חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית רבקה אמנו, ספרות, מקרא מגדר, בחירת אם כמעצבת תפיסת עולם של ילדה, מודל האימהות רבקה אימנו, כתיבה נשית בספרות


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

36 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12289

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר ראובן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד בחירתה של אם מעצבת את תפיסת עולמו של ילדה? מודל האימהות על פי רבקה אמנו והשפעתו על הכתיבה הנשית בספרות ?

תוכן עניינים

מבוא 

שאלת מחקר: 

סקירה ספרותית 

1. אימהות מהי? 

2. מודלים אימהיים: 

3. השפעת האם על ילדיה ועיצובם: 

3.1 בבסיס השאלה כיצד הורים משפיעים על ילדיהם, יש לבחון לסקור את ההיבטים 

3.2 יציאת האם למעגל העבודה והשפעתה על ילדיה וביתה. 

פרק ראשון- דמותה של רבקה אמנו כאם בעלת כפל פנים.

רבקה כאם עולם והכלה הנבחרת

רבקה הרעיה העקרה

רבקה הנפקדת בהיריון

לידת הבנים והאימהות

פרק שני- מודלי האמהות על פי ספרות למבוגרים ובהלימה לדמותה של רבקה אמנו.

ניתוח אמצעים סגנוניים

מישלב לשוני

עקרה/ רחל

ניתוח אמצעים סגנוניים

מבנה השיר

סגנונות אומנותיים

על היוצרת רחל המשוררת והיצירה

פרק שלישי- מודלי האמהות על פי ספרות הילדים ובהלימה לדמותה של רבקה אמנו.

למה נותנים רק לו? חגית בנזימן

ניתוח אמצעים סגנוניים

מצלול- יסודות צליליים

חגית בנזימן- בגלל שאני אחיו

ניתוח אמצעים סגנוניים

לאה נאור- בואי אמא

ניתוח אמצעים סגנוניים

פרק רביעי: סיכום ומסקנות

בביליוגרפיה

 

העבודה הנוכחית עסקה בשאלה כיצד בחירתה של אם מעצבת את תפיסת עולמו של ילדה? מודל האימהות על פי רבקה אמנו והשפעתו על הכתיבה הנשית בספרות.

כדי לבחון את השאלה הציגה העבודה את תפקיד האימהות ומעמדה בחברה ובמשפחה, בחברה הקדומה והמודרנית. תפקידיה בעיצוב ילדיה במשפחה ברמת מיקרו וברמת מאקו בחברה הכללית ותרבותה.

העבודה הציגה מודלים תיאורטיים של אימהות על פיהם מתעצבת דמותם של הילדים כמו תיאוריית ההתקשרות של הפילוסוף ג'ון בולבי , לפיה, התינוק נוטה להתקשר לדמות מטפלת, שהיא הדמות הקרובה ביותר אליו, לרוב דמות אימהית. כאשר הדמות המטפלת היא חמה ומספקת את כל צורכי הילד, הילד יחוש מוגן ובעל ערך, ייצא לחקור את העולם ללא חשש וכאשר יחוש איום כלשהו וחוסר הגנה, יוכל לחזור לדמות המטפלת ולקבל תמיכה עד שיירגע. אך מנגד, כאשר הדמות האימהית תקיפה, עוקצנית וביקורתית אין הילד חש תחושת מוגנות והכלה אלא זרות ובדידות (ברנט, 2015).

לאימהות תפקיד ביצור תוצרים של הון אנושי ליצירת חברה טובה יותר באמצעות חינוך ועיצוב הילדים. לפעילות זו חשיבות רבה על עיצובם של חברות ותרבויות בעולם כולו.

העבודה ניתחה את האימהות על פי המודל המקראי של רבקה אימנו. רבקה מוצגת כאם בעלת כפל פנים שנאלצה להתמודד עם שני בנים ועם העדפה של בן אחד (יעקב) על האחר (עשו) מהמדרשים שהוצגו בעבודה ניתן ללמוד כי התנהגותה בעלת כפל הפנים של רבקה נבע מסיבה מרכזית שבמידה מסוימת מנותקת מהמציאות היומיומית ולא ממש באה לביטוי בהלכה למעשה.

