חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית משפחות דואליות, קונפליקט עבודה בית,מחלקת משאבי אנוש, כמותני, מורות חינוך שאלונים, משפחה דואלית, בית משפחה


עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה ושינויים גופן דיויד 12, רווח 1.5 העבודה האקדמית עם מקורות תקניים לפי כללי הציטוט האחיד לשאלות נוספות על העבודה האקדמית הספיציפית הזאת במסרון/ווטסאפ (בלבד): 052-8673055 או במייל: f0528673055@gmail.com

49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12267

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר יעקב.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי משפחה דואלית?

תוכן עניינים

מבוא.

נישואין ונשים בשוק העבודה.

מבנה החברה, המשפחה ושוק העבודה כיום..

הזדמנויות תעסוקה לנשים נשואות.

משרה מלאה ומשרה חלקית.

נק' ראות מח' משאבי אנוש של משרד החינוך..

קונפליקט בית עבודה מנק' ראות מח' משאבי אנוש של משרד החינוך..

אי-שוויון ובידול תעסוקתי בין נשים לגברים..

מאפייני הבידול התעסוקתי ואי-השוויון

הסברים תיאורטיים לתופעת הבידול ואי-השוויון

אימהות בשוק העבודה.

נתונים לגבי אימהות עובדות.

אימהות אינטנסיבית או יציאה לעבודה?.

עזיבת מקום העבודה בקרב אימהות.

אמהות עובדות- אלמנט השחיקה.

חופשה מעבודה.

חופשת הלידה.

פערי שכר.

נתונים לגבי פערי שכר בין נשים לגברים..

הסיבות לפערי השכר בין נשים לגברים..

חקיקה בתחום עבודת נשים..

קבלה לעבודה.

הטרדה מינית.

שכר שווה לנשים ולגברים..

זכויות נשים בהיריון ובלידה.

קידום..

סיום העבודה.

הצעות לקידום השוויון

פרק אמפירי

שיטת מחקר.

אוכלוסייה.

כלי המחקר.

הליך המחקר.

עיבודים סטטיסטיים..

ממצאי המחקר.

דיון

שחיקת מורים בשל קונפליקט בית-עבודה בקרב נשים ומגדר.

סיכום..

ביבליוגרפיה.

נספחים..

פלטי SPSS.

 

נשים סובלות מאי-שוויון ביחס לגברים בהזדמנויות התעסוקה, באפשרויות הקידום בעבודה ובשכר. הסיבה העיקרית לאי-השוויון, שעליה מצביעים המחקרים, היא התפקיד המשפחתי של הנשים, והגישה הרווחת כי תפקיד זה חייב להתנגש עם חיי העבודה. בנוסף, מחלקת משאבי האנוש הפועלת לטובתן מוצאת עצמה 'קרועה' בין העובדות והמעסיקים ולרוב הנטייה היא להגן על האינטרסים של המעבידים ומכך נפגעות העובדות, ובעיקר האימהות, הנשארות בעלות אפשרויות פחותות של קריירה בתחומים מסוימים בשוק העבודה. ההשערה, כי הקונפליקט בית-עבודה מוגבר אצל הנשים בשל התפקיד הכפול שלהן כרעיות ואימהות עובדות, אוששה, אך נמצאו הסברים נוספים לעליית המתח שבין שני התחומים בקרב נשים דווקא.

 

הסבר אחד הוא, שבעוד חלו שינויים גדולים במבנה שוק העבודה ובהרכב העובדים (כלומר, נשים מהוות כמחצית מן העובדים כיום), חלוקת התפקידים בבית נותרה החלוקה המגדרית המסורתית. הסבר שני הוא, שהתרבות הארגונית במקומות עבודה רבים אינה גמישה דיה בשביל לאפשר לעובדים לשלב בין בית ועבודה. הטכנולוגיות החדישות, אם כי מאפשרות גמישות רבה יותר, יש להן אופי פולשני ותובעני, המטשטש את הגבולות בין בית לעבודה, ולכן גורם להתנגשות גדולה יותר. הסבר שלישי הוא שנשים כיום, בעיקר משכילות, מקבלות מסרים כפולים, כאשר מצד אחד מצפים מהן לצאת לעבוד ולפתח קריירה, ומצד שני מצפים מהן להיות האחראיות הראשיות על הטיפול בילדים ובמשק הבית והסיוע שלהן מצב גורמים חיצוניים קטן.

 

עבודה זו אף הציגה ניסיונות שונים למציאת פתרון ולהקלת הקונפליקט בית-עבודה בקרב נשים והסיוע של מחלקת משאבי אנוש של משרד החינוך. המשרה החלקית הינה פתרון אחד, המאפשר לאישה להמשיך לעבוד ולטפל בילדים. הבעיה בפתרון הזה הוא שהוא מגביר את מגמת הבידול התעסוקתי בין נשים לגברים, ודוחק את הנשים למקצועות בעלי סטאטוס ורמת תגמול נחותים. פתרון אחר הוא הסדרת מעונות יום לילדים ולקשישים והקלות במס למשפחות, כלומר הסדרים ברמת הממשלה. החיסרון בפיתרון הזה הוא שהוא עדיין אינו מכיר בערך הגבוה של העבודה "הנשית", הכוללת: סיעוד, טיפול, חינוך ואחזקת הבית. בנוסף, ישנה חופשת הלידה, המאפשרת לאישה להתאושש מן הלחץ בעבודה וליהנות מן הקרבה החדשה שנוצרה בינה לבין הילוד. הבעיה כאן היא שנשים רבות לא חוזרות לעבוד בהיקף מלא לאחר החופשה, ואחת הסיבות המכריעות לכך היא הנתק מן העבודה שנוצר אצלן כתוצאה מן החופשה הארוכה. כמו כן, במהלך החופשה הנשים מאבדות בין 25 ל-30 אחוזים מן המשכורת שלהן, ודבר זה פוגע בפנסיה העתידית שלהן.

