חפש

קטגוריות

פרה סמינריון בשוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה, שילוב נכים ומוגבלים בעבודה מכוח חוק, נוהג, פסיקה והמציאות כיום


18 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12319

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 290


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה הפתוחה

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 98(!)

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי שילוב נכים ומוגבלים בעבודה?

תוכן עניינים

מבוא

התפתחות ההכרה בנכים ומוגבלים בראי מרכזיות ערכי המוסר

הגדרת נכים ומוגבלים בחברה וחשיבות שילובם בשוק העבודה

חסמים ואפליה בעולם התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות

גישות אידיאולוגיות בכינון מדיניות כלפי אנשים עם נכויות

סיכום ביניים

סקירת התפתחויות ושינויים בשילוב אוכלוסיה נכה ומוגבלת בשוק העבודה

התפתחות המודעות הציבורית באוכלוסיה לתעסוקת נכים ובעלי מוגבלויות

התפתחות החקיקה למען שילוב נכים מוגבלים בשוק העבודה ויישומה בפסיקה....

כלים המשפיעים על הטמעת אוכלסיית המוגבלים והנכים בעבודה

אפשרויות התעסוקה לאנשים עם מוגבלויות

כלים שנועדו לקדם את שילוב הנכים בעבודה

סיכום

מסקנות ודעה אישית

ביבליוגרפיה

 

עבודה זו דנה בשאלה כיצד בא לידי ביטוי שילוב והטמעת נכים ובעלי מוגבלויות בשוק העבודה והתעסוקה בישראל. ראשית הוצגו מי מוגדרים בעלי נכויות ומה הם ליקויים ומוגבלויות מכוח חוק ונוהג בחברה, כיצד אוכלוסיה זו מופלית ומה הם החסמים שניצבים בפניה. הוצגו מספר סיבות עיקריות שהובאו לידי ביטוי בפסיקה הישראלית, הבחנתי בין גישות אידיאולוגיות מרכזיות ששלטו בעבר וכיום כלפי בעלי מוגבלויות ועמדתי על חשיבות שילובה והטמעתה של אוכלוסיה זו בעולם התעסוקה הן מבחינת המדינה והמעסיקים והן מבחינת אוכלוסיית בעלי המוגבלויות עצמם בכך שהוא משפר את הרגשתם, את ערכם בעיני עצמם ואת כבודם העצמי, מסייע לתהליך החלמתו של הנכה ובכך תורם לשיפור איכות חייו, לשינוי ביחס הציבור אליו ולהכרה בו כחלק אינטגראלי ותורם בחברה.

 

כמו כן, הוצגה סקירת השינויים העיקריים שחלו במודעות הציבורית באוכלוסיה לתעסוקת בעלי מוגבלויות, הובאו הסדרים מרכזיים בחקיקה הישראלית, שהיא אחת מהמובילות בעולם בחקיקה מתקדמת לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה ועידוד מעסיקים להעסקתם, וביניהם חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- התשנ"ח-1998, אשר מגדיר את זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון, אוסר על הפליית אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, מחייב מעסיקים לבצע התאמות לעובדים עם מוגבלות ועוד.

 

נוכחתי לדעת, כי קיימת חובת העדפה מתקנת על גופים ציבוריים ועל מעסיקים פרטיים בהעסקת אנשים עם מוגבלות כשהעיקריים שבהם- תעסוקה במסגרת ייעודית מוגנת, בה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד ומועסקים רק אנשים עם מוגבלות ותעסוקה, ותעסוקה בשוק הפתוח באופן עצמאי או כתעסוקה נתמכת, בה מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובעלי המוגבלויות הינם עובדים לכל דבר המועסקים לצד אנשים ללא מוגבלות וזכאים לזכויות נרחבות. כמו כן, נחשפתי לתוכניות, מיזמים עסקיים חברתיים מטעם ארגונים בעלי מטרות חברתיות סביבתיות וכלים מרכזיים מטעם משרד הכלכלה, אשר נותנים מענה, ליווי מקצועי, הכשרות והשכלה במטרה להעצים את יכולותיהם המקצועיות והתעסוקתיות לשם קידום הטמעתם של אוכלוסיית המוגבלים והנכים בעבודה בישראל.

 

עוד ראיתי, כי כיום קיימת הסכמה שחינוך הציבור לקבל את בעלי המוגבלויות חשוב לקידום שילובם בחברה כדי לקיים מהפכה חברתית בנושא והרחבת זכויותיהם באמצעות חקיקה שוויונית במטרה לתקן את האפליה שהם חוו. עוד ממסקנותיי כי כיום יש ברשות האדם והחברה כלים טכנולוגיים מתקדמים ורשתות חברתיות בהן ניתן לשתף, להיחשף ולחשוף מידע לכל רחבי העולם שיחשוף סוגיה זו לתודעה היומיומית ואף לשיח הציבורי והחברתי.

 

באופן אישי, ככותבת עבודה זו, זכיתי לחקור לעומקו של עניין את תופעת אפליית הנכים והמוגבלים וללמוד כיצד התפתחה ההכרה בהם, החקיקה המקדמת והפסיקה התומכת לשם שילובם בחברה בכלל ובעולם התעסוקה בפרט. למדתי על חסמים שונים שעמדו בדרכה וכיצד בישראל נותנים כלים ותוכניות לשם ההקלה בהטמעתם על-ידי ראייתם כבני אדם שווים. כמו כן, למדתי שעם השנים התפתחו גישות ותיאוריות שונות בנושא שניסו להסביר את סוגיית שילוב הנכים ובעלי המוגבלויות בשוק העבודה ולתת לו מענה.

 

בטוחני שכעת, הנני בעלת השכלה גבוהה יותר בנושא חשוב זה ומקווה כי בעתיד, במרוצת השנים, תופעת האפליה כלפיהם תמוגר והם ישתלבו בחברה ובשוק התעסוקה ויביאו לצמיחה כלכלית וחברתית בישראל שיהנו ממנה גם המעסיקים, המדינה ובמיוחד אוכלוסיית בעלי המוגבלויות והנכים. 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

השופט מנחם גולדברג, עו"ד נחום פינברג דיני עבודה, הוצאת סדן, ספט' 2017

בן ישראל ר', הגדת רות - מאין אני באה ולאן אני הולכת, עם עובד, 2017.

אברהם, י'. חקר הגורמים המשפיעים על מסוגלות תעסוקתית של אנשים עם מוגבלות, האוניברסיטה העברית-הפקולטה למדעי החברה, ירושלים.

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 

bksapirסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©