חפש

קטגוריות

סמינריון טרנסג'נדרים, זכויות משפטיות וחברתיות של להט"ב, טראנסג'נדר


41 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 146.

צור קשר ישיר עם אריק, כותב עבודה אקדמית ספציפית זאת בנייד:

052-8673055 או במייל בקשר לעבודת הסמינריון:

 eric.schizof@gmail.com

עבודת סמינריון חדישה לגמרי, לא נמכרה מעולם במאגר העבודות האקדמיות.

עבודה אקדמית עם מקורות ביבליוגרפיים עדכניים ותקניים.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האקדמיים וה - APA.

גלול עכבר מטה

במבצע-לא מקבל קופון
₪ 390


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר בשנת הלימודים הקודמת במרכז אקדמי רופין, אצל פרופ' לוין.

היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון:  89

 

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי זכויות משפטיות וחברתיות של טרנסג'נדרים?

 

ראשי פרקים:

  1. 1.    מבוא

התפתחות, מגמות, גורמים

  1. 2.    רקע סוציולוגי והגדרות
  2. טרנסג'נדר לעומת דו מיני

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

עקרון השוויון

מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית

דוגמאות  מהפסיקה

פסיקה דלה אך עקרונית

אדם שנולד עם אברי מין נקביים אך חי כגבר

משפט עברי ושיקולי דת 

משפט משווה

ארה"ב

אנגליה

אירן

  1. 4.    סיכום ומסקנות
  2. 5.    רשימה ביבליוגרפית 

המודעות החברתית לטרנסג'נדריות גודלת ואין זה חזיון נפרץ בימינו לדון בכך בפומבי. יותר ויותר טרנסג'נדרים מחליטים להביא את סיפורם לציבור.. העבודה תעסוק בהשלכות המשפטיות של הטרנסג'נדריות.

טרנסג'נדר הוא מונח הכולל קשת רחבה של זהויות אשר קשורות לחוסר ההלימה ולהתנהגויות שאינן תואמות בין היות האדם זכר או נקבה, לבין התחושות המגדריות שלו או שלה. אצל מרבית האנשים ישנה הלימה בין המין הביולוגי שלהם לבין זהותם המגדרית, וההערכה היא כי 3% מהאוכלוסייה חשים תחושת של חוסר התאמה (בעוצמות שונות) בין המין הביולוגי שלהם לבין זהותם המגדרית‏.

טרנסקסואליות 

טרנסקסואלים הם אנשים אשר זהותם המגדרית אינה תואמת לזהות המגדרית הנגזרת תרבותית ממינם הפיזיולוגי. רבים מהטרנסקסואלים שואפים לשנות את מינם כדי להתאים לתפקיד החברתי התואם את זהותם. גבר טרנסקסואל, הוא גבר שנולד במין נקבה. אישה טרנסקסואלית, היא אישה שנולדה במין זכר. טרנסקסואלים רבים מציינים שלמעשה הם תמיד חשו כבני המגדר, שאינו זה שנקבע עבורם בעת הלידה, ולאחר שהכירו בכך הם שאפו לשנות את גופם על מנת להתאימו לזהותם המגדרית. חלק ממאבקם של הטרנסקסואלים הוא קבלה חברתית של המגדר בו הם מזדהים, במקום שידוכאו על פי גופם. קבלה במגדר כוללת, בין השאר, התייחסות בשפה התואמת את מגדרם האמיתי, והימנעות מפלישה לאיבריהם הפרטיים ולתהליכים הפיזיולוגיים הספציפיים שעברו. זאת מתוך ההבנה שהאיבר היחיד הקובע את מגדרו של האדם הוא המוח, ובחברה נאורה ההתייחסות לאדם אמורה להיות על פי ההזדהות שלו עצמו.

למעשה, הטרנסקסואל חש כי הוא מתאים לגוף אחר ויחד איתו תפקיד חברתי אחר - זהות המגדר השני. אופני מימוש הזדהות זו יכולים לכלול שינוי ההופעה המגדרית, נטילת הורמונים, טיפולים קוסמטיים, ניתוחים פלסטיים וכן ניתוחים לשינוי מין, כל זאת על מנת להגשים את זהותו המגדרית.

נהוג לחשוב באופן מוטעה כי טרנסקסואליות מתחילה ומסתיימת במצוקה הגופנית, אך רוב המצוקה הטרנסקסואלית נובעת מהדיכוי החברתי, מהתפיסה של הטרנסקסואל במגדר לא נכון. בתוך חברה המקשרת אוטומטית בין מין ומגדר, ובעלת תפיסות דיכוטומיות כה עזות, טרנסקסואלים רבים מרגישים כי הם חיים חיי שקר כפויים ובלתי נסבלים, כאשר איש לא יודע מה זהותם האמיתית.

