור בוני הארץ. בשנות התשעים השתנתה החברה הישראלית בצורה משמעותית. באותה תקופה עלו לישראל כמיליון עולים, בעיקר מחבר המדינות. באותה התקופה החלה גם מהפכה תקשורתית משמעותית. כך החלו לפעול שידורי טלוויזיה בכבלים וערוץ 2. תהליכי הגלובליזציה הביאו לשינויים משמעותיים במציאות החברתית והפוליטית.

החברה הישראלית מורכבת מעולים חדשים ומילידי הארץ כאשר גלי העלייה ממדינות שונות כגון אתיופיה ובעיקר מברית המועצות לשעבר, יוצרים בה את האוכלוסייה. בשנות התשעים הגיעו ארצה כמיליון עולים במיוחד מברית המועצות לשעבר (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). העולים מברית המועצות לשעבר הם קבוצה הטרוגנית שרבים מהם (ובפרט המבוגרים יותר) חשים התנשאות תרבותית על פני האזרחים הישראליים אשר דומים במאפייניהם לעולים אלה. עם זאת, בשנות האלפיים רבים מהעולים נוטים גם להשתלבות או אינטגרציה. 

קימרלינג הציג חמישה שסעים המפלגים את החברה הישראלית: שסע פוליטי, שסע דתי-חילוני, שסע מעמדי, שסע עדתי ושסע לאומי . אל אלה יש להוסיף שסעים נוספים כגון השסע המגדרי וכן שסע של עולים מול ילידים מחקר זה יתייחס לשסע עולים-ותיקים.           

כאמור, החברה הישראלית מורכבת מעולים חדשים ומילידי הארץ כאשר גלי העלייה ממדינות שונות כגון אתיופיה ובעיקר מברית המועצות לשעבר, יוצרים בה את האוכלוסייה. בשנות התשעים הגיעו ארצה כמיליון עולים במיוחד מברית המועצות לשעבר -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. העולים מברית המועצות לשעבר הם קבוצה הטרוגנית שרבים מהם (ובפרט המבוגרים יותר) חשים התנשאות תרבותית על פני האזרחים הישראליים אשר דומים במאפייניהם לעולים אלה.  עם זאת, בשנות האלפיים רבים מהעולים נוטים גם להשתלבות או אינטגרציה. הורוביץ (2006) התייחסה בקשר לעלייה זו בקשר לארבעה תסריטים של השתלבות: הטמעה, התבדלות, טראנס-לאומיות והיברידיות.


 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אליאס, נ. וסוקר א. השסע בין העולים לבין וותיקים: ניתוח תוכנית המציאות 'השגריר' וסדרת הדרמה 'חדר מלחמה'. בתוך נ. לאור, נ. אלפסי לפלר, ח. ענברי-לנקרי, א. ג'מאל ונ. אליאס (עורכים), הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא מחקר מעקב (עמ' 83 – 93). הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . עולים , לפי תקופת עלייה,  ארץ לידה ומקום מגורים אחרון. השנתון הסטטיסטילישראל

 

חביב ג., הלבן-אילת ח., שץ, א. ואלמוג י.   מעקב אחר אינדיקטורים מרכזיים למצבה של האוכלוסייה האתיופית ברמה הארצית , מכון ברוקדייל.

Peelo, M. . Framing homicide narratives in newspapers: Mediated witness and the construction of virtual victimhood. Crime, Media, Culture, 2(2), 159-175.

Reiner, R. . Media made criminality: The representation of crime in the mass media. In M. Maguire, R. Morgan, & R. Reiner (Eds.), The Oxford handbook of criminology (3rd

edition). Oxford: Oxford University Press, pp. 376-418.

 

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות
סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©