חפש

קטגוריות

סמינריון לקויי למידה מבוגרים - לקויות בקרב מבוגרים מאפיינים בשוק העבודה ובתפקוד היומיומי


25 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 136.

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודה סמינריונית חדשה.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

אפשרי לשלוח לכותבת עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

Renana.adler.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש דצמבר במכללת הגליל המערבי לפני שנה, אצל פרופ' שלמה

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 92

תוכן עניינים

מבוא

פרק 1: מהם ליקויי למידה

 • ליקויי למידה אורייניים 
 • לקויי למידה בלתי מילוליים 
 • לקויים בתקשורת האישית 
 • הפרעות קשב וריכוז (ADHD) 

פרק 2: קשיים חברתיים והשלכותיהם 

 • קשיים ראשוניים ומשניים
 • המיומנויות החברתיות
 • המקובלות החברתית – חברים, בני זוג וילדים
 • תקשורת
 • המעגל הקוגניטיבי
 • ההשלכות הרגשיות של לקויות למידה

פרק 3: מבוגרים בעלי ליקויי למידה - תפקוד כללי

 • תפקוד יום יומי 
 • שירות צבאי  
 • השלמת השכלה 
 • הכשרה מקצועית
 • תעסוקה
 • הקמת משפחה
 • העצמה של מבוגרים בעלי לקויי למידה

פרק 4: סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה


בין אנשי המקצוע ישנם חילוקי דעות משמעותיים הן לגבי ההגדרה של ליקויי למידה והן לגבי
שיטות האבחון. מדובר באוכלוסיה הטרוגנית מאוד אשר בחלקה הגדול איננה מודעת כלל לקיומו
של הליקוי. ביצוע של מחקר אפידמיולוגי לגבי לקויות למידה כרוך בבעיות מתודולוגיות רבות
עקב חוסר הסכמה לגבי ההגדרה של לקויות למידה, לגבי שיטות האבחון ובמיוחד לגבי החישוב
הסטטיסטי, שתפקידו לקבוע האם אכן מדובר ב"ליקוי משמעותי" או ב"קושי" שהיננו חלק
מהשונות הקיימת בין בני אדם בתחומי למידה שונים. אותה בעיה מתודולוגית קיימת בכל מחקר
אפידמיולוגי שינסה לקבוע את שכיחות הסובלים מליקויים רגשיים או ליקויים גופניים
באוכלוסיה. תמיד תעלה השאלה אלו ליקויים לכלול במחקר ומתי "קושי" של הפרט אכן מהווה
"ליקוי." מחקרים רבים הנוגעים בקשייהם של לקויי למידה כורכים יחד במחקר אחד לקויי
Luftig & ) למידה ואנשים הסובלים מפיגור – למרות הבדלים ברורים במאפייניהם הקוגניטיביים
.(Dunham, Schrader & Dunham, 2000 ; Muthert, 2005
הנסיונות להגדיר את התופעה הולידו מספר הגדרות שונות. ההגדרה הראשונה שלפנינו מבחינה
בין קשיים לימודיים – הנתפסים כלקויות למידה ובין קשיים חברתיים:
לקות למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצה הטרוגנית של הפרעות שמתבטאות ברכישה
ובהפעלה של קשב, דיבור, קריאה, כתיבה, הסקת מסקנות או כשרים מתמטיים. הפרעות אלה
ייחודיות לפרט, מקורן המשוער הוא בתפקוד לקוי של מערכת העצבים המרכזית והן יכולות
להתרחש לאורך כל החיים. קשיים בויסות עצמי, בתפיסה חברתית ובפעולת גומלין חברתית
יכולים להתקיים בצדם של ליקויי הלמידה אך אינם מהווים, כשלעצמם, ליקויי למידה. אף על פי
שליקויי למידה יכולים להופיע בצמוד להפרעות אחרות (כמו מגבלות חושיות, פיגור שכלי,
הפרעות רגשיות קשות) או בצדן של השפעות חיצוניות (כמו פערים תרבותיים, חסך חינוכי) הם
.( אינם תוצאה של גורמים אלה (מודלינגר, 2005
לקות הלמידה היא הפרעה שפוגמת בכושרם של אנשים לפרש את אשר הם ראו או שמעו או ליצור
קשר בין מידע שמגיע מחלקים שונים של המוח. מגבלות אלה יכולות להתבטא בדרכים רבות
כגון קשיים מיוחדים בשפה דבורה וכתובה, בתיאום, בשליטה עצמית ובקשב. קשיים אלה
פוגמים בלמידה ויכולים לשבש את רכישת הקריאה, הכתיבה והחשבון. ליקויי למידה יכולים
ללוות את האדם לאורך כל חייו ולפלוש לתחומי חיים כמו לימודים ועבודה, שגרת יום- יום, חיי
משפחה ולפעמים אף לחברות ולמשחק. אנשים מסוימים עלולים לסבול מליקויי למידה רבים
ואילו לאחרים יהיה רק ביטוי בודד בעל השפעה מועטה מאוד על שאר תחומי חייהם. (אפטר, א.
.(

