חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית התנהגות פדופילים, טיפול בפדופילים, סירוס כימי, טיפול פסיכותרפי, טיפול תרופתי, קרימנולוגיה


33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12273

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר יעקב.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי טיפול בפדופילים?

תוכן עניינים

תקציר                                                                              

מבוא                                                                                 

פרק 1: תופעת הפדופיליה                                    

1.1 מהי פדופיליה?                                                          

1.2 שכיחות התופעה                                                      

פרק 2: גורמים לפדופיליה                                   

2.1 גורמים ביולוגיים וגנטיים לפדופיליה                  

2.2 גורמים נפשיים לפדופיליה                                     

2.3 סוגי פדופילים                                                           

2.4 אופן חשיבתו ודפוסי פעולתו של הפדופיל          

פרק 3: פדופיליה ברשת                                        

3.1 האינטרנט כשדה פעולה של פדופילים                

3.2 שימוש וסחר בפורנוגרפיית קטינים                     

פרק 4: דרכי הטיפול בפדופילים                  

4.1 טיפול פסיכותרפי                                                      

4.2 טיפול תרופתי                                                            

4.3 חקיקה וענישה במדינת ישראל                             

4.4 פיקוח על הפדופילים במדינת ישראל                  

4.5 שיקום פדופילים במדינת ישראל                          

דיון ומסקנות                                                               

סיכום                                                                              

ביבליוגרפיה                                                                 

 

העבודה עוסקת בחקר אודות תופעת הפדופיליה הקיימת בזמננו, ודרכי הטיפול הקיימות במלחמה נגד פדופילים, ובדרכי השיקום הקיימות כדי לאפשר לפדופילים לנסות ולהסתגל חזרה לאורח החיים האזרחי-נורמטיבי. במהלך העבודה נבדקו נושאים אלו באמצעות סקירת ספרות נרחבת ובניתוח מקרים איכותניים ואמפיריים שונים אשר נערכו בתחומי הפדופיליה. בנוסף נעשה סיוע במקורות בינלאומיים כגון מחקרים ודוחות עולמיים של ה-DSM-5 (APA). המסקנות מן העבודה לאחר ניתוח ההשערות ומענה עליהן הם כי הפדופילים מחולקים למספר פרופילים, ואין פרופיל אחיד לכלל הפדופילים, ובנוסף כי לאחר התפתחות העידן האינטרנטי, דמות ה"פדופיל בגן הילדים" הולכת ודועכת, אל מול פדופילית הסייבר התופסת תאוצה. בנוסף, בוצעה סקירה על דרכי הטיפול והשיקום, וניתן מענה על ההשערה כי אכן קיימות דרכים ספציפיות לאכיפת התופעה ודרכים שונות כדי לטפל בה, ביניהן פתרונות רפואיים הכרוכים בהסכמת הפדופיל ודרכים פסיכולוגיות. ברצוני להודות לד"ר לימור עציוני על הסיוע במהלך העבודה, על העזרה באיסוף החומרים וניתוחם.

 

עבודה זו עסקה בניתוח דמות הפדופיל ודפוסי ההתנהגות שלו, ואופן הטיפול בפדופיל על ידי המדינה, וניסיונות לשקמו על מנת לשלבו בתוך החברה הנורמטיבית. העבודה התבססה על סמך מחקרים אשר נעשו בעבר ע"י חוקרים שונים וכלה מידע ממחקרים שונים. מטרת העבודה הייתה חקר פרופיל הפדופיל, אופן פעולותיו ודפוסי ההתנהגות שלו, ובנוסף הדרכים אשר מאפשרות למדינה להתמודד עם תופעת הפדופיליה, החל מענישה ועד לשיקום. שאלת המחקר של העבודה הייתה כיצד מתאפיינים דפוסי ההתנהגות של הפדופילים ומהם דרכי הטיפול בהם? אני מוצא שאין מקום להנחות בין אם הפדופיל הינו פאסיבי או אקטיבי, וכי דפוסי הטיפול שצוינו בעבודה צריך להיות ממצה עם כלל סוגי הפדופילים הקיימים, על מנת לנסות למגר את תופעת הפדופיליה.

הפרק הראשון של העבודה בחן את תופעת הפדופיליה בכלליותה, ואת שיעוריה הסטטיסטיים והיקף התופעה. ניתן להסיק מפרק זה, כי תקיפה מינית על ידי פדופיל, הינה תופעה שיכולה להתרחש באופן מזדמן או באופן חד פעמי. הדבר תלוי רבות בעברו של הפדופיל ובמאפייניו האישיותיים של הילד, כאשר הסטטיסטיקה מראה כי עברייני מין פדופילים מתמקדים בעיקר בקורבן פאסיבי, שקט ובודד. בנוסף, מגוון רחב של מצבים פסיכיאטרים בבגרות מקושרים קלינית עם ניצול מיני בילדות. מבחינת שכיחות התופעה, קיים קושי להעריך את היקפה בשל כך שלא כל הפדופילים פועלים באופן אקטיבי למימוש יצריהם, וגם כאשר הם עושים זאת ולא נתפסים, הם אינם פונים מיוזמתם לקבלת טיפול בדחפים שלהם. נתון מדאיג נוסף המקשה על מדידת היקף התופעה, הוא כי הניסיון מלמד כי קורבן צעיר עשוי שלא לדעת שפוגעים בו מינית וכי הפגיעה אינה תמיד מלווה בכאב.

