חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית סגנון היתקשרות ההורים, משתנים פסיכופתולוגים של ילדיהם, בולבי, סגנונות התקשרות, פסיכולוגיה התפתחותית, מחקר כמותני, ש


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12336

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: תום, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת במסרון/ווטסאפ:

052-8673055  או במייל :

schwartztom1990@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר אריה.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין סגנון ההתקשרות של ההורים אל משתנים פסיכופתולוגים של ילדיהם?

תוכן עניינים

מבוא

סקירה תיאורטית

1. תיאוריית ההתקשרות

1.1. הגדרה

1.2 דפוסי התקשרות

1.4 סגנונות ההתקשרות בקרב מבוגרים

1.5 השלכת דפוס ההתקשרות על התמודדות עם מצבי לחץ

1.6 התמודדות של דפוס ההתקשרות הנמנע במצבי לחץ

 

2. טראומה בילדות

2.1 טראומה- הגדרה

2.2 טראומה בילדות

2.3 טראומה משנית

2.4 אירועי טראומה במרחב המשפחתי

2.5 גורמי פגיעות לתגובות דחק וטראומה

3. הקשר בין דפוס ההתקשרות לטראומה אצל ילדים

השערת המחקר

פרק השיטה

1. מדגם

2. הליך

3. כלי המחקר

פרק הממצאים

פרק הדיון

פרק יישומי

בביליוגרפיה

לוחות ותרשימים:

טבלה 1

 


תקציר

מטרת העבודה הייתה לבדוק את הקשר בין סגנונות ההתקשרות של ההורים לבין הקצנה בהתנהגויות מופנמות ומוחצנות של ילדיהם. תיאוריית ההתקשרות מהווה מרכיב מרכזי בהתפתחותו הרגשית והבין-אישית של האדם, ולה השלכות פסיכו- התנהגותיות רבות. כמו כן, הקצנה בהתנהגויות מוחצנות ומופנמות בקרב ילדים מושפעות מגורמים שונים, ובניהם סביבתיים. על כן, בעבודה זו נבחן התנהגויות אלה בקרב ילדי הורים בעלי סגנונות התקשרות שונים, וההבדלים ביניהם.

המשתנה הראשון במחקר הוא תיאוריית ההתקשרות. תיאוריה מניחה כי האינטראקציות עם דמויות ההתקשרות ואסטרטגיות התמודדות עם דחק בילדות, מופנמות, ומביאות לידי התפתחות של ייצוגים קוגניטיביים. ייצוגים אלו מהווים מסגרת התייחסות לאורך החיים אשר מעצבת את תפיסת העצמי והאינטראקציות עם ה'אחרים' והדרך בה תופס הפרט אירועים, מתכנן חוויות, חווה רגשות והתנהגויות המכוונות את תגובותיו.

על בסיס הנחותיו התיאורטיות של בולבי, נחקרו הבדלים בינאישיים בתגובת תינוקות על פרידה ומפגש מחודש עם האם, והגדירו שלושה דפוסי התקשרות: בטוח, נמנע וחרד. סגנון ההתקשרות הראשון מסווג כבטוח והשניים האחרים מוגדרים כדפוסי התקשרות לא בטוחים. סגנונות ההתקשרות נמצאו כגורמים אחראיים על תפקודים שונים. בעבודה זו נמצא, כי דפוסי ההתקשרות אחראים גם להתנהגות שונה במצבי לחץ וטראומה, וכי במצבי לחץ ודחק יש לדפוס ההתקשרות הנמנע יתרון בהיותו נמנע מהערכת אירועים כמאיימים.

המשתנה השני הינו טראומה בקרב ילדים. טראומה הינה אירוע חיים הנחשב למלחיץ ובתגובה אליו נדרש האדם להשתנות. לכן, מצבי טראומה מובילים לכשל זמני או קבוע בהסתגלות למחזור החיים הקבוע. טראומה משנית מאפיין סימפטומים דמויי הפרעת דחק פוסט טראומטיים, אשר נגרמים כתוצאה מחשיפה עקיפה לטראומה. מאפייני הטראומה המשנית הם חודרנות, קהות רגשית ועוררות יתר. טראומה בילדות מאפיינת חוויה שבעת התרחשותה, הייתה גדולה מידי לעיבוד על ידי הילד. טראומה זו שונה מהתפתחות טראומה בקרב מבוגרים, מאחר והיא מפריעה להתפתחות תפקודם הרגשיים, הקוגניטיביים והתפתחותיים. כאשר הטראומה הינה במרחב המשפחתי, נמצא כי התמודדות זו הוכרה כגורם סיכון לטראומה, משום שהמעורבות הרגשית בהכלת המטופל בן המשפחה הוא גדול.

המחקר התנהל באמצעות השאלונים: . ECR, CBCהשערת המחקר הייתה כי ככל שההורים ידווחו על סגנון התקשרות לא בטוח, כך תמצא הקצנה בהתנהגות מוחצנת ומופנמת של ילדיהם. השערה זו אוששה ונמצא כי ככל שהאדם ידווח על סגנון התקשרות חרד או נמנע יותר, כך הוא ידווח על היבטים פסיכופתולוגיים של רמות חרדה ודיכאון גבוהות יותר, בעיות בריאותיות כלליות וכן על התנהגות אגרסיבית גבוהה יותר. ממצאי המחקר הנוכחי חיוניים, בהיותם חושפים את הגורמים להיבטים פסיכופתולוגיים אלו, והשפעתם הרבה של תיאוריית ההתקשרות עליהם. מגבלות המחקר היו בכלי המחקר האינטרנטי, שיכול להוות בעיה לחלק מהנשאלים במחקרים הבאים, בהיותם חסרי יכולת למלא שאלון זה ועל כן במחקר ההמשך נדרש להגיש שאלון מודפס הממולא בכתב יד על ידי הנבדקים.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

דניס סוכודולסקי, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בכעס ובתוקפנות אצל ילדים, מאנגלית: כרמית גלעד.‫ הוצאת אח, (2017)

דור א., ( 2016) פוסט מודרניות והורות: היעדר אמת אחרונה וערפל הורי , פנים הקרן לקידום מקצועי,31, 35-43.

סנל, אילין, מיינדפולנס לילדים ולהוריהם . מודן, (2017)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 

mushka


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©