חפש

קטגוריות

עבודה אקדמית הבניית השיח התקשורתי, פרשת אלנבי 40, אונס, מגדר, סיקור הטרדה מינית, אג'נדה פמיניסטית, מיסגור, תקשורת


40 עמודים

עבודה אקדמית מספר 12245

עבודת הסמינריון מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון!

עבודה אקדמית ישירות למייל בקובץ וורד פתוח ניתן לעריכה והכנסת פרטיך

גופן דיויד 12, רווח 1.5

העבודה האקדמית עם מקורות עדכניים לפי כללי הציטוט האחיד.

לשאלות נוספות: רפי, כתיבה/עריכה עבודה אקדמית זאת בנייד:

052-8673055  או במייל :

rafi.pick.1234@gmail.com

גלול עכבר מטה


₪ 390


העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באוניברסיטה העברית ירושלים, אצל ד"ר מאיר.

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

ציון: 94

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הבניית השיח התקשורתי בפרשת אלנבי 40?

תוכן עניינים

תקציר

מבוא

הבניה חברתית ומגדרית

התנועה הפמיניסטית - "אישה לא נולדת אישה - היא נעשית אישה"

פמיניזם הקורבן

אונס – תקיפה מינית והסיקור התקשורתי

מיתוסים וייחוס אשמה בסיקור משפטי אונס

אונס קבוצתי

האשמת הקרבן

הזרה

הצופה מהצד

שיטה

כלי המחקר

הליך המחקר

ממצאים

  פרופיל הקורבן - דמותה של הצעירה

 בחירה חופשית – ביטחון, מתירנות והסכמה

 היפוך סטטוס – נקודת אל חזור, איבוד השליטה וחשיפת הבושה

 החפצה

 חולשה וחוסר עקביות

 הצעירה כקורבן

 תפיסה עצמית

. התוקף

 פרופיל התוקף – מה ידוע לנו עליו?

 תפיסת התוקף בעיני עצמו

. חיפוש אחר אשמים

 הקורבן

 הגברים

 בעלי המועדון / המועדון

 התנהלות המשטרה מול המועדון

 הצעירה מאשימה את המועדון

 הצופה מהצד

 החברה

. המשפט הפלילי – סעיפי האישום

 התערטלות בפומבי ופרסום תועבה

 הפצת פרסום ברשת

 הבאת אדם לידי מעשה זנות

 אונס

 התקשורת מול התנהלות המשטרה והפרקליטות

דיון

ביבליוגרפיה

נספחים

נספח . השתלשלות האירועים בסדר כרונולוגי

נספח . תמלול הריאיון לערוץ

נספח . עיתונות: ידיעות אחרונות, הארץ, מעריב וישראל היום

 

 

ביום 13/05/2015 התפרסמה מודעה בעמוד הפייסבוק של מועדון אלנבי 40, ובה נכתב: "מסיבת מים. תחרות רטובה. יודעים איך זה מתחיל, אבל לא איך זה ייגמר". מהמועדון הוסיפו: "מחכים לכם". הצעירה, שמהעדויות עולה כי הייתה מבלה קבועה במועדון, מיהרה להגיב למודעה: "אל תשכחו אותי אני באה בגד ים ברזילאי!!!!!!".

