חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית עגנון דמות האמא, האם השתלטנית, האם הסובלת הזכורה, האם האידיאלית- השוואה בין שלושה עיצוביים אימהיים בשלוש יצירות של


31 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12287

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר ראובן.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי השוואה בין שלושה עיצוביים אימהיים בשלוש יצירותיו של עגנון?

תוכן עניינים

פרק ראשון -אפיון האם בשלושה מסיפוריו של ש"י עגנון 

תפקיד האם בספרות. 

1.1 האם השתלטנית בסיפור פשוט. 

תקציר הסיפור. 

אפיון דמות האם צירל על פי שמה ומעשיה. 

1.2. האם הסובלת והזכורה בסיפור "בדמי ימיה". 

תקציר הסיפור. 

אפיון דמות האם על פי שמה וסבלה. 

1.3. האם האידיאלית בסיפור המטפחת. 

אפיון דמות האם.. 

פרק שני- מוטיבים המאירים ומאפיינים את דמות האם.. 

מהו מוטיב?. 

2.1 מוטיב הממון בסיפור פשוט. 

2.2          "בדמי ימיה מתה עלי אמי" מוטיב המוות בסיפור בדמי ימיה. 

2.3 מוטיב המטפחת בסיפור "המטפחת".

פרק שלוש-השפעת האם על ילדיה. 

אם וילדיה בספרות. 

3.1 "אלא שהיא באה אם אין מי שחוצץ בינה ובינינו" האם המשפיעה על אהבת ילדה בסיפור פשוט  

3.2 "כבעלת בית הייתה צופיה הליכות ביתה"- זיכרון האם המשפיעה על אהבת ביתה בסיפור בדמי ימיה  

סיכום.. 

בביבליוגרפיה. 

 

כתבי העת של עגנון מציירים מערכות יחסים שונות, מורכבות ומגוונות בין אם הבית, לבין ילדיה השונים. רבים הם המחקרים הנמצאים בספרות המקצועית אשר מאפיינים את סוג מערכת יחסים זו והדמויות הנשיות מוצגת בספקטרום רחב של סוגי אימהות, החל מהאמא המצטיירת כמושלמת, המעניקה לילדיה את כל צורכיהם וכלה באימהות אובססיבית, שתלטנית, כפייתית ועוד. יש הטוענים כי ריבוי הכתבים אשר נכתבו על ידי עגנון אודות מורכבות היחסים בין האם לבין ילדיה, נשענים על עברו של עגנון, עזיבתו של הבית בעת מחלתה של אמו, והאובדן של האם אשר הגיע לאחר מכן והיה למעשה אובדן בטרם עת. תיאוריות פסיכולוגיות כאלו ואחרות מקיפות את הנושא ומעלות תהיות רבות (שמיר, 2016).

 

לאור הדברים האמורים לעיל , בעבודה זו אני מבקשת לדון בסוגית המחקר שהינה בחינה של האם השתלטנית, האם הסובלת והזכורה והאם האידיאלית- השוואה בין שלושה עיצוביים אימהיים בשלוש יצירותיו של עגנון. אני אבחן את הסוגיה בשלושת הסיפורים שיובאו בעבודה זו הסיפורים הינם : "סיפור פשוט", "בדמי ימיה" וכן "סיפור המטפחת". הבחירה לסוגית מחקר זו נשענת על מאמרו של אברבך. "דמות האם בכתבי עגנון וכן על המאמר של צורף; "גלגולה של מטפחת". מאמרים אלו דנים במשמעות האם כפי שמצטיירת בהיסטורית עגנון וכן אל מול כתביו. מאמרים אלו פתחו צוהר אל הדמויות האימהיות אשר מובאות על ידי עגנון בשלושת הסיפורים השונים וכן על המשמעות הפסיכולוגית אשר הובילה את עגנון לכדי יצירת דמויות אלו. בשל אופי הדמויות וכן התנודות השונות בכתביו השונים של עגנון, עבודה זו ביקשה לבחון את עומקם של דבריו על מנת למצוא את השוני וכן את הדמיון וההקבלה המובאים בכתבים השונים. (קורן, 2015)

פרקי העבודה אינם מבקשים לתור אחר כלל סוגי הדמויות האימהיות אותן מביא עגנון אלא, עבודה זו מבקשת להתמקד בשלוש דמויות עיקריות והן; האם השתלטנית בסיפור פשוט, האם הסובלת והזכורה בסיפור דמי ימיה וכן האם האידיאלית בסיפור המטפחת. כמו כן, פרקי העבודה יבקשו לסקור את מאפייני האם בשלושת הסיפורים אל מול תפקידי האם בספרות, וכן אפיון דמות האם ושם האם על פי שמה ועל פי מעשייה כפי שמובאים על ידי עגנון. בפרק השני של העבודה אני אציג את המוטיבים השונים המאירים ומאפיינים את דמות האם ובראשיתם אציג את משמעות המוטיב ולאחר מכן את מוטיב הממון בסיפור פשוט, מוטיב המוות בסיפור דמי ימיה וכן מוטיב המטפחת בסיפור המטפחת. בפרק האחרון אבקש להציג את השפעת האם על ילדיה תוך הצגת הסוגיה באופן כללי, וכן הצגת הסוגיה אל מול הילדים, וזאת כאשר תינתן סקירה כללית אודות האם וילידיה בספרות המקצועית. האם המשפיעה על אהבת ילדיה כפי שמוצג בסיפור פשוט וכן זיכרון האם כמשפיע על עתיד ביתה, וכן על אהבתה בסיפור בדמי ימיה. ((Court, 2018

הנחת היסוד שהיוותה עבורי בסיס לעבודה זו, היא שהאם היא דמות מרכזית ומשמעותית בחייו של כל ילד וכי היא המשפיע העיקרי הן בילדותו והן בבגרותו. מהנחה זו נגזרת מטרת המחקר שלי, והרצון לתהות אודות תפקיד האם, השפעותיה , מאפייניה , וההשלכות הרבות על גורל ילדיה בתחומי החיים השונים.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

Court, Deborah. Qualitative research and intercultural understanding : conducting qualitative research in multicultural settings. Abingdon, Oxon ; Routledge, (2018)

 

זיוה שמיר, שירה חדשה: מה זאת אהבה על פי הרומן שירה מאת ש"י עגנון, הוצאת ספרא והקיבוץ המאוחד, 2016.

 

יאיר קורן-מיימון, יחסי מטפלים-מטופלים ביצירותיו של ש"י עגנון, רסלינג, 2015.

 

אבידב ליפסקר, מחשבות על עגנון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2015.

 

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©