חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית אמפטיה, דיאלוג חינוך, יחסי גומלין מורה תלמיד, אמפתיה

38 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12312

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר שמשון.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד ניתן לאפיין את תרומתו של האמפטיה ככלי לדיאלוג המשמש לשיפור יחסי גומלין בין המורה לתלמיד?

תוכן עניינים

  1. 1.      מבוא
  2. 2.      סקירת ספרות
  3. 1.       אמפטיה בגיל הרך
  4. 3.      האמפתיה ככלי ליצירת שינוי בטיפול
  5. 4.      טיפוח אמפטיה באמצעות קריאת ספרים
  6. 5.      דיאלוג ככלי טיפול התורם ליחסי גומלין של מורה-תלמיד
  7. 6.      הבנות האחר, הקשבה ואמפטיה, התמקדות בכוחות חיוביים, שאלות מעצימות
  8. 7.      דיון וסיכום
  9. 8.      ביבליוגרפיה


אמפתיה והבנה רגשית הן תוצר של אינטראקציה בין כישורים רגשיים לבין כישורים קוגניטיביים.

התפתחות האמפתיה היא מרכיב חשוב בהתפתחות החברתית-רגשית. ידע רגשי מאפשר לילדים מידע על מצבים עם בני גילם ועל אופן ההתנהגות הרצוי במצבים חברתיים.

הבנת רגשות והיכולת האמפתית מתפתחות במהלך אינטראקציות מוקדמות בתקופת הילדות, אינטראקציות שבהן מצב הרוח של הדמות המטפלת מועבר לילד על ידי מגע, טון דיבור, שיחה והבעות פנים. נוסח מוקדם זה של שיתוף ומודעות בין המבוגר לבין הילד יוצר עולם של פתיחות,

הבנה אמפטית וקשר בין הרגשות של הילד לרגשות האחר.

כלומר, אמפטיה מוגדרת כתגובה רגשית המאופינת על ידי רגשות דאגה, סימפטיה, חמלה ורוך כלפי אדם אחר ועל ידי רצון להקל על מצוקתו. כאשר הדגש הן על האספקטים הרגשיים והן על האספקטים הקוגניטיביים של האמפטיה. אמפטיה היא תגובה רגשית התואמת יותר את מצבו של האחר מאשר את מצבו של האני, אולם הבסיס לתגובה הוא קוגניטיבי: האדם האמפטי קשוב לסימנים המצביעים על מצבו הרגשי של האחר, ויחד עם זאת הוא ער לעובדת היות האחר מופרד ממנו. (סנל, 2017)

 

 

אבינון : "בתהליך של דיאלוג, שני הצדדים – המורה מזה והתלמידים מזה – מלמדים ולומדים בו בזמן. הלמידה מבוססת על אווירה של שיחה רציונלית ורפלקטיבית, שבה כל צד רשאי לקבל או לדחות את מה שנלמד. הדגש הוא על עידוד התהליך המתמשך של הלמידה. לתוכן הלמידה, למרות חשיבותו, נודעת רק חשיבות משנית. הלמידה תגשים את מטרתה אם התלמיד ילמד כיצד ללמוד את מה שהוא מעוניין לדעת, ולא אם ילמד את כל מה שהוא צריך לדעת. בלמידה שיתופית המורה מעודד את התלמידים לחשוב ולעשות דברים בכוחות עצמם, להגיע לכלל החלטות ושיפוטים עצמאיים, לכוון ולנהל דברים בעצמם, כשהם מעורבים באופן פעיל בהעלאת הצעות, בתכנון, בארגון וביישום של תהליכי הלמידה. התלמידים לומדים לקבל על עצמם אחריות, ליצור הזדמנויות לעבודה בצוות, להפיק לקחים מטעויות, לפתח מודעות ורגישות למצבים הנפשיים של עצמם ושל חבריהם ולהעריך את למידתם והישגיהם לפי סולם הערכים והקריטריונים שהם קבעו לעצמם בסיועו של המורה" (אבינון, 2013).

 

בהמשך לאמור לעיל, הוראה משמעותית היא הוראה שבה מתרחש תהליך דיאלוגי של התדיינות וחקירה, המבוסס על יצירת ידע לשם הבנה ומחויבות לכבוד האדם. הוראה משמעותית היא אפוא הוראה שבה מתרחש תהליך דיאלוגי של התדיינות וחקירה ושל סקרנות פעילה של המעורבים בדיאלוג זה, המורים והתלמידים כאחד (אבינון, 2014). יחד עם זאת, יכולים לעלות קשיים במהלך יישום הדיאלוג בין המורה לתלמידיו כגון קושי ביישום רגשי של הדיאלוג במסגרת היחסים הבינאישיים בין מורים לתלמידיהם (לדרמן-דניאלי) או קושי אחר של הסתגלות מחשבתית ונכונות להטמעת שינויים מחשבתיים, נכונות לקבל דעות של אחרים, להקשיב ולהבין באופן הדדי עבור מורים ותלמידים (גלילי שכטר).

 

לפיכך, מנגנונים שנצפו ביחסי הגומלין הורה-ילד, עשויים להסביר גם את יחסי הגומלין מורה-ילד. מנגנונים כגון: "זמינות רגשית", "התכוונות למטרה משותפת".

 

הצורך להעמיק את הדיאלוג החינוכי בין המחנך לבין תלמידו מתבסס על ההנחה שדיאלוג חינוכי משופר מעניק קשר טוב בין המורה לתלמידו על ידי המענה לציפיות של התלמיד וכך בונה שיתוף פעולה אפקטיבי בין המורה לתלמידיו (בראשי-אייזן ועמיתים, 2008). הדיאלוג הינו חלק בלתי נפרד מהליך הלמידה. למשל במחקרן סוזין-דוידוב והרפז (2013) מציגות מודל כדי לפתח דיאלוג פורה בין מורים לתלמידים. לפי דבריהן אמצעי לפיתוח הדיאלוג המתמיד שבין המורה לבין התלמיד הוא באמצעות הדיווח המתמיד של התלמיד על אופני הלמידה שלו.הדיווח העצמי של התלמיד על דרכי הלמידה שלו הוא שלב נוסף בדיאלוג שבין המורה לתלמיד. נראה, כי ככל שהתלמיד ירבה לדווח "על עצמו", יוכל המורה לכוון את ההוראה לצרכיו. הניסיון מלמד, כי לתלמידים יש בתחילת הדרך קשיים בחשיפת עצמם לפני המורים, אך ככל שהם מאמינים יותר ביכולתם של המורים לסייע להם, הם חושפים יותר פרטים, וכך נעשית ההוראה משמעותית יותר עבורם, כי היא עונה לצורכיהם (סוזין-דוידוב והרפז).

 

שאלת המחקר שאבחן בעבודתי, היא כיצד ניתן לאפיין את תרומתו של האמפטיה ככלי לדיאלוג המשמש לשיפור יחסי גומלין בין המורה לתלמיד?

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

סנל, אילין, מיינדפולנס לילדים ולהוריהם . מודן (2017)

דניס סוכודולסקי, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בכעס ובתוקפנות אצל ילדים, מאנגלית: כרמית גלעד.‫ הוצאת אח, (2017)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©