חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית סגנון היתקשרות, בולבי, הקשר בין דפוסי ההתקשרות לבין מוטיבציה פנימית, חיצונית להישגים, פסיכולוגיה התפתחותית, שאלונים

29 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12338

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: תום, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת במסרון/ווטסאפ:

052-8673055  או במייל :

schwartztom1990@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת בקורס בחירה בטכניון, חיפה, אצל ד"ר מרדכי.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין דפוסי ההתקשרות לבין מוטיבציה פנימית וחיצונית להישגים?

תוכן עניינים

מבוא

סקירה תיאורטית

1. תיאוריית ההתקשרות

1.1. הגדרה

1.2 היווצרותה של מערכת ההתקשרות

1.3 סגנונות ההתקשרות

1.4 התקשרות בקרב מבוגרים

1.5 מאפיינים התנהגותיים וייצוגיים של סגנונות ההתקשרות

1.6 ההבדלים בין דפוסי ההתקשרות הלא בטוחים

2. מוטיבציה פנימית וחיצונית להישגים

2.1 מוטיבציה- הגדרה

2.2 מוטיבציה פנימית

2.2.1 גורמי ומאפייני המוטיבציה הפנימית

2.2.2 הגורמים למוטיבציה פנימית

2.3 מוטיבציה חיצונית

2.4 מוטיבציה פנימית וחיצונית להישגים

2.5 תוצרי המוטיבציה הפנימית והחיצונית

3. הקשר בין סגנון התקשרות למוטיבציה פנימית וחיצונית

השערות המחקר

פרק השיטה

1. מדגם

2. הליך

3. כלי המחקר

פרק הממצאים

פרק הדיון

פרק יישומי

ביבליוגרפיה

לוחות ותרשימים

טבלה 

 

מטרת העבודה הנוכחית היא לחקור את השפעתם של דפוסי ההתקשרות על עוצמת המוטיבציה הפנימית והחיצונית להישגים. המוטיבציה מהווה מרכיב חשוב במאפייניהם של בוגרי מערכת החינוך לשם הצלחתם העתיד, ועל כן צריכה להוות מטרה מרכזית של התהליך החינוכי. רציונל של מחקר זה הוא להבין את היחס בין דפוסי ההתקשרות לבין המוטיבציה החיצונית והפנימית להישגים בקרב תלמידים.

תיאוריית ההתקשרות, אשר נוסדה על ידי ג׳ון בולבי, מציעה כי התנסויות מוקדמות עם דמויות התקשרות מוכללות לידי ייצוגים פנימיים היוצרים מודל עבודה פנימי. ייצוגים אלו נשארים ואף מתמידים בבגרות וכוללים ייצוגים פנימיים של העצמי, של דמויות ההתקשרות ושל העצמי בקשר עם אחרים. ישנם שלושה סגנונות התקשרות: בטוח, נמנע וחרד. מחקרים מראים, כי כל אחד מבעלי דפוסי ההתקשרות תופסים את עצמם בדרכים אופייניות שונות. הבדלים אלו מתבטאים בשונות תפיסת המסוגלות העצמית וכן החברתית של האדם.

מוטיבציה מתייחס לרצון להשקיע זמן ומאמץ בפעילות מסוימת, גם כאשר הדבר כרוך בקשיים ובאי הצלחות. ניתן להבחין בין שני ממדים מרכזיים של המוטיבציה לביצוע מטלה. הראשון הינו עוצמה המתאר את מידת הרצון להשקיע והשני הינו תחושת האוטונומיה המתקיים כאשר הרצון להשקיע מבוסס על בחירה. מוטיבציה להישגים מאפיינת את הגורמים המשפיעים על המוטיבציה של הפרט במצבי הישג, כאשר מחקרים רבים מראים כי סוג המוטיבציה של האדם משפיעה על התייחסותו הרגשית לתוצאה הסופית ועל ההתנהגות ובפועל. (דרור, 2019)

שני המדדים המרכזיים של המוטיבציה הינם מוטיבציה פנימית וחיצונית. הראשונה מתארת מוטיבציה שמקורה בגורמים פנימיים וכוללת סקרנות אינטלקטואלית או תחושת אתגר, כאשר הנעה מסוג זה אינה כרוכה בתגמולים או בענישה. המוטיבציה החיצונית, לעומת זאת, מבוססת על השאיפה לתמלוגים או תמריצים חיצוניים וחשש מפני עונשים והיא מאופיינת בתחושה של השקעה מתוך תקווה לתגמול חומרי או פחד מעונש.

השערת המחקר הראשונה הייתה כי ככל שהאדם ידווח על דפוס התקשרות חרד יותר, כך הוא יהיה מונע יותר גם ממוטיבציה פנימית וגם ממוטיבציה חיצונית. השערת המחקר השנייה הייתה, כי ככל שהאדם ידווח על דפוס התקשרות נמנע יותר, כך הוא יהיה מונע פחות ממוטיבציה פנימית וחיצונית. השאלון הראשון הינו שאלון ECR , שאלון המכיל 36 פרטים המתייחסים לקשר בין אישי. השאלון השני הינו שאלון להערכת המוטיבציה הפנימית והחיצונית- Aspirations.

ממצאי המחקר אוששו באופן מובהק, ונמצא מתאם בין דפוס התקשרות חרד להנעה יתרה ממוטיבציה וכן בין דפוס התקשרות נמנע להנעה נמוכה ממוטיבציה פנימית וחיצונית. חשיבותו של מחקר זה הוא רב, בהיותו מביא לראשונה את הגורם לעוצמת המוטיבציה הפנימית והחיצונית. ממצאים אלו יכולים להיות רלוונטיים בשדה החינוך והייעוץ, משום שבאמצעות חיזוק של מאפייני ההתקשרות הבטוחה ניתן לסייע לתלמידים בהגברת עוצמת המוטיבציה להישגים. מגבלת המחקר הייתה חוסר התאמה מדויק בין השערות המחקר לבין הממצאים, כך שייתכן כי תוצאות אלו אינם מדויקות דיו ועל כן אני מציעה על מחקר המשך בנושא עם שאלון מותאם שיאשש את ממצאי המחקר הנוכחי. (Court, 2018)

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

יאיר, גד, מסע ישראלי : מפתחות לפדגוגיה ישראלית ולחינוך הערכי בישראל. ידיעות אחרונות : ספרי חמד, (2017)

נעמי מנדל-לוי, שווים : תמיכה בית ספרית בשוויון הזדמנויות, תרגום מאנגלית: ל' רובינס, י' בן משה, ירושלים : אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, (2017)

בוכריס-בזק, שירה. הקשר בין תגובתיות-יתר וטמפרמנט לבין תפקוד רגשי ותחושת מסוגלות עצמית בגיל הילדות. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, (2017)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©