חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית הזכות לחינוך, חינוך מיוחד, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה

32 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12311

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 0


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר שמשון.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

הזכות לחינוך:  האם התחשבות בילדי החינוך המיוחד מהווה חלק בלתי נפרד מאותה זכות ?

תוכן עניינים

 מבוא

  1. שיוויון הזדמנויות
  2. סטריאוטיפ וקבלה חברתית
  3. הדרה חברתית
  4. האם המצב המשפטי הקיים משקף את הזכות לחינוך כפי שהובנתה במשפט הישראלי בעשורים האחרונים?
  5. הזכות לחינוך במשפט הישראלי

3.1 חוק החינוך המיוחד

3.2 תפקיד המדינה

3.3 ילדי החניוך המיוחד

  1. האם התחשבות בילדי החינוך המיוחד מהווה חלק בלתי נפרד מאותה זכות?

4.1 האם המצב המשפטי הקיים עומד בקריטריונים אלו?

5. משפט משווה (ארה"ב)

6. המגמות העכשוויות במשפט הישראלי

7. סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

 

עבודה זו דנה במעמדה של הזכות לחינוך בישראל : : המגמות העכשוויות במשפט הישראלי.

שאלת מחקר בה תעסוק העבודה היא:

 כיצד המצב המשפטי הקיים משקף את הזכות לחינוך כפי שהובנתה במשפט הישראלי בעשורים האחרונים?

"בלא מימוש מלא של הזכות לחינוך, נפגע כבודו של האדם, ונפגע קיומו האנושי בכבוד. בלא חינוך, נפגעת יכולתו של האדם לממש את הווייתו האנושית במלואה ; פגיעה זו כמוה כפגיעה בזכותו לכבוד אנושי".

הפסיקה התייחסה לאורך השנים בהיבטי הזכות לחינוך ובעיקר בקביעה שזו זכות יסוד בשיטתנו.

המהפכה החוקתית הביאה עמה הכרה מעמיקה בזכויות החברתיות. בפרשת טבקה, הוצהרה לראשונה, כעשרים שנה לאחר המהפכה, כי הזכות לחינוך הינה זכות חוקתית. למרות ההתלבטויות במהלך השנים בקשר למעמדה של הזכות לחינוך, אין עוררין שהזכות לחינוך הינה זכות מהותית. (מנדל-לוי, 2017)

 

הזכות לחינוך מעוגנת באמנות בינלאומיות שונות; ב"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" ישנה קביעה כי לכל אדם קיימת זכות לחינוך וניתנת בחינם בשלבים היסודיים. "האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות", מצהירה שמטרת החינוך הנה פיתוח אישיות האדם וחיזוק זכותו לחירות. אמנה זו קובעת כי חינוך יהיה חובה, זמין וחינם (בשלבים היסודיים). בנוסף, הזכות לחינוך מעוגנת באמנה בדבר זכויות הילד כחינוך יסודי ללא תשלום ופתוח לכלל.

בעבודה זו, אתאר את מעמדה של הזכות לחינוך בישראל. דבר זה ייתן אינדיקציה האם ילדי החינוך המיוחד נכנסים בקריטריונים של הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך.

לאחר ביסוס הזכויות ותיאורם המלא, אבדוק האם החוק שחוקק בנושא, המסדיר את זכות ילדי החינוך המיוחד בתחום החינוך, מבוצע בפועל ואכן מממש את זכויותיהם. לאחר מכן, אבחן את ההתפתחות ההיסטורית במשפט האמריקאי בעניין תפיסת מעמדם של ילדי החינוך המיוחד, זכותם לחינוך שוויוני, והחקיקה האמריקאית בנושא ואבחן האם המצב המשפטי בארה"ב הינו ראוי ויש ליישמו בישראל.

לבסוף, אבחן את המגמות העכשוויות בישראל; האם לאורך השנים ניכר שינוי בהתייחסות המדינה כלפי ילדי החינוך המיוחד בתחום החינוך ומימוש זכויותיהם.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

נעמי מנדל-לוי, שווים : תמיכה בית ספרית בשוויון הזדמנויות, תרגום מאנגלית: לירון רובינס, יותם בן משה.  ירושלים : אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, (2017)

יאיר, גד, מסע ישראלי : מפתחות לפדגוגיה ישראלית ולחינוך הערכי בישראל. ידיעות אחרונות : ספרי חמד, (2017)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©