בפרק השני סקרנו את הגורמים השונים הקיימים לתופעת הפדופיליה, על פי המדע. מהפרק ניתן להסיק כי הגורמים לתופעה, על פי מחקרים, יכולים להיות ביולוגיים או נפשיים. עיקר הגורמים הנפשיים מתמקדים בטראומה שעבר הפדופיל בהיותו צעיר, כקורבן לתקיפה מינית בעצמו, ואילו גורם זה מהווה את הגורם העיקרי ביצירת דפוסי התנהגות פדופילים אצל אדם על פי המחקרים. במחקרים נוספים בהם נותחו הפרעות נוירו-התפתחותיות, אכן התקשרו מספר ממצאים בפדופיליה, אך מחקרים נוספים הפריכו אותם בטענה שאין הדבר מאפיין רק פדופילים, וכי ממצאים דומים נמצאו בניתוח דמותו של עבריין מין. עוד עולה מהפרק, כי קיימים ארבעה סוגי פדופילים (מקובע, נצלן, נסגן ותוקפן), דבר אשר שלל את השערת המחקר כי הפדופיל הינו פרופיל אחיד של עבריין מין. למרות השוני הקיים בין כלל אלו, ישנם תכונות משותפות לכולם, והם תופעת ההכחשה כאשר הם נתפסים, והניסיון למזער את הנזק שגרמו או יכלו לגרום לקורבן.

הפרק השלישי של העבודה עסק בתופעת הפדופיליה באינטרנט וברשתות החברתיות. לאחר מחקרים שקראתי בנושא, המסקנה העיקרית העולה מכך היא שכיום, נוח יותר וקל יותר לפדופילים לפעול בעולם האינטרנטי, ולא ליטול סיכון במקומות ציבוריים כמו גני ילדים או פארקים שונים בהם נהגו לחפש הפדופילים את קורבנותיהם בעבר. הרשת מהווה בית אנונימי לפדופילים אשר בין היתר מעבר לחיפוש אחר קורבנות, מצאו בה שימוש לסחר בפורנוגרפית קטינים באמצעות הרשתות ה"שחורות" (Dark-Net ו-Dark Web). מתווה זה של הפדופיליה, הוא הדפוס הפדופילי הנפוץ ביותר בעולם ובישראל בפרט, בשל כך שמעורבים בתחום לא רק פדופילים, אלא סוחרי חומרים פדופילים שעושים את הדבר תמורת כסף.

הפרק הרביעי והאחרון של העבודה, עוסק בהשערה כי קיימים טיפולים שיקומיים לפדופילים, וכמו כן כלים חוקתיים כדי להתמודד עימם. בראשית הפרק סקרנו את הטיפולים הפסיכותרפיים אשר מטרתם היא לסייע למטופלים לצפות מראש סיטואציות שמגבירות את הסיכון לתקיפה או לניצול של ילדים, ולמצוא דרכים להימנע מהם או להגיב אליהם באופן שונה, ובטיפולים התרופתיים, הנקראים בלשון המדעית "סירוס כימי", שהוא הטיפול התרופתי הנפוץ ביותר שקיים, הסירוס הכימי הוא טיפול המוריד את רמת ההורמון הגברי, הטסטוסטרון, אשר גורם לדחף המיני אצל אדם, ובפרט, מוריד את הדחף המיני של הפדופיל כלפי ילדים. הבעייתיות הקיימת בטיפול זה היא צריכה של אישור המטופל כדי לעבור את הטיפול. עוד עולה מן הפרק הוא כי במדינת ישראל, לא קיימת חקיקה ספציפית בנושא הפדופיליה, ואילו החוקים בנושא נכללים בחוקים כנגד עבירות המין, עם סעיפים מחמירים ברגע שמדובר בעבירת מין בה הקורבן הוא קטין. למרות זאת, קיימת יחידת פיקוח ("צור") של שירות בתי הסוהר, אשר תפקידה לפקח על עברייני המין במדינת ישראל, ביניהם הפדופילים בפרט.

לאחר שסיכמתי את הדברים לעיל, ניתן להסיק מכל אלו כי אכן קיימים דפוסי התנהגות ייחודים לפדופילים, המבדילים אותם מעברייני המין האחרים. בנוסף, למרבה הצער, אין המדינה מרבה לבצע הפרדה בין פדופיל לעבריין מין רגיל, הן בחוקים והן בפיקוח, שכן בסופו של יום הפדופיל מפוקח בדיוק כמו עבריין מין רגיל, הן בפיקוח, הן בטיפולים והן בחקיקה, שכן כפי שנאמר אין ולו חוק אחד בו נכללת המילה "פדופיל" או "עבריין מין נגד קטינים", וזאת למרות שאנו כאזרחים וכחברה נורמטיבית, תופסים את עבריין המין הפדופיל כעבריין מין אשר פועל בחומרה רבה יותר מאשר עבריין מין כלפי בוגרים. למרות הניסיון הטיפולי והשיקומי של הפדופילים במדינה, עם התקדמות הטכנולוגיה, גדל שדה הפעולה הפדופילי, אשר עדיין ברובו נשאר ללא פיקוח מחמיר, וללא הטלת סנקציות חמורות כלפי מי שיעשה שימוש ברשתות החברתיות ובאינטרנט לצורך סיפוק צרכיו כאשר עיקר הצורך הוא התנהגות מינית כלפי קטין.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

אבולעפיה, י'. הפיקוח על עבריני מין בישראל ענישה או טיפול? תל אביב-יפו: פרלשטיין גינוסר בע"מ.

איגוד האינטרנט הישראלי, ב'. פדופיליה ברשת

דו"ח אלימות מינית בישראל ירושלים: איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל.

==========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©