חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית ויסות רגשי סגנון התקשרות בולבי, קשיים בוויסות רגשי, מחקר כמותני, פסיכולוגיה התפתחותית, שאלונים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

34 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12337

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: תום, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת במסרון/ווטסאפ:

052-8673055  או במייל :

schwartztom1990@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר אריה.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

האם יימצא קשר בין דפוסי ההתקשרות לקשיים בוויסות רגשי ?

תוכן עניינים

מבוא    

סקירה תיאורטית

1. תיאוריית ההתקשרות 

1.1. הגדרה        

1.2 הנחות היסוד של תיאורית ההתקשרות           

1.3 שלושת סגנונות ההתקשרות   

   1.3.1 תיאור סגנונות ההתקשרות          

   1.3.2 מאפייני דפוסי ההתקשרות          

1.4 סגנונות ההתקשרות בבגרות

1.5 השפעת סגנון ההתקשרות על ההיבט הרגשי    

 

2. קשיים בוויסות רגשי  

2.1 וויסות רגשי 

2.2 התפתחות הוויסות הרגשי     

2.3 קשיים בוויסות רגשי            

2.4 עוצמת התגובה הרגשית- תגובתיות רגשית      

2.5 היעדר אינטליגנציה רגשית    

3. הקשר בין סגנונות ההתקשרות לוויסות רגשי    

השערת המחקר 

פרק השיטה

1. מדגם

2. הליך

3. כלי המחקר   

פרק הממצאים  

פרק הדיון.        

פרק יישומי       

ביבליוגרפיה      

 

מטרת העבודה הנוכחית הינה לחקור את הקשר בין תיאוריית ההתקשרות לבין קשיים בוויסות רגשי. תיאוריית ההתקשרות הינה מערכת דפוסים המתגבשת בתקופת הינקות לאור הדיאדת אם- תינוק, ובאופן מקביל גם וויסות רגשי מתגבש בתופת הינקות המוקדמת במהלך האינטראקציה עם ההורים. על כן, רציונל המחקר טוען כי תיאוריית ההתקשרות וויסות רגשי מושפעים זה מזה, והסגנון ההתקשרותית משפיע על יכולת הוויסות הרגשי של הפרט.

תיאוריית ההתקשרות הינה תהליך המתגבש בתקופת הינקות עד גיל שנתיים, ומהווה את הבסיס להתפתחות אישית ובינאישית. התיאוריה נוצרה על ידי ג'ון בולבי, שסבר כי תינוק נולד עם דחף ביולוגי לחפש בעת מצוקה רגשית או גופנית, את קרבתה של דמות אנושית מגינה. המערכת ההתקשרותית נוצרת בהדרגה ומתהווה באמצעות אופן היחסים של הדמות המטפלת לתינוק. בהמשך התיאוריה, פיתחו שלושה סגנונות לתיאור אופני ההתקשרות השונים. הסגנונות שזוהו הם בטוח, נמנע וחרד. ההתקשרות הבטוחה מאופיינת בפעילות התקשרותית תקינה וכוללת תחושות חיוביות על העצמי ועל האחר. ההתקשרויות הלא בטוחות מתאפיינות באופן כללי בפעילות שאינה תקינה מהותית ובמודל עצמי שלילי וחסר עצמאות. בבגרות, מודלים אלו נשמרים ומהווים חלק ממרכיב האישיות.

הוויסות רגשי כולל תהליך שבו הפרט אחראי על רגשותיו ומצליח לווסתם באופן מותאם לו ולסביבתו. הוא כולל אסטרטגיות וויסות יעילות המונעים הצפה רגשית ומאפשרים הערכה מחדש, ולעיתים שינוי פרשנות של המציאות הקיימת. יכולת הוויסות מתפתחת מגיל הינקות ולאורך שנות הילדות, כאשר בשלב הראשוני פעוטות לומדים לווסת את רגשותיהם לגירויים וסיטואציות בתיווך ההורים, ובהמשך ההתפתחות מצליחים לבצע זאת בעצמם. קושי בוויסות רגשי מאופיין בחוסר יכולת להתמודד בצורה יעילה עם רגשות מעוררים . מאפייני ם אופייניים של קשיי ויסות הם תגובות לא- סתגלניות, הופעות של התנהגויות מוחצנות ומופנמות והתפרצויות זעם. שני המופעים המרכזיים של קשיים בוויסות רגשי הם עוררות יתר וקהות רגשות. ממדים נוספים המעידים על קשיים בוויסות רגשי הם עוצמת הוויסות הרגשי , והעדר אינטליגנציה רגשית.

כלי המחקר זה כללו שני שאלונים. השאלון הראשון הוא שאלון ההתקשרות ECRלזיהוי דפוס ההתקשרות בעל 36 פריטים. השאלון השני הוא DERS- לזיהוי קשיים בוויסות רגשי בעל 41 פריטים. השערת המחקר הייתה כי ככל שהאדם יותר חרד או נמנע, כך הוא יחווה קשיים בוויסות רגשי. השערת המחקר אוששה באופן מובהק ונמצא כי לסגנון ההתקשרות הנמנע והחרד יש התאמה מלאה לקשיים בוויסות רגשי.

ממצאי המחקר הנוכחי עלולים להשפיע ביותר לשדה החינוך. אנשי חינוך מתמודדים רבות עם תלמידים בעלי קשיים בוויסות רגשי, ובאמצעות המחקר יהיה ניתן לעזור להם באמצעות גישות ואסטרטגיות התקשורתיות יעילות. מגבלת המחקר שהוא נערך רק בקרב בוגרים ומתבגרים ולא בקרב ילדים, ולכן אני מציעה על מחקר המשך להרחבת המחקר בקרב ילדים והעמקת הממצאים בתחום החינוכי.

השערת המחקר

ככל שהאדם יותר חרד או נמנע בהתקשרות, כך הוא יחווה יותר קשיים בוויסות רגשי.

 

במחקר הנוכחי לבחינת מדדי הוויסות הרגשי נבדקו תוצאותיהם של 427 משתתפים, מתוכם 122 גברים, 304 נשים וכן משתתף אחד שלא ידוע מגדרו. גילאי הנבדקים היו 16-72, והם העידו על השתייכותם לכלל המגזרים.

 

הליך המחקר

במחקר הנוכחי התחלנו לקבוצות על פי תתי נושאים בתוך נושא ההתקשרות, כאשר כל קבוצה עסקה העבירה שאלונים לקהל היעד של מחקרה. כחלק מקבוצת המחקר בתחום 'וויסות רגשי', העברתי שאלונים אינטרנטיים באמצעות לינק. העברתי את השאלונים בקבוצות השונות בוואטספ וביקשתי מהם להעביר את השאלונים הלאה, כך שהעברת השאלון היה באמצעות מדגם מייצג ומדגם נוחות. לארח כחודשיים מעת תחילת העברת השאלונים על ידי כלל חברות הקבוצה, סיימנו את ההליך המחקרי והם הועברו ליועצת סטטיסטית. סה"כ כל חוקרת העבירה כ-30 שאלונים כחלק מקבוצת המחקר שלה.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

בן- שבת, ש'. (2017). תפקיד הוויסות הרגשי בקשר שבין תסמיני דיכאון לפגיעה עצמית לא אובדנית. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך באוניברסיטת בר- אילן.

אלדמן, א. תחושת קוהרנטיות ותקווה כמסבירות תגובות לחץ בקרב מתבגרים החשופים לידי טילים: מצב לחץ כרוני לעומת מצב לחץ אקוטי. מחקר לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת בן גוריון.

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©