חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית הזכות לחינוך, חינוך מיוחד, שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

32 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12311

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 0


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר שמשון.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

הזכות לחינוך:  האם התחשבות בילדי החינוך המיוחד מהווה חלק בלתי נפרד מאותה זכות ?

תוכן עניינים

 מבוא

  1. שיוויון הזדמנויות
  2. סטריאוטיפ וקבלה חברתית
  3. הדרה חברתית
  4. האם המצב המשפטי הקיים משקף את הזכות לחינוך כפי שהובנתה במשפט הישראלי בעשורים האחרונים?
  5. הזכות לחינוך במשפט הישראלי

3.1 חוק החינוך המיוחד

3.2 תפקיד המדינה

3.3 ילדי החניוך המיוחד

  1. האם התחשבות בילדי החינוך המיוחד מהווה חלק בלתי נפרד מאותה זכות?

4.1 האם המצב המשפטי הקיים עומד בקריטריונים אלו?

5. משפט משווה (ארה"ב)

6. המגמות העכשוויות במשפט הישראלי

7. סיכום ומסקנות

ביבליוגרפיה

 

עבודה זו דנה במעמדה של הזכות לחינוך בישראל : : המגמות העכשוויות במשפט הישראלי.

שאלת מחקר בה תעסוק העבודה היא:

 כיצד המצב המשפטי הקיים משקף את הזכות לחינוך כפי שהובנתה במשפט הישראלי בעשורים האחרונים?

"בלא מימוש מלא של הזכות לחינוך, נפגע כבודו של האדם, ונפגע קיומו האנושי בכבוד. בלא חינוך, נפגעת יכולתו של האדם לממש את הווייתו האנושית במלואה ; פגיעה זו כמוה כפגיעה בזכותו לכבוד אנושי".

הפסיקה התייחסה לאורך השנים בהיבטי הזכות לחינוך ובעיקר בקביעה שזו זכות יסוד בשיטתנו.

המהפכה החוקתית הביאה עמה הכרה מעמיקה בזכויות החברתיות. בפרשת טבקה, הוצהרה לראשונה, כעשרים שנה לאחר המהפכה, כי הזכות לחינוך הינה זכות חוקתית. למרות ההתלבטויות במהלך השנים בקשר למעמדה של הזכות לחינוך, אין עוררין שהזכות לחינוך הינה זכות מהותית. (מנדל-לוי, 2017)

 

הזכות לחינוך מעוגנת באמנות בינלאומיות שונות; ב"הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם" ישנה קביעה כי לכל אדם קיימת זכות לחינוך וניתנת בחינם בשלבים היסודיים. "האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות", מצהירה שמטרת החינוך הנה פיתוח אישיות האדם וחיזוק זכותו לחירות. אמנה זו קובעת כי חינוך יהיה חובה, זמין וחינם (בשלבים היסודיים). בנוסף, הזכות לחינוך מעוגנת באמנה בדבר זכויות הילד כחינוך יסודי ללא תשלום ופתוח לכלל.

בעבודה זו, אתאר את מעמדה של הזכות לחינוך בישראל. דבר זה ייתן אינדיקציה האם ילדי החינוך המיוחד נכנסים בקריטריונים של הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך.

לאחר ביסוס הזכויות ותיאורם המלא, אבדוק האם החוק שחוקק בנושא, המסדיר את זכות ילדי החינוך המיוחד בתחום החינוך, מבוצע בפועל ואכן מממש את זכויותיהם. לאחר מכן, אבחן את ההתפתחות ההיסטורית במשפט האמריקאי בעניין תפיסת מעמדם של ילדי החינוך המיוחד, זכותם לחינוך שוויוני, והחקיקה האמריקאית בנושא ואבחן האם המצב המשפטי בארה"ב הינו ראוי ויש ליישמו בישראל.

לבסוף, אבחן את המגמות העכשוויות בישראל; האם לאורך השנים ניכר שינוי בהתייחסות המדינה כלפי ילדי החינוך המיוחד בתחום החינוך ומימוש זכויותיהם.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

נעמי מנדל-לוי, שווים : תמיכה בית ספרית בשוויון הזדמנויות, תרגום מאנגלית: לירון רובינס, יותם בן משה.  ירושלים : אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית, (2017)

יאיר, גד, מסע ישראלי : מפתחות לפדגוגיה ישראלית ולחינוך הערכי בישראל. ידיעות אחרונות : ספרי חמד, (2017)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 0סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©