 

פתרון נוסף אפשרי הוא הענקת זכויות משפחה ברמה החקיקתית לגבר, כמו לאישה. היתרון הוא שלנשים בבית יהיה יותר כוח מיקוח מול בני-זוגן לגבי השאלה- מי מהם יפסיק לעבוד בשביל לטפל בתינוק או בילד חולה. כמו כן, גישה חקיקתית כזו תאפשר גם לגברים לשנות אווירה, לקחת פסק זמן מן המתח בעבודה ולראות כיצד הילד שלהם גדל. כמו כן, הועלתה הצעה לעשות שינויים ברמת התרבות הארגונית של עסקים, כאשר מנהלים יעודדו את העובדים- נשים וגברים כאחד- לקחת פסק זמן לצורכי משפחה, וכאשר טיב העובדים ייבחן על פי הפרודוקטיביות שלהם, ולא על פי מספר השעות שהם נמצאים במקום העבודה. ראינו גם צורות התמודדות שונות של זוגות עובדים, הכוללות: הצבת גבולות, אבחנה בין קריירה לעבודה והחלפת משמרות לאורך החיים. התמודדות ברמת הפרט נמצאה בלתי מספיקה על מנת לחסל את אי-השוויון בין נשים לגברים.

 

המחקר שנעשה בעבודה זו התמקד בקשר הישיר בין מגדר של העובד ומידת השחיקה ‏ עקב קונפליקט בית-עבודה.

בעבודה זו נמצא קשר אף כי הוא היה חלש מבחינה סטטיסטית בין מגדר למידת השחיקה אך עובדה זו ניתן לייחס לכך שמגדר אינו הנתון היחיד אשר משפיע על מידת השחיקה וכי יש לבודד נתונים נוספים על מנת לספק תמונה מדויקת יותר של תופעת השחיקה בקרב עובדות.

חלק א': קונפליקט בית עבודה

לפניך היגדים. בכל אחד מהם יש לבחור באחת מתוך שש אפשרויות. אנא סמן/י

ב – x את המספר המתאים ביותר להתייחסותך האישית:

 

היגד 

מסכים מאוד

 

5

מסכים

 

 

4

מסכים

במידה

בינונית

3

לא מסכים

 

 

2

מאוד לא מסכים

 

1

1. אני סובל/ת ממחשבות טורדניות על קונפליקט בית-משפחה: אני מוטרד/ת במהלך העבודה בשל מחשבות על ילדיי-

 

 

 

 

 

 

2. אני מרגיש/ה צורך לחזור הביתה עוד לפני תום העבודה 

 

 

 

 

 

 

3. העבודה גורמת לי סיפוק 

 

 

 

 

 

 

4. הייתי בוחר/ת היום שוב בקריירה 

 

 

 

 

 

5. העבודה מהווה אתגר בעבורי 

 

 

 

 

 

6. אני בדרך-כלל מעוניין/ת לעזוב את העבודה לפני הזמן בשל דאגה לילדיי 

 

 

 

 

 

7. העבודה עונה על ציפיותיי

 

 

 

 

 

8. אני מחכה שהעבודה תסתיים בשביל לשוב לילדיי

 

 

 

 

 

9. אני נוטה להאריך את ההפסקות על מנת ליצור קשר עם הבית

 

 

 

 

 

10. לעיתים אני שוקל/ת לעבור למשרה שתאפשר יותר קשר עם הבית

 

 

 

 

 

 

 

חלק ב: העובדות למול נק' ראות של מחלקת משאבי אנוש של משרד החינוך

 

היגד

מסכים מאוד

 

5

מסכים

 

 

4

מסכים

 במידה בינונית

3

לא מסכים

 

2

מאוד לא מסכים

 

1

1. נשים נוטות לסחוב איתן מטען של הבית לעבודה ותפקיד מחלקת משאבי האנוש לאזן זאת

 

 

 

 

 

2. לאמהות יותר קשה להפריד בין הבית לעבודה

 

 

 

 

 

3. אמהות קרייריסטיות הן בעלות רגשות אשם על כך שהן עובדות

 

 

 

 

 

4. העובדות הן נכס פחות טוב לחברות בשל הקונפליקט שהן חשות בין הבית והעבודה לפי גישות מעבידים רבים ותפקיד משאבי האנוש לגשר בין המעסיק והעובדת

 

 

 

 

 

5. עובדי רווחה ומשאבי אנוש בארגון נוטים לרצות את המעסיק והאינטרסים שלו על חשבון העובדת

 

 

 

 

 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי. אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. פרדס, (2017)

ניר, אדם. שינוי ארגוני של בית ספר : מאסטרטגיה למיסוד. פרדס, (2017)

שראל-מחלב, אלה. קונפליקט עבודה-משפחה, סגנון הורות ומפגשים משפחתיים כמשתנים המסבירים בעיות התנהגות, התנהגויות סיכון ורווחה נפשית בקרב מתבגרים. רמת-גן;  אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, (2017)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.com


₪ 390סל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

 

תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט

כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור פפרתוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט/פפר

להעביר לנייד:   052-8673055

 

ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты  Français   አማርኛ

english

free academic papers in english

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית 

 

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים  מומלצים

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com

פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה


ווטסאפ/SMS/מייל

במסרון בלבד:

052-8673055

 f0528673055@gmail.com 

בפניה נא לציין מספר העבודה האקדמית (מופיע בדף העבודה למעלה מצד שמאל מתחת למס' העמודים) או הנושא המבוקש ולהיות מול דף העבודה באתר האינטרנט

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©