חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית סגנון התקשרות בולבי, לחץ, חרדה, דיכאון מחקר כמותני, פסיכולוגיה התפתחותית, שאלונים

31 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12334

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: תום, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת במסרון/ווטסאפ:

052-8673055  או במייל :

schwartztom1990@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר אריה.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין סגנון ההתקשרות למשתני לחץ, חרדה ודיכאון?

 תוכן עניינים

מבוא

סקירה תיאורטית

1. תיאוריית ההתקשרות

1.1. הגדרה ותפקידים

1.2 מודל ה"בסיס הבטוח

1.3 שלושת סגנונות ההתקשרות

1.4 התקשרות במעגל החיים בבגרות

1.5 המשכיות סגנונות ההתקשרות בבגרות בבגרות

2. משתני לחץ, חרדה ודיכאון

2.1 חרדה

2.2 דיכאון

 2.3 לחץ

2.4 מצבי לחץ, חרדה ודיכאון בתקופת הבגרות

3. הקשר בין סגנונות ההתקשרות לבין לחץ, חרדה ודיכאון

השערות המחקר

שיטה

1. מדגם

2. הליך

3. כלי המחקר

ממצאים

דיון

בביליוגרפיה

נספחים

נספח א' -שאלון דמוגרפי

נספח ב'- שאלון דפוסי התקשרות

 

לוחות ותרשימים:

תרשים 1

לוח 1

 

תיאוריית ההתקשרות של בולבי רואה בהתנהגות ההתקשרות של התינוק עם דמות האם צורך פסיכולוגי מולד החיוני להישרדותו של התינוק, בדומה לצרכים פיזיולוגיים אחרים. התנהגות זו מאופיינת בשמירת קרבה של התינוק עם דמות האם. כאשר הוא לומד כי הוא יכול לסמוך על הדמות ההורית שתענה לצרכיו באופן עקבי, הוא רואה בה 'בסיס בטוח'. בהמשך, התפתחה התיאוריה לכדי סגנונות ההתקשרות הכוללים שלושה סגנונות מרכזיים, דפוס התקשות בטוח, נמנע וחרד, כאשר שני הסגנונות האחרונים סווגו כסגנונות התקשרות לא בטוחים.

מחקרים רבים מראים את המשכיותם של סגנונות ההתקשרות אלו בילדות המוקדמת ולכל אורך מעגל החיים. במחקר אורך שנערך בקרב ילדים בגילאים שונים נמצא כי לסגנון ההתקשרות הבטוח ערך רגשי, חברתי וקוגניטיבי מחבריהם מבעלי סגנונות ההתקשרות הלא בטוחים. גם בגיל ההתגברות נמצא קשר בין איכות ההתקשרות לבין מאפיינים שונים של מתבגרים הכוללים דימוי עצמי, תקשורת בין אישית ותחושת סיפוק כללי.

משתני לחץ חרדה ודיכאון הינם סימפטומים פסיכופתולוגיים נפוצים. חרדה הינה תגובה רגשית וגופנית לאיום לא מוכר, או לסכנה לא מזוהה. החרדה עלולה להתבטא על ידי מאפיינים פיזיולוגיים ברמות שונות, וכן מאפיינים קוגניטיביים, רגשיים, חשיבתיים והתנהגותיים. הדיכאון מתייחס למכלול הפרעות הנפשיות של הפרט, המופיעות יחד. הסיבה לכך היא משום היותו משפיע על מצב הרוח, הגורר ירידה דרסטית בממדי הרגש, ומוביל את הלוקה בו לחוסר עניין במעשיו ובקיומו.

 לחץ הינו אירוע המפעיל על האדם דרישות, ויוצר הפרה של שיווי המשקל הנפשי שלו. הלחץ יכול להיות בשל אירוע חיצוני, או בשל אירוע פנימי, כגון דחף. חוקרים בתחום חקר הלחץ הבחינו בין שני סוגי לחץ, כאשר האחד מגדיר בעיות המתמשכות באופן יחסי, לבין לחץ במצב אקוטי הנמשך פרק זמן קצר יותר, אך אינטנסיבי יותר. בעבודה זו נתמקד בלחץ מתמשך.

