חפש

קטגוריות

סמינריון פסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי, כשל מהמר אצל ילדים אל מול מבוגרים, כמותני כשל המהמר


49 עמודים.

עבודה אקדמית מס' 128

העבודה האקדמית עם מקורות ביבליוגרפיה עדכניים.

עבודה סמינריונית חדשה, לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון מעולם.

עבודת הסמינריון נבדקה ועברה הגהה אקדמית קפדנית לפי כללי הציטוט האחיד הנהוגים באקדמיה.

אפשרי לשלוח לכותב עבודה אקדמית ספיציפית זאת מייל עם שאלות על העבודה הסמינריונית הזאת ובקשה לקבל במייל חוזר חלק מהעבודה האקדמית:

dima.muller.rus@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


הוגשה לפני 3 שנים באונ' חיפה, אצל ד"ר ב' אברמוביץ'.

ציון: 96 

תוכן עניינים

מבוא

תיאוריה מדעית של ההתפתחות הקוגניטיבית לפי פיאז'ה ושלושים ושתיים האינטליגנציות

חשיבה רציונלית מדעית וקבלת החלטות

לוגיקה פורמאלית

התופעה המדעית תרבותית של כשל המהמר

שתי אסטרטגיות לקבלת החלטות מורכבות:

מדוע מבחינה מדעית ילדים חושבים אחרת ממבוגרים בכשל המהמר?

מתודולוגיה

גישות למחקר האיכותני

מחקר אמפירי 24 שאלונים

סיכום

ביבליוגרפיה

נספחים

טופס בקשה לאישור והסכמת הורים להשתתפות ילדם במחקר אקדמי

טופס בקשה לאישור מחקר מוועדת האתיקה המחלקתית

נספח

שאלון מאושר

 

פרופ' כהנמן יחד עם פרופ' עמוס טברסקי ז"ל חקרו תהליכי חשיבה של בני אדם בתנאים של אי-ודאות. עבודתם זו השפיעה לא רק על תחום הפסיכולוגיה, אלא על תחומים רבים ושונים, הכלכלה היא אחד מהם. על תרומתם למדע הכלכלה זכה פרופ' כהנמן בפרס נובל. המאמר של כהנמן וטברסקי שיפוט והערכה בתנאי אי וודאות דן בתהליכים הקוגניטיביים המעורבים בתפקודי שיפוט והערכה, כהנמן וטברסקי לא הסתפקו באיתור הליקויים בתהליך ההסקה, אלא הציעו גם עקרונות שבני אדם פועלים לפיהם בבואם להסיק מסקנות בתנאי אי וודאות. טענתם המרכזית של כהנמן וטברסקי גורסת שכאשר אנשים באים לשפוט הסתברות הם לא משתמשים במודלים סטטיסטיים, אלא מגייסים לעזרתם מספר כללי עזר אינטואיטיביים – היוריסטיקות (מנגנון אינטואיטיבי) – שלעיתים אינם עולים בקנה אחד עם החוקים הסטטיסטים. (Lehrer, Jonah) היוריסטיקות אילו הן כללי אצבע/ קיצורי דרך אינטואיטיביים המפחיתים את המטלות המורכבות של הערכת הסתברויות וחיזוי ערכים לפעולות פשוטות יותר. (Colman, Andrew )במילים אחרות, אלו הן כללי אצבע המסייעים לנו לשפוט ולהסיק מסקנות במהירות בתנאי אי וודאות. עקרונות אלה מאפשרים לפשט את התהליכים הכרוכים בשיפוטים ובאומדני הסתברות ולהקל על ביצוע המטלה הקוגניטיבית. הטענה העיקרית (בנוגע להיוריסטיקות) היא שהיוריסטיקות הללו הן מנגנון אבולוציוני שהאדם פיתח בכדי להתמודד עם שיפוטי הסתברות באי וודאות והן מציעות לאדם מהירות, חסכניות והחלטיות במחיר של דיוק. היוריסטיקות הן באופן כללי מועילות, יש שהן מקלות על מלאכת ההסקה ומאפשרות להגיע למסקנות קרובות למדי לשיפוטים ולאומדנים הנורמטיביים, אפשר לראות את ההיריסטיקות כחיסכון אך לעיתים הן מובילות לשיפוט מוטעה, ואף הפוך שיטתית ביחס למודל הנורמטיבי

