חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית לשון הרע הגנת הבעת דעה, אמצעי התקשורת, דיני נזיקין , דיעה על איש ציבור, תקדים הרציקוביץ, הכפשת פוליטיקאים


49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12297

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר ראובן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי סוגיית לשון הרע והגנת הבעת דעה?

תוכן עניינים

מבוא;

פרק א: כללי – הגנת הבעת הדעה וחוק איסור לשון הרע

 1. היסטוריה חקיקתית - גלגולי הגנת הבעת הדעה;

 2. הצדקות להגנת הבעת הדעה;

 3. החוק ו'דרך המלך' לבחינת ביטוי;

פרק ב: הגנת הבעת הדעה בתום לב בתביעות בגין לשון הרע:

 1. הגנת הבעת הדעה על אנשי ציבור או בעניין ציבורי;

2. היקף הגנה על אנשי ציבור;

 3. תחולת ההגנה – מתי תקום הגנת הבעת הדעה?

 4. משפט משווה;

פרק ג: ביקורת וניתוח פרשת הרציקוביץ' בהתאם לפרק א.

פרק ד: בעקבות הלכת הרציקוביץ' – האם נשתרשה הגנת הבעת הדעה בהיעדר תום לב בפסיקת הערכאות השונות? השלכות;

סיכום. 

ביבליוגרפיה


הגדרת עוולת לשון הרע בחוק איסור לשון רע רחבה מאוד. לכאורה, מוענקת עדיפות לזכות לשם טוב על פני חופש הביטוי, אך עדיפות זו מוענקת למעשה, רק בשער הכניסה לחוק שכן האיזון הראוי מוחזר על ידי בחינה כוללת של האחריות בגין פרסום לשון הרע ובייחוד בשלב ההגנות.

לצד קולות כדוגמת קולותיהם של הנשיא שמגר, הנשיא ברק והשופט ריבלין החותרים לקרב את השיטה הישראלית לשיטה האמריקאית, לפחות בפרסומים הנוגעים לאנשי ציבורי או בעניינים ציבוריים ולהעניק לכל הבעת דעה באשר היא הגנה, נשמעים קולות, כדוגמת קולה של השופטת בייניש והשופטת פרוקצ'יה, התומכים באיזון שיפוטי ושיקולי מדיניות משפטית לטובת חופש הביטוי בשלב ההגנות של החוק, תוך עמידה על דרישת תום הלב.

ראוי להזכיר כי עיקרון תום הלב המלכותי מהווה עיקרון מרכזי בשיטת המשפט הישראלית. המחוקק שזר עיקרון זה את תוך מארג החקיקה האזרחית כעקרון יסוד של השיטה ועיקרון זה עשוי לגרום לכך שהדין יגן על אדם שנפגע, למרות שהוא חסר כל זכות משפטית, במקרה שהפגיעה בו נבעה אך ורק מרצונו של בעל הזכות המשפטית לנצל את זכותו לשם גרימת נזק או שפעולת הנתבע אינה משרתת כל מטרה חיובית לגופה. בעניינו, חוק איסור לשון הרע, דרישת תום הלב מהווה אינטרס מוגן של הניזוק מהשמצות ולשון הרע, גם כאשר קיימת חשיבות ציבורית בפרסום. כפי שטענתי דרישת תום הלב היא דרישה בלתה אין שהמחוקק עמד ועומד עליה מימים ימימה. לכן לדעתי, ייתור דרישת תום הלב וחתירה לעבר ההלכה האמריקאית, ראוי שלא יעשו על דרך פרשנות הלכתית ואיזונים שיפוטיים אלא על פי מצוות המחוקק ולאחר חשיבה ובחינה האם הגנה חוקתית על דעות מתאימה לחברה הישראלית ולערכי השיטה. [1]

לאור גישתי כי המהלך של הנשיא בהרציקוביץ', המקדים את השיקולים של סיווג הביטוי כהבעת דעה ומרכיב הציבוריות לשלב הבדיקה השני, אינו ראוי, סקירת פסקי הדין של הערכאות הנמוכות ובעיקר בתי משפט השלום מטרידה בעיני. מצאתי כי השופטים מתקשים לפלס דרך ראויה בין לשון החוק וכוונת המחוקק לבין ההלכות שנקבעו בפרשת הרציקוביץ'. חלקם נוהגים כאילו לא נקבעו ההלכות בעניין הרציקוביץ' וחלקם מייחסים חשיבות רבה להלכות אלה ומיישמים אותן במלואן באופן, המייתר לדעתי את דרישת תום הלב בהגנת הבעת הדעה ומטה את האיזון השיפוטי לטובת חופש הביטוי כבר בשער הכניסה לחוק. מעבר לכך שפרשנות הלכתית כזו ברוח הרציקוביץ' שגויה בעיני בהיותה סותרת את לשון החוק וכוונת המחוקק, מצב זה של חוסר ודאות משפטית, חוסר בהירות בפסיקה, כאשר שופטים שונים שוקלים שיקולים שונים בשלב הבדיקה השני של דרך המלך הינו מצב בלתי נסבל.

יש לקבוע הלכה ברורה, לה יצייתו הערכאות הנמוכות. לא ייתכן מצב בו שופט מתחבט באשר להלכה לפיה מחויב הוא לפסוק. נפגע מלשון הרע אינו צריך להיות מוטרד מן השאלה האם השופט הדן בעניינו יצעד בבחינת הביטוי לפי מבנה החוק או שמא, ברוח הלכות הרציקוביץ', יעלה את רף הכניסה למתחם העוולה על ידי שקילת שיקולים שעלולים להביא כדי חריצת דין בשלב מוקדם של הבחינה, ללא עמידה על תום ליבו של המפרסם. איזון לטובת חופש הביטוי בשער הכניסה לחוק, ברוח הלכות הרציקוביץ', עלול להביא נפגעים מביטויים שיש בהם לשון הרע, להדיר רגליהם מבית משפט בניגוד גמור ללשון החוק, מבנהו וכוונת המחוקק אשר היו מעוניינים להכניס ביטויים אלה למתחם העוולתי של לשון הרע. [2]

כולי תקווה שפסקי הדין הבאים של בית המשפט העליון, יצעדו בדרך שפילסה השופטת פרוקצ'יה בעניין שרנסקי, ויקבעו חד משמעית כי אין זה ראוי לשקול, לנוכח מבנה החוק, בשלב השני של הבדיקה לפי 'דרך המלך', שיקולים של סיווג הביטוי לדעה ושיקולים הנוגעים למרכיב ציבורי אלא בשלב ההגנות בלבד. כך יבהירו את עמדת המשפט הישראלי, לפיה שמו של איש הציבור אינו הפקר ככל שעסקינן בהבעת דעה עליו.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-40 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אסתר חיות "גבולות המשפט", ספר אדמונד לוי (2016)

נועם סולברג לשון הרע ולשון טובה

אהרון ברק כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה 

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©