מחקרים רבים בחנו את הקשר בין שלושת דפוסי ההתקשרות לבין המשתנים הפסיכופתולוגיים הללו. במחקר משתנת 2017 נמצא כי משקל רב ניתן לגורמים המשפחתיים והביתיים בהיווצרות סימפטומים פסיכוסומאטיים. מחקר נוסף אשר עסק בניבוי גורמי היווצרות דיכאון מצא כי היסטוריה משפחתית ובידוד חברתי עלולים מהווים גורם סיכון משמעותי. כאמור, בידוד חברתי הינו אחד המאפיינים העיקריים של דפוסי ההתקשרות הלא בטוחים. השערת המחקר הייתה, כי ככל שהאדם מדווח על רמות גבוהות יותר של חרדה או הימנעות בהתקשרות, כך רמת הלחץ, הדיכאון והחרדה שלו יהיו גבוהות יותר. השערת במחקר אוששה באופן מובהק. חשיבותו של מחקר זה לשדה החינוך והייעוץ הוא רב. משתנים פסיכופתולוגיים אלו נפוצים בקרב תלמידים רבים, ואלו משפיעים באופן מובהק על רמת ההצלחה החברתית, הלימודית, הרגשית והתפקודית שלהם.

בעקבות ממצאי מחקר זה, ניתן יהיה להעמיק בתהליך התקשרותי בשטח בית הספר למתן פתרונות לתלמידים אלו, ולהוביל להצלחתם. מגבלות המחקר הייתה השתתפות של אחוזים גבוהים של נבדקות בתהליך המחקר ואי מתן יחס שווה בין נבדקים לנבדקות. על כן, אנו מציעות לחקור את הנושא לעומקו, ולערוך מחקר המשך על השפעת סגנונות ההתקשרות בקרב גברים. 

 

השערות המחקר

 ככל שהאדם מדווח על רמות גבוהות יותר של חרדה או הימנעות בהתקשרות, כך רמת הלחץ, הדיכאון והחרדה שלו יהיו גבוהות יותר.

 

 שיטה

1. מדגם

במחקר הנוכחי המשתתפים התבקשו לענות על שאלון סגנון התקשרות (ECR) ושאלון הבוחן תסמינים פסיכופתולוגיים.

משתתפים: במחקר השתתפו 779 משתתפים ללא השתייכות דתית כלשהי. מתוכם 174 גברים ו540 נשים בתווך הגילאים 13-89. הנבדקים נשאלו על השכלתם, סטטוס אישי ומספר ילדיהם.

 

2. הליך המחקר

המחקר נעשה כחלק מעבודה סמינריונית. השתתפנו בקבוצת עבודה שבחנה את הקשר בין התקשרות לבין תסמינים פסיכופתולוגיים. העברנו שאלון אינטרנטי ל60 נבדקים ונבדקות באמצעות קישור בדואר האלקטרוני וברשתות החברתיות. הכניסה לשאלוני המחקר נעשתה דרך קישור לתכנת ה- QUALTRICS.

כהקדמה להצגת השאלונים ניתן למשתתפים רקע כללי על המחקר, בו הוסבר כי מטרתו של המחקר הוא לבחון את הקשר בין התקשרות לבין תסמינים פסיכופתולוגיים. כמו כן, השאלון הינו אנונימי והיה צריך לאשר את הסכמת המשתתף על ידי חתימה בתחילת השאלון.

 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

דניס סוכודולסקי, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בכעס ובתוקפנות אצל ילדים, מאנגלית: כרמית גלעד.‫ הוצאת אח, (2017)

דור א., ( 2016) פוסט מודרניות והורות: היעדר אמת אחרונה וערפל הורי , פנים הקרן לקידום מקצועי,31, 35-43.

סנל, אילין, מיינדפולנס לילדים ולהוריהם . מודן, (2017)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 

mushkaסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©