חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית מזונות אב קטינים, חיוב אבא מובטל או חסר אמצעים, הוגנות נטל כלכלי משפחה, משכורת האמא גבוהה יותר מהאב, מגדר


36 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12270

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפאל, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר יעקב.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הוגנות נטל כלכלי משפחה לענין מזונות (למשל כשמשכורת האמא גבוהה יותר מהאב)?

תוכן עניינים

מבוא.

שאלת המחקר.

חובת האב והאם בדיני מזונות ילדים, בפסיקה האזרחית.

ישראל - תיקונים מודרניים לחוק.

בית המשפט לענייני משפחה חותר לצמצום האפליה.

מזונות של אב משמורן

מזונות אב משמורן כשהילדים שוהים עם האם % מהלילות בשנה.

גובה מזונות ילדים..

הפחתת מזונות.

האב פושט רגל – האם ניתן לקבל מזונות ילדים?.

שוויון בנטל המזונות- אודות הצעת החוק.

בן מורד.

מה קורה אם האב הפסיק לעבוד או צמצם את משרתו?.

באילו מקרים האישה תשלם מזונות לבעל?.

מזונות גבר כאשר הנישואין אינם כשרים..

מזונות ילדים מאישה כאשר הבעל הוא המשמורן

ועדת שיפמן

מסקנות הוועדה ‏

פרקטיקה בבתי המשפט לענייני משפחה.

פסיקה עדכנית.

פס"ד תקדימי במזונות ילדים..

בעקבות פסק הדין

פסק דין בעניין: השפעת משמורת משותפת על חבות במזונות.

פסק דין בעניין: מזונות מופחתים במשמורת משותפת.

פסק דין בעניין: מזונות לפי צרכי הילד ולא לפי עושרו של האב.

פסק דין בעניין: תביעת מזונות.

פסק דין בעניין: תובענה להפחתת מזונות.

פסק דין בעניין: תובענה למזונות קטינים, תובענה כספית לאיזון משאבים ולפירוק שיתוף וכן, תביעת משמרות והסדרי ראייה.

מזונות בעולם

קנדה.

אוסטרליה.

ארצות הברית.

דיון

סיכום

ביבליוגרפיה 

 

דיני המשפחה בישראל נוהגים לפי הדין העברי (כאשר שני בני הזוג יהודים) והדין העברי אינו מכיר במושג של תשלום מזונות לגבר על ידי האישה. לפי הדין העברי מזונות ישלם גבר לילדיו או לאשתו, אולם, המציאות סביבנו משתנה ומכך שפסיקת בית המשפט חייבת להתאים את עצמה לחברה האזרחית המודרנית. [1]

כאשר האב מגיש תביעה למשמורת על הילדים, השופטים מחשיבים זאת להסכמה מצידו לדאוג לצרכיהם בביתו. במקרה שנקבע בפסק הדין שהילדים נמצאים במשמורת האב, הוא מחוייב לשלם דמי מזונות עבור צרכים הכרחיים וגם עבור צרכים שמדין צדקה, כגון נסיעות, חוגים ומתנות.

 

כל עוד האב אחראי לתשלום מזונות עבור צרכים הכרחיים, האם אינה מחוייבת בתשלום דמי מזונות, על אחת כמה וכמה אם מצבה הכלכלי אינו מרשה זאת.

 

אולם, אם משכורתה של האם גבוהה יותר מזו של האב, הדבר ילקח בחשבון לאור הלכת אוחנה וצינבוי. על פי פסיקה זאת מחשבים את הכנסתו הפנויה של האב, לאחר תשלום המזונות ולוקחים בחשבון את הכנסותיהם הפנויות של שני בני הזוג גם יחד, על מנת ליצור חלוקה שוויונית יותר.

 

לפיכך, במקרה שהאב הוא ההורה המשמורן הוא עדיין אחראי לתשלום מזונות לצרכים הכרחיים והאם לא מחוייבת בתשלום מזונות לצרכיהם הקיומיים של הילדים, אך אם משכורתה של האם הינה גבוהה באופן משמעותי ומצליחים להוכיח שהיא אכן אמידה, ניתן לחלק את הנטל בין שני ההורים והאישה תחוייב בהשתתפות בדמי מזונות לצורך תשלום עבור צרכים מדין צדקה.

 

ברוב המקרים, הנטייה של בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים, היא לחייב את האב לשלם עבור ילדיו מזונות מינימאליים של לפחות 1,150 ₪ בגין צרכים בסיסיים ומחצית מסכום המזונות עבור צרכי צדקה.

באותם מצבים בהם בית המשפט נוטה לפסוק כי האישה היא זאת שתשלם מזונות לבעל, הפסיקה מתבססת על כמה כללים.

 

ראשית, עבור ילדים מתחת לגיל 6 תשלום המזונות עבור הצרכים האלמנטריים, חל על האב בלבד והאם אינה מחוייבת בהשתתפות, גם במקרה שהמשמורת בידי האב ומצבה הכלכלי איתן.

שנית, חובת תשלום דמי מזונות על ידי האם לילדיה, חלה רק במקרה של צרכים שאינם בסיסיים, המכונים צרכים מדין צדקה. בפסיקה נקבע שבמצב של אב משמורן ואם אמידה, יכולים הילדים לתבוע מן האם צרכים מדין צדקה, על מנת להגיע לשוויון מירבי במסגרת הדין. [2]

 

הפסיקה קבעה גם שתי דרכים עקרוניות, על מנת להגן על רווחתו של הילד ועל צרכיו ובד בבד להגיע לאיזון בין בני הזוג, הראשונה היא לצמצם את מרכיב המזונות הבסיסיים, בהם חייב האב עד לסכום המינימלי ובמקביל לקבוע מזונות מדין צדקה, בהם חייבים שני ההורים באופן היחסי לגובה הכנסותיהם.

כאשר בני הזוג התחתנו בהליך שאינו מוכר ברבנות או שהם ידועים בציבור, בית המשפט יכול לקבוע מזונות לגבר מכוח עקרון תום הלב ודיני החוזים הכללים. כאשר מדובר באזרחים שדינם האישי הוא המשפט העברי נראה שאין בסיס חוקי לחיוב אישה במזונות גבר או במזונות ילדים כאשר האב הוא המשמורן.

 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

רבקה לוביץ מסוף העולם ועד סופו, מסע הייסורים של נשים בבית הדין הרבני, הוצאת ידיעות ספרים, 2017

א' מרקוס מומחים לדיני משפחה, הוצאת אוצר המשפט, 2017

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©