בתאריך 30/09/2015 פורסמה כתבה במהדורת החדשות המרכזית של ערוץ עשר המתעדת את אשר חל ארבעה חודשים קודם, ביום 13/05/2015 במועדון 'אלנבי 40' בתל אביב. אישה צעירה במצב שיכרות רקדה עירומה על הבר ויחד עם מספר גברים שעלו בזה אחר זה על הבר, קיימו יחסי מין במשך מספר שעות בעידוד הD.J ועובדי המועדון. לא נשמע קול צעקתה לעזרה, ואף אחד מהנוכחים לא ביקש להפסיק את האירוע, להיפך, הנוכחים אף צילמו את המתרחש, וסרטונים של המקרה הופצו לאלפי אנשים. מטרת עבודה זו הייתה לבדוק את האופן שבו התקשורת סיקרה את פרשת 'אלנבי 40' . העבודה בחנה את הדרך בה הוצגו ערכים ואידיאולוגיות בטקסט, כיצד הועברו מסרים, כיצד הקורבן הופך תוקף. במיוחד בלט חיפוש התקשורת אחר אשמים והדיון בגבולות המוסר. העיתונות הרבתה לעסוק ברקע האישי של הנערה תוך העלאת שאלות ישירות על אחריותה למעשה ולקראת סוף סיקור הפרשיה בתיאור קשייה של הקורבן. חוסר התיאור של התוקף בלט וסייע להסיט את הדיון הציבורי מהתוקף. הסטייה כתוצר של מערכת ערכית שכשלה. המחקר עסק בסיקור החדשותי של שערורייה תקשורתית שהתרחשה במועדון ומעיד על כשל בדיווח התקשורתי והשפעתו על השיח התקשורתי סביב הנפגעת, בקווים לדמותה ופגיעות הקורבן. הסיקור התקשורתי אישש את ההשערות והציג את הצעירה כמבקשת כוח ואהדת הציבור באמצעות זהות של חסרת אונים והבניית הדיווח בצורה דרמטית, סנסציונית המטילה ספק ביושרה של הקורבן. המסקנות היו ברורות; התקשורת לא נידבה מידע רב אודות התוקף בסיקור התקשורתי. ונמצא קשר בין הבחירות האישיות של הצעירה להשתרשותה של תרבות המצדיקה זילות חייה של הצעירה. כמו כן, התקשורת הפנתה אצבע מאשימה כלפי החברה והצופה מהצד כ"אשם תורם" אשר נמנע מהגשת עזרה. מחקר איכותני זה מבוסס על התיאוריה המעוגנת בשדה, מתוך נתונים שנאספו מהשטח; עיתונות כתובה, תגובות מהרשת האינטרנטי וכתבת התחקיר הטלוויזיונית ועונה על שאלות המחקר. ניתוח השיח הקטגוריאלי מתחיל באיסוף מידע ונתונים מהשטח, תוך איתור תמות מרכזיות הניתנות לאפיון וחלוקתם לקטגוריות מנחות בהתאם לשאלת המחקר שהוצגה ותרגום הקטגוריות הממוקדות לשפה תאורטית. לסיכום, תרבות האונס לא מתחילה או נגמרת במעשה הפלילי, היא מתקיימת במקום שבו מתנהל דיון ושיח ציבורי שזוכה לתהודה תקשורתית סביב השאלה האם הצעירה על הבר הייתה שיכורה מספיק, במקום בשאלה איך קורה שצוות המועדון והמבלים הרבים שנכחו במועדון מקלים ראש במתרחש במועדון ותורמים בכך להשרשת תרבות האונס וזלזול במין הנשי. המקרה של 'אלנבי 40 'הוא לא רק מקרה קשה בפני עצמו, אלא גם מלמד שהחברה שלנו היום מצדיקה אלימות כלפי נשים ולועגת לכאלה שנפגעות. כשמישהו מנסה ליצור סיטואציה "אינטימית" כביכול, ולא שני הצדדים פעילים ביצירת המצב הזה, אנחנו יוצרים מצב של חוסר ביטחון, לוקחים ממישהו/י אחר/ת את המרחב להביע רצון או לסרב. לעולם האשמה תהיה על מי שבחר לתקוף ולא על הקורבן - לא חשוב מה היא לובשת, לאן יצאה, וכמה אלכוהול שתתה. אנחנו חלק מהחברה ויכולים לשנות את המציאות, הבחירה שלנו או להיות אדישים ולהיסחף עם הניצול, או דווקא להתנגד לאלימות כזו, גם אם היא לא מופנית כנגדנו אישית.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

Court, Deborah. Qualitative research and intercultural understanding : conducting qualitative research in multicultural settings. Abingdon, Oxon ; Routledge, (2018)

Bosch, Frank. Mass Media and Historical Change: in International Perspective,(Berghahn, 2015)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר לשנת 2018, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2018)

===========================

תשלום: מזומן בדואר/אשראי באתר המאובטח/אשראי בטלפון/העברה בנקאית

39 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודש- הגנה מרכישה אחריך

99 ש"ח-הקפאת עבודה ל-חודשים- הגנה מרכישה

300 שח-הקפאת עבודה ל-צמיתות-בלעדיות לנצח

מצגת רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

קיצור מספר העמודים בעבודה האקדמית שרכשת ועריכה צורנית (שוליים, פונט וכו') לפי צרכיך (שלח לנו מייל אחרי הרכישה עם הדרישות) -בחינם

שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמית  מחדש - 400 ש"ח

עבודה אקדמית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית - כ-80 ש"ח לעמוד


לפורום גולשים על עבודות אקדמיות וסמינריונים והמלצה על כותבי עבודות סמינריון ומאגרי עבודות אקדמיות :

קישור לפורום לימודים - המלצות על כותבי עבודות אקדמיות, עבודות גמר של גולשים

לינק: שאלות נפוצות ותשובות בנושא מאגר העבודות האקדמיות

לינק : סרטון על אופן רכישה של עבודה אקדמית

 

לינק בענין עבודות אקדמיות בכתיבה אישית במדעי החברה והרוח

הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה באתר זה: פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60% על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם. (ללא הגבלה על מספר המכירות)! באתר זה רובן ככולן של עבודות הסמינריון נכתבו ע"י מאסטרנטים ודוקטורנטים מצטיינים, אם כי אנו נותנים הזדמנות גם לסטודנטים מן המניין שכתבו עבודה אקדמית לפרסם כאן עבודותיהם האקדמיות תמורת תמלוגים. נפרסם העבודה האקדמית כאן לאחר הגהות ועדכון ביבליוגרפיה.

