חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית אוסלו , יחסי שמעון פרס יצחק רבין, מתווה אוסלו , משא ומתן שלום, פלשתינאים, פוליטיקה, שמעון פרס


49 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12252

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר יעקב.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הסכם אוסלו ויחסי פרס רבין?

תוכן עניינים

תוכן     

מבוא    

הסכמי אוסלו     

שמעון פרס       

ילדות ונערות    

תחילת פעילותו הביטחונית        

מנכ"ל משרד הביטחון    

סגן שר הביטחון

ברפ"י   

שר בממשלות לוי אשכול וגולדה מאיר      

ההתמודדות הראשונה מול רבין  

שר הביטחון      

מערכת הבחירות של  והמהפך    

באופוזיציה לליכוד         

ראש ממשלה - קדנציה ראשונה   

בממשלות שמיר

פרס בהסכמי אוסלו וממשלת רבין השנייה

ראש ממשלה - קדנציה שנייה      

העימות בין פרס לרבין והסכמי אוסלו מנקודת מבטו של ד"ר רון פונדק ז"ל   

המשך מתווה אוסלו במאה ה      

הכרה של האום במדינה פלסטינית          

כיצד על ישראל להגיב להחלטה של העצרת להכיר במדינה הפלסטינית       

האיחוד האירופי ופלשתין

הפלסטינים והבקשה להכרה במדינה       

נתניהו ותהליך השלום עם הפלשתינאים   

סיכום   

ביבליוגרפיה   

 

הסכמי אוסלו הם סדרה של הסכמים שנחתמו בין ישראל לבין הארגון לשחרור פלסטין (אש"ף), כחלק מתהליך השלום בין ישראל לפלסטינים. ההסכם הראשון נחתם באוסלו ב-20 באוגוסט 1993, והסכם "אוסלו ב'" נחתם תחילה בטאבה ב-24 בספטמבר 1995, וכעבור ארבעה ימים נחתם רשמית בבית הלבן. השם הרשמי של הסכמים אלה הוא "הסכם העקרונות". ההסכם המקיף - "גישת החבילה", נועד להביא לפתרון קבע את מכלול הסוגיות התלויות ועומדות בסכסוך הישראלי-פלסטיני. ההסכם הביא את אש"ף להכיר במדינת ישראל ואת ישראל להכיר באש"ף כנציג העם הפלסטיני.

לאורך השנים ניהלו ממשלות ישראל שיחות עם מדינות ערב השכנות באשר לגורל שטחי יהודה, שומרון ורצועת עזה, וסירבו לדון ישירות עם מי שראה עצמו כנציג הפלסטינים, אש"ף. חיזוק למעמדו של אש"ף נתקבל ב-1974, עת הוכרז בידי הליגה הערבית כנציגו הבלעדי של העם הפלסטיני. במסגרת הסכמי קמפ דייוויד דרשה מצרים פתרון לבעיה הפלסטינית והסכם השלום עם מצרים קרא להפעלת תוכנית אוטונומיה, אשר לאחר חמש שנים יבוא במקומה הסדר קבע. בהיעדר אינטרס מובהק למצרים ולישראל, העניין לא קודם. לאחר שירדן הודיעה בשנת 1988 על ניתוק הזיקה בינה לבין הגדה המערבית, בעקבות אי מימוש הסכם לונדון שנחתם בין שמעון פרס לחוסיין מלך ירדן, הופעל לחץ רב על ישראל והפלסטינים לקיים שיחות ביניהם על פתרון לסכסוך.

 

 

ד"ר רון פונדק ז"ל, אחד משני הישראלים שיזמו את תהליך אוסלו, מגולל בספר "ערוץ חשאי" את השתלשלות האירועים מבפנים, כמי שהיה שותף מלא לכל שלבי המשא ומתן ולניסוח ההסכם, כולל פרטים שטרם פורסמו ופרק ביקורתי צופה פני עתיד.