(Colman, Andrew ). (Tversky, Amos; Daniel Kahneman )

עבודה זו תעסוק בהיריסטיקת היציגות. היוריסטיקה זו באה לענות על השאלה: מה ההסתברות שמאורע X שייך לקטגוריה Y? בבואם של אנשים לענות על שאלה זו הם מתבססים על הסתברות מוערכת לפי המידה שבה X מייצג או דומה לאב טיפוס של קטגוריה Y. ככל שמאפייני הפרט נתפסים כדומים יותר למאפיינים הבולטים של הקטגוריה, כמתאימים להם או כמזכירים אותם, כך גוברת הנטייה לשייך את הפרט לקטגוריה זו. במילים אחרות: ככל שהתיאור יותר דומה לאב טיפוס אנחנו נותנים לו הסתברות יותר גבוהה. כהנמן וטברסקי (Tversky, Amos; Daniel Kahneman ) טוענים שאנו שופטים את ההסתברות ע"פ מידת הדמיון בתכונות הנתפסות כזהות בין המאורע שאותו אנו שופטים לבין אב טיפוס של הקטגוריה שמעניינת אותנו. לכל מושג יש אב-טיפוס (פרוטוטיפ) אובייקט כלשהו הנתפס כמיטיב לייצג את המושג, וכי אפשר לדרג אובייקטים לפי מידת הדמיון שבינם לבין האב-טיפוס (Lehrer, Jonah). למשל, האובייקט "דרור" מיטיב לייצג את המושג "ציפור" יותר מהאובייקט "נשר". אפשר לומר, אם כן, כי עקרון היציגות מתבסס על מידת הדמיון הנתפס בין אובייקט לבין האב-טיפוס של קטגוריה וכי עיקרון זה משפיע על קביעת הסתברות שיוכו של האובייקט לקטגוריה.

 

אוכלסיית המשתתפים: שכבת גיל הילדים (גיל 9-11)- ילדים/ות של חברים/ות

 שכבת גיל מבוגרים (גיל 25-40)- חברים/ות

 כמות נבדקים: 30 ילדים+30 מבוגרים, סה"כ- 60 נבדקים.

הליך המחקר: העברת שאלונים בבית חבריי, אצל הילדים אחרי-הצהריים בנוכחות ההורים

ועם המבוגרים בזמנם הפנוי. אבקש מהנבדקים לעזור לי במילוי שאלון לעבודת סמינריון במסגרת לימודים לתואר ראשון. מהילדים אבקש להשתתף עימי במשחק שמטרתו הנאה ואציג זאת כעזרה בשיעורי בית שקיבלתי מהמורה. הנבדקים ימלאו את השאלונים במקום.

דרך איסוף נתונים: ניתוח תשובות השאלון ע"י קבלת מספר סטטיסטי המשקף את מספר התשובות/ מספר הנבדקים. בעזרת נתונים אלו אסיק את המסקנות שיעזרו לי לאשש או להפריך את השערת המחקר.

 

באיזו מסגרת ובאיזו צורה פונים אל המשתתפים במחקר:

 פנייה אישית של החוקר אל כל אחד מהנחקרים בעזרת שאלון.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


ג'ניס א.ל., מאן, ל.ת  תהליך קבלת החלטות, ישראל, משרד הביטחון, עמ' 108-120.

פוקס, ש.  הפסיכולוגיה של התנגדות לשינוי. הוצאת אוני בר-אילן,. פרקים א-ד.

שגיא, ר. שיתוף עובדים בתרבויות שונות , משאבים, 176. 

 

 

=================

 

תשלום: פאי פאל/מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©