בין אנשי המקצוע ישנם חילוקי דעות משמעותיים הן לגבי ההגדרה של ליקויי למידה והן לגבי

שיטות האבחון. מדובר באוכלוסיה הטרוגנית מאוד אשר בחלקה הגדול איננה מודעת כלל לקיומו

של הליקוי. ביצוע של מחקר אפידמיולוגי לגבי לקויות למידה כרוך בבעיות מתודולוגיות רבות

עקב חוסר הסכמה לגבי ההגדרה של לקויות למידה, לגבי שיטות האבחון ובמיוחד לגבי החישוב

הסטטיסטי, שתפקידו לקבוע האם אכן מדובר ב"ליקוי משמעותי" או ב"קושי" שהיננו חלק

מהשונות הקיימת בין בני אדם בתחומי למידה שונים. אותה בעיה מתודולוגית קיימת בכל מחקר

אפידמיולוגי שינסה לקבוע את שכיחות הסובלים מליקויים רגשיים או ליקויים גופניים

באוכלוסיה. תמיד תעלה השאלה אלו ליקויים לכלול במחקר ומתי "קושי" של הפרט אכן מהווה

"ליקוי." מחקרים רבים הנוגעים בקשייהם של לקויי למידה כורכים יחד במחקר אחד לקויי

Luftig & ) למידה ואנשים הסובלים מפיגור – למרות הבדלים ברורים במאפייניהם הקוגניטיביים

Dunham, Schrader & Dunham Muthert

הנסיונות להגדיר את התופעה הולידו מספר הגדרות שונות. ההגדרה הראשונה שלפנינו מבחינה

בין קשיים לימודיים – הנתפסים כלקויות למידה ובין קשיים חברתיים:

לקות למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצה הטרוגנית של הפרעות שמתבטאות ברכישה

ובהפעלה של קשב, דיבור, קריאה, כתיבה, הסקת מסקנות או כשרים מתמטיים. הפרעות אלה

ייחודיות לפרט, מקורן המשוער הוא בתפקוד לקוי של מערכת העצבים המרכזית והן יכולות

להתרחש לאורך כל החיים. קשיים בויסות עצמי, בתפיסה חברתית ובפעולת גומלין חברתית

יכולים להתקיים בצדם של ליקויי הלמידה אך אינם מהווים, כשלעצמם, ליקויי למידה. אף על פי

שליקויי למידה יכולים להופיע בצמוד להפרעות אחרות (כמו מגבלות חושיות, פיגור שכלי,

הפרעות רגשיות קשות) או בצדן של השפעות חיצוניות (כמו פערים תרבותיים, חסך חינוכי) הם

