חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית ניהול סיכונים בריאות טעויות בטיפול התרופתי, רשלנות רפואית מתן תרופות, מחקר כמותני


45 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12320

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר שמשון.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי טעויות בטיפול התרופתי ?

תוכן עניינים

מבוא

הצגת הנושא

מטרת המחקר

רשלנות רפואית

רשלנות רפואית - העקרונות במשפט הישראלי

מהו הרופא הסביר

חובת הזהירות והפרתה במשפט ובהלכה

שלבי ניהול סיכונים

ניהול סיכונים במתן תרופות

שיטת המחקר

שיטת המחקר

אוכלוסיית המחקר:

איסוף הנתונים:

ממצאים

דיון:

ביבליוגרפיה

 

טעויות במתן תרופות יכולות לקרות כמו בכל מקצוע אחר ואף יותר. החידושים הבלתי פוסקים בשוק התרופות מחייבים את בעל המקצוע בתחום- רופאים[1] ורוקחים- להתעדכן באופן סדיר באשר לתרופות החדשות המשווקות בשל החשיבות הגדולה שבהעברת מידע אמין ומדויק ביחס לתרופות לבציר אנשי המקצוע, מסדיר הדין בישראלי גם את הדרך בה יועבר המידע ממשווקי התרופות לאנשי המקצוע.

ניהול סיכונים פירושו הקטנת ההסתברות לנזק וכן התמודדות עם הנזק לאחר שהוא נעשה.

בכל נושא בעולם קיימים סיכונים, אולם בשוק התרופות הסיכונים הם אקוטיים היות ומדובר בחיי אדם או לפחות בסבל לאדם ולא יש למנוע אותו מראש. בשוק זה יכולות להיות טעויות רבות, הן של הנוטל והן של הנותן. מבינת נותן התרופה מדובר ברופא הרושם אותה וברוקח המספק אותה. אלו גם אלו, כמו כל מי שרואה כי חלה טעות חייב לדווח מיידית על מנת למזער את הנזק. השאלה הנשאלת במחקר הנוכחי היא האם יש נטיה מצד נותן התרופה לדווח מיידית.

במחקר הנוכחי נבדוק באיזה מידה הצוות הרפואי רואה את החשיבות לדווח על טעות. האם יש הבדל בין סוגי טעויות שונים מבחינת הרצון לדיווח . האם יש דיווח גם במקרה של "כמעט טעות" או טעות שלא גרמה לנזק ותוקנה. האם יש הבדל בין סוגי הרופאים שונים

גישת המחקר היא כמותנית

לפי משרד הבריאות, חוזר מנהל הסיעוד, בנושא ניהול הטיפול התרופתי (עדכון 2016), מטרת ההנחיה להבטיח ניהול תרופתי איכותי ונכון למטופל. ההחלטה על טיפול תרופתי, שינוי מינון והפסקת טיפול תרופתי היא בסמכות הרופא לעומת זאת אחות מוסמכת , לרבות אחות מומחית תקבענה טיפול תרופתי במצבים ובגבולות שהותרו על פי דין. 

כלומר הטיפול התרופתי יינתן על ידי המוסמכים לכך בלבד.

הוראות לטיפול תרופתי יתבצע בהוראה בכתב, יצוין שמה המלא של התרופה, באותיות דפוס לטיניות גדולות בצורה ברורה ותאושר בחתימתו של נותן ההוראה בנוסף יהיה רשום שמו המלא ומספר רישיונו. קיימת אופציה של חתימה ממוחשבת לפי נהלי הארגון הרפואי.

ההוראות הטיפול התרופתי תכלול תאריך, שעת מתן ההוראה, שם התכשיר במלואו, צורתו, מינון, תדירות, דרך ומשך מתן ההוראה וכמובן לציין הוראות מיוחדת במידה וקיימות למתן התרופה.

במצב ובו הרופא עסוק בטיפול דחוף שאין באפשרותו להפסיקה ולרשום בכתב תינתן הוראה בעל פה. כאשר אחות מוסמכת מקבלת אישור בעל פה מרופא, היא תצטרך לרשום בכתב ידה ברשומות המטופל באותיות לטיניות ולציין את שם נותן ההוראה ותאושר בחותמתה ובחתימתה או בכפוף להוראות החתימה הממוחשבת.

ישנן תרופות "בנות סיכון" אלו תרופות שעלולות לגרום נזק למטופל ללא קשר לצורת המתן אפילו כשהן ניתנות על פי הכללים וההנחיות, מתן שגוי של תרופות אלו עלול לגרום נזק בריאותי למטופל . כמו כן, מתן תרופה זו על ידי איש צוות אפילו אם הוא רופא שאינו מכיר את הוראות השימוש והאזהרות יכול להפוך את התרופה לבת סיכון גם אם מלכתחילה תרופה זו לא הוגדרה כך.

הנחיות: איש צוות המקבל הוראה לתרופה שאיננה מוכרת לו יבקש לקבל מידע הודאות התרופה והודאות מתן התרופה לפני המתן. יש לסמן תרופות בנות סיכון בבית המרקחת, במדבקות סימון בולטות אשר הינם שונים מיתר התרופות. מומלץ להוסיף במערכת הממוחשבת דגשים והוראות לשימוש בטוח לתרופות בנות סיכון. יש להדריך את הצוות המטפל: בבית המרקחת יתקיים באופן תקופתי הדרכה בנושא חישובים רוקחים, רשימת התרופות המחלקתית תפורסם במקום בולט במחלקה לצד הרשימה הגנרית ומנהל המחלקה יוודא מעת לעת כי צוות המטפלים מכיר את רשימת התרופות בנות הסיכון. בכל מקרה יש לדווח על תופעות חריגות, פיזיות או התנהגותיות לרופא המטפל ויש להפסיק את מתן התרופה ולחשב מחדש את מינון ומתן התרופה. 

 


(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

משה פייגין, טליה חלמיש-שני, עופר קפלן, ניהול סיכונים ברפואה, רמות אוניברסיטת ת"א.

דולב ערן, ההיסטוריה של הרפואה בישראל, אלונקה על גב גמל, תל אביב: מערכות והוצאת מודן, 2017.

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©