נא לשלוח העבודות האקדמיות בקובץ וורד למייל שלנו:

ktiva1234@gmail.comסל

אין מוצרים

משלוח ₪ 0
סה"כ ₪ 0

סל המשך לרכישה

האתר מאובטח

ובטוח לתשלומי אשראי

ומנוהל באמצעות תאגיד המפוקח ע"י משפטן ורו"ח בכיר

המאגר מעודכן מדי יום ונכון לשנת 2019

העבודה האקדמית הוגשה בשנת הלימודים הקודמת= שנת 2018


תוספת ‏‏‏39 ש"ח

הקפאת עבודה ל-חודש


תוספת 99 ש"ח

הקפאת עבודה ל-3 חודשים

 

תוספת 300 שח

מחיקת עבודה ל-צמיתות

 

מצגת פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 

 שיכתוב כל תוכן העבודה  האקדמאית  מחדש - 990 ש"ח


עבודה סמינריונית מקורית לפי הזמנה בתפירה אישית

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

ניתן לשלם בפאייפל


מזומן בדואר/העברה בנקאית

מס' חשבון 8497803

בנק הדואר - מספר בנק 09

סניף 001, על שם: הוצאה לאור והדרכה בע"מ

 

תוצאת תמונה עבור ביט

מכבדים אפליקציית תשלום ביט

להעביר לנייד 052-8673055


הצעה לסטודנטים להשלמת הכנסה

פרסמו עבודות אקדמיות ותרוויחו עמלה של 60%

על כל מכירה ומכירה של עבודה אקדמית פרי עטכם

 זו לא טעות! תרויחו 60 אחוז עמלה בכל פעם שתימכר העבודה האקדמית במזומן (ללא הגבלה על מספר המכירות)! היתרון שלנו על מאגרי עבודות אקדמיות כמו סמרטר, יובנק, מייביאיי, אקדמית, סקירת ספרות, פרופסור - שהרווח לסטודנט הוא גבוה הרבה יותר . הם לא נותנים כלל עמלות או גג 40 אחוז ואנחנו 60 אחוז נטו מכל מכירה של עבודה אקדמית

ubank ,smarter, MyBA, seminarionit, academit

  שליחת מייל אלינו עם קובץ מצורף של העבודה האקדמית למכירה במאגר

avodot123@gmail.com

 


 ווטסאפ/SMS

 

052-8673055

 

طُلَّاب עזרה מיוחדת למגזר הערבי 

אנשי צוות דוברי רוסית, צרפתית, אנגלית, אמהרית

Русский студенты

 Français   አማርኛ

english

free academic papers

לינק לעבודות אקדמיות באנגלית בחינם

 

052-8673055

בטלפון או במייל נא לציין מספר העבודה האקדמית המבוקשת או הנושא המבוקש

 ktiva1234@gmail.com

מכבדים כל כרטיסי האשראי הישראליים והבינלאומיים

 

 ניתן לבחור לשלם בשלושה תשלומים חודשיים

אין עמלות והמחיר הוא מחיר נטו כולל מע"מ

אין הפתעות ואותיות קטנות והכל לטובת הצרכן

הסליקה מבוצעת ע"י חברת ישראכרט ופלאכרד

עבודות אקדמיות

היישר מן התנור

הקלק על התמונות לפרטים

עבודת סמינריון

על הפוליטיקה החדשה

 יאיר לפיד ונפתלי בנט

 

סמינריון כמותני - עבודת גמר

הפער בעמדות כלפי

דיסלקציה בין אמהות לאבות

אתרים וכותבים מומלצים

סיוע וליווי בסמינריונים בהתאמה אישית 

 www.0528690210.info

פורום להמלצה על מסייעים בעבודות אקדמיות

http://www.forum-limudim.org.il


כותב מומלץ : סיוע בסמינריון מקורי, עבודה אקדמית מקורית

עזרה בעבודות סמינריון מקורית שאינן חלק ממאגר

Hatsilu.co.il@gmail.com

גוף מומלץ עבודות אקדמיות

ubank.co.il@gmail.com


כותב מומלץ: סיוע סמינריון איכותי

דוקטורנט בינתחומי מומחה בעזרה בעבודות אקדמיות

ועבודות סמינריון מעולות ומקוריות, אינו קשור למאגרים

www.0528690210.info/1


פורום תזות ומידע על לימודים אקדמיים מתקדמים

http://www.forum-thesis.org

 

 

 

ווטסאפ/SMS

052-8673055 

  במסרון/טלפון/מייל נא לציין מספר העבודה האקדמית או הנושא המבוקש ולהיות מול הדף העבודה באתר

 

 לינק: סרטון קצר

על אופן רכישה 

של עבודה אקדמית

במאגר זה

 

 

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏
paypalאתר מאובטח
אתר זה מאובטח בטכנולוגית SSL
כל הזכויות שמורות ©