חפש

קטגוריות

פרה סמינריון בשוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה, שילוב נכים ומוגבלים בעבודה מכוח חוק, נוהג, פסיקה והמציאות כיום


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

18 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12319

גלול עכבר מטה


₪ 290


שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי שילוב נכים ומוגבלים בעבודה?

תוכן עניינים

מבוא

התפתחות ההכרה בנכים ומוגבלים בראי מרכזיות ערכי המוסר

הגדרת נכים ומוגבלים בחברה וחשיבות שילובם בשוק העבודה

חסמים ואפליה בעולם התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות

גישות אידיאולוגיות בכינון מדיניות כלפי אנשים עם נכויות

סיכום ביניים

סקירת התפתחויות ושינויים בשילוב אוכלוסיה נכה ומוגבלת בשוק העבודה

התפתחות המודעות הציבורית באוכלוסיה לתעסוקת נכים ובעלי מוגבלויות

התפתחות החקיקה למען שילוב נכים מוגבלים בשוק העבודה ויישומה בפסיקה....

כלים המשפיעים על הטמעת אוכלסיית המוגבלים והנכים בעבודה

אפשרויות התעסוקה לאנשים עם מוגבלויות

כלים שנועדו לקדם את שילוב הנכים בעבודה

סיכום

מסקנות ודעה אישית

ביבליוגרפיה

 

עבודה זו דנה בשאלה כיצד בא לידי ביטוי שילוב והטמעת נכים ובעלי מוגבלויות בשוק העבודה והתעסוקה בישראל. ראשית הוצגו מי מוגדרים בעלי נכויות ומה הם ליקויים ומוגבלויות מכוח חוק ונוהג בחברה, כיצד אוכלוסיה זו מופלית ומה הם החסמים שניצבים בפניה. הוצגו מספר סיבות עיקריות שהובאו לידי ביטוי בפסיקה הישראלית, הבחנתי בין גישות אידיאולוגיות מרכזיות ששלטו בעבר וכיום כלפי בעלי מוגבלויות ועמדתי על חשיבות שילובה והטמעתה של אוכלוסיה זו בעולם התעסוקה הן מבחינת המדינה והמעסיקים והן מבחינת אוכלוסיית בעלי המוגבלויות עצמם בכך שהוא משפר את הרגשתם, את ערכם בעיני עצמם ואת כבודם העצמי, מסייע לתהליך החלמתו של הנכה ובכך תורם לשיפור איכות חייו, לשינוי ביחס הציבור אליו ולהכרה בו כחלק אינטגראלי ותורם בחברה.

 

כמו כן, הוצגה סקירת השינויים העיקריים שחלו במודעות הציבורית באוכלוסיה לתעסוקת בעלי מוגבלויות, הובאו הסדרים מרכזיים בחקיקה הישראלית, שהיא אחת מהמובילות בעולם בחקיקה מתקדמת לשילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה ועידוד מעסיקים להעסקתם, וביניהם חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- התשנ"ח-1998, אשר מגדיר את זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון, אוסר על הפליית אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, מחייב מעסיקים לבצע התאמות לעובדים עם מוגבלות ועוד.

 

נוכחתי לדעת, כי קיימת חובת העדפה מתקנת על גופים ציבוריים ועל מעסיקים פרטיים בהעסקת אנשים עם מוגבלות כשהעיקריים שבהם- תעסוקה במסגרת ייעודית מוגנת, בה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד ומועסקים רק אנשים עם מוגבלות ותעסוקה, ותעסוקה בשוק הפתוח באופן עצמאי או כתעסוקה נתמכת, בה מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובעלי המוגבלויות הינם עובדים לכל דבר המועסקים לצד אנשים ללא מוגבלות וזכאים לזכויות נרחבות. כמו כן, נחשפתי לתוכניות, מיזמים עסקיים חברתיים מטעם ארגונים בעלי מטרות חברתיות סביבתיות וכלים מרכזיים מטעם משרד הכלכלה, אשר נותנים מענה, ליווי מקצועי, הכשרות והשכלה במטרה להעצים את יכולותיהם המקצועיות והתעסוקתיות לשם קידום הטמעתם של אוכלוסיית המוגבלים והנכים בעבודה בישראל.

 

עוד ראיתי, כי כיום קיימת הסכמה שחינוך הציבור לקבל את בעלי המוגבלויות חשוב לקידום שילובם בחברה כדי לקיים מהפכה חברתית בנושא והרחבת זכויותיהם באמצעות חקיקה שוויונית במטרה לתקן את האפליה שהם חוו. עוד ממסקנותיי כי כיום יש ברשות האדם והחברה כלים טכנולוגיים מתקדמים ורשתות חברתיות בהן ניתן לשתף, להיחשף ולחשוף מידע לכל רחבי העולם שיחשוף סוגיה זו לתודעה היומיומית ואף לשיח הציבורי והחברתי.

 

באופן אישי, ככותבת עבודה זו, זכיתי לחקור לעומקו של עניין את תופעת אפליית הנכים והמוגבלים וללמוד כיצד התפתחה ההכרה בהם, החקיקה המקדמת והפסיקה התומכת לשם שילובם בחברה בכלל ובעולם התעסוקה בפרט. למדתי על חסמים שונים שעמדו בדרכה וכיצד בישראל נותנים כלים ותוכניות לשם ההקלה בהטמעתם על-ידי ראייתם כבני אדם שווים. כמו כן, למדתי שעם השנים התפתחו גישות ותיאוריות שונות בנושא שניסו להסביר את סוגיית שילוב הנכים ובעלי המוגבלויות בשוק העבודה ולתת לו מענה.

 

בטוחני שכעת, הנני בעלת השכלה גבוהה יותר בנושא חשוב זה ומקווה כי בעתיד, במרוצת השנים, תופעת האפליה כלפיהם תמוגר והם ישתלבו בחברה ובשוק התעסוקה ויביאו לצמיחה כלכלית וחברתית בישראל שיהנו ממנה גם המעסיקים, המדינה ובמיוחד אוכלוסיית בעלי המוגבלויות והנכים. 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

השופט מנחם גולדברג, עו"ד נחום פינברג דיני עבודה, הוצאת סדן, ספט' 2017

בן ישראל ר', הגדת רות - מאין אני באה ולאן אני הולכת, עם עובד, 2017.

אברהם, י'. חקר הגורמים המשפיעים על מסוגלות תעסוקתית של אנשים עם מוגבלות, האוניברסיטה העברית-הפקולטה למדעי החברה, ירושלים.

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com

 

bksapir


₪ 290סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©