כך ד"ר רון פונדק מתאר[1]:

"עם חזרתנו לישראל מנורבגיה התכנסנו לדיון מקדים אצל יוסי ביילין לקראת פגישת עדכון ודיווח עם שמעון פרס. הפגישה, שהתקיימה ב־8 ביולי, הוקדשה בין היתר לאופן ולעיתוי שבו יש לעדכן את האמריקאים במהלך, עם דגש בשאלה המיידית מה, אם בכלל, אומרים לדניס רוס בביקורו הקרוב בישראל. בהמשך אותו יום התקיימה הפגישה אצל פרס. ניכר היה בו שהוא מרוצה מאוד מהתוצאות. פרס ביקש שנצא עוד באותו יום לאוסלו כדי לנסות לסכם את המסמך. בסוגיה האמריקאית פסק שאינו רוצה לעדכן את האמריקאים עד שנגיע להסכם עם אש"ף, ואי לכך אפשר לצאת לאוסלו בלי לחכות לביקור רוס.

 ואולם פגישתם של פרס, ביילין ויואל זינגר עם יצחק רבין, שנערכה באותו יום, הייתה קשה. רבין הבין, אולי לראשונה, שהוא ניצב על סִפו של רגע היסטורי שבו מוטל על מנהיג לקבל החלטה שתשנה את דרכה של אומה, על כל היתרונות והסיכונים הטמונים בכך. התגובה הפלסטינית הקשוחה להצעה האמריקאית שהוגשה בוושינגטון הבהירה לרבין שאין תחליף לערוץ אוסלו. על אף שהסכים עימנו שניתן להגיע להסכם עם אש"ף, השאלה ששאל הייתה אם הפרטנר וההסכם הם האופציה הנכונה, ואם הציבור בישראל והמערכת הפוליטית יוכלו לעכל הסכם כזה. לרבין לא היה עם מי להתייעץ. מקורביו לא היו בתמונת המשא ומתן החשאי, וההחלטה בכל מקרה הייתה רק שלו. זהו הרגע הקשה ביותר לכל ראש מדינה, כאשר ההיסטוריה מתדפקת על דלתו ועליו לקבל החלטה אם לפעול כך או אחרת. בודד בצמרת.[2]

לאחר הפגישה עם רבין התכנסנו בחדרו של פרס. הוא עצמו לא נכח, וביילין ניהל את הפגישה. האווירה הייתה כבדה. ביילין לא ויתר, וסירב להיגרר למלנכוליה. עמדתו המפתיעה הייתה שהוא דווקא מרוצה מן הפגישה שהייתה בעיניו "יוצאת מן הכלל, אף על פי שהיא עלולה גם להביא לקצו של הערוץ בלא הגעה להסכם". קרן האור, לדעתו, הייתה שרבין התחיל להתמודד עם מסמך אוסלו כמי שניצב מול מסמך שלו עצמו. ביילין הדגיש שחיכה לרגע שבו יתייצב רבין בעמדת הובלה של התהליך. הוא סיפר שפרס יצא מהפגישה בהרגשה רעה ושהוא מוטרד מאוד מעמדתו של רבין, ששב והציג שאלות בסיסיות ועשה שימוש באוצר המילים הלא דיפלומטי שהיה שמור באמתחתו לרגעי כעס... שלושת הדברים שהטרידו את רבין יותר מכול היו נושאי הביטחון, הסמכויות ורצועת עזה. 

 (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

א' גיל, נוסחת פרס - מיומנו של שותף סוד, הוצאת כנרת-זמורה-ביתן (2018)

אודי מנור ואדם רז, העימות רבין-פרס ברקע אוסלו, כיוונים חדשים

אפרים קארש, אסון אוסלו, עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 123, מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, ספטמבר 2016.

אבי שילון, תוגת השמאל- יוסי ביילין וקריסת מחנה השלום, הוצאת כנרת-זמורה-ביתן-דביר (2018)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©