התנהגות ההעדפה של רבקה כלפי יעקב נבעה מחיזוי נבואי שקיבלה רבקה כתוצאה מתפילתה להיפקד בבנים. החיזוי ניבא לרבקה כי משני בניה יצאו שני לאומים ולכן ברובד הרוחני/נבואי היא העדיפה את יעקב כעתיד להיות אבי האומה היהודית ולא את עשו שעתיד להיות אבי אומה אדומית. יש להניח שהחיזוי ניבא נצחיות לאומה של יעקב וכליה לאומה של אדום ולכן העדיפה נצחיות ולא כליה. (זו להערכה אישית שלי)

ברובד הקיומי הגשמי רבקה האם נהגה כאם לכל דבר וטיפלה בשני הבנים ודאגה לכל מחסורם ומרות המורכבות כאם היא הבינה את נפש בניה, סובבה את העניינים בהתאם לאופיים ותכונותיהם של בניה בדרך של אמת, ועל כך קיבלה הסכמה משמים. כך שאין האחד וחסר (עשו) והשני נהנה (יעקב).

מהעבודה עולה כי האימהות אינה בחירה היא צורך קיומי אבולוציוני של מימוש הנשיות של האישה כמתבקש בחלוקת תפקידים מגדריים בחברה. כמו בעולם הקדום כך בעולם המודרני נשים מבקשות לממש אימהות. רבקה הבינה שהיא עקרה כיון שאינה נפקדת בהיריון ולכן היא פונה ליצחק שיתפלל עבורה... רחל המשוררת בשיריה מתפללת לנס שתיפקד בבן.

בשנים האחרונות ישנה התייחסות מדעית לבחינת המעמד האימהי כשלב ייחודי ומורכב שכולל בו שינויים בזהות האישה, בשלותה הרגשית והנפשית והפיזית, התמודדות עם מגוון רגשות העולים בה וקושי להתמודד עם ציפיות החברה וציפיות האימהות מעצמן.

חווית האימהות טומנת בחובה מגון רגשות, קשיים לצד גדילה ושינוי ובתוך כך טיפול גידול ועיצוב ילדיה ליצירה ולהמשכיות תרבותית והחברה האנושית ברמת תרבות זו אחרת וברמה אוניברסאלית

 

לסיכום, לאימהות חשיבות רבה וללא כל בחירה אלא כתפקיד בלתי נפרד ומרכזי של עיצוב דמותו ואישיותו של הילד. אימהות שמצליחות לבצע את משימת האימהות בעיצוב ילדיהן ניחנות ברמות של נתונים פיזיולוגיים מולדים, חינוך וסוציאליזציה לצד מאפייני הסביבה.

כמו בחברה המקראית כך בחברה המודרנית אנחנו רואים את המעמד של האם ואת הכמיהה של האישה לממש אימהות באמצעות לידה. והאמצעים שננקטים על מנת לממש את תכלית האימהות – לידה רבקה מתפללת ונענית. את המימד החיזויי הרוחני לא נוכל ליישם בחברה המודרנית בה אנחנו חיים ולא נוכל להתקיים לפיו ממבחינה פרקטית, אם כי מבחינת ההבנה של משמעות האימהות ותפקידה הבלתי הפיך לעיצוב ילדיה והתוצר המוסף של יצירת חברה טובה יותר נוכל לעשות בו שימוש.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אמנון רובינשטיין שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד, הוצאת דביר, 2017

בנימין לאו, שמואל - בקודש חזיתיך, ידיעות ספרים, 2014.

ברנט, א' (2015). תיאוריית ההתקשרות ותרומת המשפחה להתפתחות הילד. פסיכואקטואליה. 61-58. 

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

 


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©