חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית מתודולוגיה של סקרים, שיטת איסוף נתונים, שאלונים, עריכת סקרים בנושא אלימות

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12313

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: תום, כותב/עורך עבודה אקדמית זאת במסרון/ווטסאפ:

052-8673055  או במייל :

schwartztom1990@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 490


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר אריה.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ?

תוכן עניינים

מבוא

פרק מספר 1: השבה לשאלות בעלות אופי רגיש

פרק מספר 2: שיטות איסוף הנתונים

פרק מספר 3: הקשר בין ההשבה לשאלות בעלות אופי רגיש לשיטת איסוף הנתונים

פרק מספר 4: דיון ומסקנות

סיכום

רשימה ביבליוגרפית

 

 

עבודה זו תעסוק בשיטת איסוף הנתונים הרצויה בעת עריכת סקרים בנושא אלימות. על פי האומדנים של המשרד לביטחון פנים, כ-75% מכלל מקרי האלימות שהתרחשו במדינת ישראל בין בעשור האחרון כלל לא דווחו למשטרת ישראל. מדובר על הערכה של 410,000 עבירות בממוצע בשנה שלא דווחו לאף גורם ממוסד אחר, ובכלל משרד הרווחה והמשטרה. מקרי אלימות רבים מתרחשים בתוך התא המשפחתי, ועירובן של הרשויות השונות עלול לגרום לנזקים העולים על התועלת. בנוסף, רקמת האמון העדינה, שבין המטפלים ברשויות לבין מטופליהם, עלולה להינזק, וליצור חוסר אמון במטפלים ובמערכת. אי-הדיווח על מקרי אלימות בישראל נובע גם מסיבות טכניות, שאותן ניתן לפתור. משרד הבריאות פרסם דו"ח, הבוחן את דרכי איתורם של נפגעי אלימות בבתי-החולים. מהדו"ח עולה, כי נמצאו מכשולים כגון עומס רב בחדר המיון, חלוקת עבודה לא מוגדרת בין הצוות המטפל לעובד הסוציאלי ואי רצף בטיפול, אשר מקשים על תהליך האיתור והדיווח. (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2019)

 

באופן אידיאלי השאיפה היא ליצור מדד אלימות שישמש כלי לאבחון תקופתי נרחב של תופעת האלימות, למדידת היקפיה וחומרתה באופן אחראי ואובייקטיבי ככל האפשר, ולהערכת מגמות של עלייה וירידה בה. אלימות הינה אחת התופעות החברתיות המורכבות והקשות ביותר, וזאת כיוון שהיא פוגעת באופן ישיר ובלתי אמצעי באדם עצמו, בין אם כוונה כלפי יחיד ובין אם כוונה כלפי קבוצה מסוימת. אלימות יכולה לפורר מבנים חברתיים חשובים כמו התא המשפחתי, המסגרות החינוכיות והקהילה המקומית ולהוביל להיווצרות חוסר אמון ותחושת ביטחון אישי נמוכה. בסופו של דבר, במידה והיא רחבה מספיק, יכולה האלימות לפגוע בחברה כולה, בדפוסי הפעולה בתוכה וביכולת שלה לייצר ערבות הדדית, שיח ושיתוף פעולה. על כן, המאבק באלימות הינו יעד מרכזי של כל חברה דמוקרטית, מודרנית ורב תרבותית.

במטרה להיאבק באלימות, יש צורך לחקור אותה ולהבין, כאמור, את מימדיה. בדיוק לשם מטרה זו יש לערוך סקרים מתודולוגיים אשר בכוחם להבהיר את התופעה. ביצוע הסקרים בתחום איננה מלאכה קלה, כפי שיפורט בעבודה זו. האלימות היא תופעה רחבה ונוגעת בפלחים רבים מהאוכלוסייה, בהם גם קבוצות מיעוט ואוכלוסיות חלשות וחסרות ישע כמו ילדים. אין ספק שבחינה של תופעה רגישה כמו תופעת האלימות בקרב קבוצות אלו מצריכה התייחסות מיוחדת ושמירה על כללים אתיים רבים.

מטרתה של עבודה זו היא לבחון מהי שיטת איסוף הנתונים הרצויה (משתנה בלתי תלוי) כאשר השאלות הן בעלות אופי רגיש (משתנה תלוי). לשם בחינה זו, פרק מספר 1 יעסוק בהשבה לשאלות בעלות אופי רגיש., פרק מספר 2 יוקדש לשיטות לאיסוף הנתונים., פרק מספר 3 יחבר בין שני הפרקים הראשונים ויעסוק בקשר שבין שיטת איסוף הנתונים לבין ההשבה לשאלות בעלות אופי רגיש, תוך כדי סקירת מחקרים שבוצעו בתחום., פרק מספר 4 יעסוק בדיון ומסקנות והמלצות מחקר עתידיות.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

דניס סוכודולסקי, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בכעס ובתוקפנות אצל ילדים, מאנגלית: כרמית גלעד.‫ הוצאת אח, (2017)

דור א., ( 2016) פוסט מודרניות והורות: היעדר אמת אחרונה וערפל הורי , פנים הקרן לקידום מקצועי,31, 35-43.

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©