אינם תוצאה של גורמים אלה 

לקות הלמידה היא הפרעה שפוגמת בכושרם של אנשים לפרש את אשר הם ראו או שמעו או ליצור

קשר בין מידע שמגיע מחלקים שונים של המוח. מגבלות אלה יכולות להתבטא בדרכים רבות

כגון קשיים מיוחדים בשפה דבורה וכתובה, בתיאום, בשליטה עצמית ובקשב. קשיים אלה

פוגמים בלמידה ויכולים לשבש את רכישת הקריאה, הכתיבה והחשבון. ליקויי למידה יכולים

ללוות את האדם לאורך כל חייו ולפלוש לתחומי חיים כמו לימודים ועבודה, שגרת יום- יום, חיי

משפחה ולפעמים אף לחברות ולמשחק. אנשים מסוימים עלולים לסבול מליקויי למידה רבים

ואילו לאחרים יהיה רק ביטוי בודד בעל השפעה מועטה מאוד על שאר תחומי חייהם. (אפטר).

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

עינת, ע. נחיתה קשה. הפרק: לקויי למידה בזירת התעסוקה.

 1. אפטר, א.. ליקויי למידה. בתוך א. אפטר, י. הטב, א., ויצמן וש. טיאנו (עורכים), פסיכיאטריה של הילד והמתבגר (עמ' 353-364). תל אביב: הוצאת דיונון – אוניברסיטת תל אביב.
 2. יהושע-קדרי, מ.. הבנה בין אישית והתנהגות חברתית בכיתה אצל מתבגרים עם דיסלקציה ודיסקלקוליה. עבודת MA, אוניברסיטת בר אילן.
 3. מרגלית, מ., ברזניץ, צ., ואהרוני, מ. בדיקת הטיפול בסטודנטים עם ליקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה:דוח מסכם. מוגש לועדה לתכנון ותקצוב, המועצה להשכלה גבוהה.

 =================

 ניתן לקבל בלעדיות על העבודה האקדמית ולהסירה ממאגר העבודות הסמינריוניות לצמיתות תמורת 590 שח (סך הכל העבודה האקדמית + בלעדיות = 590 שח). אם אינך רוצה עבודת סמינריון בלעדית הקש עכשיו למעלה במלבן התכלת  "לחץ לקבלת העבודה". אם ברצונך לרכוש גם בלעדיות על הסמינריון נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

מבצע לרוכשי עבודה אקדמית באתר : מצגת אקדמית במחיר 99 שח.

הצוות שלנו יכין עבור רוכשי עבודה אקדמאית ממאגר עבודות הסמינריון מצגת פאוורפוינט בת לפחות 20 שקפים. מצגת powerpoint  מרהיבה, שתציג את תוכן העבודה הסמינריונית בצורת רפרט במחיר נמוך במיוחד. המצגת תוכן לפי הדרישות הנהוגות באקדמיה ולפי כללי הציטוט האחיד וה- APA. כל זה תמורת 99שח נוספים לקניית העבודה האקדמית שיש להוסיף לסל הקניות. נא להקליק על לינק זה לפרטים:

לינק למצגת אקדמית ב-99 שח

 

ניתן לקבל שירותי שכתוב העבודה מחדש + בלעדיות -  הצוות שלנו ישכתב כל העבודה האקדמית מחדש, יערבב סדר הפרקים ויגרום לעבודה להראות שונה לגמרי מבחינת תוכן וצורה, כחדשה ו"חמה" הישר מהתנור! עלות סך הכל שכתוב העבודה האקדמית + בלעדיות = 950 שח. נא להקליק על לינק זה:

לינק לרכישת העבודה האקדמית משוכתבת מחדש + בלעדיות על העבודה האקדמית

 

לתפירת עבודה אקדמית אישית מקורית (ללא קשר למאגר העבודות הסמינריוניות) בתחום זה על ידי אקדמאי מומחה בעל תואר שני או דוקטורט בעלות של כ-60 שח לעמוד מוכן להגשה כנהוג בעבודה אקדמית. נא לראות האתר בלינק זה:

לינק לכותב עבודות סמינריוניות בנושא שלך בתפירה אישית

 

לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיותלהקליק על קישור זה:

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשיםסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©