חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית סגנון התקשרות מרחב אישי, בולבי, סגנונות התקשרות, פסיכולוגיה התפתחותית, מחקר כמותני, שאלונים


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12335

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: תום, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת במסרון/ווטסאפ:

052-8673055  או במייל :

schwartztom1990@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר אריה.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין סגנון ההתקשרות למשתנה של מרחב אישי?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא

סקירה תיאורטית

1. תיאורית ההתקשרות

1.1 הגדרה

1.2 אבני דרך בהתפתחות תיאורית ההתקשרות

1.3 דגמים פנימיים

1.4 ניסוי מעבדה- סיטואציית הזר

1.5 שלושת סגנונות ההתקשרות

1.6 השפעת ההתקשרות בינקות לזו שבבגרות

2.מרחב אישי

2.1 הגדרה

2.2 משמעות המרחב האישי

2.3 גורמי השפעה על המרחב האישי

3. הקשר בין סגנונות ההתקשרות למרחב האישי  

פרק השיטה

1. מדגם

2. כלי המחקר

3. הליך

 פרק הממצאים

פרק הדיון

ביבליוגרפיה

נספחים

לוחות ותרשימים


עבודה זו בודקת כיצד משפיע סגנון ההתקשרות על הדרך בה הוא מתנהל מול אנשים אחרים. שאלת המחקר בוחנת כיצד משפיע סגנון ההתקשרות של הפרט על תפיסת המרחק שלו. רציונל המחקר הוא הנחת היסוד של אבי תיאורית ההתקשרות ג'ון בולבי, שטען כי סגנון ההתקשרות של הפעוט משפיע באופן מהותי לאורך כל חייו, ובעיקר בטיב ואופי הקשר שלו עם אחרים. מאחר ומרחב אישי והתנהלות במרחב הינם גורמים המושפעים, על פי הספרות המקצועית העוסקת בנושא, באופן ישיר מראיית הפרט את הזולת, מצאנו לנכון להניח כי הגדרות המרחב האישי מושפעות מסגנון ההתקשרות.

סגנון ההתקשרות הוא השיטה בה לומד התינוק לראות את יחסיו מול העולם. מודל של התקשרות בטוחה כולל תמיכה, סיוע, קרבה בריאה ויוצרת אימון. מודל של התקשרות חרדה כולל יחסים מעורערים המלווים בפחד מנטישה, חוסר אכפתיות, חוסר עקביות וחוסר תמיכה.

המרחב האישי הוא קו הגבול הבלתי נראה אשר כל אחד מאתנו יוצר סביב הגוף, מעין אזור טריטוריאלי שקוף המגן עלינו מפני קרבה גדולה מידי של האנשים סביבנו. על פי הגדרתו של האל, מן החוקרים היותר נחשבים בתחום, המרחב האישי הוא בעצם התנהגות נלמדת התלויה בסטטוס, בתכונות אישיות, מצב נפשי, תרבות ומגדר. על בסיס מחקריו פותחה סכמת מיון של ארבעה סוגי מרחקים המתארים את יחסי האדם עם סביבתו. המרחק האינטימי, המרחק האישי, המרחק החברתי והמרחק הציבורי. מחקרים רבים ניסו לזהות מאפיינים אינדיבידואליים למרחב אישי. נבדקו משתנים רבים כגון גיל, מוצא אתני, מעמד סוציו אקונומי, הופעה חיצונית ואף הפרעות אישיות ופסיכופתולוגיה.

המחקר הנוכחי בודק את הקשר שבין מרחב אישי לסגנונות התקשרות בין מכרים בן אותו מין. השערות המחקר התבססו על כך שלסגנונות ההתקשרות יש ביטוי גם במרחב האישי. לפיכך, השערת המחקר הראשונה הייתה כי ימצאו מתאמים חיוביים בין סגנון התקשרות חרד לבין תפיסת מרחק רחוקה. הממצאים אוששו ונמצא כי אנשים בעלי סגנון התקשרות חרד מעדיפים לשמור מרחק קרוב יותר מאחרים מולם. השערת המחקר השנייה הייתה כי אנשים בעלי סגנון התקשרות נמנע יעדיפו לשמור מרחק רחוק יותר מהעומדים מולם וגם השערה זו אוששה על ידי הממצאים. עוד עלה בממצאים, כי ישנו הבדל מגדרי בתפישת המרחק, כך שנשים תופשות את שטח המרחב האישי שלהן כקרוב יותר מאשר גברים. ממצא זה מוסבר על ידי החוקרים Mayo & Lafrance כי הקרבה הרגשית בין נשים משפיעה על המרחב האישי שלהן בשעת שיחה.

מגבלת המחקר הנוכחי הייתה רמת הקרבה של משתתפי המחקר. אנו טוענות כי יש הבדל בין קבוצת הנחקרים בחברת המשפחה, לקבוצה הדמה בעבודה, משום ש שני הקבוצות נבדקו ונותחו יחד, ואנו חושבות כי ישנם פערים והמחקר שיפריד בין שני קבוצות אלו ישקף בצורה מהימנה יותר את הממצאים. ממצאים אלו חשובים ביותר לשדה החינוך והייעוץ, בהיותם חושפים את מידת ההשפעה הרבה של סגנון ההתקשרות על תפיסת המרחק תלמיד –מורה ותלמיד- תלמיד. כך היועצת מודעת כיצד להתייחס לכל תלמיד ולכבד את הצורך שלו במרחק זה או אחר, ללא שיפוטיות. כמו כן, היא נדרשת להיות בקיאה בתחום על מנת להעביר מסר זה לצוות ההוראה.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

דניס סוכודולסקי, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בכעס ובתוקפנות אצל ילדים, מאנגלית: כרמית גלעד.‫ הוצאת אח, (2017)

דור א., ( 2016) פוסט מודרניות והורות: היעדר אמת אחרונה וערפל הורי , פנים הקרן לקידום מקצועי,31, 35-43.

סנל, אילין, מיינדפולנס לילדים ולהוריהם . מודן, (2017)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 

mushka₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©