חפש

קטגוריות

סמינריון שכר בכירים,החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח 2016,הצעת החוק של ח"כ יחימוביץ',רגולציה משכורות מנהלים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

38 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 1485

צור קשר ישיר עם עידו, כותב עבודה אקדמית ספציפית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודה האקדמאית:

 idochen100@gmail.com

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודה סמינריונית חדשה, לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון מעולם.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

גלול עכבר מטה

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 390


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בשנת הלימודים הקודמת באונ' בן גוריון, אצל ד"ר טבק.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היה אתה הראשון לרכוש אותה! (וגם האחרון אם תרכוש בלעדיות)

ציון:  93

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הגבלת שכר הבכירים במשק לאור החוק מ 2016 ולאור הצעת החוק של ח"כ יחימוביץ' וכץ?

 

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלת המחקר. 

ניסיונות חקיקה ורגולציה בישראל. 

הצעת חוק של חברת הכנסת שלי יחימוביץ להגביל את שכרו של המנהל הבכיר בחברה עד פי 50 משכרו של העובד הזוטר ביותר. 

המלצות הועדה בריכוז המשנה ליועמ"ש, אבי ליכט לעניין שכר בכירים בחברות ציבוריות. 

הצעת חוק החברות (תיקון מס' 20)(תנאי כהונה והעסקה בחברות ציבוריות ובחברות אגרות חוב)

שכר הבכירים בישראל ובעולם – נתונים גרפים ועובדות. 

גרף מס' 1

גרף מס' 2

טבלת השוואות נתוני ממוצע השכר בין מנכ"לים לעובדים רגילים במשק. 

טבלה 1

כיצד נקבע שכר הבכירים?

כיצד נקבע שכר המנכ"לים

הקשר בין תשלומי השכר לביצועי החברה

מרכיבי חבילות השכר המוצעות למנכ"לים

טבלה 2

שיטת Say on Pay.

חובות וזכויות

חובתו המוסרית של המנכ"ל. 

הציווי המוחלט עפ"י קאנט. 

היבט כלכלי 

חקיקה בעולם ובישראל. 

חובת גילוי שכר בישראל. 

חובת גילוי שכר בארה"ב. 

ניסיונות רגולציה בעולם.

מסקנות. 

סיכום.

ביבליוגרפיה. 

נספח

הצעת חוק של חברי הכנסת שלי יחימוביץ' חיים כץ

 

החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח 2016 

בקול תרועה רמה נחקק החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח 2016. אולם לא כצעקתה החוק לא מדבר על כלל המגזר הציבורי כי אם רק על הבנקים וחב' הביטוח וכן ההגבלה היא רק סנקציה מיסויית כפי שיוסבר.

הכנסת אישרה ב 28.3.2016 את החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח ברוב של 56 בעד ואף מתנגד . אישרה מליאת הכנסת את החוק בקריאה שניה ושלישית. עפ"י הצעת החוק תקרת השכר של מנכ״ל תאגיד פיננסי לא תהיה יותר מ-2.5 מיליון שקל בשנה וזאת עבור הוצאת שכר מוכרת לצרכי מס. אם ישולם שכר גבוה יותר, ישלמו הבעלים מס כפול על הוצאות השכר. כמו כן, שכרו של המנכ"ל יעמוד על לא יותר מפי- 35 מעלות השכר של העובד המוחלש ביותר באותה חברה, לרבות עובדי קבלן המועסקים ישירות על ידי התאגיד ברוב של 56 בעד ואף מתנגד אישרה מליאת הכנסת את החוק להגבלת שכר הבכירים, בקריאה שנייה ושלישית. איגוד הבנקים ניסה להפעיל לחצים עד לרגע האחרון בין היתר על יו״ר הכנסת יולי אדלשטיין ויו"ר ועדת הכספים משה גפני, אך כאמור הניסיון כשל.[1]

עפ"י הצעת החוק תקרת השכר של מנכ״ל תאגיד פיננסי לא תהיה יותר מ-2.5 מיליון שקל בשנה וזאת עבור הוצאת שכר מוכרת לצרכי מס. אם ישולם שכר גבוה יותר, ישלמו הבעלים מס כפול על הוצאות השכר. כמו כן, שכרו של המנכ"ל יעמוד על לא יותר מפי 35 מעלות השכר של העובד המוחלש ביותר באותה חברה, לרבות עובדי קבלן המועסקים ישירות על ידי התאגיד. החוק חל מיידית עם פרסום החוק ואילו על בכירים שכבר מועסקים ע"י החברות, החוק יחול חצי שנה מיום פרסום החוק על-מנת לאפשר לחברות להיערך ליישומו.

 עד הרגע האחרון ניסה עו"ד איגוד הבנקים דוד חודק (עומד מימין) ללחוץ על יו"ר ועדת הכספים משה גפני לדחות את החוק.

 

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "היקף כספי הציבור המנוהל על ידי גופים פיננסיים, פערי המידע בינם לבין ציבור החוסכים באמצעותם והסיכונים שכספי הציבור חשופים להם, מחייבים גופים פיננסיים לקיים אמות מידה וסטנדרטים גבוהים והדוקים לממשל תאגידי נאות. כמו כן, הם מדגישים את חשיבות קיומם של מנגנוני השגחה, בקרה ופיקוח יעילים וקפדניים ...