 

בחברות מערביות רבות, הטרנסקסואלים מורשים לשנות את שמם ואת מינם בתעודת הזהות באופן חוקי כדי להשלים את תהליך המעבר לזהותם המינית החדשה. במדינות אלה ניתן לראות לגיטימציה כלפי טיפולים לשינוי מין ואלה נפוצים במידה רבה. לעומת זאת, במדינות שאינן מערביות, ניתן לראות חוסר לגיטימציה מצד הממשלה לגבי שינויי המין והטרנסקסואליות. ברבות ממדינות אלה קיימת מגמה של שינוי ותחילתן של פעולת לפתיחות לנושא וקבלתו על ידי החברה.

הקהילה הטרנסקסואלית בעולם ובישראל, מאופיינת בסגנון חיים פעיל הכולל מסיבות, פאבים ומועדונים, הופעות דראג, פורומים וצ'טים באינטרנט וכן קבוצות תמיכה. בנוסף קבעו לעצמם דגל השונה מדגל הגאווה ומיוחד לקהילה זו.

טרנסג'נדר הוא מונח הכולל קשת רחבה של זהויות אשר קשורות לחוסר ההלימה ולהתנהגויות שאינן תואמות בין היות האדם זכר או נקבה, לבין התחושות המגדריות שלו או שלה. אצל מרבית האנשים ישנה הלימה בין המין הביולוגי שלהם לבין זהותם המגדרית, וההערכה היא כי 3% מהאוכלוסייה חשים תחושת של חוסר התאמה (בעוצמות שונות) בין המין הביולוגי שלהם לבין זהותם המגדרית ‏.

סקרתי המצב המשפטי בארץ, את ההלכה היהודית, המצב בארה"ב, בריטניה ואירן.

והפסיקה בנושא מצומצמת גם בארה"ב ולכן התמקדתי במקרה אחד והוא משפטם של שלושה גברים המואשמים ברציחתה של נערה טרנסקסואלית. מצאתי כי  

טרנסקסואלים באירן אינם חזיון כה נדיר!

מדיניותה הליברלית של אירן נראית חריגה לאור העובדה שאירן היא רפובליקה מוסלמית וייתכן שהיא נובעת מכך שפתרון זה מונע חוקית מצב של הומוסקסואליות בשל השינוי במינו של הטרנסקסואל.

המדיניות של בריטניה כמדינה מערבית ודמוקרטית היא כצפוי סובלנית כלפי טרנסקסואלים. החוק המכיר בזהות מגדרית (Gender Recognition Act ) התקבל בעקבות קביעה של בית הדין האירופי לזכויות אדם  שבריטניה מפירה את זכות הפרט לפרטיות ולחיי משפחה והזכות להינשא. (כריסטין גודווין נגד ממשלת בריטניה).

המודעות החברתית לטרנסג'נדריות גודלת ואין זה חזיון נפרץ בימינו לדון בכך בפומבי. יותר ויותר טרנסג'נדרים נחשפים ועומדים על זכויתיהם המשפטיות. תופעה מיוחדת זו העלתה השלכות משפטיות יחודיות לקבוצה כה מאופיינת זאת, תופעת הטרנסג'נדריות.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

Ryan, Caitlin C; Futterman, Donna, Lesbian and Gay Youth: Care and Counseling, Columbia University Press, pp. 49, re edition
Andrew N. Sharpe Transgender jurisprudence: dysphoric bodies of law (kavendish , UK Goethals, S.C. and Schwiebert,  On the Ethics of Counseling Transgendered Clients  International Journal for the Advancement of Counselling, Vol. 27, No. 3, 
  1.   Raymond, Janice G.  The Transsexual Empire (Women's Press, London, re edition)
  • אייל גרוס "התחזות כאדם אחר": חיקוי ומרי מגדרי במשפט של חן אלקובי, ארנה בן-נפתלי וחנה נוה (עורכות), משפטים על אהבה, רמות - אוניברסיטת ת"א) עמ' 365-413
  • א' גרוס "גלובציזציה קווירית וזכויות אדם: דנה אינטרנשיונל/אמנסטי אינטרנשיונל", תיאוריה וביקורת 23 עמ' 227-236 ‏

===========================

ניתן לקבל בלעדיות- מחיקת העבודה האקדמית מהאתר על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99 שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שיכתוב העבודה + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב העבודה האקדמית בצורה מקצועית! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 990 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת + בלעדיות על העבודה האקדמית


לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-80 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות במשפטים,מדעי החברה והרוח, מנהל עסקים ועוד בתפירה אישית


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות להקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים


אם נתקלת בתקלה וחוסר יכולת להשלים הרכישה

מומלץ להיכנס למאגר העבודות האקדמיות שוב הפעם מדפדפן אחר (אם השתמשתם בגוגל כרום לעבור לאקספלורר וכד') או להיכנס למאגר  העבודות האקדמיות ממחשב אחר. תקלה נדירה זאת קורית בשל אבטחת מידע ורגישות יתר לספאמרים. אם ישנה שורת הודעה בשחור על array 7 זה בגלל נסיון חוזר או סימן שכרטיס האשראי לא מאושר ע"י חברת האשראי. בכל מקרה לא יבוצע חיוב באשראי אלא אם כן נשלחה העבודה האקדמית+קבלה למייל. גם לא יבוצע חיוב כפול!

 

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות
סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©