חפש

קטגוריות

עבודת סמינר רגולציה ענף המזון, הגבלים עסקיים, דיני תחרות תחרותיות, חוק המזון החדש, חוק הריכוזיות, שוק המזון, אסדרה


39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12296

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר ראובן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תחרות עסקית ורגולציה בענף המזון ?

תוכן עניינים

מבוא..

שוק המזון- רגולציה ותחרות..

עיקרי החוק:.

השינויים אשר חלו בחוק המזון החדש-.

חוק הריכוזיות..

איסור שליטה או החזקה, מעבר לשיעור שיוגדר, בגוף פיננסי משמעותי ע"י תאגיד ריאלי משמעותי או ע"י השולט בתאגיד ריאלי משמעותי- 

שקילת שיקולי תחרותיות בהקצאת זכויות בעלות ערך כלכלי או ציבורי–.

שוק המזון - היצע וביקוש..

רגולציה של שוק המזון.

מחאת הקוטג'

הרגולציה בשוק המזון עד לחקיקת חוק המזון.

השפעת מבנה שוק המזון על התחרות והגברתה.

להלן ענף ריכוזים של החברות השולטות בענף:.

אסדרה של ענף המזון בישראל.

מבנה שוק המזון.

רגולציה בעקבות משבר.

ניתוח השפעות המיזוג על התחרות בשוק המזון.

תחרות משוכללת..

מבט נוסף: חוק קידום התחרות בענף המזון.

הסדרת יחסי ספק-קמעונאי.

הגברת תחרות גאוגרפית במקטע הקמעונאי.

כשלי חוק המזון.

הקמת וועדה מתמדת המייעצת בענייני ריכוזיות כלל משקית ותפקידיה–.

תהליכים והחלטות שהתרחשו בעקבות חקיקת חוק זה-.

כיווץ מבנה הפירמידות למבנה שליטה דו-קומתי-.

שינוי מבנה הדירקטוריונים בחברות ציבוריות-.

הכנסת דירקטורים בלתי תלויים-.

משפט משווה..

סיכום ומסקנות..

ביבליוגרפיה.

 

עבודה זו עסקה ב"רגולציה בעקבות משבר": תחרות עסקית ורגולציה בענף המזון.

לצד תשומות המזון ומאפייני ההיצע והביקוש, מחירי שוק המזון מושפעים ממאפייני המסחר עצמו אשר בעצמו מושפע ממערכת רגולטורית. חשוב לציין כי שוק יעיל הוא מערכת סחר המסודרת ע"י רגולציה ולכן המונח "שוק חופשי" הוא מונח מטעה משום שכל סחר מוסדר ע"י מערכת דינים. מערכת זו פועלת לשם הקטנת העלויות הסחר ועלויות ההתקשרות בין הצדדים. לפיכך, שוק המזון מטבעו דורש מעורבות מרכזית ניכרת בהשוואה לשווקים אחרים. הסיבה לכך היא שיעילות הסחר מותנית במוצרים ציבוריים שהסדרתם מתנהלת ע"י המדינה. קרי, היכולת של שוק המזון להתנהל ביעילות פוחתת במידה ניכרת אם המדינה לא תספק תשתיות אתרי אחסון וקירור משום שיש צורך בהסדרה תכנונית שלהם ובפיקוח על הקמתם ע"י המדינה. עוד אמצעי להסדרה יעילה של השוק הוא הבטחה שהביקוש וההיצע ישקפו את הצרכים האמתיים של השוק ולא יושפעו מעיוותים שהתנהלות השוק עצמו שעליהם אדון בהמשך. ייחודה של בעיה זו נובע מניתוק הקשר בין ערך מוצר למחירו. במשך שנים, היה היקף הסחר בענף המזון מצומצם ורוב הסחר נעשה תוך התחשבות במחירי התשומות ובביקושים. אך בשל התפתחות סחר ספקולטיבי ושינויי רגולציה בישראל התאפשר סחר תקין במזון. התפתחות זו קשורה להשפעה של המשבר הכלכלי על שוק המזון. לצד היתרונות בהסדרה ע"י רגולציה, ניתן להבחין כי התערבות רבה עלולה לפגוע בתחרות בשוק ולהוות נטל ביורוקרטי.

חוק קידום התחרות בענף המזון [1]נחקק במטרה להגביר את התחרותיות בענף המזון ובתחום מוצרי הצריכה, לשם הפחתת המחירים לצרכן.

בחודש ספטמבר 2016 נכנס לתוקפו חוק המזון החדש (חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו- 2015) אשר נחקק ואושר ע"י משרד הבריאות. חוק זה, המתפרש על פני 198 עמודים נכתב על מנת לאגד תחת מערכת חקיקה אחת את הנושאים השונים: ייצור, שיווק, ייבוא והובלת מזון ובכך להבטיח את איכות, בטיחות ותקינות המזון לקהל הצרכנים.


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-2014

שרון ידין רגולציה: המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים (הוצאת בורסי, 2016).

שרון ידין "חוזים רגולטוריים בשווקים פיננסיים בישראל" עיוני משפט לה 

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©