 

שכר בכירים בגופים פיננסיים בפרט, מצוי בדיון ציבורי זה שנים רבות על רקע טענות בדבר גובהו המופרז, וחולשתם של מנגנוני הבקרה והפיקוח בגופים אלה. היקפי שכר הבכירים בגופים פיננסיים גדלו בשנים האחרונות באופן ניכר. נתוני שנת 2013 מלמדים שכרבע מארבעים מקבלי השכר הגבוה בחברות ציבוריות בישראל, הם בעלי תפקידים בגופים פיננסיים, והיחס בין שכרם לשכר הממוצע במשק גבוה במיוחד."


 

שכרם של הבכירים בחברות הציבוריות עולה לכותרות בשנים האחרונות וזכה לביקורת ציבורית רבה. בעקבות ביקורת זו, אשר טוענת כי שכרם של חלק מהבכירים בחברות ציבוריות הינו מופרז. המצדדים בהגבלות על שכר הבכירים טוענים כי אין כל קשר בין שכר הבכירים לבין תפוקותיהם או ביצועי החברות שהם מנהלים. המשכורות המנופחות, כך הם טוענים, הן תוצאה של כוחם הרב של המנהלים ויכולתם לסחוט כספים מהדירקטוריון על חשבון בעלי המניות וכך גם על חשבון העובדים. כמו כן הם טוענים, כי הפערים בשכר בחברה הישראלית מזיקים ללכידות החברתית ובסולידריות בין קבוצות אוכלוסיה שונות. מצדדי ההגבלות על השכר טוענים שמימדי התופעה בלתי סבירים, ובתקשורת תוקפים את שיאני השכר בביטויים כמו חזירים, תאווי בצע וחסרי בושה[1]. התגמולים שמקבלים המנהלים נקבע בדירקטוריון החברה, על סמך המלצתן של ועדות השכר שהדירקטוריון ממנה לשם כך. בתגמולים ישנם כמה רכיבים: שכר בסיסי, בונוסים, מניות, אופציות, מענקי העברה, מענקי פרישה, פוליסות ביטוח, פנסיות ועוד. חלק מהם עשויים להיות תלויים בביצועים ובהשגת יעדים על ידי המנהלים. השילוב של הרכיבים תלוי במספר גורמים, ובהם המגזר שהחברה שייכת לו, האסטרטגיה והתרבות של החברה, הציפיות של בעלי המניות מתפקוד הבכירים, חוקי החברה, חוקי מס הכנסה וסטנדרטים חשבונאיים. השכר הגבוה של שכבת ההנהלה הבכירה בחברות ציבוריות נתון בביקורת ציבורית ואקדמית רחבה, ובמדינות בעולם נעשו ניסיונות למתן את עליית שכר זה. הביקורת התגברה מאז, בשל המשבר החמור שפקד את כלכלת ארצות הברית בפרט ואת הכלכלה העולמית בכלל. מנהלים בכירים המשיכו ליהנות מהטבות גם בשעות של המשבר, והדבר הדגיש את הפער בין ביצועי החברות לבין השכר המשולם כביכול בגינם. ההתנגדות הציבורית בארה"ב הגיעה לשיאה, כאשר חברת AIG אשר קיומה היה תלוי בסיוע חירום ממשלתי על סך 183 מיליארד דולר, חילקה בונוסים בסך 165 מיליון דולר לבכירי המשרד הלונדוני שלה – אותם בכירים אשר פעולותיהם כמעט מוטטו את החברה. ישנם הסברים שונים לעלייה החדה בשכר הבכירים בעשורים האחרונים ואחד ההסברים ניתן על ידי חוקרים מאוניברסיטה בדרום קליפורניה אשר טענו במחקר שנערך כי שינויים טכנולוגיים ואחרים הם אלה שגרמו בעצם לעליית הביקוש למנהלים מצטיינים, מה שהעלה גם את משכורתם. לדברי אותם החוקרים, העלייה בשכר הבכירים לא יכולה להיות מוסברת על ידי תאוות בצע או שליטתם של המנכ"לים על הדירקטוריונים, מכיוון שגורמים אלה היו קיימים גם בעבר, והדירקטוריונים אף נהפכו לעצמאיים יותר בשנים האחרונות. החוקרים הציעו הסבר חלופי, לפיו הידע הדרוש על מנת להצליח בתפקיד מנכ"ל השתנה בעשורים האחרונים. בעבר היה דרוש ידע מסוים על חברה מסוימת, על ספקיה, על לקוחותיה וכו'. בעקבות השינויים בטכנולוגיה, מערכות מחשוב וכדומה, ידע זה נגיש לכל, כך שלמנכ"ל בעל כישורים יהיה ביקוש גם בחברות אחרות. כתוצאה מכך נוצרה תחרות על המנהלים המצטיינים, המתבטאת כמובן בשכר גבוה.

לינק למצגת אקדמית על שכר הבכירים ב-99 שח


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

 

החוק להגבלת שכר הבכירים בבנקים ובביטוח, תשע"ו- 2016

סבירסקי, ש. וקונור-אטיאס, א. . "עובדים, מעסיקים וחלוקת העוגה הלאומית דו"ח", מרכז אדוה.

שרון חנס "אופציות למנהלים בשוק ההון עם בעלות מרוכזת: הערכה מחודשת ודיון במקרה הישראלי" משפטים לו, 49 

 

Angel, J.J. & McCabe, D.M.. The Ethics of Managerial Compensation: The Case of Executive Stock Options. Journal of business ethics, 78

 

Bebchuk, L. Fried, J. Executive Compensation as an Agency Problem. Journal of Economic Perspectives, 17, pp. 71-92

 

===========================

תשלום: אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/מזומן/העברה בנקאית

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית על שכר הבכירים ב-99 שח


ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות


לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©